Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của khoá VI

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
90
lượt xem
2
download

Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của khoá VI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của khoá VI do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của khoá VI

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1979 NGHN QUY T V VI C KÉO DÀI NHI M KỲ QU C H I C A KHÓA VI QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 45 và i u 53 c a Hi n pháp năm 1959; Xét r ng Qu c h i khoá VI c n có th i gian hoàn thành nhi m v xây d ng Hi n pháp m i; Xét ngh c a U ban thư ng v Qu c h i; QUY T NGHN : 1- Kéo dài nhi m kỳ c a Qu c h i khoá VI 2- Giao cho U ban thư ng v Qu c h i quy t nh vi c t ch c b u c i bi u Qu c h i khoá VII vào th i gian thích h p, sau khi có Hi n pháp m i. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản