intTypePromotion=1

Quyết định số 157-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 157-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 157-HĐBT về việc thành lập thị xã thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 157-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 157-H BT Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 157- BT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 1981 V VI C THÀNH L P HAI THN XÃ THU C T NH THANH HOÁ H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Theo ngh c a ch tich U ban nhân dân t nh Thanh Hoà và trư ng ban Ban t ch c c a Chính ph . QUY T NNH i u 1: Thành l p hai th xã S m Sơn và B m Sơn thu c t nh Thanh Hoá như sau: a. Th xã S m Sơn g m th tr n S m Sơn, các xã Qu ng Tư ng, Qu ng Cư, Qu ng Ti n và xóm Vinh Sơn (xã Qu ng Vinh) thu c huy n Qu ng Xương cùng t nh. a gi i c a th xã S m Sơn phía b c giáp sông Mã, phía nam giáp bi n ông và C ng Trư ng L , phía ông giáp bi n ông, phía tây giáp Sông ơ. b. Th xã B m Sơn g m th tr n B m Sơn, th tr n nông trư ng Hà Trung và các xã Quang Trung, Hà Lan thu c huy n Trung Sơn cùng t nh. a gi i c a th xã B m Sơn phía b c giáp t nh Hà Nam Ninh, phía nam giáp các xã Hà B c, Hà Dương, Hà Thanh, Hà Vân, phía ông giáp xã Hà Vinh, phía tây giáp xã Hà Long thu c huy n Trung Sơn. i u 2: Các ng chí ch t ch U ban Nhân dân t nh Thanh Hoá và trư ng ban Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T H u ( ã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản