intTypePromotion=1
ADSENSE

Phác đồ cải thiện điều trị TIP 42: Điều trị lạm dụng chất gây nghiện đối với người có rối loạn xảy ra đồng thời

Chia sẻ: Pppppp Pppppp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:590

68
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách đưa ra thông tin về những diễn biến mới trong lĩnh vực hiện đang phát triển nhanh là rối loạn lạm dụng chất gây nghiện và tâm thần xảy ra đồng thời và nắm bắt những gì mới nhất trong điều trị người có rối loạn xảy ra đồng thời. TIP 42 tập trung vào những gì mà bác sĩ lâm sàng điều trị lạm dụng chất gây nghiện cần biết và cung cấp thông tin đó theo hình thức dễ tiếp cận. TIP này cũng tổng hợp kiến thức và đưa nó vào thực tiễn thực hành của các ca lâm sàng và tình huống thực tế để người đọc sẽ từ đó có thêm kiến thức, sự khích lệ và nhiệt tình khi làm việc với bệnh nhân có rối loạn xảy ra đồng thời.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phác đồ cải thiện điều trị TIP 42: Điều trị lạm dụng chất gây nghiện đối với người có rối loạn xảy ra đồng thời

 1. Điều trị Lạm dụng chất Gây nghiện Đối với Người Có Rối loạn Xảy ra Đồng thời Tiến sĩ Stanley Sacks Chủ tịch Uỷ ban Đồng thuận Bác sĩ y khoa Richard K. Ries Đồng chủ tịch Uỷ ban đồng thuận Phác đồ Cải thiện Điều trị TIP 42
 2. Lời cảm ơn hoặc đối với công cụ, phần mềm hoặc nguồn trích dẫn nêu trong tài liệu này. Các hướng dẫn trong tài Quá trình xây dựng Phác đồ cải thiện điều trị (TIP) liệu này không nên coi là những văn bản thay thế này đã có sự đóng góp của nhiều người (xem trang cho các quyết định liên quan đến chăm sóc và điều xi, xiii và phụ lục L, M, and N). Ấn phẩm này do trị bệnh nhân theo nhu cầu cá nhân. tập đoàn CDM Inc sản xuất theo hợp đồng Chương trình ứng dụng tri thức (KAP) số 270-99-7072 phối hợp với Cục Quản lý Lạm dụng Chất gây nghiện Thông báo tài sản công hữu và Sức khỏe tâm thần (SAMHSA), Bộ Y tế và An sinh Xã hội Hoa Kỳ (DHHS). Tiến sỹ (Ed.D Karl D. Tất cả tài liệu có trong tập sách này ngoại trừ những White và Tiến sỹ (Ph.D.) Andrea Kopstein, thạc sĩ y tài liệu được trích dẫn trực tiếp từ các nguồn có bản tế cộng đồng (M.P.H) là các cán bộ dự án chính phủ quyền đều thuộc tài sản công hữu và có thể tái bản thuộc Trung tâm Điều trị Lạm dụng Chất Gây nghiện hoặc sao chép không cần xin phép từ SAMHSA/ (CSAT). Christina Currier là trưởng nhóm công tác CSAT hoặc các tác giả. Không tái bản hoặc phân xây dựng các TIP của CSAT. Rose M. Urban, thạc sĩ phát ấn phẩm này để thu phí mà không có sự cho công tác xã hội (M.S.W.), tiến sĩ luật (J.D.), cán bộ phép bằng văn bản cụ thể của Phòng Truyền thông công tác xã hội được cấp bằng (LCSW), Phó giám thuộc SAMSHA. đốc điều hành dự án CDM KAP. Elizabeth Marsh Phó giám đốc dự án CDM KAP. Shel Weinberg, Truy cập điện tử và Sao chép ấn phẩm tiến sĩ triết học (Ph.D.), là Bác sĩ tâm lý nghiên cứu/ ứng dụng cao cấp của CDM KAP. Các cán bộ KAP Có thể sao chép miễn phí từ Ngân hàng quốc gia khác bao gồm Raquel Witkin, Thạc sĩ khoa học lưu trữ thông tin rượu và chất ma tuý (NCADI) (M.S.), Phó quản lý dự án; Susan Kimner, Uỷ viên (800) 729-6686 hoặc (301) 468-2600; TDD – Công ban biên tập phụ trách quản lý; Deborah Steinbach, cụ viễn thông cho người khiếm thính (đối với Uỷ viên cao cấp trong ban biên tập/tác giả; và Erica trường hợp thiểu năng thính giác), (800) 487-4889, Flick, Trợ lý ban biên tập. Ngoài ra, còn có Sandra hoặc bằng điện tử thông qua địa chỉ mạng toàn thế Clunies, Thạc sĩ khoa học (M.S.), Tư vấn viên lạm giới Internet: www.ncadi.samhsa.gov. dụng rượu và chất ma tuý được chứng nhận quốc tế (I.C.A.D.C.) Cố vấn nội dung. Đặc biệt cảm ơn Tiến sỹ (Ph.D.) Susan Hills, Đồng tác giả của TIP này và Gợi ý khi trích dẫn Tiến sĩ y khoa (M.D.) Doug Ziedonis, với đóng góp Nên trích dẫn như sau: Trung tâm Điều trị Lạm dụng của ông cho chương 8. Jonathan Max Gilbert, Thạc Chất Gây nghiện. Điều trị lạm dụng chất gây nghiện sĩ (M.A.) Margaret K. Hamer, Thạc sĩ (M.P.A.), cho người có rối loạn xảy ra đồng thời. Phác đồ cải Randi Henderson, Cử nhân (B.A.), Susan Hills, thiện điều trị (TIP) Tập 42. Giấy phép xuất bản Bộ y Tiến sĩ (Ph.D.) và David Shapiro, Thạc sĩ khoa học tế và phục vụ con người (DHHS) Số (SMA) 05-3922. (M.S.), Thạc sĩ giáo dục (M.Ed.), là các tác giả. Phụ Rockville, MD: Cục Quản lý Lạm dụng Chất gây lục K được soạn bởi Margaret Brooks, Tiến sĩ luật nghiện và Sức khỏe tâm thần 2005). (Tiếng Anh ghi: (J.D.) và các cán bộ SAMHSA (Cục Quản lý Lạm Center for Substance Abuse Treatment. Substance dụng Chất gây nghiện và Sức khỏe tâm thần) có sự Abuse Treatment for Persons With Co-Occurring tham vấn của Văn phòng luật sư trưởng, Bộ Y tế và Disorders. Treatment Improvement Protocol (TIP) An sinh Xã hội Hoa Kỳ, thủ đô Washington, D.C. Series 42. DHHS Publication No. (SMA) 05-3922. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2005. Từ chối trách nhiệm Các ý kiến bày tỏ ở đây là quan điểm của các uỷ viên trong Uỷ ban đồng thuận và không nhất thiết phản Văn phòng phát hành ánh lập trường chính thức của CSAT (Trung tâm Chi nhánh cải thiện thực hành, Phòng cải thiện dịch vụ, Điều trị Lạm dụng Chất Gây nghiện), Cục Quản lý Trung tâm Điều trị Lạm dụng Chất Gây nghiện, Cục Lạm dụng Chất Gây nghiện và Sức khỏe tâm thần Quản lý Lạm dụng Chất gây nghiện và Sức khỏe tâm (SAMHSA) hay DHHS (Bộ Y tế và An sinh Xã hội thần, số 1 Đường Choke Cherry, Rockville, MD 20857. Hoa Kỳ). Không có sự chủ trương và không nên suy diễn rằng có sự hỗ trợ hoặc thông qua của CSAT, Giấy phép XB của bộ DHHS Số (SMA) 05-3922 SAMHSA hoặc DHHS đối với các quan điểm này Ấn hành năm 2005 ii Lời cảm ơn
 3. Mục lục TIP là gì? ix Uỷ ban đồng thuận xi Nhóm cố vấn KAP (chương trình ứng dụng tri thức) và các thành viên tham dự thuộc chính phủ liên bang xiii Lời nói đầu xv Tóm tắt sơ lược xvii 1 Giới thiệu 1 Tổng quan 1 Lĩnh vực đang phát triển về các chứng rối loạn xảy ra đồng thời 2 Những diễn biến quan trọng dẫn đến sự ra đời của cuốn TIP này 4 Bố cục của tài liệu TIP này 16 2 Định nghĩa, thuật ngữ và hệ thống phân loại các rối loạn xảy ra đồng thời 21 Tổng quan 21 Thuật ngữ liên quan đến rối loạn sử dụng chất gây nghiện 22 Thuật ngữ liên quan đến rối loạn tâm thần 23 Thuật ngữ liên quan đến bệnh nhân 26 Thuật ngữ liên quan đến điều trị 27 Thuật ngữ liên quan đến chương trình 32 Thuật ngữ liên quan đến hệ thống 33 3 Bí quyết xây dựng chương trình thành công 37 Tổng quan 37 Nguyên tắc chỉ đạo 38 Cung cấp dịch vụ 41 Cải thiện hệ thống và chương trình điều trị lạm dụng chất 48 Xây dựng đội ngũ và hỗ trợ cán bộ 55 4 Đánh giá 65 Tổng quan 65 Sàng lọc và đánh giá cơ bản để phát hiện COD 66 Quá trình đánh giá 71 5 Các chiến thuật làm việc với bệnh nhân có rối loạn xảy ra đồng thời 101 Tổng quan 101 Hướng dẫn để xây dựng một quan hệ điều trị thành công với khách hàng có COD 102 Kỹ thuật làm việc với bệnh nhân có COD 112 6 Môi trường và mô hình truyền thống 137 Tổng quan 137 Lập chương trình cần thiết cho những bệnh nhân có COD 138 Các chương trình điều trị lạm dụng chất gây nghiện ngoại trú cho bệnh nhân có COD 143 Các chương trình điều trị lạm dụng chất gây nghiện nội trú cho bệnh nhân có COD 161 iii
 4. 7 Môi trường đặc biệt và các nhóm đối tượng cụ thể 183 Tổng quan 183 Môi trường chăm sóc cấp tính và các môi trường khác 184 Chương trình Tự lực Phục hồi 190 Nhóm bệnh nhân cụ thể 197 8 Tổng quan ngắn ngọn về các rối loạn tâm thần cụ thể và các vấn đề xuyên suốt 213 Tổng quan 213 Những vấn đề xuyên suốt 214 Rối loạn Nhân cách 220 Rối loạn cảm xúc và Rối loạn lo âu 226 Bệnh tâm thần phân liệt và Các chứng rối loạn thần kinh khác 231 Rối loạn thiếu tập trung/hiếu động thái quá (AD/HD) 235 Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) 238 Rối loạn ăn uống 240 Bệnh nghiện đánh bạc 246 Kết luận 248 9 Các rối loạn do chất gây nghiện 249 Tổng quan 249 Mô tả 249 Nghiên cứu chẩn đoán 252 Nghiên cứu điển hình: Xác định các chứng rối loạn 253 Phụ lục A: Tài liệu tham khảo 255 Phụ lục B: Tên viết tắt chữ cái đầu 309 Phụ lục C: Bảng thuật ngữ 313 Phụ lục D: Các rối loạn tâm thần cụ thể: Hướng dẫn bổ sung cho tư vấn 325 Tổng quan 325 Khuynh hướng Tự sát 326 Nghiện Nicotine 333 Các Rối loạn Nhân cách (Tổng quan) 348 Rối loạn Nhân cách Ranh giới 353 Rối loạn Nhân cách Phản Xã hội 359 Rối loạn Tâm tính và Lo âu 369 Tâm Thần Phân Liệt và Các Rối Loạn Thần Kinh Khác 385 Rối Loạn Tăng Động/Giảm Chú Ý (AD/HD) 402 Rối Loạn Căng Thẳng Sau Chấn Thương 408 Rối Loạn Ăn Uống 417 Bệnh nghiện đánh bạc 425 Phụ lục E: Các mô hình đang nổi 437 Phần I. Địa chỉ của những Mô hình được Giới thiệu trong Tài liệu 437 Phần II. Những Mô hình đang xuất hiện khác 439 Danh sách các chương trình 457 iv Mục lục
 5. Phụ lục F: Các thuốc phổ biến điều trị rối loạn 459 Các yếu tố Nguy cơ Dược lý 459 Mô hình Điều trị Bậc thang 461 Dược phẩm dùng cho Liệu pháp Tâm lý năm 2004: Những điều mọi Tư vấn viên nên biết 463 Phụ lục G: Sàng lọc và công cụ đánh giá 487 Chỉ số Mức độ Nghiện (ASI) 487 Thử nghiệm Xác định những Rối loạn do Sử dụng Rượu (AUDIT) 488 Danh mục Trầm cảm Dấu hiệu -II (BDI-II) 488 Bảng điều tra CAGE 489 Các thang đo Tình huống, Động lực và Sự sẵn sàng (CMR) 489 Đánh giá Hội chứng Cai Thuốc của Viện Nghiên cứu Lâm sàng (CIWA-Ar) 490 Kiểm tra Đánh giá Tình trạng Lạm dụng Thuốc (DAST) 490 Thẩm định Toàn cầu về Nhu cầu Cá nhân (GAIN) 491 Cấp độ của Hệ thống Sử dụng Chăm sóc (LOCUS) 491 Kiểm tra Đánh giá Tình Trạng Nghiện rượu ở Michigan (MAST) 492 Phỏng vấn cho Nghiên cứu Tâm thần đối với những Rối loạn Tâm thần và Chất gây nghiện (PRISM) 493 Bảng điều tra Mức độ Sẵn Sàng Thay đổi 493 Thẩm định Điều trị và Thái độ Phục hồi (RAATE) 494 Phỏng vấn Lâm sàng có Cấu trúc đối với các Rối loạn thuộc DSM-IV (SCID-IV) 494 Công cụ Điều trị Lạm dụng Chất gây nghiện (SATS) 495 Đánh giá Thay đổi của Đại học Rhode Island (URICA) 495 Phụ lục H: Công cụ sàng lọc 497 Mẫu phiếu thử nghiệm sàng lọc sức khỏe tâm thần -III 498 Công cụ Thử nghiệm Sàng lọc Lạm dụng Chất gây nghiện Giản đơn 499 Phụ lục I: Nguồn đào tạo có chọn lọc 513 Những nguồn Đào tạo về Điều trị các Rối loạn Nghiện 513 Các nguồn Đào tạo về Sức khỏe Tâm thần 515 Các nguồn Đào tạo về các Rối loạn Xảy ra Đồng thời 515 Listservs và các Nhóm Thảo luận về Rối loạn Xảy ra Đồng thời 516 Phụ lục J: Các chương trình tự lực tương trợ phục hồi kép và các nguồn khác hỗ trợ người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ 519 Các hội phục hồi kép với 12 bước 519 Hỗ trợ lẫn nhau trong chương trình phục hồi kép 520 Các Nguồn khác dành cho Bệnh nhân và các Nhà cung cấp 521 Phụ lục K: Tính bảo mật 523 Luật pháp Liên bang và Quyền bảo mật 523 Phụ lục L: Ủy ban nguồn 527 Phụ lục M: Năng lực về văn hoá và các bên tham gia mạng lưới đa dạng 531 Phụ lục N: Người đánh giá/chuyên gia phản biện lĩnh vực 533 Mục lục v
 6. Hình 1-1 Người có lạm dụng rượu, chất ma tuý hoặc rối loạn tâm thần trong 1 năm qua 5 1-2 Tỷ lệ rối loạn nhân cách phản/chống xã hội, trầm cảm và rối loạn lo âu do phụ thuộc chất ma tuý 8 1-3 Các cơ sở điều trị lạm dụng chất gây nghiện có chương trình đặc biệt dành cho bệnh nhân có COD 11 2-1 Bốn cấp độ chăm sóc 29 3-1 Sáu nguyên tắc chỉ đạo trong điều trị bệnh nhân có COD 38 3-2 Các cấp độ về khả năng của chương trình trong điều trị rối loạn đồng thời. 44 3-3 Một tầm nhìn về điều trị tổng hợp đầy đủ đối với COD 45 3-4 Cộng tác viên điều trị đồng thời của miền mam Bang Maine 49 3-5 Đánh giá tiềm năng phục vụ bệnh nhân COD của cơ sở 51 3-6 Tài trợ một hệ thống chăm sóc toàn diện cho người có COD 52 3-7 Các thái độ và đạo đức cốt yếu của bác sĩ lâm sàng làm việc với bệnh nhân có COD 57 3-8 Các ví dụ về năng lực cơ bản cần có khi điều trị người có COD 58 3-9 Sáu lĩnh vực năng lực cần có ở cấp độ trung cấp khi điều trị người có COD 59 3-10 Các ví dụ về năng lực cần có ở cấp độ nâng cao/cao cấp trong điều trị bệnh nhân 60 3-11 Các vấn đề về lập kế hoạch điều trị và tài liệu hoá/ghi chép đối với rối loạn tâm thần 61 và sử dụng chất gây nghiện 3-12 Chứng chỉ trong các nghề y tế 63 3-13 Giảm thiểu tình trạng bỏ việc của nhân viên trong các chương trình dành cho bệnh nhân COD 64 4-1 Những điều cân nhắc khi đánh giá 74 4-2 Kế hoạch điều trị đơn giản cho George T. (Ca 2) 96 4-3 Những điều cần cân nhắc trong bố trí điều trị 97 5-1 Các giai đoạn thay đổi 116 5-2 Các phương pháp tiếp cận để thúc đẩy động lực 117 5-3 Can thiệp Dựa trên Thúc đẩy 4 buổi 119 5-4 Danh mục kiểm tra khi Thiết kế Chương trình CM 123 6-1 Biện pháp Can thiệp 165 6-2 Nguyên tắc Thực hiện 166 6-3 Chương trình Đào tạo và Hỗ trợ Kỹ thuật Mẫu 167 6-4 Biện pháp Điều trị Nội trú 172 6-5 Những điều chỉnh của chương trình TC dành cho những người có COD 174 7-1 Tiêu chuẩn cho Giai đoạn Suy nhược nghiêm trọng 206 D-1 Các Câu hỏi chính khi Xem xét Rủi ro Tự sát 330 D-2 Tiêu chí DSM-IV đối với Cai nghiện Nicotine 341 D-3 Bài Kiểm tra Nghiện Nicotine Fagerstrom 342 D-4 Các Chiến lược Bỏ thuốc Tốt nhất 344 D-5 Khái quát Chiến lược 2. Các Thành phần của một Chương trình Ngăn ngừa Tái nghiện 348 D-6 Đặc điểm của những Người gặp Rối loạn nhân cách phản xã hội và Rối loạn Nhân cách Ranh giới 350 D-7 Bản phân phát Công việc Theo bước dành cho Bệnh nhân gặp BPD 360 D-8 Bí quyết tư vấn Bệnh nhân gặp APD 367 D-9 Bài tập Lỗi tư duy phản xã hội 368 D-10 Các Chất gây nghiện Tạo ra hoặc Giả tạo ra Rối loạn Tâm tính 373 D-11 Khuyến khích tương tác của Bệnh nhân Rối Loạn Tâm Thần Mãn tính 391 D-12 Đánh giá sinh học về Những trường hợp Rủi ro cao 392 D-13 Nhóm triệu chứng AD/HD: Giảm Chú Ý 403 vi Mục lục
 7. D-14 Nhóm triệu chứng AD/HD: Tăng Động – Bồng Bột 403 D-15 Ngồi thiền: Một Kỹ năng Đương đầu cho Bệnh nhân có Đau đơn về Tinh thần 413 D-16 Rối loạn Ăn uống và Rối loạn Sử dụng Chất Gây nghiện liên hệ với nhau như thế nào? 421 D-17 Những Câu hỏi Kiểm Tra Chung và Cụ thể cho Người có khả năng mắc Rối loạn Ăn uống 422 D-18 Các Tiêu chí Chẩn đoán cho chứng Mê đánh bạc Đến mức 426 Bệnh hoạn so với Các Tiêu chí cho Lệ thuộc Chất Gây nghiện D-19 So sánh Người mê cờ bạc bệnh hoạn dạng Hành động và Người mê cờ bạc Thoát ly 427 H-1 Nguồn về các Mục của Công cụ Thử nghiệm Sàng lọc Giản đơn về Lạm dụng Chất gây nghiện 503 H-2 Mẫu phỏng vấn trong Công cụ thử nghiệm sàng lọc giản đơn về lạm dụng chất gây nghiện 506 H-3 Mẫu bảng hỏi tự điền trong Công cụ điều tra giản đơn về lạm dụng chất gây nghiện 509 H-4 Bảng tính điểm cho Công cụ thử nghiệm sàng lọc giản đơn về lạm dụng chất gây nghiện 511 Khung lời khuyên cho nhân viên tư vấn Chương 2 Rối loạn nhân cách phản/chống xã hội 24 Rối loạn tâm thần 25 Rối loạn tâm trạng và lo lắng 25 Chương 4 Những điều nên làm và không nên làm khi đánh giá COD 67 Chương 5 Hình thành liên minh điều trị 103 Duy trì viễn cảnh phục hồi 105 Khắc phục tình trạng chuyển thái ngược/nảy sinh tâm lý cũ của bác sĩ đối với bệnh nhân 106 Theo dõi các triệu chứng tâm thần 107 Áp dụng phương pháp phù hợp với văn hoá 111 Sử dụng Kỹ thuật Quản lý Ngẫu nhiên 125 Sử dụng phương pháp phòng ngừa tái nghiện 130 Chương 6 Các khuyến nghị nhằm cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho những người có COD 141 Nguyên tắc điều trị từ ACT 157 Nguyên tắc điều trị từ ICM 159 Biện pháp điều trị và dịch vụ đề xuất từ Mô hình MTC 175 Chương 7 Làm việc với Bệnh nhân Vô gia cư có COD 200 Giám sát Cộng đồng với Tội phạm có COD 202 Nguyên tắc Điều trị và Dịch vụ dành cho Phụ nữ có COD 210 Chương 8 Tư vấn cho Bệnh nhân muốn tự sát 215 Tư vấn cho Bệnh nhân có Rối loạn nhân cách ranh giới 222 Tư vấn cho bệnh nhân có rối loạn cảm xúc hoặc lo âu 229 Tư vấn cho Bệnh nhân có rối loạn thần kinh 234 Mục lục vii
 8. Tư vấn cho Bệnh nhân có AD/HD 237 Tư vấn cho Bệnh nhân mắc PTSD 241 Tư vấn cho Bệnh nhân có Rối loạn ăn uống 245 Tư vấn cho Bệnh nhân có rối loạn nghiện đánh bạc 248 viii Mục lục
 9. Phác đồ cải thiện điều trị (TIP) là gì? Các Phác đồ cải thiện điều trị (TIP), được xây dựng bởi Trung tâm Điều trị Lạm dụng Chất Gây nghiện (CSAT), trực thuộc Cục Quản lý Lạm dụng Chất gây nghiện và Sức khỏe tâm thần (SAMHSA)/Bộ Y tế và An sinh Xã hội Hoa Kỳ (DHHS) là những hướng dẫn thực hành để điều trị các rối loạn sử dụng chất gây nghiện. CSAT vận dụng kinh nghiệm và kiến thức của các chuyên gia lâm sàng, nghiên cứu và quản trị để sản xuất các Phác đồ cải thiện điều trị (TIP) được phân phát đến các cơ sở và cá nhân với số lượng ngày càng nhiều trên khắp cả nước. Độc giả TIP đang ngày càng mở rộng, không chỉ giới hạn ở các cơ sở điều trị công và tư, vì rối loạn do rượu và các chất ma tuý khác đang ngày càng được công nhận là một vấn đề lớn. Ban cố vấn Chương trình ứng dụng tri thức (KAP) của CSAT là một nhóm các chuyên gia có uy tín về rối loạn sử dụng chất gây nghiện và chuyên viên trong các lĩnh vực có liên quan như chăm sóc sức khoẻ ban đầu, sức khỏe tâm thần và công tác xã hội, phối hợp với các giám đốc cơ quan quản lý lạm dụng rượu và chất ma tuý cấp thuộc các Bang đưa ra các chủ đề cho các TIP. Các chủ đề được căn cứ trên nhu cầu hiện tại của lĩnh vực này về thông tin và hướng dẫn áp dụng. Sau khi lựa chọn một chủ đề, CSAT mời cán bộ từ các cơ quan Liên bang liên quan và các tổ chức trong nước tham gia Uỷ ban nguồn để gợi ý các lĩnh vực trọng tâm cụ thể cũng như các nguồn cần được xem xét để xây dựng nội dung cho TIP. Sau đó các khuyến nghị được gửi tới Uỷ ban đồng thuận, bao gồm các chuyên gia về chủ đề đó do các đồng nghiệp đề cử ra. Uỷ ban này tham gia vào các cuộc thảo luận; những thông tin và khuyến nghị mà họ nhất trí trong các cuộc thảo luận là cơ sở để xây dựng TIP đó. Các uỷ viên/thành viên trong Uỷ ban đồng thuận đại diện cho các chương trình điều trị lạm dụng chất gây nghiện, các bệnh viện, các trung tâm sức khoẻ cộng đồng, các chương trình tư vấn, các cơ quan tư pháp hình sự, các cơ sở bảo trợ trẻ em, và những người hành nghề trong khu vực tư nhân. Chủ tịch uỷ ban (hoặc các Đồng chủ tịch) đảm bảo việc đưa ra các hướng dẫn áp dụng phản ánh kết quả cộng tác của nhóm. Một nhóm làm việc tập hợp nhiều chuyên gia trong nhiều lĩnh vực duyệt kỹ tài liệu sơ thảo. Sau khi đã đưa vào những thay đổi do các chuyên gia ix
 10. này đề xuất, công việc tiếp theo là chuẩn bị để TIP này, mang tên Điều trị lạm dụng chất gây xuất bản TIP, trên giấy và trực tuyến/mạng. nghiện cho người có rối loạn xảy ra đồng thời, Có thể truy cập các TIP qua Internet tại địa được sửa lại từ TIP 9, có tên Đánh giá và điều chỉ: www.kap.samhsa.gov. Việc chuyển sang trị bệnh nhân có đồng thời bệnh tâm thần và lạm phương tiện điện tử giúp các TIP có thể được dụng rượu và các chất ma tuý khác. TIP sau khi cập nhật dễ dàng hơn nhằm tiếp tục cung cấp được sửa lại đưa ra thông tin về những diễn biến cho lĩnh vực những thông tin mới nhất. mới trong lĩnh vực hiện đang phát triển nhanh là rối loạn lạm dụng chất gây nghiện và tâm thần Mặc dù trong mỗi TIP đều đã cố gắng đưa vào xảy ra đồng thời và nắm bắt những gì mới nhất các cơ sở bằng chứng về những cách làm được trong điều trị người có rối loạn xảy ra đồng thời. gợi ý, tuy nhiên CSAT nhận thấy lĩnh vực điều TIP này tập trung vào những gì mà bác sĩ lâm trị lạm dụng chất gây nghiện đang phát triển và sàng điều trị lạm dụng chất gây nghiện cần biết nghiên cứu thường đi sau phát minh đã được và cung cấp thông tin đó theo hình thức dễ tiếp thử nghiệm trong lĩnh vực. Mục tiêu chính của cận. TIP này tổng hợp kiến thức và đưa nó vào mỗi TIP là chuyển tải thông tin “ở tuyến đầu” thực tiễn thực hành của các ca lâm sàng và tình một cách nhanh chóng nhưng có trách nhiệm. huống thực tế để người đọc sẽ từ đó có thêm Vì lý do này, các khuyến nghị đưa ra trong kiến thức, sự khích lệ và nhiệt tình khi làm việc TIP đều trích dẫn lấy từ kinh nghiệm lâm sàng với bệnh nhân có rối loạn xảy ra đồng thời. của thành viên trong Uỷ ban hoặc tài liệu tham khảo. Khi ủng hộ một phương pháp tiếp cận nào đó trong một nghiên cứu thì sẽ trích dẫn từ nghiên cứu đó. x Phác đồ cải thiện điều trị (TIP) là gì?
 11. Uỷ ban đồng thuận Chủ tịch Tiến sĩ Joan E. Zweben Giám đốc Điều hành Tiến sĩ Stanley Sacks Phòng khám Phố 14 (14th Street) và Nhóm y Giám đốc Dự án khôi phục cộng đồng East Bay Trung tâm tổng hợp nghiên cứu và thực hành Đại học California Công ty các viện phát triển và nghiên cứu quốc Thành phố (cấp thị trấn) Berkeley, Bang gia. California Thành phố New York, Bang New York Uỷ viên uỷ ban Đồng chủ tịch Thạc sĩ công tác xã hội, Tiến sĩ luật Betty Tiến sĩ y khoa Richard K. Ries Blackmon Giám đốc/Giáo sư Parker-Blackmon và các cộng sự Các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho người bệnh Thành phố Kansas, Bang Missouri ngoại trú Các chương trình rối loạn kép Steve Cantu, tư vấn viên phụ thuộc hoá chất Trung tâm y tế Harborview được cấp bằng (LCDC), Tư vấn viên cai Thành phố Seattle, Bang Washington rượu và chất ma túy (CADAC), Dịch vụ tiếp cận từ xa (RAS) Điều phối viên chương trình lâm sàng Lãnh đạo nhóm công tác Công ty các dịch vụ sức khoẻ nông thôn Nam Tiến sĩ Donna Nagy McNelis Texas Giám đốc, Giáo dục chăm sóc sức khoẻ hành Thành phố (cấp thị trấn) Cotulla, Bang Texas vi Catherine S. Chichester, Thạc sĩ khoa học hộ Phó giáo sư, ngành Tâm thần học lý (M.S.N.), Y tá được đăng ký (R.N.) Đại học Drexel Giám đốc điều hành Trường y Cộng tác viên về rối loạn xảy ra đồng thời của Thành phố Philadelphia, Bang Pennsylvania Miền Nam Bang Maine Bác sĩ y khoa David Mee-Lee, Thành phố (cấp thị trấn) Portland, Bang Maine Hội viên Hội thuốc cai nghiện Hoa Kỳ Tiến sĩ Colleen Clark (FASAM) Cộng sự nghiên cứu Thành phố (cấp thị trấn) Davis, Bang Khoa sức khỏe tâm thần cộng đồng California Đại học South Florida Tiến sĩ James L. Sorenson Thành phố (cấp thị trấn) Tampa, Bang Florida Khoa Tâm thần Bác sĩ y khoa ,Thạc sĩ quản trị kinh doanh Bệnh viện đa khoa San Francisco Christie A. Cline Thành phố San Francisco, Bang California Giám đốc y Bác sĩ y khoa Douglas Ziedonis Phòng các ngành khoa học về sức khoẻ hành Giám đốc Các dịch vụ cai nghiện vi Hệ thống chăm sóc sức khoẻ hành vi cấp trường Sở y tế Bang New Mexico đại học Thị xã (thủ phủ tỉnh) Santa Fe, Bang New Thị trấn Piscataway, Bang New Jersey Mexico xi
 12. Thạc sĩ Raymond Daw Thạc sĩ khoa học sức khỏe Michael Harle Giám đốc điều hành Chủ tịch/Giám đốc điều hành Công ty trung tâm Na’nizhoozhi Công ty Gaudenzia Thành phố (cấp thị trấn) Gallup, Bang New Thành phố (cấp thị trấn) Norristown, Bang Mexico Pennsylvania Sharon C. Ekleberry, Chuyên gia công tác xã Tiến sĩ Michael W. Kirby, Jr. hội lâm sàng được cấp bằng (L.C.S.W.), Giám đốc điều hành - CEO Thầy thuốc điều trị lạm dụng chất gây Công ty Arapahoe House nghiện được cấp bằng (L.S.A.T.P.), Cử Thành phố Thornton, Bang Colorado nhân thiết kế cộng đồng (B.C.D.) Bác sĩ y khoa Kenneth Minkoff Trưởng phòng Giám đốc y Các dịch vụ ngoại trú cho người lớn Quản lý sức khoẻ Choate Các dịch vụ sức khỏe tâm thần hạt (huyện) Thành phố (cấp thị trấn) Woburn, Bang Fairfax Massachusetts Ban công tác cộng đồng giáo xứ Fairfax/Falls Xã tự trị Centreville, Bang Virginia Tiến sĩ Lisa M. Najavits Phó giáo sư tâm lý học Tiến sĩ Byron N. Fujita Trường y Harvard/Bệnh viện McLean Bác sĩ tâm lý cao cấp Thành phố (cấp thị trấn) Belmont, Bang Trung tâm y tế hạt (huyện) Clackamas Massachusetts Thành phố (cấp thị trấn) Oregon, Bang Oregon Tiến sĩ Tomas A. Soto Tiến sĩ Lewis E. Gallant Giám đốc Giám đốc điều hành Khoa học hành vi Công ty hiệp hội quốc gia các giám đốc cơ quan Trung tâm CORE quản lý lạm dụng ruợu và chất ma tuý cấp Thành phố (cấp thị trấn) Chicago, Bang Bang Illinois Thủ đô Washington, DC Chủ tịch và Đồng chủ tịch xin cảm ơnTiến sĩ y khoa Kenneth Minkoff vì những đóng góp quý báu của ông cho chương 4 của TIP này. Đặc biệt cảm ơn Tiến sĩ y khoa Douglas Ziedonis vì đã cung cấp nội dung về nicotine; Tiến sĩ Donna Nagy McNelis vì đã cung cấp nội dung cho phần phát triển nhân lực/đội ngũ; Tim Hamilton, vì đã cung cấp nội dung cho phần các nhóm tự lực phục hồi kép trong chương 7; Theresa Moyers vì bà góp ý phê bình cho phần phỏng vấn có tính động lực; Tiến sĩ George A. Parks vì ông đã đóng góp ý kiến cho phần ngăn ngừa tái nghiện; Tiến sĩ Cynthia M. Bulik vì đã viết phần về rối loạn ăn uống; Lisa M. Najavits vì đóng góp của bà cho phần PTSD (rối loạn áp lực/căng thẳng sau chấn động); Tiến sĩ Loreen Rugle vì đã viết phần rối loạn về cờ bạc; Tiến sĩ Barry S. Brown vì đã tư vấn cho Chủ tịch; và Jo Scraba vì sự giúp đỡ về mặt biên tập của bà cho Chủ tịch. xii Uỷ ban đồng thuận
 13. xiii
 14. xiv abcxxvnsnbnson
 15. Lời nói đầu Tài liệu Phác đồ cải thiện điều trị (TIP) hoàn thành sứ mệnh của SAMHSA trong xây dựng khả năng đáp ứng và hỗ trợ phục hồi đối với những người có hoặc có nguy cơ mắc các rối loạn về tâm thần hoặc sử dụng chất gây nghiện bằng việc cung cấp hướng dẫn những cách làm hay cho các bác sĩ lâm sàng, quản trị chương trình và các đơn vị mua dịch vụ, nhằm cải thiện chất lượng và hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ, và, qua đó thúc đẩy sự hồi phục. Các TIP là kết quả của việc xem xét kỹ lưỡng tất cả các phát hiện nghiên cứu về dịch vụ lâm sàng và y tế có liên quan, kinh nghiệm trình diễn, và các yêu cầu thực hiện. Một nhóm các nhà nghiên cứu lâm sàng, bác sĩ lâm sàng, quản trị chương trình và những người ủng hộ bệnh nhân thuộc cấp dưới Liên bang đã tranh biện và thảo luận các lĩnh vực cụ thể về chuyên môn cho tới khi đạt được đồng thuận về những cách làm hay. Công việc của uỷ ban sau đó được tổng kết và được góp ý phê bình bởi các chuyên gia thẩm định /phản biện trong lĩnh vực. Tài năng, tâm huyết và nỗ lực mà các thành viên uỷ ban xây dựng TIP và các nhà thẩm định /phản biện đóng góp cho quá trình có nhiều bên tham gia này đã giúp lấp hố ngăn cách giữa những hứa hẹn trong nghiên cứu với nhu cầu của các bác sĩ lâm sàng đang hành nghề và các nhà quản trị muốn phục vụ những người lạm dụng chất gây nghiện bằng những cách tốt nhất và hiệu quả nhất về mặt khoa học. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã cùng với chúng tôi đóng góp cho những tiến bộ trong lĩnh vực điều trị lạm dụng chất gây nghiện. Thạc sĩ Charles G. Curie, Chuyên gia công tác xã hội về lâm sàng chưa chính thức (A.C.S.W.) Quản trị viên Cục Quản lý Lạm dụng Chất gây nghiện và Sức khỏe tâm thần Bác sĩ y khoa, Tiến sĩ luật, Thạc sĩ sức khoẻ cộng đồng H. Westley Clark, Hội viên Hội thuốc cai nghiện Hoa Kỳ (FASAM) Giám đốc Trung tâm Điều trị Lạm dụng Chất Gây nghiện Cục Quản lý Lạm dụng Chất Gây nghiện và Sức khỏe tâm thần xv
 16. Tóm tắt sơ lược Rối loạn xảy ra đồng thời, sử dụng trong TIP này, chỉ rối loạn sử dụng (lạm dụng hoặc phụ thuộc) chất gây nghiện và rối loạn tâm thần đồng thời xảy ra. Bệnh nhân được cho là mắc rối loạn xảy ra đồng thời có một hoặc nhiều rối loạn liên quan tới sử dụng rượu và/hoặc các chất ma tuý khác bị lạm dụng cũng như một hoặc nhiều rối loạn tâm thần. Chẩn đoán rối loạn xảy ra đồng thời (COD) được xác lập khi có ít nhất một rối loạn loại này có thể được xác định mà không phụ thuộc vào loại kia và không chỉ đơn giản là tập hợp các triệu chứng của một rối loạn. Nhiều người cho rằng một người điển hình có COD là người đó bị rối loạn tâm thần trầm trọng kết hợp với một rối loạn sử dụng chất gây nghiện cũng trầm trọng, ví dụ bị tâm thần phân liệt kết hợp với tình trạng phụ thuộc rượu chẳng hạn. Tuy nhiên, các tư vấn viên làm việc tại các cơ sở cai nghiện sẽ coi một người nghiện nặng cộng thêm với rối loạn tâm thần từ nhẹ đến trung bình là người có COD; một ví dụ là một người phụ thuộc rượu có thêm rối loạn trầm cảm hoặc rối loạn lo lắng thì là người có COD. Những nỗ lực điều trị nhằm đáp ứng nhu cầu riêng biệt của những người COD đã có tiến bộ trong hơn 2 thập kỷ qua ở cả trong môi trường điều trị lạm dụng chất gây nghiện và dịch vụ sức khoẻ tâm thần. Trong toàn bộ TIP này, thuật ngữ “lạm dụng chất gây nghiện” chỉ cả lạm dụng chất gây nghiện và phụ thuộc chất gây nghiện (như định nghĩa của Sách hướng dẫn chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần, ấn bản lần thứ 4, bản chỉnh sửa nội dung [DSM-IV-TR] [Hội Tâm Thần Hoa Kỳ 2000]) và bao gồm việc sử dụng rượu và các chất kích động tâm lý khác. Mặc dù có điều không may là không rõ nghĩa, nhưng thuật ngữ này được chọn sử dụng một phần vì quần chúng không chuyên, các nhà chính trị và nhiều nhà chuyên môn về điều trị lạm dụng chất gây nghiện vẫn thường sử dụng “lạm dụng chất gây nghiện” để chỉ việc sử dụng quá mức bất kể loại chất gây nghiện nào. Độc giả nên bám sát bối cảnh mà thuật ngữ xuất hiện để xác định phạm vi các nghĩa có thể áp dụng được; trong hầu hết trường hợp, thuật ngữ này chỉ tất cả mọi rối loạn sử dụng chất gây nghiện được liệt kê ra trong DSM-IV. Tuy nhiên có điều cần lưu ý là mặc dù phụ thuộc nicotine được thừa nhận là rối loạn theo như trong DSM-IV, nhưng có sự khác biệt quan trọng giữa nghiện thuốc lá và các loại nghiện khác ở chỗ hệ quả chính của thuốc lá chủ yếu về y lý chứ không phải hành vi, và do vậy, không nên coi là lạm dụng chất gây nghiện trong TIP này. Tuy nhiên vì có nhiều người có COD nghiện nicotine cũng như do tác hại tàn phá sức khoẻ của việc sử dụng thuốc lá, nên phụ thuộc nicontine cũng được xvii
 17. coi là vấn đề xuyên suốt quan trọng đối với những hết các trường hợp, để mang lại kết quả điều trị người có rối loạn sử dụng chất gây nghiện và bệnh thành công. tâm thần. Bốn cấp độ chăm sóc, mà Hiệp hội quốc gia các Các thuật ngữ chỉ rối loạn tâm thần có thể có giám đốc cơ quan quản lý lạm dụng rượu và chất nghĩa thông thường và chuyên ngành hơi khác ma tuý cấp Bang (NASADAD) và Hiệp hội quốc nhau. Ví dụ, hầu như ai cũng có thể bị trầm cảm gia các giám đốc chương trình sức khỏe tâm hoặc hồi hộp một thời gian ngắn trong áp lực thần cấp Bang (NASMHPD) xây dựng, là một cuộc sống, nhưng điều này không có nghĩa là công cụ phân loại hữu ích việc điều phối dịch vụ người ta đều bị “rối loạn tâm thần” như cách sử theo mức độ nặng nhẹ trong bối cảnh của các dụng ở nội dung này. Vì DSM-IV là chuẩn quốc môi trường điều trị lạm dụng chất gây nghiện và gia để định nghĩa rối loạn tâm thần, nên sách đó sức khoẻ tâm thần. Cơ cấu bốn cấp độ chăm sóc được sử dụng trong TIP này. Tuy nhiên, ở một NASADAD – NASMHPD đưa ra một cấu trúc số Bang/tiểu bang, chỉ những chuyên gia được cho việc tiến hành tham vấn, cộng tác và tổng đào tạo mới được “chính thức” chẩn đoán đâu là hợp giữa các hệ thống và nhà cung cấp dịch vụ rối loạn tâm thần đâu là rối loạn lạm dụng chất điều trị lạm dụng chất ma túy và sức khoẻ tâm gây nghiện. thần, nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc phù hợp cho từng bệnh nhân có COD. Mặc dù tư liệu Vào cuối những năm 1970, những người hành trong TIP này nhắc đến tất cả 4 cấp độ nhưng TIP nghề đã bắt đầu xác nhận sự xuất hiện của lạm được thiết kế chủ yếu để hướng dẫn các tư vấn dụng chất gây nghiện kết hợp với rối loạn tâm viên cai nghiện làm việc trong môi trường cấp độ thần có quan hệ sâu sắc và rắc rối với kết quả II và III. Bốn loạn COD là: điều trị. Nhận thức ngày càng gia tăng đó đã đi đến đỉnh điểm là sự chú trọng ngày nay đối với • Cấp độ I Rối loạn tâm thần ít trầm trọng/rối nhu cầu cần xác định và xử lý quan hệ qua lại loạn chất gây nghiện ít trầm trọng giữa các rối loạn này bằng những phương pháp • Cấp độ II Rối loạn tâm thần trầm trọng/rối loạn tiếp cận mới và điều chỉnh cho phù hợp liệu pháp chất gây nghiện ít trầm trọng chữa trị truyền thống. Trong các thập niên từ cuối • Cấp độ III Rối loạn tâm thần ít trầm trọng/rối những năm 1970 tới nay, các chương trình điều loại chất gây nghiện trầm trọng trị lạm dụng chất gây nghiện thường cho biết có • Cấp độ IV Rối loạn tâm thần trầm trọng/rối 50 – 70% bệnh nhân của họ có COD, trong khi loạn chất gây nghiện trầm trọng các môi trường sức khỏe tâm thần tương ứng lại Hội Y Khoa về cai nghiện ma túy Hoa Kỳ chỉ đưa ra tỷ lệ 20 – 50%. Trong cùng thời gian (ASAM) cũng đã xây dựng một hệ thống bố trí này, một nền kiến thức đã phát triển giúp làm rõ bệnh nhân để tiện cho việc điều trị có hiệu quả. những thách thức trong điều trị được tạo ra bởi sự Tiêu chí bố trí bệnh nhân ASAM (ASAM PPC- kết hợp giữa sử dụng chất gây nghiện và rối loạn 2R) đưa ra 3 loại chương trình điều trị lạm dụng tâm thần và giúp minh chứng cho một điều rằng chất gây nghiện cho những người có COD: dịch rằng khi không có những nỗ lực điều trị đúng vụ chỉ cai nghiện, có khả năng chẩn đoán kép và mục tiêu thì có khả năng việc điều trị sẽ đem lại chẩn đoán kép nâng cao. TIP này sử dụng một hệ kết quả xấu cho những bệnh nhân đó. thống khác tương quan, phân loại chương trình Cộng đồng/giới điều trị và nghiên cứu đã không điều trị lạm dụng chất gây nghiện và sức khỏe bị động khi đối mặt với thách thức này. Nhiều tâm thần theo ba loại: căn bản, trung cấp/bậc chiến lược sáng tạo đã xuất hiện và được thử trung và cao cấp/nâng cao, trên qua điểm của các nghiệm và đối tượng điều trị đã được xác định chương trình là hướng tới cung cấp dịch vụ chăm chính xác hơn. Các phát hiện nghiên cứu cho sóc tổng hợp. Ngoài ra, các tư vấn viên hoặc độc thấy nhiều bệnh nhân điều trị lạm dụng chất gây giả khác sử dụng TIP này sẽ có những quá trình nghiện có rối loạn tâm thần ít nghiêm trọng phản đào tạo và kinh nghiệm trong lĩnh vực COD ở ứng tốt với các phương pháp điều trị lạm dụng nhiều cấp độ: ban đầu, trung cấp và cao cấp, nên chất gây nghiện truyền thống trong khi những họ có những nhu cầu khác nhau. TIP này được người có rối loạn tâm thần trầm trọng hơn cần cấu trúc theo mục tiêu đáp ứng các nhu cầu của có những điều chỉnh và bổ sung cho các can tư vấn viên cai nghiện có quá trình đào tạo căn thiệp để nâng cao hiệu quả điều trị và, trong hầu bản nhưng cũng đáp ứng những nhu cầu khác của xviii Tóm tắt sơ lược
 18. những người có quá trình đào tạo trung cấp/bậc chất gây nghiện cho những bệnh nhân của họ cần trung hoặc cao cấp/nâng cao. có cả hai loại dịch vụ này. Việc tổng hợp các dịch vụ điều trị lạm dụng chất Việc lập kế hoạch điều trị bắt đầu bằng sàng lọc gây nghiện với các dịch vụ sức khỏe tâm thần và đánh giá. Quá trình sàng lọc nhằm xác định cho những người có COD đã trở thành một sáng những bệnh nhân muốn được điều trị lạm dụng kiến lớn trong điều trị. Điều trị tổng hợp kết hợp chất gây nghiện và có dấu hiệu về vấn đề sức các can thiệp lạm dụng chất gây nghiện với can khỏe tâm thần cần được chú ý thêm. Các công cụ thiệp sức khỏe tâm thần để điều trị tổng thể người sàng lọc dễ sử dụng sẽ đạt được mục tiêu này và đó một cách có hiệu quả hơn; thuật ngữ này suy có thể được sử dụng bởi những tư vấn được huấn rộng ra cho tất cả các cơ chế, trong đó các can luyện ở mức tối thiểu. thiệp điều trị COD được kết hợp với nhau trong Việc đánh giá cơ bản gồm có thu thập thông tin để một quan hệ điều trị hoặc trong một môi trường cung cấp bằng chứng về COD và các chẩn đoán dịch vụ ban đầu. Như vậy, điều trị tổng hợp thể về rối loạn tâm thần và sử dụng chất gây nghiện; hiện mối quan tâm về lâu dài trong các chương đánh giá các khía cạnh liên quan đến vấn đề, tình trình điều trị lạm dụng chất gây nghiện khi điều trạng thiểu năng và điểm mạnh; đánh giá mức trị tổng thể con người và xác định tầm quan trọng độ sẵn sàng thay đổi; và thu thập dữ liệu để định của việc đảm bảo sao cho khi tham gia vào một hướng cho việc ra quyết định liên quan đến mức hệ thống có thể tiếp cận được với tất cả các hệ độ chăm sóc cần thiết. Thông tin thu thập ban đầu thống cần thiết. gồm có những loại và mục sau đây: Được phát triển trong lĩnh vực điều trị lạm dụng • Hoàn cảnh được mô tả qua dữ liệu về gia đình; chất gây nghiện, viễn cảnh phục hồi xác định các vấn đề về văn hoá, ngôn ngữ, giới tính và phục hồi là một quá trình dài hạn của sự thay xu hướng tình dục có liên quan; tiền sử chấn đổi bên trong, mà trong đó tiến bộ diễn ra trong động; tình trạng hôn nhân; sự dính líu đến luật các giai đoạn, đây là một cách hiểu có ý nghĩa pháp và hoàn cảnh tài chính; sức khoẻ; giáo quan trọng đối với việc lập kế hoạch điều trị. dục; tình trạng nơi ở; điểm mạnh và nguồn lực; Khi xây dựng một kế hoạch điều trị, bác sĩ lâm và việc làm. sàng cần xác định việc điều trị diễn ra trong các • Sử dụng chất gây nghiện được xác định theo môi trường khác nhau (ví dụ, nội trú/nội trú hoặc tuổi sử dụng lần đầu, các chất ma tuý ban đầu ngoại trú) theo thời gian, và phần lớn quá trình sử dụng, hình thức sử dụng chất ma tuý (bao phục hồi thường diễn ra ở ngoài, hoặc sau điều gồm thông tin liên quan đến các tiêu chí chẩn trị (ví dụ bằng việc tham gia vào các nhóm tự đoán để được công nhận là lạm dụng hoặc phụ lực tương trợ). Những người hành nghề thường thuộc chất gây nghiện), và việc điều trị trước chia điều trị thành các giai đoạn, thông thường đây hay hiện nay. Điều quan trọng là phải xác bao gồm tiếp nhận, ổn định, điều trị ban đầu và định được các đợt cai kéo dài 30 ngày hoặc lâu chăm sóc tiếp tục (cũng gọi là chăm sóc sau điều hơn để phân lập các triệu chứng sức khoẻ tâm trị). Việc áp dụng các giai đoạn này giúp bác sĩ thần, tình hình điều trị và tình trạng thiểu năng lâm sàng (dù trong hệ thống điều trị lạm dụng được thể hiện trong những đợt cai này. chất gây nghiện hay điều trị sức khoẻ tâm thần) • Các vấn đề về tâm thần được cụ thể hóa bằng có thể sử dụng các phương pháp phù hợp, theo việc xác định tiền sử của gia đình và bệnh nhân từng bước khi xây dựng và sử dụng các phác đồ về các vấn đề tâm thần (bao gồm chẩn đoán, điều trị. nhập viện và các điều trị khác), chẩn đoán và TIP này xác định 11 yếu tố chính trong xây dựng các triệu chứng hiện nay, thuốc điều trị và việc chương trình điều trị COD tại các cơ sở điều trị tuân thủ điều trị bằng thuốc. Điều quan trọng là lạm dụng chất; các đoạn dưới đây sơ lược về các phải xác định được các quãng thời gian trước yếu tố quan trọng này. Mặc dù nhấn mạnh đến nhu có sự ổn định về sức khoẻ tâm thần, xác định cầu và chức năng của điều trị lạm dụng chất gây các liệu pháp điều trị thành công trước đây nghiện, nhưng các yếu tố đưa ra ở đây lại phù hợp đối với các rối loạn tâm thần và phát hiện bản hơn với các cơ sở điều trị sức khỏe tâm thần và các chất của các vấn đề rối loạn sử dụng chất gây hệ thống dịch vụ khác mong muốn phối hợp các nghiện phát sinh trong các giai đoạn ổn định dịch vụ điều trị sức khỏe tâm thần và lạm dụng này. Sự xác nhận của bất kỳ nhà cung cấp dịch Tóm tắt sơ lược xix
 19. vụ điều trị hiện nay nào cũng đều tạo điều kiện tả chính xác về hành vi và triệu chứng của bệnh cho việc chia sẻ và hợp tác thông tin vốn rất nhân - việc này giúp đảm bảo việc chọn đúng quan trọng. thuốc, và sau đó cần giúp người bệnh tuân thủ • Đánh giá tổng hợp xác định sự tương tác giữa chế độ dùng thuốc. Tư vấn và chương trình lạm các triệu chứng về rối loạn tâm thần và việc sử dụng chất gây nghiện có thể, và thường sử dụng dụng chất gây nghiện, cũng như tác động qua các đồng đẳng viên hoặc cộng đồng/giới đồng lại giữa các triệu chứng về rối loạn sử dụng đẳng (những người có hoàn cảnh giống nhau gọi chất gây nghiện với các triệu chứng sức khoẻ là đồng đẳng) để giúp đỡ và hỗ trợ cho các nỗ lực tâm thần. Việc đánh giá tổng hợp còn xem xét cá nhân trong việc tuân thủ các chỉ dẫn kê đơn. cả việc tất cả các tác động qua lại này có liên Nhiều yếu tố khác góp phần hoàn chỉnh danh hệ như thế nào với các lần điều trị, đặc biệt là mục các cấu phần quan trọng của việc điều trị các giai đoạn thay đổi, giai đoạn ổn định và COD, bao gồm nâng cao trình độ nhân lực/cán giai đoạn khủng hoảng. bộ - số này gồm các chuyên viên sức khỏe tâm Chẩn đoán là một phần quan trọng của quá trình thần có nghiệp vụ, tư vấn tâm thần hoặc bác sĩ đánh giá. TIP này bàn về các rối loạn tâm thần tâm thần tại chỗ (để đánh giá, chẩn đoán và cho được lựa ra từ DSM – IV – TR và các tiêu chí thuốc); các lớp học tâm lý – giáo dục (ví dụ, rối để chẩn đoán từng rối loạn. Những thông tin căn loạn tâm thầnvà lạm dụng chất gây nghiện, ngăn bản về rối loạn lạm dụng chất gây nghiện và các ngừa tái nghiện) – các lớp này giúp tăng cường rối loạn tâm thần cụ thể được sàng lọc và những nhận thức về các rối loạn và triệu chứng của rối tác vụ cũng như phương pháp tiếp cận từ phía tư loạn; các nhóm có rắc rối kép nhằm thảo luận các vấn được khuyến nghị áp dụng đối với bệnh nhân vấn đề liên quan lẫn nhau giữa rối loạn tâm thần điều trị lạm dụng chất gây nghiện có biểu hiện các và sử dụng chất gây nghiện – việc này giúp tìm ra triệu chứng của một hoặc nhiều rối loạn tâm thần động cơ tái nghiện; và tham gia vào các nhóm tự này. Ủy ban đồng thuận xác định tư vấn cai nghiện lực tương trợ phục hồi kép – các nhóm này giúp không nên chẩn đoán rối loạn tâm thần. Mục đích tạo ra một môi trường ủng hộ và thấu hiểu và là khiêm tốn của việc cung cấp tư liệu này là thúc một diễn đàn an toàn để thảo luận các vấn đề về đẩy tư vấn điều trị lạm dụng chất gây nghiện làm sử dụng thuốc, sức khỏe tâm thần và lạm dụng quen với các thuật ngữ và các tiêu chí liên quan chất gây nghiện. đến rối loạn tâm thần và đưa ra lời khuyên về cách Các nhà cung cấp dịch vụ điều trị được khuyên tiến hành với các bệnh nhân có triệu chứng của nên nhìn nhận bệnh nhân có COD và liệu pháp các rối loạn này. điều trị đối với họ trong bối cảnh văn hoá, sắc Việc sử dụng đúng thuốc là một yếu tố trong tộc, vùng địa lý, tình hình kinh tế xã hội, giới chương trình quan trọng, giúp người bệnh ổn tính, tuổi tác, xu hướng tình dục, tôn giáo, tâm định và kiểm soát được các triệu chứng của linh và tình trạng thiểu năng về sinh lý/của cơ mình, qua đó nâng cao khả năng tiếp nhận của họ thể hoặc nhận thức của họ. Nhà cung cấp đặc với các điều trị khác. Những tiến bộ của ngành biệt cần tôn trọng những khác biệt trong cách dược trong mấy thập kỷ qua đã cho ra nhiều loại nhìn nhận về bệnh tật hoặc rối loạn trong văn thuốc tâm thần hữu hiệu, ít phản ứng phụ. Với hoá của bệnh nhân, bao gồm COD. Sử dụng một sự hỗ trợ của các chế độ sử dụng thuốc được mẫu bệnh quen thuộc và có liên quan về văn hoá cải thiện hơn, nhiều người có các rối loạn tâm với bệnh nhân có thể giúp cho việc giao tiếp và thần trầm trọng lẽ ra phải vào trại/cơ sở chăm tiện cho điều trị. sóc hoặc lẽ ra đã không có đủ tình trạng ổn định Ngoài những yếu tố quan trọng nêu trên, nhiều để điều trị lạm dụng chất gây nghiện, thì đã có chiến lược được xây dựng công phu và thành thể tham gia vào điều trị, có tiến bộ và sống một công trong lĩnh vực lạm dụng chất gây nghiện cuộc sống có ý nghĩa hơn. Để đáp ứng nhu cầu đang được áp dụng để điều trị COD. TIP này của nhóm đối tượng này, tư vấn viên điều trị lạm trình bày các chiến lược đó (một cách ngắn ngọn dụng chất gây nghiện cần hiểu rõ hơn về các dấu trong các đoạn dưới đây) – những chiến lược có hiệu và triệu chứng của các rối loạn tâm thần và thể đem lại triển vọng cho việc chữa trị có hiệu cần tiếp cận với sự hỗ trợ của y học. Vai trò của quả bệnh nhân có COD. tư vấn trước hết là cung cấp cho bác sĩ kê đơn mô xx Tóm tắt sơ lược
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2