intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học - Chương 11: Quản lý nhóm làm việc

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

749
lượt xem
77
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Bài giảng Quản trị học - Chương 11: Quản lý nhóm làm việc nhằm giải thích tầm quan trọng của nhóm làm việc Nhận diện các loại nhóm làm việc Nhận thức rõ ý nghĩa và những yếu tố xác định hiệu quả của nhóm Mô tả những quy trình của nhóm, nhận biết những vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của nhóm Giải thích cách thức chẩn đoán và loại bỏ những rào cản ảnh hưởng đến hiệu quả của nhóm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học - Chương 11: Quản lý nhóm làm việc

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN LÍ NHÓM LÀM ViỆC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
  2. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Giải thích tầm quan trọng của nhóm làm việc Nhận diện các loại nhóm làm việc Nhận thức rõ ý nghĩa và những yếu tố xác định hiệu quả của nhóm Mô tả những quy trình của nhóm, nhận biết những vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của nhóm Giải thích cách thức chẩn đoán và loại bỏ những rào cản ảnh hưởng đến hiệu quả của nhóm
  3. NHÓM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHÓM Nhóm NHÓM NHÓM NHÓM LÀM VIỆC KHÔNG CHÍNH THỨC NHÓM LÀM VIỆC KHÔNG CHÍNH THỨC Tầm quan trọng của nhóm Mối Tác động quan hệ qua lại Nhóm Mục đích Ảnh hưởng chung lẫn nhau
  4. TẠI SAO TỔ CHỨC SỬ DỤNG NHÓM LÀM VIỆC Đổi mới Tư duy sáng tạo tạo dựng nền tảng cho sự đổi mới Nhiều người có kinh nghiệm, chuyên môn khác nhau làm việc chung --. Có khả năng sáng tạo Tốc độ Chi phí Chất lượng
  5. PHÂN LOẠI NHÓM Nhóm giải quyết vấn đề Gồm những thành viên từ nhiều bộ phận khác nhau trong tổ chức Xem xét cần làm gì để thực hiện công việc tốt hơn Hình thức Nhóm chất lượng Đội đặc nhiệm
  6. PHÂN LOẠI NHÓM Nhóm chức năng Những thành viên từ một bộ phận riêng lẻ Xem xét những vấn đề chung trong phạm vi, trách nhiệm của họ Nhóm làm việc đa chức năng Gồm những nhân viên từ nhiều chức năng, nhiều cấp khác nhau Thực hiện những công việc với định hướng mục tiêu chuyên biệt Nhóm tự quản: trách nhiệm của tự bản thân nhóm
  7. CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM TỰ QUẢN Các nhà lãnh đạo và quản trị nhóm khác Nhóm phần Nhóm truyền mềm Nhóm tự quản thông • Tham gia vào việc lựa chọn thành viên mới • Đào tạo thành viên mới • Tương tác với nhà cung cấp và khách hàng • Thiết lập mục tiêu... Nhóm ngân sách Nhóm đào tạo Nhóm thù lao và công nhận
  8. LÀM CHO NHÓM TRỞ NÊN HIỆU QUẢ Những tiêu chuẩn về hiệu quả Các chỉ tiêu xác định hiệu quả Nhân tố ảnh hưởng đến cách cư xử và hiệu quả hoạt động của nhóm Quy mô nhóm Sự cấu thành nhóm Vai trò của các thành viên Chuẩn mực của nhóm Mối quan hệ địa vị trong nhóm Sự liên kết
  9. NHỮNG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN BÊN TRONG NHÓM Cao Kết thúc hoặc lặp lại Thực hiện Mức Kết thúc hoặc lặp lại độ trưởng Chuyển hướng thành Chuẩn tắc Kết thúc hoặc lặp lại Biến động Kết thúc hoặc lặp lại Hình thành Thấp Bắt đầu Thời gian cùng với nhau Kết thúc
  10. NHỮNG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN BÊN TRONG NHÓM Cảm xúc Sự tin tưởng Cởi mở Sự tự do Sự phụ thuộc lẫn nhau Phản ánh mức độ liên kết Chuẩn mực về hành vi Phải phù hợp với những thành viên Phải đồng ý với chuẩn mực Phải biết nhóm hỗ trợ cho tiêu chuẩn thông qua hệ thống thưởng phạt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2