intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt bài thể dục phát triển chung

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

67
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của đề tài nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe, cung cấp những kiến thức cơ bản về vệ sinh cơ thể,môi trường, hình thành thói quen tập luyện, biết thực hiện một số động tác cơ bản thể dục thể thao, trò chơi vận động, tạo nên môi trường phát triển tự nhiên của trẻ em, gây được không khí vui tươi, lành mạnh, nhanh nhẹn, mạnh dạn, dũng cảm, thông qua giảng dạy thể dục bồi dưỡng cho học sinh những tư tưởng, tình cảm tốt đẹp theo “ Năm điều Bác Hồ dạy” và làm cho học sinh biết vận dụng những điều đó vào trong học tập, lao động và cuộc sống hàng ngày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt bài thể dục phát triển chung

 1.                                 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4HỌC  TỐT BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG LỚP 4       
 2. I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong thời kỳ mới của đất nước chúng ta hiện nay, mục tiêu của ngành  Giáo dục ­ Đào tạo là tạo ra những con người mới để thực hiện công cuộc công   nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Muốn thực hiện được điều đó thì mỗi con  người phải có đủ đức, đủ tri thức và đủ sức khỏe. Như Bác Hồ đã từng nói: “Có   đức, có tài nhưng không đủ  sức khỏe thì con người không thể  làm được việc  gì”. Vì thế  trong chương trình đào tạo  ở  bậc Tiểu học, thể dục chiếm một vai  trò và vị trí hết sức quan trọng, nhưng do đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi này   là lứa tuổi dậy thì, có sự biến đổi nhiều, đôi lúc đột ngột về tâm sinh lý của các  em nên đòi hỏi giáo viên giảng dạy bộ môn này phải hiểu và chọn phương pháp  giảng dạy sao cho phù hợp, giúp các em vừa ổn định được tâm lý vừa phát triển   được thể lực một cách toàn diện, để các em có đủ sức khỏe học tập lĩnh hội các  kiến thức một cách tốt nhất. Môn thể dục bậc tiểu học có nhiệm vụ trang bị cho học sinh một số tri   thức kĩ năng đơn giản cần thiết, nhằm rèn luyện tư thế cơ bản, làm giàu vốn kỹ  năng vận động, để  các em học tập sinh hoạt có hiệu quả. Trên cơ  sở  đó góp  phần bảo vệ  và tăng cường sức khỏe cho học sinh, phát triển các tố  chất thể  lực, tạo điều kiện cho các em phát triển bình thường theo quy luật tâm lý, lứa   tuổi, giới tính. Ngoài ra còn góp phần rèn luyện cho học sinh nếp sống lành   mạnh, vui tươi có ý thức tổ  chức kỷ  luật và một số  phẩm chất đạo đức khác,   tạo tiền đề cho quá trình hình thành nhân cách đúng cho học sinh.   Từ đó có thể đưa giáo dục thể dục cùng với các mặt giáo dục khác, hoàn  thành tốt mục tiêu giáo dục thể chất trong nhà trường phổ thông.    Đặc thù môn thể  dục  ở nhà trường phổ  thông là biến những kiến thức   mà học sinh nắm được thành kỹ  năng hoạt động vận động, trên cơ  sở  đó phát  triển thể lực và tăng cường sức khỏe của các em.              Vì Con người là động lực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, là  chủ thể của mọi sự sáng tạo, chủ thể của mọi của cải vật chất và văn hoá, chủ  thể  để  xây dựng một xã hội công bằng và nhân ái. Như  vậy con người cần   được phát triển toàn diện "phát triển cao về  trí tuệ, cường tráng về  thể  chất,  
 3. phong phú về tinh thần và trong sáng về đạo đức. Trong đó giáo dục thể chất là   một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong hệ thống giáo dục con người mới   toàn diện của đất nước.  Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm chăm sóc  sức khỏe nhân dân nhằm phát triển chất lượng nguồn nhân lực. Bằng những  chính sách đúng đắn cùng với sự  đi lên của nền kinh tế  đất nước, thể  lực và   tầm vóc của người Việt Nam có những bước phát triển khá trong những năm  gần đây. Tuy nhiên, so với các tiêu chuẩn quốc tế thể lực và tầm vóc của người  Việt Nam còn thua kém nhiều nước trong khu vực. Tình trạng này nếu chậm  khắc phục sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước  và quá trình hội nhập kinh tế của đất nước.     Hoạt động thể  thao trong nhà trường là hoạt động tự  nguyện của học   sinh, sinh viên, được tổ chức theo phương thức ngoại khóa, câu lạc bộ thể dục,   thể  thao, nhóm, cá nhân phù hợp với sở  thích, giới tính, lứa tuổi và sức khỏe,  nhằm hoàn thiện các kỹ năng vận động, hỗ trợ thực hiện mục tiêu giáo dục thể  chất thông qua các hình thức luyện tập, thi đấu thể thao, tạo điều kiện cho học   sinh, sinh viên thực hiện quyền vui chơi, giải trí, phát triển năng khiếu thể thao;  phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, tài năng thể thao. Để  góp phần thực hiện đúng chiến lược của Bộ  Giáo dục và đào tạo  đưa ra, đội ngũ cán bộ  giáo viên trường đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm đổi  mới công tác giảng dạy cho phù hợp hơn. Trong  đó giáo dục thể  chất  ảnh  hưởng không nhỏ  đến quá trình học tập của học sinh, có sức khỏe tốt giúp các  em học tập tốt hơn.Học sinh THCS nói chung và học sinh tiểu học nói riêng là  lực lượng lao động trong tương lai thực hiện sự  nghiệp đổi mới công nghiệp  hoá, hiện đại hoá đất nước. Trình độ phát triển thể lực của lực lượng này không  chỉ là vấn đề nòi giống mà còn là vấn đề chăm lo bồi dưỡng một lực lượng lao   động quan trọng. Do đó, có những thông tin về thực trạng thể lực của đối tượng  này đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết.Với những yêu cầu cấp bách  trên, tôi quyết định lựa chọn đề  tài “Một số  biện pháp giúp học sinh lớp 4  học tốt bài thể dục phát triển chung ”. II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1. Mục đích của đề tài:
 4.   Giáo dục thể  chất là một hình thức giáo dục chuyên biệt cùng với các  hoạt động giáo dục khác(đạo đức, thẩm mĩ), góp phần giáo dục toàn diện cho   thế hệ trẻ, thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường phổ thông. Mục tiêu giáo dục thể  chất trong nhà trường tiểu học nhằm góp phần  bảo vệ  sức khỏe, cung cấp những kiến thức cơ  bản về  vệ  sinh cơ  thể,môi  trường, hình thành thói quen tập luyện, biết thực hiện một số động tác cơ  bản   thể dục thể thao, trò chơi vận động, tạo nên môi trường phát triển tự nhiên của   trẻ  em, gây được không khí vui tươi, lành mạnh, nhanh nhẹn, mạnh dạn, dũng  cảm, thông qua giảng dạy thể dục bồi dưỡng cho học sinh những tư tưởng, tình  cảm tốt đẹp theo “ Năm điều Bác Hồ  dạy” và làm cho học sinh biết vận dụng   những điều đó vào trong học tập, lao động và cuộc sống hàng ngày. Giáo dục  thể  chất trong nhà trường phổ  thông còn góp phần bồi dưõng nhân tài thể  dục   thể  thao cho đất nước.Vậy để  học sinh yêu thích và học tốt bài thể  dục phát  triển chung với vai trò là người giáo viên thể  dục tôi luôn băn khoăn, suy nghĩ  nhằm tìm ra các biện pháp hợp lý nhất để  giảng dạy giúp cho các em học tốt   hơn bài tập thể dục phát triển chung. 2.   Một số  lỗi sai thường mắc phải khi tập bài thể  dục phát triển   chung. Không thực hiện đúng phương hướng, biên độ động tác,các động tác giơ  cao các em không giơ hết biên độ  hoặc giơ  tay cúi đầu. Không thực hiện động  tác hít vào và thở ra hoặc nhịp hô quá nhanh các em không thực hiện kịp. Không  biết chuyển trọng tâm  ở  động tác toàn thân. Không thẳng chân khi gập bụng  hoặc đá chân. 3. Học sinh học chưa  tốt bài thể dục phát triển chung có ảnh hưởng  gì     Học sinh học không tốt bài thể dục phát triển chung sẽ ảnh hưởng đến   tiết dạy của giáo viên, làm mất nhiều thời gian để hướng dẫn lại cho học sinh,  dẫn tới dạy quá nhiều thời gian quy định.Học sinh tập không tốt bài thể  dục  phát triển chung các em không còn hứng thú với việc học thể dục dẫn tới thiếu  
 5. tập trung trong tiết học,học sinh không hứng thú học nên tiết học thiếu sinh   động, mất trật tự. 4. Những biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt bài thể  dục phát  triển chung: Mỗi giờ  học giáo viên cần chủ  động áp dụng hình thức tích cực hóa  học sinh bằng các phương pháp trò chơi và tích cực tham gia vào quá trình nhận   xét, đánh giá. Để  đổi mới phương pháp dạy học giáo viên phải có sự  chuẩn bị  trước bài dạy, thiết bị, đồ  dùng dạy học kể  cả  việc tập trước các động tác kĩ   thuật mới đạt được kết quả mong muốn. Trong quá trình giảng dạy qua những   lần thành công và thất bại tôi đã rút ra kinh nghiệm và đưa ra một số biện pháp  sau: 4.1. Nghiên cứu tài liệu, tham khảo sách giáo viên, sách thíết kế  bài  dạy.                Nắm vững đặc điểm, yêu cầu của nội dung giảng dạy như: Yêu cầu   kỹ  thuật từng động tác, độ  khó, mấu chốt kỹ  thuật, khối lượng vận động, thứ  tự trước sau của động tác, mối liên hệ  giữa các động tác, mối liện hệ giữa các  nội dung, dự kiến những sai lầm có thể xảy ra ở học sinh để đề phòng hoặc sửa   chữa. Định ra lượng vận động cho từng nội dung và cả giờ học tìm cách tổ chức   động viên học sinh tập luyện. 4.2. Chuẩn bị và kiểm tra sân bãi dụng cụ:                Phải chuẩn bị đầy đủ, sân bãi, dụng cụ, tránh hướng gió, hướng ánh   nắng đối diện với mặt học sinh, nơi có không khí thoáng mát, cách xa những nơi  có những hoạt động dễ làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Dụng cụ  tập luyện phải vừa tầm vóc, vững chắc, đầy đủ, đúng quy cách kỹ thuật. Dụng  cụ  giảng dạy (Tập mẫu, tranh  ảnh trực quan, vật làm chuẩn),   phải rõ ràng,  chính xác, giáo viên cần đến trước để  kiểm tra dụng cụ, thiết bị  có đầy đủ  chưa.                 Học sinh phải chuẩn bị tốt về tinh th ần tư t ưởng, tổ ch ức k ỷ lu ật,   trang phục tập luyện phù hợp với môn thể dục. 4.3. Bồi dưỡng Hội đồng tự quản và nhóm trưởng:
 6.                Mỗi nhóm có một nhóm trưởng  để giúp giáo viên, chọn lựa những em  có trình độ thể lực tốt, có khả năng tổ chức, tích cực gương mẫu trong học tập   có khả năng điều hành trong nhóm để hướng dẫn các bạn hỗ trợ giáo viên trong   tập luyện phát hiện những sai trái của từng động tác báo cáo với giáo viên để  sửa sai kịp thời.      4.4.  Giải thích kĩ thuật và làm mẫu từng động tác. Trong giải thích kĩ thuật thể dục thể thao việc vận dụng phương pháp  giải thích là giúp học sinh có mục đích, hiểu nắm được kĩ thuật từng phần động   tác, tạo điều kiện cho học sinh tiếp nhận bài tập chính xác về mặt kĩ thuật, qua  đó nhằm hình thành biểu tượng chung về động tác cho học sinh, thường khi mô  tả phải diễn ra đồng thời với quá trình làm động tác mẫu. Lời giải thích của giáo viên cần ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu.Việc giải   thích cần được chú ý giúp học sinh nắm vững những nét cơ  bản kĩ thuật và  nhấn mạnh yếu lĩnh của động tác đã học, qua đó nhằm củng cố kĩ năng, kĩ xảo  vận động, tránh được những sai sót mắc phải trong luyện tập, đánh giá được ý  thức thực hiện bài tập của học sinh. Vì vậy lời giải thích của giáo viên có ý   nghĩa đáng kể trong quá trình tập luyện và học tập bài thể dục phát triển chung.       Khi làm mẫu, giáo viên phải thực hiện đúng giúp học sinh nắm được   yếu lĩnh cơ  bản của động tác, học sinh có thể  tập làm theo. Khi giảng dạy   những động tác mới, phức tạp giáo viên phải làm mẫu hai ba lần, làm mẫu lần  thứ  nhất cả  động tác hoàn chỉnh với tốc độ  bình thường đúng nhịp động tác,  giúp học sinh có khái niệm sơ bộ với toàn  bộ động tác và gây hứng thú học tập  cho học sinh. Khi làm mẫu lần 2 cố  gắng thực hiện chậm, đối với những chỗ  quan trọng, giáo viên có thể vừa làm động tác vừa nói để nhắc nhở sự chú ý của   học sinh. Làm mẫu lần 3 như  lần thứ   nhất, làm mẫu với tốc độ  bình thường  phải hoàn chỉnh, chính xác, làm mẫu phải kết hợp giải thích, nhắc học sinh quan   sát những khâu chủ  yếu, khi giảng dạy phải trình bày một cách rõ ràng, nhấn  mạnh điểm chủ yếu, then chốt của động tác và có tác dụng kích thích sự  hứng   thú của học sinh thực hiện bài tập. Khi hướng dẫn học sinh bài thể  dục phát  triển chung, nên sử  dụng hình thức làm mẫu “ soi gương” nghĩa là đứng đối 
 7. diện với học sinh, mặt và hướng động tác của giáo viên là mặt và hướng động  tác của học sinh. Ví dụ:  Muốn hướng dẫn học sinh làm động tác “ Tay phải dang ngang,   chân phải trên mũi bàn chân” thì giáo viên làm động tác ngược lại như: “ Tay trái  dang ngang, chân trái kiễng trên mũi bàn chân”. Cần chú ý tính tự  nhiên của  động tác và sự phối hợp nhịp nhàng của động tác. 4.5. Thực hiện khẩu lệnh chính xác, rõ ràng.     Khẩu lệnh của giáo viên phát ra xác định nội dung chính xác, bắt buộc   học sinh hành động theo. Ví dụ: Khi hô động tác Vươn thở   giáo viên dùng khẩu lệnh điều hành  Động tác vươn thở. chuẩn bị sau đó hô nhịp cho học sinh tập luyện. Khẩu lệnh đưa ra phải đúng lúc, lời phát ra cần có sức truyền cảm,rõ,  nhanh, chính xác. Lệnh phát ra kéo dài hợp lý, đủ để cho học sinh chuẩn bị thực  hiện khi lệnh phát ra. Trong giảng dạy thể  dục, khẩu lệnh áp dụng rộng rãi,   song đối với học sinh tiểu học không nên sử  dụng quá nhiều vì sẽ  gây căng   thẳng trong tiết học. III.   KẾT   QUẢ,   ỨNG   DỤNG,   TRIỂN   KHAI   VÀ   KIẾN   NGHỊ,   ĐỀ  XUẤT: 1. Kết quả , ứng dụng, triển khai: Sau khi thực hiện các biện pháp trên tôi thấy bản thân tự  tin và chủ  động hơn khi dạy bài thể dục phát triển chung, tiết dạy trở nên sinh động, học   sinh tích cực học tập và tham gia nhiệt tình vào các hoạt động tập luyện. Đối   với học sinh năng khiếu các em học nhiệt tình, chuẩn xác hơn. Đối với học sinh  hạn chế  tham gia học nhiệt tình hơn, tiến bộ  rõ rệt và hòa đồng với các bạn  trong lớp.Trong khối lớp 4 tôi ứng dụng đầu tiên, trước khi  ứng dụng các biện   pháp trên các em tập luyện chưa nhiệt tình. Sau khi áp dụng các biện pháp trên   phần đông các em  tham gia nhiệt tình, lớp học sôi nổi hơn. Học sinh hầu hết  
 8. tham gia nhiệt tình, phụ  huynh học sinh rất vui, qua đó phụ  huynh đã quan tâm  nhiều hơn tới môn học này và quan tâm đến con em nhiều hơn. Với kết quả đạt được qua áp dụng kinh nghiệm cơ  sở. Tôi muốn góp  phần nhỏ  vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn thể  dục cũng như  góp  phần  nâng cao chất lượng học tập các môn học khác ở tiểu học.       Qua kiểm nghiệm thực tế cho thấy:       Đầu học kỳ  1 năm học 2020­2021: Khối Tổng số học  Hoàn  Hoàn  Chưa  Tỉ lệ % Tỉ lệ  Tỉ lệ % sinh thành tốt thành hoàn  Hoàn  % ChưaHoà thành thành  Hoàn  n thành tố t thành 4 86 12 64 10                Đến giữa học kỳ 1 năm học 2020­ 2021 thì kết quả kiểm nghiệm như  sau: Khối Tổng số  Hoàn  Hoàn  Chưa  Tỉ lệ  Tỉ lệ  Tỉ lệ % học sinh thành tốt thành hoàn  % % ChưaHoà thành Hoàn  Hoàn  n thành thành  thành tốt 4 86 38 45 3 Căn cứ vào kết quả trên cho thấy khi áp dụng một số biện pháp giúp học  sinh lớp 4 học tốt bài thể dục phát triển chung, có hiệu quả rõ rệt.          2. Kết luận:
 9. Sau khi thực hiện các biện pháp trên tôi nhận thấy bản thân tự tin và chủ  động hơn khi dạy bài thể dục phát triển chung, tiết dạy trở nên sôi nổi, học sinh  tích cực học tập và tham nhiệt tình vào các hoạt động tập luyện.  Đối với học  sinh năng khiếu các em học nhiệt tình, chuẩn xác hơn.Với học sinh hạn chế  tham gia học nhiệt tình hơn, tiến bộ rõ rệt và đồng với các bạn trong lớp.   + Ý thức tự giác ­ hứng thú học tập, rèn luyện của các em học sinh được  nâng cao, tiếp thu bài hiệu quả từ đó việc áp dụng và tập luyện tại nhà được tốt  hơn. Qua thực hiện các biện pháp trên đa số  học sinh tập đúng bài thể  dục từ  đó kích thích được tính sáng tạo và hăng say luyện tập Thể dục. Vì thể dục là môn tiêu hao rất nhiều thể lực, giáo viên phải dạy ngoài trời   do vậy trong thời gian tới bản thân tôi rất mong các cấp lãnh đạo cần quan tâm,   hỗ trợ nhiều hơn về tinh thần cũng như vật chất để giáo viên thể dục nói riêng  và toàn thể  các em sinh viên sư  phạm sắp ra trường nhằm động viên, khuyến   khích để chúng tôi an tâm công tác.         3. Bài học kinh nghiệm:  Giáo dục thể chất là nội dung bắt buộc đối với học sinh, sinh viên được  thực hiện trong hệ  thống giáo dục quốc dân từ  mầm non cho đến đại học về  việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên  đã nêu : "Trong quá trình phát triển và đào tạo giáo dục thể  chất là nội dung  quan trọng góp phần đào tạo thanh thiếu niên Việt Nam phát triển hài hòa về trí  tuệ, thể chất, tinh thần và đạo đức đồng thời xây dựng nhà trường thành những   cơ sở phong trào thể dục thể thao quần chúng của học sinh, sinh viên. Đảng và Nhà nước ta coi sức khỏe của nhân dân nhất là của thanh thiếu   niên là tài sản của đất nước, do vậy chăm lo sức khỏe của nhân dân là trách   nhiệm chung của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền của toàn xã hội và đó  cũng là mục tiêu cơ  bản quan trọng nhất của ngành giáo dục thể  chất  ở  nước   ta.Sức khỏe là trạng thái của cuộc sống, là hạnh phúc về thể chất, tinh thần và   xã hội chứ không phải chỉ là phòng tránh các bệnh tật trong cơ thể. Sức khỏe và 
 10. thể  chất được xem như  là một bộ  phận cấu thành nền văn hóa thể  chất, đó là  một mặt quan trọng của đời sống là nguồn tài sản quí báu của quốc gia.  Giáo dục thể chất là một bộ  phận của nền văn hóa xã hội là di sản quý   giá của con người là sự sáng tạo và sử dụng các biện pháp chuyên môn để hoàn  thiện thể chất và nâng cao sức khỏe con người.   Để đáp ứng yêu cầu nâng cao  chất lượng dạy và học thể dục ở trường Tiểu học trong giai đoạn hiện nay  thì  người giáo viên thể dục cần luôn luôn học hỏi cập nhật, cải tiến phương pháp   giảng dạy, phải kiên trì thuyết phục,xem công việc của bản thân là góp phần   cống hiến  cho cuộc sống xã hội, đất nước cho nên cần có lòng yêu nghề  thực  sự  xuất phát   từ  ý nghĩ đó chúng ta mới đạt được mục đích của việc nâng cao  sức khỏe, cải tạo giống nòi đúng như lời kêu gọi tập thể dục của Chủ Tịch Hồ  Chí  Minh vĩ đại của chúng ta.Vì thế  tôi đã rút ra được những bài học kinh  nghiệm quý báu này để truyền thụ kiến thức cho học sinh của mình vì học sinh   tiểu học là mần non tương lai của đất nước.  Với sáng kiến kinh nghiệm này bản thân tôi sẽ tiếp tục áp dụng trong học   kỳ 2 năm học 2020­2021 và trong những năm học tiếp theo.         4. Kiến nghị, đề xuất: Theo nội dung cũng như yêu cầu phương pháp mới hiện nay, tôi thấy điều  kiện sân tập, trang thiết bị quá hạn chế, điều đó đã ảnh hưởng đến  khả  năng,  trình độ  tập luyện của học sinh,  ảnh hưởng rất lớn đến công việc giảng dạy   của giáo viên cũng như  việc học tập của học sinh. Vậy để  thực hiện có hiệu   quả  công tác giáo dục nói chung và môn Thể   ục nói riêng, khâu bố  trí và xây   dựng khu tập Thể dục  ở  trường là hết sức cần thiết, nhà trường cũng như  cơ  quan có chức năng cần trang bị tốt hơn nữa trang thiết bị dụng cụ để  có thể  tổ  chức một giờ học đáp ứng được yêu cầu và nội dung giáo án đề ra. Trên đây là đế tài nghiên cứu của tôi, rất mong được sự góp ý của các cấp  lãnh đạo và các đồng nghiệp để đề tài trên được áp dụng vào giảng dạy có hiệu   quả hơn./.     Tôi xin chân thành cám ơn!
 11.       HIỆU TRƯỞNG                                   An Bình, ngày 19 tháng 11 năm 2020                                                                                        Người thực hiện        Nguyễn Thị Vĩnh Hảo                                             Dương Quốc Thông  MỤC LỤC I/ĐẶT VẤN ĐỀ: II/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1. Mục đích của đề tài: 2. Một số lỗi sai thường mắc phải khi tập bài thể dục phát triển  chung;
 12. 3. Học sinh học chưa  tốt bài thể dục phát triển chung có ảnh hưởng  gì; 4. Những biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể  dục phát triển  chung lớp 4: 4.1. Nghiên cứu tài liệu, tham khảo sách giáo viên, sách thíết kế  bài  dạy.     4.2Chuẩn bị và kiểm tra sân bãi dụng cụ:     4.3. Bồi dưỡng Hội đồng tự quản và nhóm trưởng:           4.4. Thực hiện khẩu lệnh chính xác, rõ ràng.           4.5.  Giải thích kĩ thuật và làm mẫu từng động tác. III/   KẾT   QUẢ,   ỨNG   DỤNG,   TRIỂN   KHAI   VÀ   KIẾN   NGHỊ,   ĐỀ  XUẤT: 1/ Kết quả , ứng dụng, triển khai: 2. Kết luận: 3. Bài học kinh nghiệm: 4. Kiến nghị, đề xuất:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2