Quy trình quản lý nhân sự

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
1.458
lượt xem
773
download

Quy trình quản lý nhân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng mẫu quy trình quản lý nhân sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình quản lý nhân sự

  1. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Ngừơi thực hiện Qui trình Tài liệu/Hồ sơ Biểu mẫu Diễn giải Nhu cầu tuyển dụng BP có nhu cầu Phiếu đề xuất NS NSU - 01 Căn cứ: Theo đề xuất của các BP, QĐ - KH th lập mở rộng _ ành Cty (PTCHC) QĐ, KH mở rộng, _ bộ phận thành lập 0 TP TCHC Xem xét đề xuất của các BP có đúng không? Nếu sai, yêu cầu_ bộ phận sửa lại Ban Giám đốc Duyệt chỉ tiêu nhân sự Lên kế hoạch tuyển dụng TP TCHC Kế hoạch tuyển dụng NSU - 02 Xác định nguồn, phương pháp tuyển dụng, chi phí tuyển dụng Ban Giám đốc Duyệt nguồn tuyển dụng, chi phí tuyển dụng Tiến hành tuyển dụng qua các TP TCHC, nhân viên Thông báo tuyển dụng NSU - 03 Thông báo ghi rõ: vị trí, SL tuyển, hồ sơ, điều kiện và thông _ phương tiện quản lý nhân sự Ma trận tuyển dụng NSU - 04 báo trên các nguồn tuyển dụng, làm thủ tục thanh toán chi phí thông báo. Ma trận tuyển dụng nêu ra việc lựa chọn phương pháp và _ nguồn tuyển dụng TP TCHC Date: 13-10-09 Page 1 of 8
  2. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Ứng viên không đạt yêu cầu Tiếp nhận hồ sơ, kèm phỏng vấn sơ Nhân viên QLNS Sổ tiếp nhận HS NSU - 05 Hồ sơ đầy đủ: SYLL (2 bản chính), ĐXV (01), GKSK (01 bản _ bộ TP TCHC (vị trí quan Phiếu nhận HS NSU - 06 có giá trị không quá 6 tháng, Giáy tạm vắng với các tỉnh ngoại_ trọng) TP HCM có giá trị không quá 6 tháng, CMND bản sao công chứng); kiểm tra tuổi, chuyên môn theo yêu cầu Nhân viên QLHS Nếu thiếu thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoặc hẹn bổ sung hồ sơ_ trước khi thử việc Phỏng vấn, kiểm tra tay nghề Người phỏøng vấn (_ Bản đăng ký xin việc NSU - 07 Đạt yêu cầu thì Trưởng bp xác nhân vào NSU - 06, chuyển ứng PTCHC chỉ định - nếu Thông báo phỏng vấn viên về Phòng TCHC để làm Thủ tục nhân việc thấy cần phòng vấn) Trưởng BP có nhu cầu Làm thủ tục nhận thử việc Nhân viên QLNS Hợp đồng thử việc NSU - 08 Khi nhận việc (làm HĐ thử việc, phát hành giấy nhận việc _ Giấy nhận việc NSU - 09 bắt buộc phải có đủ hồ sơ Thẻ chấm công NSU - 10 Hồ sơ không trả lại ứng việc khi đã thử việc (có thể có ngoại lệ) Phiếu đánh giá NV NSU - 11 Danh sách NS tuyển NSU - 12 trong tháng Quyết định mức lng NSU - 19 thử việc Thử việc Trưởng BP có nhu cầu Xác nhận vào giấy nhận việc Date: 13-10-09 Page 2 of 8
  3. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Làm Thủ tục tiếp nhận chính TP TCHC Giấy nhận việc NSU - 13 thức Nhân viên QLNS NSU - 14 Ký hợp đồng lao động Nhân viên QLNS Hợp đồng lao động NSU - 15 Ký hợp đồng lao động theo uỷ quyền (có con dấu) Danh sách lao động _ NSU - 16 Đăng ký Danh sách lao động với Phòng LĐTBXH huyện tháng, quí Trưởng phòng TCHC Kiểm tra danh sách lao động Quản lý hồ sơ, lý lịch nhân sự Nhân viên QLNS Lập hồ sơ vào file theo thứ tự tăng dần (1,2,3..) File# Lí lịch CNV Cty NSU - 17 Nhập lý lịch NV vào file lí lịch CNV toàn Cty Trưởng phòng TCHC Quyết định mức lương Trưởng BP có nhu cầu Phiếu để xuất mức lng NSU - 18 Trưởng phòng TCHC Quyết định mức lng NSU - 19 Ban Giám đốc chính thức Làm BHYT Nhân viên chế độ Danh sách đóng BHYTNSU - 20 bổ sung tháng Date: 13-10-09 Page 3 of 8
  4. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Danh sách đóng BHXHNSU - 21 Lập sổ đóng BHXH, thanh toán tiền đóng BHXH Làm BHXH Nhân viên chế độ bổ sung tháng Quản lý nhân sự hàng ngày Trưởng bộ phận Thẻ chấm công NSU - 22 Nhân viên QLNS Bảng chấm công NSU - 23 Bảo vệ Cty Giấy đề nghị tăng ca NSU - 24 Báo cáo nhân sự BP NSU - 25 Báo cáo nhân sự _ NSU - 26 tổng hợp Đơn xin nghỉ phép NSU - 27 Đơn xin NV riêng NSU - 28 Qui định quản lý nhân sự Danh sách báo cơm NSU - 52 Nội qui lao động Người lập biên bản Biên bản vi phạm NSU - 29 Khi nghỉ vô kỷ luật thì xử lý sao? Vi phạm kỷ luật Trưởng bộ phận Bản tưởng trình NSU - 30 Nhân viên pháp chế Bản kiểm điểm cá _ NSU - 31 Trưởng phòng TCHC nhân Ban Giám đốc BB họp kiểm điểm, NSU - 32 Hội đồng hoà giải đề nghị hình thức KL Quyết định kỷ luật NSU - 33 Hướng dẫn xem xét thi hành kỷ luật Date: 13-10-09 Page 4 of 8
  5. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Trưởng BP Bảng đánh giá NV NSU - 34 Nhận xét nhân viên Trưởng phòng TCHC hàng tháng Phiếu nhận xét quá _ NSU - 35 trình công tác của NV QĐ chuyển bộ phận Trưởng các BP Giấy đề nghị chuyển NSU - 36 Trưởng phòng TCHC BP Nhân viên QLNS Quyết định chuyển BP NSU - 37 QĐ bổ nhiệm Trưởng BP QĐ bổ nhiệm NSU - 37 Nhân viên pháp chế Trưởng phòng TCHC Ban Giám đốc QĐ khen thưởng Trưởng BP Giáy đề nghị khen thngNSU - 38 Nhân viên pháp chế QĐ khen thưởng NSU - 39 Trưởng phòng TCHC Qui định khen thưởng Ban Giám đốc Đào tạo nhân viên Trưởng bộ phận Phiếu xác định nhu _ NSU - 40 Người đào tạo cầu đào tạo CB TCHC phụ trách Phiếu yêu cầu đào tạo NSU - 41 đào tạo Kế hoạch đào tạo NSU - 42 Chương trình đào tạo NSU - 43 nội bộ Danh sách CNV được NSU - 44 đào tạo Date: 13-10-09 Page 5 of 8
  6. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Phiếu đào tạo và _ NSU - 45 hướng dẫn nhân viên QĐ tăng giảm lương CNV Giấy đề nghị tăng lng Trưởng BP Các QĐ kỷ luật Trưởng phòng TCHC QĐ tăng, giảm lương NSU - 46 Thực hiện chế độ độc hại Trưởng BP DS CNV hưởng chế độNSU - 47 NV chế độ độc hại Trưởng phòng TCHC Ban Giám đốc Chế độ và quản lý lao động chưa Trưởng bộ phận Danh sách LĐCTN NSU - 48 thành niên Nhân viên QLNS Phiếu theo dõi LĐCTN NSU - 49 Trưởng phòng TCHC Chế độ thai sản, nuôi con dưới 12 CNV nữ mang thai…. Danh sách nữ mang _ NSU - 50 tháng tuổi Trưởng BP thai Nhân viên y tế DS nữ CNV nuôi con_ NSU - 51 Nhân viên chế độ dưới 12 tháng tuổi Nhân viên y tế Kế hoạch khám _ NSU - 53 Lưu ý khám sức khoẻ bình thường là 1 năm/lần, độc hại là 6 tháng / lần Chế độ chăm sóc sức khoẻ Nhân viên chế độ định kỳ DS khám sức khoẻ _ NSU - 54 định kỳ Biên bản tai nạn lao NSU - 55 Date: 13-10-09 Page 6 of 8
  7. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco động Danh sách CNV bệnh_ NSU - 56 hàng tháng Báo cáo các loại bệnh NSU - 57 Báo cáo các tai nạn_ NSU - 58 lao động DS phụ cấp ốm đau _ NSU - 59 tháng Chế độ khác Nhân viên chế độ DS bồi dưỡng tăng ca NSU - 60 DS may chay tháng NSU - 61 DS cưới tháng NSU - 62 Theo dõi thân niên, cấp bậc Nhân viên chế độ Danh sách thâm niên NSU - 63 Nếu thâm niên chưa chính xác thì in danh sách chuyển các bộ phận ký_ Danh sách phẩm hàm NSU - 64 tên, nếu có khiếu nại giải quyết nay, một lần. Chế độ phép năm Nhân viên chế độ Đơn xin nghỉ phép Lí lịch CNV Cty Danh sách tiền phép NSU - 65 QĐ nghỉ việc CNV liên quan Đơn xin nghỉ việc NSU - 66 Thủ tục thanh toán BHXH, trợ cấp, lương như thế nào. Trưởng bộ phận QĐ sa thải Xử lý nghỉ vo kỷ luật, không đúng thời hạn như thế nào Nhân viên chế độ Danh sách nghỉ việc _ NSU - 67 Nhân viên pháp chế tháng bộ phận Trưởng phòng TCHC Danh sách nghỉ việc_ NSU - 68 Date: 13-10-09 Page 7 of 8
  8. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Ban Giám đốc tháng Công ty QĐ nghỉ việc NSU - 69 Giấy chứng nhận ctác NSU - 70 Lưu hồ sơ Nhân viên QLNS Danh sách nghỉ việc NSU - 71 Date: 13-10-09 Page 8 of 8
Đồng bộ tài khoản