intTypePromotion=1

Phỏng vấn tuyển dụng

Chia sẻ: Lưu Vũ Tiến Công | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
296
lượt xem
170
download

Phỏng vấn tuyển dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là những đoạn văn. Thường khoảng 3 – 4 đoạn: oTên, kiến thức, kinh nghiệm có giá trị nhất trong lĩnh vực dự tuyển. oBiết gì về Cty. oThể hiện khả năng (kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm), kinh nghiệm, sự mong muốn được cống hiến, khả năng học hỏi, sự hứa hẹn, cảm ơn, đính kèm…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phỏng vấn tuyển dụng

 1. Baøi 4
 2. I. XAÙC ÑÒNH MUÏC ÑÍCH Thử sức Việc làm phù hợp Không mục đích Theo yêu Tích lũy cầu của kiến thức GĐ, bạn bè 2
 3. II. TAÂM TRAÏNG CUÛA BAÏN 11/21/2011 Lo âu, hồi hộp Thoải mái Sợ bị chất vấn 3 Muốn biết tâm lý nhà Muốn đƣợc tuyển dụng trình bày nhiều
 4. III.TAÏO AÁN TÖÔÏNG VÔÙI NHAØ TUYEÅN DUÏNG Ấn tƣợng: toàn bộ những đặc điểm tâm lý phản ánh phong cách, thói quen, làm cho chủ thể có ấn 11/21/2011 tƣợng sau lần đầu tiên tri giác. Hình thức Phong cách Thói quen 4
 5. III.TAÏO AÁN TÖÔÏNG VÔÙI NHAØ TUYEÅN DUÏNG Kỹ năng giao tiếp bằng lời. 11/21/2011 Ăn mặc lịch sự. Nhiệt tình, sẵn sàng, nhanh nhẹn, thông minh. Khả năng giải quyết vấn đề. Khả năng hợp tác với ngƣời khác. Sự lƣơng thiện, đáng tin cậy. Động cơ. Sự quyết tâm. Sự cống hiến. 5
 6. IV. CAÙC GIAI ÑOAÏN TRONG PHOÛNG VAÁN 11/21/2011 6
 7. TRƢỚC KHI PHỎNG VẤN 11/21/2011 1. Chuẩn bị hồ sơ: đầy đủ, rõ ràng, theo yêu cầu, thận trọng, tránh sai sót. 2. Về bản thân: tâm lý, kiến thức, kỹ năng, hình thức (trang phục) 3. Chuẩn bị những câu hỏi trong PV.ntt 4. Tìm hiểu trƣớc về Cty. 5. Kiểm tra lại hồ sơ trƣớc khi đi PV. 6. Đến đúng giờ hẹn (trƣớc 15’), tắt điện thoại, gây ấn tƣợng lần gặp gỡ ban đầu. 7
 8. TRƢỚC KHI PHỎNG VẤN LƢU Ý VỀ ĐƠN XIN VIỆC 11/21/2011  Là những đoạn văn.  Thƣờng khoảng 3 – 4 đoạn: o Tên, kiến thức, kinh nghiệm có giá trị nhất trong lĩnh vực dự tuyển. o Biết gì về Cty. o Thể hiện khả năng (kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm), kinh nghiệm, sự mong muốn đƣợc cống hiến, khả năng học hỏi,8 sự hứa hẹn, cảm ơn, đính kèm…
 9. TRƢỚC KHI PHỎNG VẤN LƢU Ý VỀ SƠ YẾU LÝ LỊCH 11/21/2011 1. Thông tin cá nhân: Tên, tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại. 2. Trình độ học vấn:  Ghi theo tiến trình lịch sử.  Ghi theo mức độ ƣu tiên.  Đảm bảo các yếu tố: năm tốt nghiệp, trƣờng, ngành, xếp loại, điểm các môn chuyên ngành 9 hỗ trợ cho công việc.
 10. TRƢỚC KHI PHỎNG VẤN LƢU Ý VỀ SƠ YẾU LÝ LỊCH 11/21/2011 11/21/2011 3. Kinh nghiệm ghi theo tiến trình, theo thứ tự ƣu tiên; đảm bảo các yếu tố: năm làm việc, Cty, vị trí, mô tả công việc, thành tích. 4. Kỹ năng:  Ngoại ngữ  Vi tính  Kỹ năng mềm khác: lãnh đạo, làm việc nhóm, giao tiếp… 10
 11. TRƢỚC KHI PHỎNG VẤN LƢU Ý VỀ SƠ YẾU LÝ LỊCH 11/21/2011 11/21/2011 11/21/2011 5. Tính cách và sở thích (nêu những yếu tố tích cực). 6. Khác 7. Ngƣời tham chiếu (tên, vị trí, số điện thoại, email…). 11
 12. TRƢỚC KHI PHỎNG VẤN Tóm lại: 1. Chuẩn bị vững chắc về chuyên môn. 2. Chuẩn bị trang phục chỉnh tề, thoải mái, đầu tóc, giày dép gọn gàng sạch sẽ. 3. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp, tƣ thế thích hợp. 4. Lịch sự, nhã nhặn, khiêm tốn và trung thực. 12
 13. TRONG LÚC PHỎNG VẤN 11/21/2011 1. Bĩnh tĩnh, tự tin, trung thực, biết chọn lọc thông tin để nói/ trả lời các câu hỏi trong PV. 2. Xem đây là cuộc đối thoại, không phải là tra vấn hay thi vấn đáp. 3. Nhìn vào mắt ngƣời phỏng vấn. 4. Trả lời câu hỏi rõ ràng. Nếu chƣa rõ câu hỏi, nên hỏi lại. 13
 14. TRONG LÚC PHỎNG VẤN 11/21/2011 11/21/2011 6. Không ngắt ngang lời; không có những động tác thừa. 7. Không nên khoe khoang về những khả năng trƣớc khi đƣợc hỏi. 8. Không nói xấu, tiêu cực về Cty cũ. 9. Hỏi nhà tuyển dụng về những điều đã chuẩn bị nhƣ Cty, CV, vị trí… 14
 15. SAU KHI PHỎNG VẤN 11/21/2011 11/21/2011 11/21/2011 1. Tỏ thái độ vui vẻ, tƣơi cƣời, cảm ơn. 2. Bày tỏ sự quan tâm đến công việc. Hỏi bộ phận phụ trách ngày giờ biết kết quả PV. 3. Tiếp tục tìm những cơ hội mới. Sao chép hồ sơ và gửi tới những Cty khác. 4. Giữ liên lạc với những Cty không tuyển dụng. 15
 16. SAU KHI PHỎNG VẤN 11/21/2011 5. Tìm hiểu nguyên nhân thất bại. 6. Tự tin và lạc quan. 7. Tạo sự khác biệt với các ứng viên khác. 8. Không tự hạ mình bằng cách nghĩ mình là ngƣời đi bán sức lao động. 16
 17. PHOÛNG VAÁN QUA ÑIEÄN THOAÏI Không nên: 11/21/2011  Rụt rè, nhút nhát.  Vội vàng phản bác.  Kể lể, than thở. Nên:  Lắng nghe, lựa lời để trình bày quan điểm của bản thân.  Giọng nói nhẹ nhàng, thoải mái, không nhanh/không chậm.  Trình bày rõ ràng, trả lời đúng vào vấn đề. 17
 18. NHÖÕNG CAÙCH TÌM VIEÄC HIEÅU QUAÛ Sử dụng internet để tìm kiếm thông tin. 1. 11/21/2011 Đến các trung tâm xúc tiến việc làm. 2. Đến các hội chợ việc làm. 3. Sử dụng mối quan hệ quen biết. 4. Xem thông tin tuyển dụng trên báo chí. 5. Đăng hồ sơ, thông tin trên các trang 6. web, báo chí. 18
 19. KYÕ NAÊNG THÖÔNG LÖÔÏNG ÑÒNH NGHÓA 11/21/2011 Thƣơng lƣợng là quá trình các bên cùng trao đổi, bàn bạc với nhau để đƣa ra một giải pháp chung thống nhất cho một vấn đề nào đó 19
 20. KYÕ NAÊNG THÖÔNG LÖÔÏNG Nguyeân nhaân thöông löôïng 11/21/2011 Các bên cùng mong muốn giải quyết một vấn đề. Các bên vừa có lợi ích chung thống nhất, vừa có lợi ích riêng mâu thuẫn nhau (thiếu một trong hai yếu tố này thƣơng lƣợng sẽ không diễn ra). 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản