intTypePromotion=1

Qui mô và thời điểm đầu tư cho dự án-Cao Hào Thi

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
42
lượt xem
3
download

Qui mô và thời điểm đầu tư cho dự án-Cao Hào Thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lợi ích ròng tăng liên tục theo thời gian lịch. Chi phí đầu tư độc lập với thời gian lịch Lợi ích ròng tăng liên tục theo thời gian lịch. Chi phí đầu tư thay đổi theo thời gian lịch Chi phí và lợi ích không thay đổi một cách có hệ thống với thời gian lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Qui mô và thời điểm đầu tư cho dự án-Cao Hào Thi

 1. QUI MÔ VÀ THỜI ĐIỂM ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN CAO HÀO THI 1
 2. QUI MÔ DỰ ÁN  Tại sao qui mô là vấn đề quan trọng?  Qui mô quá nhỏ hoặc quá lớn có thể làm hỏng một dự án tốt 2
 3. QUI MÔ DỰ ÁN Nhu Cầu Thời gian 3
 4. QUI MÔ DỰ ÁN NPV r% NPV Max MIRR MARR Stối ưu Qui mô MNPV 4
 5. QUI MÔ DỰ ÁN TẠI QUI MÔ TỐI ƯU:  NPV Max  NPV(gia số) = 0  IRR (gia số) = MARR 5
 6. QUI MÔ DỰ ÁN Naê m 0 1 2 .... n NPV Qui mo â NCF(S 1 ) NCF(S 2 ) NCF(S to áöu ) i NPV Max NCF(S m ) 6
 7. QUI MÔ DỰ ÁN Naê m 0 1 2 .... n NPV IRR Qui mo â Gia s o á Gia s o á NCF(S 2 - S 1 ) + > MARR NCF(S 3 – S 2 ) + > MARR + > MARR NCF(S i – S I-1 ) + > MARR NCF(S to áö u – S I) i 0 = MARR - < MARR NCF(S m ) - < MARR 7
 8. THỜI ĐIỂM ĐẦU TƯ  Lúc nào là thời điểm thích hợp để bắt đầu dự án  Lúc nào là thời điểm thích hợp để kết thúc dự án 8
 9. THỜI ĐIỂM ĐẦU TƯ CÁC TRƯỜNG HỢP TÍNH TOÁN  Lợi ích ròng tăng liên tục theo thời gian lịch. Chi phí đầu tư độc lập với thời gian lịch  Lợi ích ròng tăng liên tục theo thời gian lịch. Chi phí đầu tư thay đổi theo thời gian lịch  Chi phí và lợi ích không thay đổi một cách có hệ thống với thời gian lịch 9
 10. THỜI ĐIỂM ĐẦU TƯ B(t) tăng theo t, K = Const B(t) Bt+1 t t+1 t Kt K=Const 10
 11. THỜI ĐIỂM ĐẦU TƯ B(t) tăng theo t, K = Const  Nếu đầu tư ở thời điểm t (cuối năm t) --> Lợi ích thu được: Bt+1  Nếu hoãn đầu tư sang thời điểm t+1 (cuối năm t+1) --> Lợi ích thu được: r* K t = r* K  Đầu tư ở thời điểm t: Bt+1 > r* K t 11
 12. THỜI ĐIỂM ĐẦU TƯ B(t) tăng theo t, K(t) tăng theo t B(t) Bt+1 t t+1 t Kt Kt+1 K(t) 12
 13. THỜI ĐIỂM ĐẦU TƯ B(t) tăng theo t, K(t) tăng theo t  Nếu đầu tư ở thời điểm t (cuối năm t) --> Lợi ích thu được: Bt+1+ (Kt+1- Kt )  Nếu hoãn đầu tư sang thời điểm t+1 (cuối năm t+1) --> Lợi ích thu được: r* Kt  Đầu tư ở thời điểm t: Bt+1+ (Kt+1- Kt ) > r* Kt 13
 14. THỜI ĐIỂM KẾT THÚC DỰ ÁN SV(t) SVt B(t) SVt+1 Bt+1 t t+1 t 14
 15. THỜI ĐIỂM KẾT THÚC DỰ ÁN Nếu kết thúc ở thời điểm t (cuối năm t) --> Lợi ích bị mất đi: Bt+1 --> Lợi ích thu được: (SVt - SVt+1) + r*SVt Kết thúc ở thời điểm t: (SVt - SVt+1) + r*SVt > Bt+1 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2