Quyết định số 305-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 305-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 305-QĐ về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học do Bộ Giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 305-QĐ

  1. 305-QD,Quy t nh 305-QD,B Giáo d c,Quy ch thi t t nghi p ph thông cơ s ,Quy ch thi t t nghi p,Quy ch thi t t nghi p trung h c ph thông,Giáo d c,Quyet dinh 305- QD,Bo Giao duc,Quy che thi tot nghiep pho thong co so,Quy che thi tot nghiep,Quy che thi tot nghiep trung hoc pho thong,Giao duc D ch Tư Hư ng Trang LawSoft v v n D ch v V Liên d n tra ch Pro pháp pháp Online LawSoft h c u lý lu t THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản