intTypePromotion=1

Ôn tập Toán lớp 12: Tích phân

Chia sẻ: Nhi Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
271
lượt xem
34
download

Ôn tập Toán lớp 12: Tích phân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ôn tập Toán lớp 12, phần: Tích phân có ví dụ và bài giải minh họa để các bạn dễ hình dung hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn khi tìm hiểu đến phần này, mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập Toán lớp 12: Tích phân

  1. VI. TÍCH PHÂN
  2.  4 2 tan x 4  x2 I dx I dx  cos x 1  cos 2 x x Bài 1: 1 Bài 2: 6 e2 1 ln xdx I   x ln 1  x 2  dx  x 1 Bài 3: 0 Bài 4: 1  3 2ln 2 x  1   2  dx I 4 sin x  cos x   sin x  cos x  sin x I dx 3  sin 2x Bài 5: 3 Bài 6: 0   2 sin x  cos x 3 4 cos 2x I dx I dx  1  sin 2x cos x  cos 3x Bài 7: 0 Bài 8: 4   2 sin x  cos x  1  1  sin x  x I  sin x  2 cos x  3 dx I    e dx  1  cos x  Bài 9: 0 Bài 10: 0  4 dx 2 3 I  cos x 1  e  dx   2 3x  x x2  4 Bài 11: 4 A2003 5 p 4 1- 2sin2 x 2 2 ò 1 + sin 2x dx x  x dx B2003 0 D2003 0
  3. 2 e xdx 1  3ln x ln x  1  x 1  dx x A2004 1 B2004 1  3 2 sin 2 x  s inx  ln  x  2  x dx  dx 1  3cos x D2003 2 A2005 0   2 2 sin 2 xcosx  e  sinx  dx  cos x cos xdx 1  cos x B2005 0 D2005 0  2 ln 5 sin 2 x dx  dx  x x A2006 0 cos2 x  4sin 2 x B2006 ln 3 e  2e 3 1 e 2x 3   x  2 e dx x ln 2 xdx D2006 0 D2007 1    4 sin  x   dx 2  4 ln x  sin 2 x  2 1  s inx  cos x   x3 dx B2008 0 D2008 1  3 2 3 + ln x ò dx   cos x 1 cos 3 2 xdx 2 A2009 0 B2009 1 (x + 1) 3 1 dx ò (e ) - 2x ò ex - + x e x dx 1 1 0 D2009 CĐ2009
  4. e 1 x 2  e x  2 x 2e x ln x  1  2e x dx  x  2  ln x 2 dx A2010 0 B2010 1 e 1  3 2 x 1  2 x   ln xdx  x   x 1 dx D2010 1 CĐ2010 0   4 3 x sin x  ( x  1) cos x 1  x sin x  dx I  dx x sin x  cos x cos2 x A2011 I = 0 B2011 0 4 4x  1 2 2x  1 I dx I dx D2011 0 2x  1  2 CĐ2011 1 x(x  1) 1 1  ln  x  1 3 x3  x 2 dx  x 4  3x2  2 dx A2012 I = 1 B2012 I = 0  4 2 x2 1  x 1  sin 2 x  dx  2 ln xdx D2012 I = 0 A2013 I = 1 x 2 1 2  x dx2 1  x  1 dx x  x2  1 B2013 I = 0 D2013 I = 0 VII. SỐ PH ỨC
  5. I) Dạng đặt z = a + bi (a; b Î ¡ ) z   2  i   10 B2009 Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện và z.z  25 z  2 2 D2010 Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện và z là số thuần ảo CĐ2010 Cho s.phức z thỏa mãn điều kiện  2  3i  z   4  i  z   1 3i 2 . Tìm phần thực và phần ảo của z 2 z z A2011 Tìm tất cả các số phức z, biết z2 = . D2011 Tìm số phức z, biết : z  (2  3i ) z  1  9i A2011 Tính môđun của số phức z, biết: (2z – 1)(1 + i) + ( z +1)(1 – i) = 2 – 2i. CĐ2011 Cho số phức z thoả mãn (1+2i)2z + z = 4i - 20. Tính môđun của z. II) Dạng tính trực tiếp
  6. CĐ2009 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 1  i 2  2  i  z  8  i  1  2i  z . Tìm phần thực và phần ảo của z 2 A2010 Tìm phần ảo của số phức z biết z  2 i  1  2i  3 z 1  3i  A2010 Cho số phức z thỏa mãn 1 i tìm môđun của số phức z  iz 5i 3 z 1  0 B2011 Tìm số phức z, biết: z . 3 1 i 3  z  1 i  B2011 Tìm phần thực và phần ảo của số phức   . III) Dạng giải phương trình z2 - 2 (1 + i)z + 2i = 0 CĐ2011 Cho số phức z thoả mãn . Tìm phần thực và phần ảo của 1 z.
  7. z   3  4i   2 D2009 Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức Z thỏa mãn điều kiện z  i  1  i  z B2010 Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức Z thỏa mãn điều kiện A2009 Gọi z1 và z2 là 2 nghiệm phức của phương trình: z2+2z+10 = 0. Tính giá trị của biểu thức: A = z12 + z22 4 z  3  7i  z  2i CĐ2009 Giải phương trình sau trên tập số phức z i z 2  1  i  z  6  3i  0 CĐ2010 Giải phương trình sau trên tập số phức
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2