intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị dự án - Chương 6

Chia sẻ: Le Thi Nga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

536
lượt xem
357
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình Quản trị dự án - Chương 6 : các tiến trình hoạch định khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị dự án - Chương 6

  1. Chương 6 CÁC TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH KHÁC 09/14/10 1
  2. Nội dung  Hoạch định nguồn nhân lực  Hoạch định truyền thông  Hoạch định mua sắm  Bản kế hoạch DA 09/14/10 2
  3. Hoạch định nguồn nhân lực  Hoạch định tổ chức  Thu nhận nhân viên  Các giao diện của dự án  Phỏng vấn các thành  Xây dựng tài liệu phân viên nhóm tiềm năng công trách nhiệm và vai  Thương lượng với các trò nhà quản trị chức  Xây dựng sơ đồ tổ chức năng  Xây dựng kế hoạch định biên 09/14/10 3
  4. Hoạch định truyền thông  Chiến lược truyền thông  Truyền thông với các thành viên nhóm DA  Thu hút các nhóm hữu quan 09/14/10 4
  5. Hoạch định truyền thông  Chiến lược truyền thông Đối tượng Mục tiêu Phương tiện Trách nhiệm thực hiện Thời điểm/Tần suất (Ai cần thông (Chúng ta muốn truyền thông những gì) (Truyền thông như thế nào) (Ai chịu trách nhiệm xây dựng (Khi nào sẽ hoàn tất) tin này) và truyền thông điệp) Nhóm dự án Các mối quan hệ trong các lĩnh vực chức Tiến độ của dự án Nhà quản trị dự án Hằng tuần năng Hồ sơ các vấn đề phát sinh Tình trạng thựchiện các kết quả dự án Các cuộc họp nhóm Các vấn đề gắn với các mốc sự kiện Các phiếu kiểm tra Các rủi ro Người bảo Tóm tắt về tiến triển Báo cáo dự án Nhà quản trị dự án Hàng tuần trợ DA Thay đổi các công việc quan trọng Bản tóm tắt tiến độ FM Hàng tháng Các vấn đề Hồ sơ các vấn đề phát sinh FM bộ phận tài chính Các rủi ro Danh sách các vấn đề đệ trình cấp cao hơn giải Các thông số tài chính quyết Đánh giá dự án (Project Review) Tóm tắt ngân sách FM Tóm tắt tiến triển Thực trạng liên quan đến bộ phận chức năng FM Hàng tuần Các rủi ro chức năng Báo cáo dự án PM Hàng tuần Các vấn đề thuộc lĩnh vực chức năng Đánh giá của nhóm hữu quan Người bảo trợ Hàng tháng Thông số tài chính của bộ phận chức năng Các nhà quản Tiến triển các mốc sự kiện Báo cáo đánh giá của nhà quản trị cấp cao Người bảo trợ dự án Hàng tháng/hàng quý trị cấp cao Rủi ro liên quan nhiều chức năng Cập nhật qua hộp thư thoại (Voicemail Updates) Nhà quản trị dự án Hàng tuần/khi cần thiết Thông số tài chính Báo cáo khởi sự (launch status) 09/14/10 5
  6. Hoạch định truyền thông  Thu hút các nhóm hữu quan Trình bày khái quát (5  Trình bày điểm chính yếu (30  Trình bày chi tiết  phút) phút) (1­2h) WHY Mở rộng cung ứng sản  Tăng số lượng khách hàng và  Nghiên cứu thị trường (Tại  sao  dự  án  được  thực  phẩm doanh thu dự kiến hiện) WHAT Tất cả các kênh bán hàng  Nhấn mạnh đến các chức năng  Chi tiết về các chức năng của sản phẩm (Điều này có ý nghĩa gì đối  cần phải đào tạo của sản phẩm Mẫu sản phẩm (Demos) với nhóm hữu quan) Kỳ vọng đào tạo HOW Giới thiệu sản phẩm trong  Mục tiêu của các kênh bán hàng Hiệu quả của các kênh bán hàng (Đạt được mục tiêu của dự  một số kênh phân  Ngày đào tạo các kênh bán hàng án bằng cách nào? )  phối chọn lọc vào  tháng 3 WHEN  Nhóm cung ứng chủ chốt sẽ  Xây dựng chương trình đào tạo Giao diện (tương tác) với nhóm nhân sự (Khi  nào  cần  sự  tham  gia  bắt đầu hoạt động vào  Thực hiện chương trình đào tạo Tương tác với bộ phận Chăm sóc Khách  của nhóm hữu quan) ngày 9 tháng 11 hàng 09/14/10 6
  7. Hoạch định mua sắm Các tình huống mua sắm Phân tích làm hay mua Thiết bị Gia tăng nhân sự Hàng hoá hay dịch vụ • Loại hợp đồng • Báo cáo công việc -Hợp đồng giá cố định • Mời thầu •Các đề xuất -Hợp đồng chi phí phát sinh •Báo giá •Mời dự thầu - Hợp đồng theo thời gian và nguyên liệu thực tế •Tiêu chuẩn chọn lựa nhà cung cấp 09/14/10 7
  8. Bản kế hoạch dự án  Ví dụ: Dự án Chaptal Wineries – BẢN KẾ HOẠCH DỰ ÁN HOÀN CHỈNH  Mụ c l ụ c 1. Tóm tắt 2. Các yêu cầu 3. Phạm vi 4. Các nhóm hữu quan 5. Các nguồn lực cần thiết 6. Các giả định và ràng buộc 7. Các kết quả chính 8. Ngân sách 9. Rủi ro 10. Các vấn đề 11. Truyền thông 12. Kế hoạch triển khai 13. Kế hoạch hỗ trợ 14. Kế hoạch đào tạo 09/14/10 8
  9. 09/14/10 9
  10. 09/14/10 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2