intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Sáng kiến kinh nghiệm: Các biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS thông qua các hoạt động đội

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
115
lượt xem
33
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Các biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS thông qua các hoạt động đội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện với mục đích tìm ra nội dung, hình thức tổ chức giáo dục kĩ năng sống, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện chương trình giáo dục kĩ năng sống có hiệu quả trong nhà trường THCS thông qua các hoạt động đội, thúc đẩy những hoạt động mang tính xã hội xây dựng môi trường trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Các biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS thông qua các hoạt động đội

PHẦN MỞ ĐẦU<br /> I. lý do chọn đề tài.<br /> Thế kỷ XXI là thế kỷ của văn minh và trí tuệ, cùng với sự phát triển như vũ bão<br /> của khoa học và công nghệ, đất nước ta đã và đang bước vào công cuộc công nghiệp<br /> hoá- hiện đại hoá đất nước với mục tiêu "Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân<br /> chủ văn minh". Nhằm đưa đất nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu thành một<br /> nước có nền kinh tế phát triển về mọi mặt sánh vai với các nuớc trong khu vực và trên<br /> thế giới.<br /> Một đất nước muốn phát triển thì không đơn thuần chỉ dựa và nguồn tài nguyên<br /> thiên nhiên mà phải bằng cả nguồn tài nguyên trí tuệ, nguồn nhân lực … do đó quan<br /> điểm của Đảng và Nhà nước là: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển<br /> Ở Việt Nam, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng<br /> nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, yêu cầu<br /> hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người học, giáo dục phổ thông đã và đang<br /> đổi mới mạnh mẽ theo 4 trụ cột của giáo dục thế kỷ XXI, mà thực chất là cách tiếp<br /> cận kỹ năng sống đó là: Học để biết, Học để làm, Học để tự khẳng định mình và<br /> Học để cùng chung sống.<br /> Mục tiêu giáo dục phổ thông đã và đang chuyển hướng từ chủ yếu là trang bị<br /> kiến thức sang trang bị năng lực cần thiết cho các em học sinh. Nội dung giáo dục kỹ<br /> năng sống đã được tích hợp trong một số môn học, việc giáo dục kỹ năng sống cho<br /> học sinh phổ thông còn được thực hiện thông qua nhiều chương trình, dự án như:<br /> Giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục phòng chống HIV/ AIDS, giáo dục phòng tránh<br /> tai nạn thương tích…Đặc biệt rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh được xác định là<br /> một trong những nội dung cơ bản của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân<br /> thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 do Bộ Giáo<br /> dục và đào tạo chỉ đạo.<br /> Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh hiện nay ở các nhà trường<br /> đang được đặt lên hàng đầu, bên cạnh việc nâng cao kết quả học tập của học sinh. Để<br /> giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đạt hiệu quả cao, góp phần hình thành và phát<br /> triển nhân cách toàn diện thế hệ trẻ đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn<br /> hiện nay, đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức của các lực lượng giáo dục trong xã<br /> hội mà tiên phong là đội ngũ giáo viên trong các nhà trường phổ thông.<br /> Trong quá trình làm công tác quản lý giáo dục tại trường Trung học cơ sở Nậm<br /> Loỏng bên cạnh việc nghiên cứu, tìm hiểu, tham khảo ý kiến của đồng nghiệp đồng<br /> thời rút ra một số kinh nghiệm về “Các biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho<br /> học sinh THCS thông qua các hoạt động Đội”. Xin được đưa ra để hội đồng khoa<br /> học đánh giá và đồng nghiệp cùng tham khảo đóng góp ý kiến.<br /> II. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:<br /> 1. Phạm vi nghiên cứu: Học sinh các khối lớp trường THCS Nậm Loỏng – Thị<br /> xã Lai Châu – Tỉnh Lai Châu.<br /> 2. Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học<br /> sinh THCS thông qua các hoạt động Đội.<br /> 1<br /> <br /> III. Mục đích nghiên cứu:<br /> Tăng cường các biện pháp chỉ đạo sâu rộng về nội dung, hình thức tổ chức,<br /> giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở Nậm Loỏng thông qua<br /> hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhằm hình thành các kĩ năng<br /> cần thiết ở người học phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Tạo dựng môi<br /> trường học tập thân thiện, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh<br /> hướng tới hình thành và phát triển nhân cách toàn diện người học đáp ứng mục tiêu<br /> giáo dục toàn diện, phù hợp với 4 trụ cột của giáo dục theo quan niệm của UNESCO.<br /> Tìm ra nội dung, hình thức tổ chức giáo dục kĩ năng sống, đề ra các giải pháp<br /> nhằm thực hiện chương trình giáo dục kĩ năng sống có hiệu quả trong nhà trường<br /> THCS thông qua các hoạt động đội. Thúc đẩy những hoạt động mang tính xã hội xây dựng<br /> môi trường trường học thân thiện, học sinh tích cực<br /> IV. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu:<br /> Phối hợp hài hoà các tổ chức đoàn thể trong hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học<br /> sinh, đặc biệt phát huy vai trò chủ lực của Đội Thiếu niên tiền phong trong việc tổ xây dựng<br /> kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đa dạng thu hút học sinh tham gia.<br /> Các hoạt động giáo dục kĩ năng sống thực hiện trong đề tài đã được đa dạng,<br /> sáng tạo hơn trong các năm học trước như các hoạt động tham quan thực tế, đền ơn,<br /> đáp nghĩa, giao lưu với liên đội trường bạn, hoạt động vui chơi lành mạnh, văn nghệ<br /> thể thao, hội thi tìm hiểu… Bên cạnh đó, còn đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi<br /> trong học sinh: Phong trào nói lời hay, làm việc tốt, phong trào nuôi lợn đất tình<br /> thương, đôi bạn cùng tiến, đôi bạn giúp đỡ nhau trong học tập… đã thu hút học sinh<br /> hưởng ứng tích cực, qua các hoạt động nhẹ nhàng giáo dục các em những phẩm chất<br /> đạo đức tốt đẹp, hình thành ở các em những hành vi, cử chỉ giao tiếp thân thiện, bồi<br /> dưỡng lòng nhân ái, tính mạnh dạn, tự tin trong học sinh, đặc biệt có sự chuyển biến<br /> rõ nét trong học sinh dân tộc thiểu số.<br /> <br /> 2<br /> <br /> PHẦN NỘI DUNG<br /> I. Cơ sở lý luận:<br /> 1. Cơ sở pháp lý của việc giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường:<br /> Căn cứ chỉ thị 40/2008 /CT-BGD ĐT ngày 22/7/2008 của BGD&ĐT về việc<br /> phát động phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”<br /> trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013.<br /> Căn cứ công văn số 142/KH-PGD&ĐT ngày 01/9/2008 của PGD&ĐT thị xã<br /> Lai châu về kế hoạch triển khai phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện<br /> ,học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013.<br /> Căn cứ vào công văn số 447/PGDĐT-CM ngày 31 tháng 8 năm 2012 của<br /> Phòng GD&ĐT Thị xã Lai Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục bậc<br /> THCS năm học 2012 – 2013.<br /> Thực hiệncông văn số 545/PGDĐT-CM ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Phòng<br /> GD&ĐT Thị xã Lai Châu về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, ngoại khoá<br /> và y tế trường học năm học 2012 – 2013.<br /> 2. Cơ sở lý luận về kỹ năng sống:<br /> 2.1 Kỹ năng sống: Có nhiều quan niệm về kỹ năng sống, song có thể thấy kỹ<br /> năng sống là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với<br /> những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của<br /> cuộc sống.<br /> 2.2 Giáo dục kỹ năng sống: Là quá trình hình thành, rèn luyện và phát triển<br /> cho các em khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng xử phù hợp với những người<br /> xung quanh trong cộng đồng xã hội và ứng phó tích cực trước các tình huống của<br /> cuộc sống.<br /> 2.3 Chỉ đạo hoạt động giáo dục kỹ năng sống: chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nội<br /> dung chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức, sự phối hợp các lực lượng<br /> trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu các nhiệm vụ giáo dục rèn luyện<br /> kỹ năng sống ở học sinh.<br /> 2.4. Phân loại kỹ năng sống:<br /> Kỹ năng sống bao gồm những nhóm sau:<br /> *Nhóm kỹ năng nhận biết và sống với chính mình, bao gồm các kỹ năng như: tự<br /> nhận thức, xác định giá trị, ứng phó với căng thẳng, tìm kiếm sự hỗ trợ, tự trọng, tự<br /> tin…<br /> *Nhóm kỹ năng nhận biết và sống với người khác, bao gồm các kỹ năng sống<br /> như: giao tiếp có hiệu quả, giải quyết mâu thuẫn, thương lượng, từ chối, bày tỏ sự<br /> thông cảm, hợp tác…<br /> *Nhóm các kỹ năng ra quyết định một cách có hiệu quả, bao gồm các kỹ năng<br /> sống cụ thể như: tìm kiếm và xử lý thông tin, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra<br /> quyết định, giải quyết vấn đề…<br /> 2.5. Tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống:<br /> 3<br /> <br /> Kỹ năng sống thức đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội.<br /> Giáo dục kỹ năng sống là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ.<br /> Giáo dục kỹ năng sống, nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông.<br /> => Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, với bản chất là hình thành và phát triển cho<br /> các em khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác<br /> và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống nhằm<br /> thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông.<br /> 2.6. Mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh:<br /> Trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp.<br /> Trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những hành vi thói quen lành mạnh, tích cực,<br /> loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và<br /> hoạt động hàng ngày.<br /> Tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền và bổn phận của mình,<br /> phát triển hài hoà về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.<br /> 2.7. Nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ<br /> thông:<br /> Kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, kỹ<br /> năng ứng phó với căng thẳngkỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ.<br /> Kỹ năng thể hiện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe tích cực, kỹ<br /> năng thể hiện sự thông cảm, kỹ năng thương lượng, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ<br /> năng hợp tác, kỹ năng tư duy phê phán, kỹ năng kiện định, kỹ năng đạt mục tiêu, kỹ<br /> năng quản lý thời gian, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin…<br /> 3. Vai trò của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong việc giáo dục<br /> kỹ năng sống:<br /> Đội thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh là tổ chức của thiếu niên Việt Nam. Do<br /> Đảng cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và giao cho<br /> Đoàn Thanh Niên cộng sản Hồ Chí Minh trực tiếp hướng dẫn phụ trách<br /> Mục đích: Đội thiếu niên tiền phong tổ chức cho thiếu niên nhi đồng làm theo<br /> “Năm điều Bác Hồ dạy” trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, phấn đấu trở thành<br /> đoàn viên thanh niên cộng sản.<br /> Nhiệm vụ của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh<br /> + Tập hợp và tạo điều kiện cho thiếu nhi phát huy mọi khả năng, sáng tạo trong<br /> các hoạt động xã hội, học tập, lao động, vui chơi bổ ích.<br /> +Xây dựng Đội vững mạnh, giúp đội viên phấn đấu trở thành đoàn viên<br /> +Đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi các nước anh em tích cực tham gia các phong<br /> trào thiếu nhi quốc tế.<br /> Ý nghĩa và tầm quan trọng của tổ chức đội trong nhà trường.<br /> +Hoạt động đội góp phần nâng cao chất lượng học tập.<br /> +Hoạt động Đội giúp đỡ các em xác định được động cơ, thái độ đúng đắn trong<br /> học tập.<br /> + Hoạt động đội tạo hứng thú học tập, tạo niềm say mê tìm tòi, ham hiểu biết.<br /> 4<br /> <br /> +Hoạt động Đội rèn luyện các em tính kỷ luật học tập, rèn nề nếp thói quen tốt<br /> trong học tập.<br /> +Hoạt động Đội giúp các em làm quen với sinh hoạt tập thể và tạo cơ hội phát<br /> triển năng khiếu sở trường của các em.<br /> +Hoạt động đội giúp các em gắn bó thương yêu nhau hơn.<br /> +Hoạt động Đội tạo điều kiện để các em rèn luyện trưởng thành và hoàn thiện<br /> nhân cách của mình.<br /> Các hoạt động có tác dụng trực tiếp đến công tác giáo dục kỹ năng sống<br /> +Xây dựng Đội.<br /> +Công ích Xã hội.<br /> + Hoạt động nhân đạo từ thiện.<br /> +Vui chơi, giải trí, tham quan, du lịch.<br /> +Phân loại theo các chủ điểm, hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn.<br /> =>Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội thực sự<br /> là cần thiết, là một đòi hỏi tất yếu của quá trình giáo dục và không có gì có thể thay<br /> thế được. Có thể nói, hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội<br /> Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đối với lứa tuổi Trung học cơ sở chiếm một vị<br /> trí quan trọng trong quá trình giáo dục. Rèn cho học sinh những kỹ năng giao tiếp,<br /> ứng xử có văn hoá. Rèn cho học sinh các kỹ năng tự quản các hoạt động tập thể. Rèn<br /> luyện cho học sinh biết cách tự điều chỉnh hành vi phù hợp với các yêu cầu xã hội,<br /> kỹ năng sống hoà nhập và nhiều kỹ năng khác nữa.<br /> Hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền<br /> phong Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần phát triển nhân<br /> cách của học sinh, là điều kiện cho các em tiến hành các hoạt động giao tiếp trong<br /> môi trường tập thể, giúp các em có những trải nghiệm làm phong phú thêm nhân<br /> cách và có điều kiện vận dụng những kiến thức đã học trên lớp vào thực tiễn cuộc<br /> sống.<br /> II. Thực trạng của vấn đề:<br /> 1. Đặc điểm tình hình:<br /> Trường Trung học cơ sở Nậm Loỏng thành lập từ tháng 3 năm 2005, trường<br /> nằm trên địa bàn xã Nậm Loỏng - Thị xã Lai châu cách trung tâm thị xã 5Km. Tổng<br /> số Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên nhà trường hiện nay là 27 đồng chí, trong đó có 02<br /> cán bộ quản lý, 19 giáo viên các bộ môn, 6 hành chính. Nhà trường, hiện có 8 lớp với<br /> 143 em học sinh trong đó có 140 em là dân tộc thiểu số. Trong những năm qua thầy<br /> và trò nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc<br /> nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra, quyết tâm xây dựng trường Trung học cơ sở Nậm Loỏng<br /> ngày càng vững mạnh.<br /> 2. Thuận lợi- khó khăn:<br /> 2.1.Thuận lợi:<br /> Nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm, động viên kịp thời<br /> của các cấp, các ngành cũng như của cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể địa<br /> phương.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản