intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

PHÂN TÍCH TÍNH HỆ THỐNG CỦA CHÍNH SÁCH CÔNG

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

1
213
lượt xem
68
download

PHÂN TÍCH TÍNH HỆ THỐNG CỦA CHÍNH SÁCH CÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích lựa chọn vấn đề chính sách Phân tích hoạch định chính sách Phân tích thực thi chính sách Phân tích duy trì chính sách Phân tích đánh giá hiệu quả thực thi chính sách 6. Phân tích tính hệ thống của chính sách Xác định vấn đề chính sách Hoạch định chính sách Thực thi chính sách Phát hiện mâu thuẩn Phân tích chính sách Duy trì chính sách Đánh giá chính sách Giải thích: Chỉ sự luân chuyển trong chu trình chính sách Chỉ mối liên hệ trực tiếp Hình 1.2: Sơ đồ chu trình chính sách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH TÍNH HỆ THỐNG CỦA CHÍNH SÁCH CÔNG

 1. HOÏC VIEÄN HAØNH CHÍNH QUOÁC GIA Moân hoïc: HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Tel: 0913 968 965 Email: xtiennapa@yahoo.com
 2. Chương 5: Nội dung phân tích chính sách Phân tích lựa chọn vấn đề chính sách 1. Phân tích hoạch định chính sách 2. Phân tích thực thi chính sách 3. 4. Phân tích duy trì chính sách Phân tích đánh giá hiệu quả thực thi 5. chính sách 6. Phân tích tính hệ thống của chính sách
 3. Xác định Hoạch định Thực thi vấn đề chính chính sách chính sách sách Phân tích Phát hiện Duy trì chính chính sách mâu thuẩn sách Đánh giá chính sách Giải thích: Chỉ sự luân chuyển trong chu trình chính sách Chỉ mối liên hệ trực tiếp Hình 1.2: Sơ đồ chu trình chính sách
 4. Input Output Thông tin Thông tin Phân tích, xử lý (Information) (Information) Dữ liệu (Data) thông tin Process: +-x:%… Analysis Năng lực trình độ của chủ thể phân tích
 5. TỔNG THỂ HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUỐC GIA Chính thức Phi chính thức Các cơ quan Nhà nước Tổ chứcTổ chức Cá nhân Nhóm Tổ chức Trung ương Chính xã hội Báo chílợi ích chính Think Tank trị (Interest trị … Các cơ quan Group) xã hội Nhà nước Địa phương
 6. TỔNG THỂ HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUỐC GIA Chính thức Phi chính thức Các cơ quan Tổ chức Nhà nước Tổ chứcTổ chức Cá nhân Nhóm chính trị Trung ương Chính xã hội Báo chí lợi ích Đảng cộng Think Tank (Interest trị Các cơ quan sản … xã hội Group) Nhà nước Việt Nam Địa phương
 7. 4.Phân tích thực thi chính sách 4.1.Phân tích kế hoạch triển khai thực thi chính sách 4.2.Phân tích các hoạt động triển khai thực thi chính sách
 8. 4.Phân tích thực thi chính sách 4.1. Ý nghĩa của phân tích thực thi chính sách 4.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực thi chính sách 4.3. Phân tích chính sách nội dung tổ chức thực thi chính sách công 4.4. Đánh giá các hình thức triển khai 4.5. Đánh giá các mô hình tổ chức thực thi chính sách
 9. 1. Ý nghĩa của phân tích thực thi chính sách • Cho thấy hiệu lực thực hiện ý đồ quản lý của nhà nước với các đối tượng; • Giúp khẳng định tính đúng đắn của chính sách công; • Cho thấy những ưu nhược của chính sách và quá trình tổ chức thực hiện chính sách.
 10. 2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực thi chính sách 2.1. Phân tích các yếu tố khách quan 2.2. Phân tích các yếu tố chủ quan
 11. 2.1. Phân tích các yếu tố khách quan • Tính chất của vấn đề chính sách. • Đặc tính của đối tượng thực thi chính sách. • Môi trường thực thi. • Tiềm lực của chính sách đối tượng thực thi. • chính sách.
 12. 2.2. Phân tích các yếu tố chủ quan • Yếu tố triển khai chính sách trong đời sống xã hội. • Yếu tố năng lực tổ chức thực thi chính sách. • Các nguồn lực vật chất. • Thể chế của nhà nước.
 13. 3. Phân tích các nội dung tổ chức thực thi chính sách công 3.1.Phân tích kế hoạch tổ chức thực thi chính sách 3.2.Phân tích hoạt động triển khai thực thi chính sách 3.3.Phân tích hoạt động phối hợp thực hiện 3.4.Phân tích hoạt động kiểm tra-giám sát 3.5.Phân tích hoạt động đánh giá tổ chức thực thi chính sách công
 14. 4.1.Phân tích kế hoạch triển khai • Trước khi đưa chính sách vào thực hiện, các cơ quan quản lý Nhà nước phải xây dựng kế hoạch triển khai cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ. Tính khoa học, hợp lý của kế hoạch triển khai có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực thi chính sách, bởi vậy nhà phân tích không thể bỏ qua nội dung phân tích này.
 15. 4.1.Phân tích kế hoạch triển khai • Khi tiến hành phân tích kế hoạch triển khai thực thi chính sách cần chú ý đến mục tiêu của kế hoạch xem có phù hợp với mục tiêu của chính sách không. Có thể mục tiêu kế hoạch được chia ra theo tiến độ thực hiện hay theo các chương trình, dự án cụ thể, nhưng tổng thể các mục tiêu của kế hoạch triển khai thực hiện không được xa rời mục tiêu chính sách.
 16. 4.1.Phân tích kế hoạch triển khai • Sau khi phân tích mục tiêu kế hoạch mới tiến hành phân tích các biện pháp thực hiện đề ra trong kế hoạch. Những biện pháp đề xuất trong kế hoạch là biện pháp tổ chức, điều hành của các cơ quan Nhà nước có nhiệm vụ tổ chức thực thi chính sách, nên tính chất của các biện pháp này không hoàn toàn giống với biện pháp trong chính sách mà nó mang tính tổ chức, điều hành nhiều hơn. Thực chất, đó chỉ là cách vận dụng cơ chế thực thi chính sách vào kế hoạch triển khai thực hiện chính sách của mỗi cơ quan Nhà nước.
 17. 4.1.Phân tích kế hoạch triển khai • Khi phân tích kế hoạch triển khai thực hiện chính sách, cần quan tâm nhiều đến tính khả thi của kế hoạch trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.
 18. 4.2.Phân tích các hoạt động triển khai • Triển khai chính sách là những hoạt động cụ thể của các cơ quan Nhà nước nhằm đưa chính sách vào cuộc sống. Đây là công việc mang tính mở đầu cho cả tiến trình thực thi chính sách nhằm làm cho các đối tượng hiểu biết đầy đủ về nghĩa vụ và quyền thụ hưởng theo mục tiêu chính sách. Đồng thời làm cho cơ quan triển khai biết được trách nhiệm, quyền hạn của mình trong quá trình tổ chức phối hợp thực thi chính sách.
 19. 4.2.Phân tích các hoạt động triển khai Nội dung phân tích chuẩn bị phối hợp thực thi chính sách bao gồm:  Phân tích tình hình giao nhiệm vụ cho các cơ quan thực thi chính sách xem có phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của họ không?  Phân tích mối quan hệ phối thuộc giữa cơ quan chủ trì với các cơ quan khác.
 20. 4.2.Phân tích các hoạt động triển khai  Phân tích tình hình chuẩn bị về tổ chức hệ thống, nhân sự và các nguồn vật lực khác cho việc thực thi chính sách của cơ quan Nhà nước.  Phân tích tinh thần đón nhận chính sách của các tầng lớp nhân dân và đối tượng thụ hưởng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản