Nỗi sợ và Hy vọng

Chia sẻ: Nguyenvietdung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
86
lượt xem
29
download

Nỗi sợ và Hy vọng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tác động của biến đối khí hậu với thế giới và Việt Nam thế nào?”, “Là nước đang phát triển, lượng CO2 thải vào không khí không lớn, trách nhiệm gìn giữ sự sống Trái đất của Việt Nam ra sao?”, “Đang là sinh viên, tôi có thể làm gì để ngăn chặn quá trình Trái đất nóng lên?”… Rất nhiều câu hỏi như vậy đã được đặt ra cho nhà văn Nguyên Ngọc, GS Phạm Duy Hiển, TS Đặng Kim Sơn trong cuộc đối thoại “Biến đổi khí hậu: Nỗi sợ và Hy vọng” do Tia Sáng cùng Hội đồng Anh tại Hà Nội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nỗi sợ và Hy vọng

  1. Nỗi sợ và Hy vọng WEDNESDAY, 2. APRIL 2008, 08:04:36    ƯỜ  T   NG THU   T  Ậ     “Tác động của biến đối khí hậu với thế giới và Việt Nam thế nào?”, “Là nước đang phát triển,  lượng CO2 thải vào không khí không lớn, trách nhiệm gìn giữ sự sống Trái đất của Việt Nam  ra sao?”, “Đang là sinh viên, tôi có thể làm gì để ngăn chặn quá trình Trái đất nóng lên?”…  Rất nhiều câu hỏi như vậy đã được đặt ra cho nhà văn Nguyên Ngọc, GS Phạm Duy Hiển,  TS Đặng Kim Sơn trong cuộc đối thoại “Biến đổi khí hậu: Nỗi sợ và Hy vọng” do Tia Sáng  cùng Hội đồng Anh tại Hà Nội tổ chức. “Phải biết sợ”
  2. “Trái  đ ất là m t b ức ranh hoàn  h ảo đ ến mức h ễ ai tìm cách thay đ ổi nó đ ều ph ải r ả ộ t t i giá    Nghiên  c ứu v ề v ấn đ ề b ến đ ổi khí h ậut ừ 15 năm nay, GS.Ph ạm Duy H ển nêu  m t ví d  i i ộ  sinh  đ ộng: Dựa trên v ệc nghiên c ứu các lõi băng đư ợcl ấyt ừ vùng c ực i , các nhà  v ật lý đã rú  ra  m t k ếtl u ận quan t ọng,t ỷl ệ CO2 trong khí quy ển đã đư ợc g ữ ở m t mức ổn đnh t ừ x ộ r i   ộ   ị   x ưa cho đ ến khi con ngư ời b ắt đ ầu it ến hành công ngh ệp hóa vào th ế k ỷ 18. Chính v ệ i i  không n g ừng đ ốt các lo ại nhiên il ệu hóa th ạch đ ể đ ẩy m nh quá trình công ngh ệp hóa tron ạ i  v òng 200 năm v ừa qua, loà gư ời đã làm tăng v ọtt ỷl ệ CO2 trong b ầu khí quy ển. Sự gi i n  tăng phát t h ải CO2  ừ các ho ạt đ ộng công ngh ệp đã r ở thành m t trong nh ững tác nhâ t i t ộ  chính gâ y h ệu ứng nhà kính và gây ra b ến đ ổi khí h ậu. “Đ ều này, đã đư ợc Ủy ban v ề ế i   i i    bi   đ ổi khí h ậu toàn c ầu xác nh ận vào năm 2007” – GS H ển cho b ết. Hơn n ữa, theo G S H ển i i i  CO2 là l o ại khít ồnt ạir ất lâu trong b ầu khí quy ển đ ến m c “n ếu th ải CO2 ở th ời đ ểm bâ ứ   i  gi ờ, chúng ta s ẽ v ẫn th ấy CO2 ở th ế k ỷ sau” thì v ệc kêu gọ ảmlư ợng phát th ải CO   i i gi  x u ống còn m t n ửa vào th ế k ỷ 21 nh ằm kh ống ch ế nh ệt đ ộ trái đ ất không tăng quá 2oC l ộ i  hoàn toàn có căn  c ứ và cũng là m t nh ệm v ụ hế s ức khó khăn ộ i t  N h ững d ấu h ệu c ủa b ến đ ổi khí h ậu nh ều khir ất nh ỏ, nh ưng chính nól ại báo t ớc thả i i i rư   h ọa khônlư ờng. Nhà văn Nguyên Ng ọc nêu m t chi it ết: Cách đây không lâu gư ời dâ ộ , n   Đồng Tháp b ắt đư ợc m t con cá đu ối, ch ứngt ỏ nư ớc m n đã xâm nh ập sâu vào đồng b ằn ộ ặ  Nam  Bộ. “ Nếu xu hư ớng này it ếp d ễn, ngư ời Nam Bộ ch còn cách lê n Tây Nguyên ở i ỉ    N h ưng v ớit ốc đ ộ rút nư ớc ng ầmtư ới cà phê nh ư h ện nay, thì Tây Nguyên cũng s ẽ r ở thàn i t  một cao nguyên đá!”
  3. Những năm qua, nhiệt độ trái đất dù chỉ tăng 0,7oC đã gây nên những hiện tượng thời tiết  cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến một bộ phận không nhỏ đời sống dân cư thế giới,  trong đó có người dân Việt Nam. Tiến sỹ Đặng Kim Sơn cho biết, theo đánh giá của các nhà  khoa học, thì Việt Nam sẽ là một trong năm nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ sự ấm lên  toàn cầu, “sẽ có khoảng 22000 người mất nhà cửa và một nửa diện tích ĐBSCL bị ngập, sẽ có ba thành phố bị ảnh hưởng là Tp.Hồ Chí Minh, Tp.Vũng Tàu và Tp.Nam Định…” “Chúng  ta phải biết sợ. Thay đổi hành động là phải bắt đầu từ biết sợ!” – TS Đặng Kim Sơn nhấn  mạnh. Để làm được điều đó, các nhà khoa học, nhà văn hóa đang đi tiên phong bằng cách  minh chứng sự tác động của công nghiệp hóa đến môi trường sống bằng những số liệu tính  toán cụ thể, qua đó thuyết phục được chính phủ hành động bằng những chính sách hài hòa  giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Từ đó người dân cũng bắt đầu ý thức rằng,  chạy theo “tiến bộ” bằng bất cứ giá nào có nghĩa là “ăn vào tài nguyên của con cháu chúng  ta”. Vẫn có quyền hy vọng Nhưng “nỗi sợ” không chỉ đến từ những con số có thể đo đếm và có được từ những nghiên  cứu khoa học (dù có độ tin cậy ở một mức nhất định), nỗi sợ còn đến từ chính cách sống, lối  sống của con người mà như nhà văn Nguyên Ngọc gọi đó là “văn hóa sống”. Loài người đã  sống một cuộc sống hàng vạn năm với nền văn hóa mà không đưa trái đất đến hiểm họa.  Nhưng chỉ trong vòng 200 năm, động lực từ cách sống của loài người, sự tham lam bất chấp  hậu quả đã đóng một vai trò quan trọng trong việc gây ra những hiện tượng biến đổi khí hậu.  Và giải pháp đầu tiên để chống biến đổi khí hậu, theo nhà văn Nguyên Ngọc: “(có khi) là văn  hoá sống”.  Có ý kiến cho rằng, khoa học kỹ thuật đã góp phần tạo ra hiện tượng ấm lên toàn cầu, thì  cũng chính khoa học kỹ thuật sẽ giải được những bài toán mà con người gặp phải như đã  từng giải bao nhiêu bài toán trước đó. Vấn đề ấm lên toàn cầu cũng là một bài toán mà khoa  học có thể đương đầu. Đã có những chương trình, dự án đang tiến hành nghiên cứu đề xuất  những giải pháp thông minh, những “sản phẩm bền vững” để con người có thể vừa sống  tiện nghi, đầy đủ nhưng vẫn có thể bảo vệ môi trường. “Nhưng những tiến bộ về khoa học  kỹ thuật liệu đã là chìa khóa toàn năng giúp con người giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu  một cách triệt để?” Nhà văn Nguyên Ngọc đặt câu hỏi. TS Đặng Kim Sơn nêu một “tấm gương” giữ gìn môi trường nhờ khoa học công nghệ: Hà  Lan. Với tên gọi có nghĩa là “vùng đất thấp”, bằng những kỹ thuật còn thô sơ người Hà Lan  đã sớm xây dựng được một hệ thống đê biển hết sức hiệu quả có thể giúp họ sống an toàn  trên một nền lục địa thấp hơn mực nước biển. Nhưng không chỉ vậy, Hà Lan còn được biết  đến với tên gọi “vương quốc xe đạp”. Theo ước tính, Hà Lan đã có tới 18 triệu xe đạp, trong  khi dân số nước này chỉ khoảng 16 triệu người, có nghĩa là số xe đạp còn lớn hơn số dân  của họ. Điều đó cho thấy, người dân Hà Lan rất có ý thức bảo vệ môi trường bằng cách  giảm thiểu phát thải khí nhà kính CO2.
  4. Từ bài học Hà Lan, theo TS Đặng Kim Sơn, chúng ta còn có thể chống biến đổi khí hậu  bằng… đạo đức: Con người phải thay đổi cách sống, đạo lý sống, phải sống vì tương lai của  nhân loại chứ không vì sự ích kỷ của bản thân. Khi nào con người sống biết nghĩ tới tương  lai, khi đó con người sẽ không phải chạy theo giải quyết những hậu quả do chính mình gây  ra. (Bài viết đã được biên tập viên chỉnh sửa, không tìm được bản gốc) =.=

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản