Sáng kiến kinh nghiệm: Các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

Chia sẻ: Ngô Thị Thu Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
321
lượt xem
98
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, không ngừng học tập trau dồi kiến thức và nghiệp vụ sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy- giáo dục đòi hỏi người Hiệu trưởng phải thường xuyên quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận khoa học giáo dục về đổi mới giáo dục và nghiệp vụ sư phạm. Mời thầy cô và nhà trường tham khảo sáng kiến kinh nghiệm các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để có hướng phát triển tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

 1. Sáng kiến các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 2011-2012 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: CÁC BIỆN PHÁP BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Nguyễn Hồng Đức - Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang 1
 2. Sáng kiến các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 2011-2012 1. SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN SÁNG KIẾN: Năm học 2011-2012 là năm học tiếp tục “Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Thực hiện Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 V/v xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. “ Đổi mới công tác quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của các cấp; các ngành; các cơ quan quản lý giáo dục”. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, không ngừng học tập trau dồi kiến thức và nghiệp vụ sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy- giáo dục đòi hỏi người Hiệu trưởng phải thường xuyên quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận khoa học giáo dục về đổi mới giáo dục và nghiệp vụ sư phạm. Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang được lãnh đạo phòng giáo dục huyện Năm Căn chọn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai 2010-2015 vào năm 2013 đạt chuẩn quốc gia, vì vậy việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo hàng năm của nhà trường cần chú trọng hàng đầu, để có chất lượng giáo dục cao cần có đội ngũ đầy đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đội ngũ giáo viên vững vàng về phẩm chất chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với nghề nghiệp và có tinh thần kỹ luật cao. a. Thực trạng của đơn vị: Qua thực trạng về đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về trình độ chuyên môn, chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhận thức của giáo viên tiểu học về công tác bồi dưỡng chuyên môn còn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ về vị trí, vai trò của công tác này trong nhà trường; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này thiếu sự tuân thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dưỡng chuyên môn nhiều khi thực hiện chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp chỉ đạo triển khai công tác này chưa khoa học, không thường xuyên… Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong các trường tiểu học còn hạn chế. Trang thiết bị phục vụ giảng dạy trang bị chưa kịp thời và còn thiếu rất nhiều đồ dùng dạy học do hư hao, vì trang bị khá lâu, không được bổ sung thêm. Trong thời gian qua, các trường tiểu học nói chung và trường Tiểu học 1 xã Tam Giang nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc dạy - học. Tuy nhiên so với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực thì chất lượng đội ngũ giáo viên của trường chưa đáp ứng được. Là cán bộ quản lý của nhà trường, tôi rất băn khoăn với công tác quản lý. Tôi xác định rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên sẽ là mắt xích chủ yếu và quan trọng nhất trong hệ thống công tác quản lý. Công tác này được cải tiến và đẩy mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy học và Nguyễn Hồng Đức - Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang 2
 3. Sáng kiến các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 2011-2012 giáo dục của nhà trường.Vì vậy tôi chọn đề tài "Các biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên”. b. Thuận lợi: Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang được thành lập vào năm 1994 trên cơ sở trường THCS xã Tam Giang, là xã vùng sâu của huyện Năm Căn. Nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản và buôn bán nhỏ cuộc sống kinh tế ổn định. Nhân dân nhận thức đúng đắn về giáo dục –đào tạo, học sinh phát huy truyền thống hiếu học của nhân dân ta. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tam Giang. Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình với công việc, hăng hái tham gia các phong trào thi đua của ngành giáo dục phát động. Trường TH 1 xã Tam Giang có 1điểm trường nên rất thuận lợi trong các hoạt động giáo dục. Năm học 2010-2011 trường có 20 cán bộ, giáo viên và nhân viên: Trong đó, - 02 cán bộ quản lý. - 02 nhân viên. - 16 giáo viên. - Tổng số học sinh: 386 học sinh, gồm 14 lớp. Trình độ chuyên môn của giáo viên: 100% các đồng chí đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Trong đó Cử nhân giáo dục Tiểu học: 06 đ/c; Cao đẳng 03 đ/c và 07 đ/c trung cấp sư phạm. c. Khó khăn: Địa bàn quản lý rộng, học sinh đi học chủ yếu bằng phương tiện đò hoặc gia đình đưa rước bằng xuồng máy. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, sân trường còn thấp nên vào mùa nước lớn thường bị ngập làm ảnh hưởng đến hoạt động ngoài giờ lên lớp và dạy thể dục. Trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều. Một số giáo viên: Nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ, chưa thực sự phấn khích tham gia hoạt động chuyên môn, chưa thấy rõ vai trò của bồi dưỡng chuyên môn đối với công tác của mình. Còn một bộ phận phụ huynh học sinh chăm lo lao động sản xuất chưa quan tâm đến quá trình học tập của con em mình nên phần lớn giao phó cho nhà trường. 2. PHẠM VI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: Sáng kiến này được áp dụng thực tiễn tại trường Tiểu học 1 xã Tam Giang đạt kết quả khả quan, khi áp dụng chất lượng đội ngũ giáo viên từng bước được nâng cao rõ rệt, từ đó chất lượng giáo dục cũng ngày cao hơn, sáng kiến có khả năng tác dụng rộng rãi trong địa bàn tỉnh Cà Mau, đối với cán bộ quản lý có tâm quyết với ngành giáo dục hiện nay, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2010-2015 có tầm quan trọng rất thiết thực trong vai trò, trách nhiệm của người Hiệu trưởng sẽ tháo rỡ và chỉ đạo bồi bưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đó là một trong năm tiêu chí để trường đạt chuẩn Quốc Gia. Nguyễn Hồng Đức - Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang 3
 4. Sáng kiến các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 2011-2012 3. MÔ TẢ SÁNG KIẾN: a. Biện pháp giáo dục chính trị-tƣ tƣởng: - Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo viên; giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán bộ và giáo viên, giúp giáo viên tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, mọi người phải ý thức tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn trong nhà trường vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mình. - Tiếp tục thực hiện phong trào: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và “ Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. - Phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần giác ngộ của đội ngũ là Đảng viên, tạo động lực thúc đẩy mọi thành viên trong nhà trường tham gia vào hoạt động chuyên môn có hiệu quả hơn, làm cho đội ngũ giáo viên xem bồi dưỡng chuyên môn vừa là nhiệm vụ, vừa là quyền lợi của mình. - Ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức tuyên truyền vai trò, ý nghĩa về giáo dục và đào tạo cho phụ huynh học sinh nhận thức đúng đắn về học tập của học sinh, nhằm để cha, mẹ học sinh quan tâm, chăm sóc các em chu đáo hơn. - Nhà trường thực hiện tốt các chính sách đối với người học, nhất là học sinh nghèo, con gia đình chính sách và việc cấp phát các chế độ tài trợ của các ngành cho học sinh phải đảm bảo đúng đối tượng. b. Vai trò của cán bộ quản lý trong công tác bồi dƣỡng giáo viên : Cán bộ quản lý trước hết phải là tấm gương tiêu biểu về quá trình bồi dưỡng và tự bồi dưỡng. Quan trọng nhất là phải luôn khẳng định trình độ năng lực chuyên môn của mình trong tập thể sư phạm. Trong thực tế, chỉ có tự học mới có thể có điều kiện giúp chúng ta học tập được thường xuyên và suốt đời. Tự học là một cách tự bồi dưỡng, tự làm giàu kiến thức cho mình vừa đơn giản, tiết kiệm vừa hiệu quả. Vì vậy trách nhiệm của người quản lý giáo dục là phải suy nghĩ, tìm biện pháp để thổi lên ngọn lửa của phong trào tự học ,tự bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức: + Tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi về kinh nghiệm tự học, giúp giáo viên định hướng việc tự học, tự bồi dưỡng. Xác định được những nội dung cần phải tự học, tự bồi dưỡng và cách tự học, tự bồi dưỡng như thế nào? Cung cấp cho giáo viên các thông tin, tài liệu, xây dựng thư viện, phòng đọc, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên thực hành việc tự học, tự bồi dưỡng. + Tổ chức các hoạt động sư phạm trong nhà trường gắn với tự học. Xây dựng một cơ chế, chính sách, đánh giá thi đua hoặc gắn lợi ích vật chất đối với việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên…… Bản thân mỗi đồng chí trong Ban giám hiệu phải vững vàng về chuyên môn, không ngừng tự nâng cao về chuyên môn, chịu đọc và chịu học hỏi anh chị em giáo viên . Một trong những nhiệm vụ của Ban giám hiệu là dự giờ của giáo viên và đánh giá tiết dạy. Nguyễn Hồng Đức - Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang 4
 5. Sáng kiến các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 2011-2012 Vì vậy, mỗi khi dự giờ, Ban giám hiệu chúng tôi đều xem trước nội dung bài dạy, tìm, nắm bắt kiến thức trọng tâm và khó dạy, đồng thời suy nghĩ để nâng cao kiến thức cho học sinh trong tiết dạy đó. Người cán bộ quản lý phải biết kích thích nhu cầu tự vươn lên trong tập thể sư phạm do mình phụ trách bằng các biện pháp quản lý như: Quản lý hành chính, quản lý về kế hoạch và thi đua, khen thưởng. Người cán bộ quản lý cần có quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong quá trình xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi và bồi dưỡng học sinh giỏi. Ban giám hiệu chúng tôi coi việc xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mình, bởi nó không chỉ tạo nên những học sinh giỏi mà quan trọng hơn nhiều là nó nâng cao mặt bằng giáo viên cho tất cả các lớp trong trường. Có thể nói, tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá giáo viên là sự tiến bộ về mọi mặt của học sinh do mình phụ trách “ Muốn có học sinh giỏi phải có thầy giáo giỏi”. Người cán bộ quản lý coi việc xem xét, đánh giá giáo viên theo chất lượng giảng dạy là biện pháp cốt lõi của công tác quản lý. c. Lập kế hoạch bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên: Kế hoạch lập ra phải dựa trên thực trạng của đội ngũ giáo viên nhà trường, vào sự nỗ lực phấn đấu của bản thân từng giáo viên. Kế hoạch phải đạt được những yêu cầu sau: - 100% giáo viên phải tham gia bồi dưỡng thường xuyên hè. - Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nâng dần tỉ lệ trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn ngày càng cao. - 100% giáo viên phải có trình độ tin học chứng chỉ A và tiếp tục học tiếp nâng trình độ tin học chứng chỉ B. - Trình độ Ngoại ngữ chứng chỉ A, nhà trường cần quan tâm sâu sắc để đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay. - Định ra cho từng tổ chuyên môn, từng giáo viên mức danh hiệu cần đạt được. - Giáo viên muốn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi phải hoàn thành các chỉ tiêu cao, cần nỗ lực không ngừng học tập nghiệp vụ chuyên môn và tích cực tham gia các phong trào do ngành phát động, đặc biệt là các phong trào thi đua. - Ban giám hiệu nhà trường luôn động viên và tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên theo học các lớp bồi dưỡng thường xuyên, lớp đại học, cao đẳng tại chức. Để tạo điều kiện cho các đồng chí đi học, Ban giám hiệu đã sắp xếp thời khoá biểu phù hợp để các đồng chí giáo viên được nghỉ trong các ngày đi học. Thực tế giảng dạy cho thấy, những đồng chí giáo viên có trình độ học vấn cao đã đóng góp vai trò chủ chốt trong các tổ chuyên môn, là những mũi nhọn trong phong trào thi giáo viên dạy giỏi và được đồng nghiệp tin yêu, quý mến. d. Chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn để nâng cao chất lƣợng giảng dạy: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, những cán bộ quản lý phải xây dựng một nề nếp sinh hoạt cụ thể. Ở trường tôi, Ban giám hiệu quy định tổ chuyên môn sinh hoạt: 2 tuần/ lần. Mỗi tháng Ban giám hiệu họp trước với các tổ trưởng chuyên môn để phổ biến những nội dung cơ bản của buổi họp tổ. Nguyễn Hồng Đức - Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang 5
 6. Sáng kiến các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 2011-2012 Ban giám hiệu cần chọn người tổ trưởng chuyên môn là người giỏi về chuyên môn, có uy tín với đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có khả năng lãnh đạo tổ của mình. Những vấn đề gì ngoài khả năng giải quyết của tổ, tổ trưởng sẽ kiến nghị với Ban giám hiệu để tìm biện pháp giải quyết kịp thời. Các đồng chí giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn sẽ bàn bạc với nhau việc thực hiện chương trình, việc giảng dạy những bài khó, cách sử dụng đồ dùng dạy học sao cho hiệu quả nhất. Chính vì thế, từ nhiều năm nay, nhất là trong 2 năm học vừa qua, chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn đã được nâng cao rõ rệt. Khi các tổ sinh hoạt chuyên môn, Ban giám hiệu phân công người trực tiếp dự các buổi sinh hoạt hoặc kiểm tra buổi sinh hoạt thông qua sổ ghi chép của khối. Đặc biệt là các buổi sinh hoạt chuyên môn không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra tiến độ chương trình, trao đổi bài dạy khó, mà các đồng chí giáo viên còn trao đổi với nhau cách hướng dẫn học sinh giải các bài văn hay, toán khó theo cách ngắn gọn, phù hợp với đặc điểm học sinh của trường.. e. Kế hoạch thăm lớp, dự giờ và tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trƣờng hàng năm: Thực tế cho thấy, do trình độ của giáo viên không đồng đều nên việc giảng dạy không đều tay, chất lượng học tập của học sinh bị hạn chế. Vì vậy để nâng cao chất lượng giảng dạy, Ban giám hiệu cần có kế hoạch dự giờ thường xuyên ( báo trước và đột xuất ). Việc dự giờ không thể tuỳ tiện, đối với người cán bộ quản lý, trước khi dự giờ, chúng tôi xem trước nội dung bài học của học sinh để khi dự giờ nhanh chóng hiểu và phân tích cái hay, cái hạn chế trong bài giảng của giáo viên. Hiệu trưởng nên có kế hoạch đi dự giờ cùng với khối trưởng chuyên môn. Sau tiết dạy, Hiệu trưởng phải có đánh giá, nhận xét chính xác, chân tình, có tính xây dựng, khuyến khích giáo viên phát triển những mặt mạnh, điều chỉnh những mặt còn hạn chế. Tổ chức cho giáo viên dự giờ các đồng chí giáo viên dạy giỏi các cấp để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Hàng năm cứ vào tháng 10, 11 là nhà trường phát động “ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường” để lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Đó là dịp để mọi giáo viên đều phải cố gắng thể hiện khả năng của mình trước đồng nghiệp, trước BGH nhà trường. Vì vậy các đồng chí giáo viên nghiên cứu bài rất kỹ, làm đồ dùng dạy học bổ sung để phục vụ cho bài giảng của mình. Do đó chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng lên rõ rệt. Chính vì việc dự giờ được tiến hành có kế hoạch nên Ban giám hiệu đã phát hiện ra những giáo viên có tài năng, cử đi thi giáo viên dạy giỏi các cấp và đạt giải cao. Đồng thời cũng kịp thời giúp đỡ các đồng chí giáo viên còn non yếu về tay nghề vươn lên trong chuyên môn. Qua mỗi tiết dự giờ, Ban giám hiệu không chỉ chú trọng vào việc xếp loại tiết tốt hay khá mà chú ý nhiều vào những cái được, chưa được để góp ý cho giáo viên. Có tiết dạy Ban giám hiệu theo dõi thời gian xem giáo viên nói trong bao lâu, bao nhiêu học sinh được nói, bao nhiêu thời gian yên lặng... từ đó rút ra kinh nghiệm với giáo viên nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc tự học của học sinh. Nguyễn Hồng Đức - Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang 6
 7. Sáng kiến các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 2011-2012 Nhờ thực hiện tốt các biện pháp trên mà trong những năm gần đây, năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong trường nâng lên rõ rệt. Số lượng các đồng chí giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh năm sau cao hơn năm trước. f. Bồi dƣỡng giáo viên dạy giỏi các cấp: Muốn đẩy mạnh phong trào dạy tốt, điểu quan trọng là phải xây dựng được mũi nhọn về giáo viên. Muốn có giáo viên giỏi, Ban giám hiệu cần khuyến khích, động viên các đồng chí giáo viên trẻ đăng ký thi giáo viên dạy giỏi và có kế hoạch bồi dưỡng để họ có hướng phấn đấu đi lên. Muốn có trò giỏi, trước hết phải có thầy giỏi. Thầy giỏi ở đây không phải chỉ giỏi về chuyên môn mà trước hết phải là người có tâm huyết với nghề nghiệp, có trách nhiệm cao với học sinh và mẫu mực về đạo đức, tác phong, lối sống trong sáng giản dị. Có như vậy mới được học sinh kính trọng, mới là “ Tấm gương sáng để học sinh noi theo”. Vào đầu năm học, khi các đồng chí giáo viên ở từng khối lớp đã đăng ký các danh hiệu thi đua, Ban giám hiệu cần có kế hoạch giúp đỡ để đồng chí đó được bồi dưỡng thêm về chuyên môn như: Dự giờ của giáo viên giỏi trường bạn, tổ chức các tiết dạy ở trường để đồng nghiệp và Ban giám hiệu góp ý. Thông thường giáo viên rất ngại đăng ký giáo viên dạy giỏi nhưng Ban giám hiệu đã động viên, giúp đỡ bằng nhiều cách như tư vấn bài soạn, để giáo viên dạy thử, rút kinh nghiệm thật tỉ mỉ và trao đổi chân tình để giáo viên có bài giảng sâu sắc, phong phú. Khi tham gia dự thi các cấp, nhà trường thành lập tổ chuyên môn giúp đỡ cho giáo viên tham gia dự thi. Và xác định cho giáo viên thấy rõ“ Mỗi lần các đồng chí dự thi giáo viên dạy giỏi là các đồng chí lại giàu có thêm về kinh nghiệm sư phạm”. g. Tổ chức các chuyên đề: Một công việc không kém phần quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục là: Ban giám hiệu khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên đi dự các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy do Phòng giáo dục tổ chức. Các đồng chí giáo viên đều nhận thức được: Đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề cấp thiết nhưng đổi mới như thế nào thì còn lúng túng. Để thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp, hàng năm Ban giám hiệu nhà trường đều có kế hoạch triển khai một số chuyên đề cần thiết, phục vụ cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở một số môn nhất định. Ví dụ: Nếu năm học trước đã triển khai chuyên đề : Toán, Tập đọc, Tự nhiên xã hội, Lịch sử và Địa lý, thì năm sau có thể chuyến sang các chuyên đề: Tập làm văn, Luyện từ và câu; Khoa học… Mỗi khi Phòng giáo dục tổ chức chuyên đề, Ban giám hiệu nhà trường đều tạo điều kiện để các đồng chí khối trưởng sẽ tham dự. Sau đó có kế hoạch triển khai chuyên đề đó ở trường mình, mời tất cả giáo viên dự, trao đổi ý kiến và rút ra phương pháp giảng dạy hợp lý nhất của môn đó để các giáo viên học tập và làm theo. Sau mỗi lần tổ chức chuyên đề, các đồng chí giáo viên nắm được sâu hơn về phương pháp giảng dạy cũng như yêu cầu cơ bản của bộ môn đó. h. Đẩy mạnh công tác viết sáng kiến và làm đồ dùng dạy học: Nguyễn Hồng Đức - Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang 7
 8. Sáng kiến các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 2011-2012 Người cán bộ quản lý cần hiểu: Viết sáng kiến là hình thức tự bồi dưỡng có hiệu quả đối với mỗi giáo viên cũng như cán bộ quản lý. Hàng năm, Ban giám hiệu nhà trường và tất cả giáo viên trong trường đều tham gia viết sáng kiến theo công việc hoặc chức trách nhiệm vụ của mình. Để động viên các đồng chí giáo viên tham gia nhiều, Ban giám hiệu cần giải thích để giáo viên hiểu: Viết sáng kiến là việc nên làm để tích luỹ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý cũng như chất lượng giảng dạy của mỗi giáo viên. Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến trong dạy học và giáo dục trong độ ngũ giáo viên. Viết sáng kiến và tham gia nghiên cứu khoa học sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt hơn, trình độ hiểu biết về chuyên môn cũng được nâng lên một cách cơ bản. Hiệu trưởng cần có hình thức đặc biệt (kết hợp cả tinh thần lẫn vật chất) để khuyến khích, động viên cán bộ và giáo viên tham gia viết sáng kiến và nghiên cứu khoa học. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên được tiếp xúc với các phương tiện thông tin báo chí; mặt khác nhà trường cần thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên được nghe báo cáo thời sự, kịp thời phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính sách của địa phương. Bên cạnh đó, trong các đợt thi giáo viên dạy giỏi các cấp, Ban giám hiệu chú trọng phát động trong giáo viên phong trào tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ tốt hơn cho bài giảng của mình. Mỗi giáo viên đều phải đầu tư, suy nghĩ để sáng tạo ra đồ dùng dạy học sao cho phù hợp với bài dạy của mình. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy để phù hợp với đổi mới phương pháp hiện nay. Qua mỗi đợt phát động, nhà trường có thêm từ 4 đến 5 đồ dùng dạy học có chất lượng, áp dụng dạy được nhiều bài học và nhiều môn học khác nhau... Góp phần làm phong phú, đa dạng hơn cho phòng đồ dùng dạy học của nhà trường.. i. Nêu gƣơng Ngƣời tốt - Việc tốt, khen thƣởng khuyến khích vật chất: Một yếu tố không thể thiếu được là động viên, khen thưởng kịp thời và thích đáng với những thành tích của giáo viên dạy giỏi và chủ nhiệm giỏi. Người cán bộ quản lý cần phát hiện, đánh giá được trong tập thể giáo viên, người nào có cố gắng vươn lên trong quá trình tự học, tự rèn luyện và biểu dương những giáo viên dạy giỏi, những tập thể lớp có nhiều học sinh giỏi. Đồng thời với việc nêu gương, cần đẩy mạnh khuyến khích vật chất “ Một ngàn tiền công không bằng một đồng tiền thưởng”. Phần thưởng tuy nhỏ nhưng có tác dụng động viên rất lớn, thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học. Ngoài ra BGH còn đề bạc, đào tạo cán bộ dự nguồn đối với những giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi các cấp. Ban giám hiệu cần có phần thưởng xứng đáng để thưởng các giáo viên dạy giỏi, đồng thời khen thưởng các thầy cô giáo có nhiều học sinh giỏi. Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra: vừa nghiêm khắc, vừa công bằng, độ lượng... để động viên tất cả giáo viên đóng góp hết sức mình vào việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch và chất lượng giáo dục của nhà trường đề ra. Để các thầy cô giáo yên tâm, gắn bó hết mình với nghề nghiệp, đem hết khả năng và trí tuệ phục vụ cho học sinh học tập đạt kết quả cao thì Ban giám hiệu cần thực sự chăm lo, quan tâm đến đời sống tinh thần cũng như vật chất cho đội ngũ giáo viên. Nguyễn Hồng Đức - Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang 8
 9. Sáng kiến các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 2011-2012 Mỗi giáo viên đều có hoàn cảnh gia đình với những thuận lợi và khó khăn riêng. Vì vậy, với khả năng và trách nhiệm của mình, Ban giám hiệu nhà trường nên chú ý quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để động viên, khích lệ giáo viên yên tâm, phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Ban giám hiệu cần giải quyết những khó khăn của giáo viên một cách kịp thời như: Bố trí người dạy thay khi giáo viên có con ốm. Khen thưởng về tinh thần cũng như vật chất khi giáo viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và công tác chủ nhiệm. Thăm hỏi gia đình giáo viên khi có hiếu, hỷ... Đó là những việc làm thiết thực và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để động viên giáo viên coi trường là một tổ ấm của mình. Ban giám hiệu nhà trường còn kết hợp chặt chẽ với ban phụ huynh học sinh để thưởng cho những giáo viên giỏi và học sinh giỏi.. k. Tăng cƣờng cơ sở vật chất- trang thiết bị, Ứng dụng CNTT: Tích cực tham mưu với các cấp nâng cấp sân trường, xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng. Tranh thủ sự quan tâm của ngành giáo dục huyện Năm Căn trang bị thêm đồ dùng dạy học, trang thiết bị và các loại sách giáo viên, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy từng bước xây dựng thư viện đạt chuẩn quốc gia năm 2012. Khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và khai thác các trang Web giáo dục của Bộ giáo dục, sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng mọi lĩnh vực hoạt động giáo dục trong nhà trường. Chỉ đạo mỗi giáo viên 1 học kỳ ít nhất có 01 tiết dạy trình chiếu, để kích thích sự sáng tạo của học sinh đồng thời gây sự hứng thú cho học sinh, năng động trong học tập. 4. KẾT QỦA, HIỆU QUẢ MANG LẠI: Công tác chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy là công việc phức tạp, yêu cầu người cán bộ quản lý phải có biện pháp quản lý và tổ chức phù hợp. Để chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng cao, là cả quá trình chỉ đạo và phấn đấu của các đồng chí cán bộ quản lý và sự cố gắng liên tục của tập thể giáo viên trong trường. Trong năm học 2010-2011 trường tiểu học 1 xã Tam Giang đã đạt được một số thành tích sau: - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 03 đ/c. - Giáo viên đạt lao động Tiến tiến: 05 đ/c. - Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại khá: 03 đ/c. * Về giáo viên dạy giỏi: - Cấp huyện : 02 giáo viên. - Cấp trường: 06 giáo viên. * Kết quả xếp loại đội ngũ cuối năm: - Xếp loại tốt : 18 giáo viên - Xếp loại khá: 02 giáo viên * Về học sinh giỏi các cấp: - Học sinh lớp 5 đạt học sinh giỏi vòng tỉnh: 03 em. - Học sinh đạt viết chữ đẹp vòng huyện: 05 em. Nguyễn Hồng Đức - Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang 9
 10. Sáng kiến các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 2011-2012 - Học sinh đạt viết chữ đẹp vòng tỉnh: 01 em * Chất lượng học sinh: - Học sinh giỏi toàn diện: 70/386 em, tỷ lệ: 18,13% - Học sinh tiến tiến: 102/386 em, tỷ lệ: 26,42% - Học sinh lên thẳng lớp: 359/386 em, tỷ lệ: 93,01%. - Học sinh lớp 5 HTCTTH 51/51 em, tỷ lệ 100%; trong đó loại khá, giỏi chiếm 23/51 em, tỷ lệ: 45,10%. 5. ĐÁNH GIÁ VỀ PHẠM VI ẢNH HƢỞNG CỦA SÁNG KIẾN: Qua quá trình học tập, nghiên cứu và vận dụng chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy học, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tôi nhận thấy: - Muốn làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy là công việc phức tạp, yêu cầu người cán bộ quản lý phải có biện pháp quản lý và kế hoạch phù hợp. - Cán bộ quản lý nhà trường phải là những người tâm huyết với đơn vị, với công việc và có ý thức học hỏi vươn lên trong công tác. Ngoài năng lực quản lý nhà trường, mọi thành viên trong Ban giám hiệu phải có năng lực chuyên môn thật vững vàng. Có như vậy mới đẩy mạnh công tác trí dục – Nhiệm vụ trung tâm của mỗi nhà trường. - Các tổ chuyên môn xác định nhiệm vụ, mục tiêu của tổ mà sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả và tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ, bằng nhiều hình thức thường xuyên, đột xuất góp phần thúc đẩy, tư vấn từng thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Tư tưởng – chính trị và mục tiêu phấn đấu của nhà trường tiến đến đạt chuẩn quốc phải được tập thể giáo viên đồng thuận trên quan điểm, nhất trí với kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Mỗi giáo viên xác định nhiệm vụ phấn đấu đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm cũng vừa là quyền lợi của bản thân mình, là niềm tự hào của mình. - Sáng kiến này có ảnh hưởng rất tốt đến cán bộ quản lý giáo dục và góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đồng thời có vai trò, ý nghĩa rất lớn trong phạm vi toàn tỉnh Cà Mau trong giai đoạn 2010-2015 xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. 6. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: - Đối với Phòng giáo dục: + Thường xuyên mở các lớp Tin học chứng chỉ A, B để giáo viên tham gia học tập. + Phân công giáo viên dạy các môn tự chọn như: Tiếng Anh, Tin học về trường. - Đối với Sở Giáo dục: + Cần đào tạo giáo viên Y tế - Nha học đường để điều động về các trường đang giai đoạn xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Đối với giáo viên chuyên trách Y tế- Nha học đường hiện nay, đang thiếu rất nhiều ở các cơ sở trường học. Với các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đã nêu trên khá là thực tế vận dụng vào đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục. Rất mong Hội đồng khoa học các cấp nhận xét, đóng góp thêm cho đề tài thêm phong phú hơn và hoàn thiện. Nguyễn Hồng Đức - Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang 10
 11. Sáng kiến các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 2011-2012 Ngƣời viết Nguyễn Hồng Đức PHỤ LỤC **** Nguyễn Hồng Đức - Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang 11
 12. Sáng kiến các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 2011-2012 1. SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN SÁNG KIẾN……..trang 1. 2. PHẠM VI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ………………………….. …………...trang 2. 3. MÔ TẢ SÁNG KIẾN…………………………………………………………….trang 3. 4. KẾT QỦA, HIỆU QUẢ MANG LẠI…………………………………………... trang 8. 5. ĐÁNH GIÁ VỀ PHẠM VI ẢNH HƢỞNG CỦA SÁNG KIẾN………….........trang 9. 6. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT …………………………………………………...........trang 9. PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI SÁNG KIẾN Nguyễn Hồng Đức - Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang 12
 13. Sáng kiến các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 2011-2012 - Tên đề tài : Các Biện Pháp Bồi Dƣỡng Đội Ngũ Giáo Viên 2011- 2012 - Tác giả : Nguyễn Hồng Đức. Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang Phòng GD & ĐT Năm Căn Nội dung Xếp loại Nội dung Xếp loại - Đặt vấn đề ……………… - Đặt vấn đề ……………....... - Biện pháp …………….... - Biện pháp ……………....... - Kết quả phổ ……………… - Kết quả phổ ………………... biến ứng dụng ……………… biến ứng dụng ……………....... ………………. ………………... - Tính khoa học - Tính khoa học ………………. ………………... - Tính sáng tạo - Tính sáng tạo Xếp loại chung:……………………… Xếp loại chung:………………............ Ngày.......tháng.......năm 201... Ngày.......tháng.......năm 201... HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ Căn cứ kết quả, thẩm định của Hội đồng khoa học ngành GD&ĐT cấp tỉnh, Giám đốc Sở GD & ĐT Cà Mau thống nhất công nhận sáng kiến và xếp loại …………………. Ngày.......tháng.......năm......... GIÁM ĐỐC Nguyễn Hồng Đức - Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản