intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 7

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:4

634
lượt xem
365
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý nhà nước về kinh tế. Đỗ Thị Hải Hà. Chương VII. CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 7

  1. Chương VII CÁN BỘ QLNN VỀ KT TS. Đỗ Thị Hải Hà Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế, 2008, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Nxb ĐH Kinh tế quốc dân
  2. I. TỔNG QUAN VỀ CÁN BỘ QLNN VỀ KT 1. Khái niệm - Cán bộ nhà nước - Cán bộ QLNN về KT 1. Phân loại - Cán bộ lãnh đạo - Chuyên gia - Cán bộ thực hành công vụ - Nhân viên hành chính 1. Phân loại theo ngạch, bậc  2
  3. I. TỔNG QUAN VỀ CÁN BỘ QLNN VỀ KT 4. Vai trò - Giúp các chủ thể kinh tế hoạt động theo đúng đường lối, chủ trương, pháp luật của nhà nước - Cung cấp các dịch vụ hành chính kinh tế cho các doanh nghiệp - Xử lý các xung đột của các chủ thể kinh tế theo đúng luật định, giúp các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ kinh tế - Tư vấn cho nhà nước hoàn chỉnh đường lối và luật pháp kinh tế 3
  4. II. C «ng ¸ c¸ bé  t c  n  c«ng  chøc °  uy  ch Q ho¹ °  §µo ¹     ­ì to,båid ng °  TuyÓ n  dông °  Lùa  chän,bæ   Ö m ,bè r  u© n    nhi   tÝ,l chuyÓ n °  nh  ¸ §¸ gi °  ingé §∙  4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2