intTypePromotion=1

Phân tích cơ chế thị trường sau đổi mới - 3

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
4
download

Phân tích cơ chế thị trường sau đổi mới - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đưa GDP năm 2005 gấp hai lần so với năm 1995 . Nhịp độ tăng trưởng GDPbình quân hàng năm thời kỳ năm năm 2001 – 2005 là 7,5%, trong đó nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,3%, công nghiệp và xây dựng tăng 10,8%, dịch vụ tăng 6.2% . Giá trị sản xuấtnông, lâm ,ngư nghiệp tăng 4,8%/năm . Giá trị sản xuất ngành công nghiịep tăng 13%/năm . Giá trị dịch vụ tăng 7,5%/năm . Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 16%/năm . Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP đến 2005 dự kiến : Tỷ trọng nông ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích cơ chế thị trường sau đổi mới - 3

  1. Đưa GDP năm 2005 gấp hai lần so với năm 1995 . Nhịp độ tăng trưởng GDPb ình quân hàng năm thời kỳ năm năm 2001 – 2005 là 7,5%, trong đó nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,3%, công nghiệp và xây dựng tăng 10,8%, dịch vụ tăng 6.2% . Giá trị sản xuấtnông, lâm ,ngư nghiệp tăng 4,8%/năm . Giá trị sản xuất ngành công nghiịep tăng 13%/năm . Giá trị dịch vụ tăng 7,5%/năm . Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 16%/năm . Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP đến 2005 dự kiến : Tỷ trọng nông , lâm ngư nghiệp 20 -21%. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng khoảng 38-39% . Tỷ trọng các ngành d ịch vụ 41 -42% . 3 .> Ưu thế và hạn chế của kinh tếthị trường . Ưu thế . Thúcđ ẩy quá trình x• hội hoá sản xuất nhanh chóng, làm cho phân công lao động phát triển, chuyên môn hoá sản xuất ngày càng sâu sắc, h ình thành các mối quan h ệ kinh tế và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các doanh nghiệp và người sản xuất tạo tiền đề cho sự hợp tác lao động phát triển . Thúc đ ẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất . Hạn chế của kinh tế thị trường ở . Kinh tế thị trường có những khuyết tật như tình trạng khủng hoảng , thất nghiệp bất bình đẳng , huỷ hoại môi trường …. Từ những thực trạng và những ưu nhược điểm của kinh tế thị trường chúng 4.> ta cần có những biện pháp giải quyết một cách hợp lí . Cụ thể là . 15
  2. * Đẩy mạnh phân công lao động x• hội và đa dạng hoá các hình thức sở hữu vì đ ây là hai điều kiện ra đời và tồn tại sản xuất hàng hoá . Đẩy mạnh phân công lao động x• hội đồng nghĩa với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Hiện nay công nghiệp hoá ở nước ta phải kết hợp chặt chẽ hai chiến lược công nghiệp theo hướng xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu. Để thực hiện chiến lược n ày cần phải phân công lao động để phát triển những nghành, những lĩnh vực m à đ ất nư ớc có lợi thế so sánh như, sản xuất nông nghiệp công nghiệp dệt may ….. đồng thờ phải cải tiến công nghệ và kỹ thuật sản xuất . Thực hiện đa dạng hoá các h ình thức sở hữu. Đối với nước ta quá trình đa * dạng hoá được thể hiện bằng việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Cụ thể nâng cao vai trò chủ đạo của nền kinh tế nh à nước, phát triển nền kinh tế tập thể để cùng kinh tế nước nh à tạo nền tảng cho chủ nghĩa x• hội. Đồng thờ tạo môi trường pháp lí lành mạnh, thúc đẩy các thành ph ần kinh tế khác cùng phát triển. Hình thành đồng bộ cảc loại thị trường nhằm xây dựng và phát triển kinh tế * thị trư ờng định h ướng x• hội chủ nghĩa . Trong những năm gần đây thì phải . Phát triển thị trường hàng hoá và dịch vụ thông qua việc đẩy mạnh sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển hệ thống giao thông và phương tiện vận tải để mở rộng thị trư ờng . Hình thành th ị trường sức lao động . Xây d ựng thị trường vốn, từng b ước h ình thành và phát triển thị trường chứng khoán nhằm huy động vốn . 16
  3. Quản lí chặt chẽ thị trường đất đai và thị trư ờng nh à ở . Xây dựng thị trường thông tin, thị tường khoa học công nghệ. Việc hoàn thiện các thị trư ờng phải đi đôi với xây dựng khuôn khổ pháp lí và thể chế, tăng sự kiểm tra, giám sát của nhà nước . * Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại , chỉ có mở cửa và hội nhập nền kinh tế mới thu hút được vốn, kỹ thuật và công ngh ệ h iện đại để khai thác thế mạnh đất nước . Thực hiện đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu, ưu tiên nhập tư liệu sản xuất. Thu hút vốn nước ngoài hướng vào những ngành, những lĩnh vực, những sản phẩm có công ngh ệ tiên tiến , có tỷ trọng xuất khẩu cao . * Giữ vững ổn định chính trị và hoàn thiện hệ thống pháp luật . Giữ vững ổn định chính trị nhằm tạo sự yên tâm đ ầu tư cho các nhà kinh doanh. Muốn như vậy phải nâng cao sự l•nh đạo của đảng, vai trò chỉ đạo của kinh tế nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hoàn thiện hệ thống pháp luật vừa làm công cụ cho nhà nước quản lí nền kinh tế vừa tạo hành lang pháp lí cho các nhà kinh doanh, buộc họ chấp nhận sự điiêù tiiết của nhà nước. * Xoá bỏ triệt để cơ ch ế tập trung quan liêu, b ao cấp ho àn thiện cơ chế quản lí kinh tế của nhà nư ớc. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lí của nhà nước cần , nâng cao năng lực của các cơ quan hành pháp, lập pháp tư pháp. Cải cách nền hành chính quốc gia. Nhà nước thực hiện phát triển định hướng phát triển kinh tế, có chính sách thống nhất, hạn chế khắc phục những tiêu cực của cơ ch ế thị trường, quản lí tài sản công cộng, 17
  4. tôn trọng quyền tự chủ của các nh à sản xuất, kinh doanh, cải tổ các chính sách tài chính, tiền tệ, chính sách tiền lương và giá cả. 18
  5. Kết luận Sau năm 1986 nưới ta đ• chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định h ướng x• hội chủ nghĩa. Sự chuyển đổi mô h ình kinh tế này là tất yếu khách quan. Nó phù h ợp với xu thế phát triển của thời đại, đồng thời nó cũng phù hợp với thời kì quá độ lên chủ nghĩa x• hội ở Việt Nam 19
  6. Chủ nghĩa tư bản đ• biết vận dụng vai trò to lớn của kinh tế thị trường để phát triển kinh tế thì chúng ta cũng phải biết vận dụng vai trò to lớn đó để phát triển niền kinh tế của chính mình. Cũng giống với các nước tư bản chủ nghĩa khác n ước ta cũng sử dụng sự điều tiết của cơ chế thị trường cùng với sự điều tiết của nhà nước. Nhưng khác với các nước đó là chúng ta phát triển kinh tế theo định hướng x• hội chủ nghĩa nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh x• hội công bằng dân chủ văn minh đảm bảo cho mọi người có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chính vì vậy vai trò của nhà nước ngoài vai trò điều tiết nền kinh tế nhằm sửa chữa những khuyết tật của cơ chế thị trường cùng với vai trò tạo mô i trường ổn định cho cơ chế thị trường phát triển thì nhà nước còn ph ải đảm bảo nền kinh tế phát triển đúng định hướng x• hội chủ nghĩa 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2