intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quy trình lập dự án

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

921
lượt xem
345
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bước tiến hành một dự án quy hoạch tổng thể,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình lập dự án

  1. Mã số TK – 00 Ban hành 01 – 01 – 2006 Sửa đổi 00 Số trang 01 , ngày 0 tháng năm 2008 Số:…….../ VB – TKi2 QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH MỘT DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ ĐƠN VỊ THỰC ĐƠN VỊ CÓ TIẾN ĐỘ STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC HIỆN THẨM QUYỀN CÔNG VIỆC Cấp có thẩm I Xin làm chủ đầu tư dự án CĐT quyền II Lập Quy Hoạch tỷ lệ 1/500 Thu nhập văn bản pháp lý liên 1 CĐT quan: Lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 2 đô thị - Lập nhiệm vụ quy hoạch Đơn vị tư vấn -Xác định ranh giới nghiên cứu CĐT quy hoạch - Lấy ý kiến của nhân dân và cơ Chính quyền địa quan trên địa bàn về nhiệm vụ phương quy hoạch(Điều tra xã hội học) Xin ý kiến cơ quan chức năng 3 (Phường ,quận và các nhà khoa CĐT học) 4 Đo đạc khảo sát hiện trạng Đơn vị tư vấn Xin chỉ giới đường đỏ và các số 5 Viện QHXD liệu kỹ thuật Xin các thoã thuận nguồn cho Dự 6 CĐT án Lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 7 Đơn vị tư vấn 1/1000 – 1/2000 Thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ 8 Sở QHKT lệ 1/2000 – 1/1000 Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ UBND thành 9 lệ 1/2000 – 1/1000 phố Đánh giá tác động môi trường đô Đơn vị chuyên 10 thị và đề xuất biện pháp giảm nghành thiểu ảnh hưởng Xin chỉ giới đường đỏ và các số Chính quyền địa 11 Sở QHKT liệu kỹ thuật phương
  2. Lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 12 Viện QHXD 1/500 Thẩm định Quy hoạch chi tiết tỷ 13 Đơn vị tư vấn lệ 1/500 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ 14 lệ 1/500 15 Làm mô hình Quy hoạch 16 Công bố Quy hoạch Đơn vị tư vấn Lưu Ý: Hồ sơ xin phê duyệt, căn cứ vào Nghị định 06/NĐ - CP III Lập báo cáo đầu tư Lập báo cáo đầu tư xây dựng 1 Đơn vị tư vấn công trình Tờ trình CĐT xin phê duyệt Báo 2 cáo đầu tư Nộp báo cáo đầu tư xin ý kiến 3 Bộ Xây dựng các Bộ chuyên ngành Chính phủ phê duyệt cho phép đầu tư và giao cho UBND thành Thủ tướng chính 4 phố phê duyệt Dự án đầu tư xây phủ dựng công trình Xin thoả thuận phương án IV kiến trúc Giấy giới thiệu người đến liên Đơn vị chủ quản 1 hệ với sở QH-KT ĐT Công văn về việc xin thoả thuận 2 Viện QHXD kiến trúc xây dựng dự án Sơ đồ giới thiệu địa điểm xây 3 Sở QH-KT dựng 4 Bản đồ hiện trạng khu đất Sở Địa chính 5 Chỉ giới đường đỏ Sở QH-KT 6 Công văn cấp số liệu kỹ thuật Viện QHXD Hồ sơ TK sơ bộ + mặt bằng tổng 7 Đơn vị TVTK Sở QH-KT thể 1/500 Lập Dự án đầu tư xây dựng V công trình Xin thoả thuận cấp điện, nước, 1 CĐT thoát nước, môi trường, PCCC… Đơn vị tư vấn 2 Khảo sát địa chất công trình khảo sát thiết kế Đề cương TKCS (có các văn bản, 3 Đơn vị TVTK bản vẽ kèm theo) 4 Xin phê duyệt TKCS CĐT Sở XD
  3. Đơn vị chủ quản 5 Quyết Định phê duyệt TKCS ĐT Đơn vị tư vấn 6 Lập thuyết minh dự án khảo sát thiết kế Thẩm định dự án đầu tư xây Cơ quan có 7 dựng công trình thẩm quyền Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cấp có thẩm 8 công trình quyền VI Làm thủ tục về đất 1 Lập hồ sơ xin giao, thuê đất Công văn giới thiệu địa điểm Đơn xin giao đất Quyết định phê duyệt dự án đầu tư XDCT Nộp hồ sơ xin giao thuê đất cho 2 sở tài nguyên MT NĐ 3 Thẩm tra hồ sơ xin giao, thuê đất Sở TNMT Công ty đo đạc 4 Cắm mốc giới lô đất Sở TNMT địa chính 5 Lập hồ sơ trích lục bản đồ SởTNMT 6 Quyết định giao thuê đất UBND Thành Phố VII Giai đoạn TKKT và BVTC Tổ chức đấu thầu chọn TVTK Hồ sơ thiết kế KT Tổng dự toán Thẩm định TKKT Đơn vị Tư Vấn Đơn vị chủ quản Tờ trình xin phê duyệt TKKT gửi Thiết Kế đầu tư đơn vị chủ quản ĐT Quyết định phê duyệt TKKT Hồ sơ bản vẽ thi công Dự toán chi tiết và tổng dự toán VIII Xin phép xây dựng Đơn cấp phép xây dựng Giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất Bản vẽ thiết kế xây dựng công Đơn vị chủ trình Sở Xây Dựng quản đầu tư (Vị trí lô đất, loại cấp CT, cốt xây dựng công trình, chỉ giới xây dựng, các tuyến điện, cấp – thoát nước ngoài nhà,…) Các văn bản thoả thuận (PCCC, điện, nước, môi trường)
  4. Lập hồ sơ mời thầu và Tổ IX chức đấu thầu thi công
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2