intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở lớp 5A2 tại trường Tiểu học số 2 Thanh Xương

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Dương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
128
lượt xem
23
download

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở lớp 5A2 tại trường Tiểu học số 2 Thanh Xương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở lớp 5A2 tại trường Tiểu học số 2 Thanh Xương được nghiên cứu với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong lớp. Mời quý thầy cô cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở lớp 5A2 tại trường Tiểu học số 2 Thanh Xương

 1. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ  LÊN LỚP Ở LỚP 5A2 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 THANH  XƯƠNG PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ  I. Mở đầu Trong trường tiểu học, dạy học là hoạt động trọng tâm, chiếm một quỹ  thời gian lớn, chi phối nhiều hoạt động khác. Nhưng do đặc điểm tâm lí học  sinh tiểu học, trẻ có nhu cầu phát triển mạnh cả về trí tuệ, lẫn thể chất. Bản  chất của việc “học mà chơi, chơi mà học” vẫn là đặc điểm tâm lí hết sức   quan trọng và đặc trưng cho mọi hoạt động học tập, lao động, vui chơi giải   trí của các em. Đây là thời kì mà tư  duy của trẻ  đang chuyển dần từ  tư  duy   trực quan sinh động sang tư duy trừu tượng. Nhất là đối với học sinh đầu cấp   tư  duy của trẻ  mới được hình thành từ  những thao tác cụ  thể  tức là những   thao tác của tư duy thuộc về những đồ  vật có thể  điều khiển bằng tay hoặc  có thể  trực giác hóa. Vì vậy, song song với việc đặt những viên gạch nền   móng của kiến thức văn hóa và khoa học cho các em, chúng ta cần phải tổ  chức cho trẻ sinh hoạt vui chơi một cách lí thú , bổ ích phù hợp với tâm sinh lí  lứa tuổi của các em. Làm thế  nào để giúp trẻ  cân bằng giữa việc học tập và vui chơi, giúp   trẻ  giảm bớt sự  mệt mỏi, căng thẳng sau những giờ  học trên lớp, tạo hứng   thú trong học tập, trong tư duy, trong nghiên cứu sáng tạo, rèn luyện và phát   triển thể chất, tinh thần cho trẻ,…Việc tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngoài  giờ  lên lớp trong nhà trường sẽ  giải quyết được vấn đề  nêu trên. Bởi chính   hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp là một sân chơi bổ  ích và lí thú nhất   trong nhà trường giúp các em vừa được học tập ôn luyện củng cố, mở mang   kiến thức đã học trên lớp vừa được vui chơi, giải trí lành mạnh và thể  hiện  
 2. được chính mình. Đây là động lực thúc đẩy giúp các em học tốt hơn các môn  học văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong   nhà trường.  II. Cơ sở thực tiễn  Trong những năm trước đây, hoạt động ngoài giờ lên lớp giáo viên còn  chưa chú ý và xem nhẹ, không phối hợp chăt chẽ với tổng phụ trách đội . Nội  dung thực hiện còn sơ  sài, hình thức đơn điệu, thời gian dành cho hoạt động  này còn hạn chế. Trong quá trình thực hiện ít có sự  kiểm tra, đánh giá. Điều  kiện, phương tiện phục vụ cho hoạt động còn thiếu thốn, chưa được đầu tư  nhiều. Giáo viên chưa thực sự  nhận thức được vai trò và tác dụng của hoạt  động giáo dục ngoài giờ  lên lớp đối với việc hình thành và phát triển toàn  diện nhân cách học sinh. Giáo viên còn xem nhẹ hoạt động này, không đầu tư  bài soạn, đồ  dùng, nội dung nghèo nàn, hình thức đơn điệu, chưa thiết thực,  chưa gắn với nhu cầu thực tế cuộc sống, chưa đáp ứng được nhu cầu nguyện   vọng của học sinh. Chính vì vậy các hoạt động ngoài giờ  lên lớp chưa hấp  dẫn lôi cuốn học sinh tham gia, chưa mang lại hiệu quả giáo dục, chưa đáp  ứng tốt yêu cầu giáo dục hiện nay.  Nhiều bậc phụ  huynh còn có  những quan niệm chưa   đúng về  hoạt   động   giáo   dục   ngoài   giờ   lên   lớp.   Do   vậy   nhiều   trẻ   không   có   ý   thức   tự  nguyện, tự giác, tích cực  khi tham gia hoạt động.  III. Lý do chọn đề tài Trên cơ sở thực trạng về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của giáo  viên cũng như học sinh trong thời gian qua, để nâng cao chất lượng hoạt động  giáo dục ngoài giờ lên lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện   cho học sinh trong lớp tôi đã mạnh rạn chọn và nghiên cứu đề  tài: “Một số   biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp  ở   lớp 5A2 tại trường Tiểu học số 2 Thanh Xương”  IV. Mục đích nghiên cứu
 3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên   lớp ở lớp 5A2 tại trường Tiểu học số 2 Thanh Xương V. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu  Giáo viên và học sinh trong việc thực hiện hoạt động giáo dục ngoài  giờ lên lớp ở lớp 5A2 tại trường Tiểu học số 2 Thanh Xương VI. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài   giờ lên lớp  VII. Phương pháp nghiên cứu ­ Phương pháp nghiên cứu lý luận, điều tra ­ Phương pháp thực nghiệm ­ Phương pháp phân tích, tổng hợp, xử lý kết quả thực trạng ­ Phương pháp đối chiếu, so sánh, tổng kết kinh nghiệm. B. PHẦN II ­ NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận a) Khái niệm: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động  giáo dục do nhà trường tổ  chức ngoài giờ  học của các môn học  ở  trên lớp   nhằm nâng cao hiểu biết và tạo điều kiện để các em rèn thói quen sống, phát   huy năng lực và sở  thích của mình.Giáo dục ngoài giờ  lên lớp  ở  tiểu học là   một lĩnh vực hoạt động song song với hoạt động dạy học, giáo dục trên lớp,  cùng thực hiện mục tiêu đào tạo cấp học theo các hướng giáo dục: nhân văn,   khoa học. Hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp gồm nhiều nhân tố: Khách quan,   chủ  quan, điều kiện môi trường, hoạt động cá nhân. Các nhân tố  quan hệ  với   nhau chặt chẽ tác động đồng thời lên quá trình tổ chức hoạt động giáo  b) Cơ  sở  lý luận: Hoạt động giáo dục trong nhà trường tiểu học bao  gồm hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp. Hai hoạt   động này gắn bó hữu cơ với nhau trong quá trình giáo dục. Hoạt động này góp   phần bổ  sung cho hoạt động kia vận động và phát triển và cùng thực hiện 
 4. chung một mục đích là giáo dục học sinh trở  thành những con người toàn   diện.  Hoạt động ngoài giờ  lên lớp là một hoạt động giáo dục cơ  bản được   thực hiện một cách có mục đích, có kế  hoạch, có tổ chức nhằm thực thi quá   trình đào tạo nhân cách học sinh, đáp  ứng những yêu cầu đa dạng của đời  sống xã hội.  Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do nhà trường quản lí, tiến hành   ngoài giờ  dạy học trên lớp theo chương trình, kế  hoạch dạy học. Nó được  tiến hành xen kẽ  hoặc nối tiếp chương  trình dạy học trong phạm vi nhà  trường diễn ra trong suốt năm học. II. Thực trạng quá trình thực hiện 1. Khảo sát thực trạng của nhà trường: a) Giáo viên Nhận thức của giáo viên về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chưa  đầy đủ  (không phải tiết dạy chính khóa, không phải chương trình bắt buộc)   nên việc dạy trên lớp chưa thực sự  quan tâm đến hoạt động giáo dục ngoài   giờ  lên lớp, bài soạn nội dung, hình thức hoạt động còn nghèo nàn, tẻ  nhạt,   đơn điệu, đôi khi mang tính hình thức. Qua dự giờ tiết học trầm, hình thức tổ    chức đơn điệu và phương pháp không linh hoạt. Việc sưu tầm tài liệu phục    vụ cho tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn nhiều khó khăn. b) Học sinh: Đa số các em sẵn sàng tham gia hoạt động với mọi hình thức mà được   thầy, cô hướng dẫn. Song vẫn còn rất nhiều học sinh chưa nhận thức rõ  được ý nghĩa của hoạt động mà mình đang tham gia hoặc tham gia chưa tích  cực. Nhiều học sinh còn rụt rè, nhút nhát chưa mạnh dạn, thiếu tự  tin khi   đứng trước đông người. Có những em khi được gọi lên tham gia các hoạt   động thì từ chối. Khi phỏng vấn 30 em hiểu biết gì về các anh hùng liệt sỹ thì  10 em không trả lời được. 2. Công tác chỉ đạo
 5. Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc nội dung, chương  trình, tổ chức chuyên đề và biết được cùng với dạy học ở trên lớp, hoạt động   giáo dục ngoài giờ  lên lớp là một bộ  phận rất quan trọng và cần thiết trong   quá trình dạy học. Hai bộ  phận này gắn bó hỗ  trợ  nhau trong quá trình giáo   dục. Xây dựng kế  hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp chung theo   chủ điểm và kế hoạch cho từng khối lớp, thống nhất cách soạn giáo án, hình   thức tổ chức và phương pháp giảng dạy. 3. Tổ chức thực hiện Tổ  chức hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp được tổ  chức dưới sự  hướng dẫn chỉ đạo của sở  Giáo dục & Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo  huyện Điện Biên. Nhà trường căn cứ vào hướng dẫn chỉ đạo để xây dựng kế  hoạch thực hiện của các tháng theo chủ  đề  và kế  hoạch hoạt động cho từng  khối.  Giáo viên chủ  nhiệm nhiệt tình, tâm huyết với công việc; tổng phụ  trách đội năng động  nhiệt tình và có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tập  thể. Căn cứ vào thời khóa biểu, kế hoạch của nhà trường giáo viên kết hợp   với tổng phụ trách đội để xây dựng nội dung bài dạy. Kiểm tra, đánh giá chất lượng các tiết hoạt động ngoài giờ  lên lớp để  điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy và học.  III. Quá trình giải quyết vấn đề 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp  GVCN kết hợp với các lực lượng giáo dục trong nhà trường xây dựng  kế  hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp trong cả  một năm học kèm  theo phân phối chương trình. Kế hoạch phải cụ thể rõ ràng, về thời gian, mục   tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện.
 6. Ngay từ  đầu năm học GVCN xây dựng kế  hoạch hoạt động giáo dục  ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh. Từ đó có định hướng   hoạt động cho học sinh. Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp bao  gồm: kế hoạch chủ điểm (tháng), kế hoạch cho từng tiết, tuần. 2. Sự phối hợp của các đoàn thể  Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt   chẽ của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường như: lãnh đạo nhà  trường, công đoàn, liên đội, tổng phụ  trách Đội, giáo viên, cha mẹ  học sinh,   Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đoàn xã, cộng đồng địa phương,…  3. Đội ngũ giáo viên Trong các công việc tổng phụ trách Đội phải giữ vai trò chủ đạo trong   việc tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo quy mô  trường.  Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy các môn chuyên phải là người chịu   trách nhiệm chính trong việc tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục ngoài   giờ lên lớp theo quy mô lớp/nhóm.  Nâng cao ý thức của học sinh trong trường về việc xây dựng, tổ  chức  thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.  Tổ  chức các chuyên đề  về  đổi mới phương pháp hoạt động giáo dục  ngoài giờ lên lớp sao cho phù hợp yêu cầu, nguyện vọng của học sinh để phát   huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo tham gia hoạt động. Rút kinh nghiệm nhân rộng các điển hình về hoạt động giáo dục ngoài   giờ lên lớp ở các khối lớp sau đó nhân ra toàn trường. Bồi dưỡng Ban cán sự lớp, Ban chỉ huy Đội về năng lực tổ chức, điều  hành, hướng dẫn, quản lí tập thể  lớp, tổ. Tập huấn kĩ năng hoạt động Đội   cho đội ngũ tự quản của học sinh. Trong mỗi lớp, mỗi khối cũng như toàn liên Đội lựa chọn các hạt nhân  để phong trào phát triển mạnh. Thiết lập đội ngũ sao đỏ và qui chế hoạt động 
 7. để kiểm tra đôn đốc cũng như nhận xét, đánh giá việc thực hiện. Rèn tính chủ  động, tự giác, tính tập thể, tính sáng tạo cho học sinh. 4. Xây dựng và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp + Về nguyên tắc tổ chức:  Phải đảm bảo tính mục đích, tính tổ  chức, tính kế  hoạch. Bất kì một   hoạt động nào cũng phải đạt được mục đích nhất định. Hoạt động giáo dục  ngoài giờ lên lớp cũng có mục đích rõ ràng. Vì vậy, mỗi người giáo viên phải  đề ra được mục đích, yêu cầu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong   cả năm học, từng kì học, từng hoạt động. Tính tự nguyện, tự giác, tự quản của học sinh. Nếu hoạt động trên lớp   là một hoạt động bắt buộc thì hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp là tự  nguyện, tự  giác. Có tự  nguyện, tự  giác thì mới phát huy hết sở  trường, khả  năng của từng học sinh. Đảm bảo tính tập thể: Tuy hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp là  hoạt động theo sở  thích, tự  nguyện, tự  giác của học sinh nhưng không thể  hoạt động đơn lẻ theo kiểu tự do cá nhân được mà phải đảm bảo tính tập thể  theo một mục đích chỉ đạo chung. Đảm bảo tính đa dạng, phong phú và hiệu quả: Hoạt động giáo dục  ngoài giờ lên lớp phong phú đa dạng như cuộc sống vậy, mặc dù nhà trường   đã tìm những hoạt động hấp dẫn để  các em phát huy hết  năng lực của bản  thân. Thế  nhưng nhà trường cũng cần tạo điều kiện để  các em hoạt động  theo sáng kiến phù hợp với tâm lí của các em. Người giáo viên phải phát huy  để đem lại hiệu quả giáo dục. + Về hình thức và phương pháp tổ chức:  Hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp có thể  tổ  chức theo những quy  mô khác nhau như: theo nhóm, theo lớp, theo khối lớp, theo trường.  Để  tổ  chức hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp có hiệu quả, Ban   giám hiệu cần duyệt giáo án tổ  chức hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp  
 8. của giáo viên hàng tuần, đi dự  giờ  và cần   tổ  chức chuyên đề  tổ  chức hoạt  động ngoài giờ lên lớp. Quy trình tổ  chức hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp phải bao gồm  các bước nhằm đảm bảo tính lôgic trong tư  duy và đảm bảo tính thực tiễn  trong việc phát triển hoạt động. Tổ  chức hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên  lớp gồm các bước liên hoàn với nhau: * Chuẩn bị hoạt động Tổng phụ  trách, giáo viên phải chuẩn bị  đầy đủ  giáo án, đồ  dùng, các   tài liệu tham khảo có liên quan đến bài. Học sinh chuẩn bị theo hướng dẫn của Tổng phụ trách, giáo viên. Ví dụ  như: chuẩn bị  tập các tiết mục để  tham gia liên hoan văn nghệ. Sưu tầm  truyện, sách báo nói về  các ngày lễ  ví dụ  như  ngày 20/11, 22/12, 03/2...các  Anh hùng liệt sỹ Vừ A Dính, Kim Đồng, Nguyễn Bá Ngọc, Tô Vĩnh Diện, Bế  Văn Đàn, Võ Thị Sáu, Trần Can... * Thiết kế hoạt động Để  bài lên lớp có hiệu quả  trước hết người tổng phụ  trách, giáo viên  cần nghiên cứu tài liệu, xây dựng nội dung bài sưu tầm tài liệu có liên quan  đến chủ  điểm, bài dạy. Thiết kế  hình thức tổ  chức cho phù hợp với chủ  điểm, bài dạy ví dụ  như  tổ  chức hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp chủ  điểm Bác Hồ kính yêu thì tổ chức “hái hoa dân chủ” phục vụ cho ôn tập cuối  năm.  Bài dạy về  phòng tránh tai nạn giao thông thì người giáo viên có thể  thiết kế bài theo hình thức hoạt động ngoài trời để học sinh được thực hành,  hay những bài về  anh hùng liệt sỹ  cần có hệ  thống câu hỏi để  khai thác tìm  hiểu về  cuộc đời làm cách mạng của các anh hùng đồng thời giáo dục học   sinh qua bài. Tuỳ  từng nội dung bài mà giáo viên thiết kế  và hướng cho học  sinh được điều hành và thực hành thi học sinh mới nhớ  lâu và tạo cho học  sinh mạnh dạn, tự tin. * Thực hiện/Tiến hành hoạt động
 9. Trong quá trình hoạt động nên tạo cơ  hội khuyến khích HS luân phiên  nhau điều khiển hoạt động nhằm phát triển nhiều phẩm chất và năng lực cần   thiết cho các em như điều khiển các tiết sinh hoạt lớp. Điều khiển các hoạt   động về kỹ năng sử lý các tình huống ví dụ như khi bị lạc gặp khó khăn nguy  hiểm, kỹ năng thuyết phục, diễn giải...  * Đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi tiến hành hoạt động Đây là khâu cuối cùng song rất quan trọng của quy trình tổ  chức hoạt  động giáo dục ngoài giờ lên lớp và HS cần phải được tham gia vào quá trình   tổng kết, đánh giá hoạt động ở mức độ phù hợp với lứa tuổi và tính chất của   hoạt động.  * Về nội dung giáo dục: Qua các hoạt động giúp học sinh ghi nhớ các ngày lễ trọng đại của đất  nước, mỗi một chủ  điểm giúp học sinh hiểu thêm về  truyền thống dân tộc,  giáo dục học sinh phấn đấu và rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ  dạy, góp phần  xây dựng Liên đội vững mạnh, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi trong học   tập và rèn luyện. 5. Tổ  chức tốt tuyên truyền về  Giáo dục pháp luật, an toàn giao  thông, phòng tránh tai nạn thương tích Ở  Tiểu học, nội dung pháp luật được lồng ghép vào môn Đạo đức,   được dạy  ở cả 5 khối lớp (từ lớp 1 ­ đến lớp 5) với thời lượng 35 tiết/khối   lớp. Nội dung giáo dục pháp luật ở tiểu học là giáo dục những kiến thức pháp   luật phổ  thông, cơ  bản, phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu của các em, góp  phần hình thành và phát triển  ở các em những tình cảm, niềm tin, hành vi và  thói quen phù hợp với những giá trị đạo đức, giá trị pháp luật được học. Song song với việc đưa nội dung kiến thức pháp luật vào chương trình   giáo dục chính khóa qua các môn học, phổ  biến pháp luật trong nhà trường   được thực hiện thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài   giờ  lên lớp với các hình thức như  nói chuyện pháp luật, viết báo tường …   Phổ biến pháp luật góp phần củng cố những tri thức được học trong chương 
 10. trình, bồi dưỡng tình cảm, niềm tin pháp luật, đồng thời rèn luyện, uốn nắn  hình thành hành vi ứng xử theo chuẩn mực pháp luật quy định. Phổ biến pháp  luật trong nhà trường giúp người học tiếp cận pháp luật toàn diện hơn, đầy  đủ hơn, thấm sâu hơn. Tuyên truyền về  luật an toàn giao thông ngay từ  đầu năm học và tổ  chức ký cam kết thực hiện. Các hình thức tuyên truyền cũng cần sinh động   hơn, ví dụ  như  tổ  chức sân khấu hóa, tổ  chức các cuộc thi kết hợp tuyên  truyền miệng. Bên cạnh đó, việc tổ chức cho HS xem những hình ảnh về các   lỗi vi phạm, về hậu quả của các vụ tai nạn giao thông cũng có thể có sức tác   động mạnh mẽ  hơn nhiều. Gắn việc chấp hành tốt luật an toàn giao thông  với công tác thi đua.  Tai nạn giao thông, đuối nước, bỏng, điện giật, động vật cắn, ngã, ngộ  độc thực phẩm...là những tai nạn thương tích thường xảy ra với học sinh.  Nhiều thương tích nghiêm trọng có thể phòng tránh được nếu nhà trường làm  tốt công tác tuyên truyền, giáo dục. Phòng tránh tai nạn thương tích đồng  nghĩa với việc bảo vệ  sức khỏe, tính mạng của học sinh. Để  giúp học sinh   nâng cao ý thức trong sinh hoạt, bảo vệ cho bản thân và có được những kiến   thức cơ bản về phòng tránh tai nạn thương tích giáo viên cần truyền thụ đến  các em kiến thức, kỹ năng và cách phòng tránh những tai nạn thương tích cho  bản   thân   như   khi chơi các trò chơi vận động (nhảy dây,  đá bóng…) cần phải khởi động,  làm nóng cơ thể, không được ra sông, suối và đi tắm ở sông suối, hồ đập một  mình; không trèo cây để  bắt chim; không thả  diều, đá bóng trên đường hoặc  nơi có phương tiện giao thông đi lại; không đi xe đạp hàng ngang trên đường;   chú ý cẩn thận khi sử dụng các thiết bị điện ... 6. Tổ  chức tốt các tiết chào cờ, sinh hoạt lớp và nâng cao chất   lượng hoạt động Đội và Sao nhi đồng trong nhà trường:  Tiết chào cờ là một hoạt động bắt buộc đối với mỗi nhà trường, đây là  một hoạt động rất cần thiết và quan trọng được sắp xếp vào tiết đầu tiên của  
 11. ngày thứ  hai đầu mỗi tuần học là phù hợp và rất có ý nghĩa. Thông qua giờ  chào cờ  nhà trường có thể  thực hiện tổng kết đánh giá thi đua của các mặt   hoạt động dạy và học trong tuần, trong tháng, đồng thời triển khai các mặt   hoạt động dạy và học trong tuần, trong tháng tiếp theo tới các thầy cô giáo và  tới mỗi học sinh.  Vấn đề  đặt ra là tuần nào cũng chỉ  thực hiện như vậy thì dẫn tới đơn  giản và nhàm chán. Cho nên, chúng ta cần phải đổi mới trong việc tổ  chức  các buổi chào cờ để thu hút và có tính giáo dục cao hơn như tổ chức thêm một   số hoạt động như giao lưu Tiếng Việt của em, hát dân ca, đọc thơ... Tuy thời gian ít song đã cung cấp được một số  các thông tin cần thiết,   quan trọng cho học sinh và đạt được tính giáo dục cao trong giáo dục đạo đức  học sinh, khai thác được tiềm năng, năng khiếu của học sinh và của tất cả các   lớp trong nhà trường. Tính chất tổ chức liên tục, sinh động và đa dạng, nhưng   rất trọng tâm đã tạo được giờ chào cờ đạt kết quả, học sinh dễ tiếp thu, gây   được ấn tượng và tính giáo dục cao. Tiết sinh hoạt lớp đặt  ở  cuối mỗi tuần học, tiết học không có phân  phối chương trình hay nội dung yêu cầu cụ thể, lại đi đôi với tâm lí mỏi mệt  muốn xả hơi cuối tuần nên dễ bị thực hiện qua loa đại khái, do đó dễ bị đánh  mất mục tiêu, ý nghĩa và nhiệm vụ quan trọng của tiết học.  Như  vậy để  hoạt động này được hiệu quả  thì ngay từ  đầu năm học   giáo viên chủ nhiệm cần phải xây dựng đội hình cán bộ lớp vững vàng có thể  thu hút, thuyết phục được tập thể. Đồng thời có sự  tập dượt cho lực lượng   cán bộ  lớp phương pháp làm việc, phương pháp theo dõi đánh giá, phương  pháp nhận xét trước tập thể lớp. Để tránh sự nhàm chán, căng thẳng của tiết sinh hoạt ngoài thái độ nhẹ  nhàng giáo viên chủ  nhiệm cần định hướng cho lớp có những tiết mục văn  nghệ thư giãn như: hát, kể chuyện vui những trò chơi nhỏ… đan xen hợp lý,   linh hoạt giữa các hoạt động. Có như thế giúp các em cảm thấy nhẹ nhàng và  thích thú tăng thêm hiệu quả giờ sinh hoạt lớp.
 12. Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt đội, sao nhi đồng giúp các em Đội viên,  Nhi đồng có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập và tu dưỡng đạo đức và  có ý thức trách nhiệm với những công việc được giao. 7. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch,   đánh giá kết quả quá trình tiến hành các hoạt động: Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả  là khâu quan trọng, qua kiểm tra   giúp Hiệu trưởng đánh giá lại những gì mà đơn vị  đã làm được và những gì   còn tồn tại so với kế hoạch đề  ra, từ đó đưa ra những biện pháp chỉ  đạo kịp   thời trong quản lí.  IV. Kết quả sau khi áp dụng Đề tài đã được áp dụng trong phạm vi lớp 5a2 tại trường tiểu học số 2   Thanh Xương huyện Điện Biên với kết quả  chất lượng hoạt động giáo dục  ngoài giờ  lên lớp của nhà trường tổ  chức phong phú về  nội dung, hình thức  phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.  Giáo viên nhận thức đúng đắn về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,   bài soạn có sự  đầu tư, hình thức tổ  chức phong phú, phương pháp linh hoạt  phù hợp với nội dung. 10/10 lớp tổ chức tốt các tiết hoạt động ngoài giờ  lên  lớp. 26/26 học sinh  mạnh dạn, tự  tin khi đứng trước đông người. Có kỹ  năng giao tiếp và ứng xử, thực hiện tốt luật an toàn giao thông và phòng tránh  tai nạn thương tích. Khi phỏng vấn 26 em hiểu biết gì về các anh hùng liệt sỹ  thì 26 em đã trả lời được. Học sinh tham gia “Giai điệu tuổi hồng" mạnh dạn, tự  tin. Tham gia   Hội khoẻ Phù đổng cấp huyện xếp thứ nhì cụm.  VI. Vấn đề đặt ra cần giải quyết tiếp ở cơ sở. Được áp dụng rộng rãi trong các tiết hoạt động ngoài giờ  lên lớp của   các khối lớp trong trường tiểu học số  2 Thanh Xương.   Tiếp tục dự  giờ  rút 
 13. kinh nghiệm, tổ  chức chuyên đề, thảo luận để  nâng cao hơn nữa hoạt động  giáo dục ngoài giờ lên lớp. C. PHẦN III ­ KẾT LUẬN . I. Vai trò, tầm quan trọng của  hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên  lớp. Hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp  ở  trường tiểu học là một yêu  cầu cần thiết và có tầm quan tr ọng đố i với học sinh tiểu học.  Hoạt động  giáo dục ngoài  giờ  lên lớp giúp học sinh củng cố, b ổ  sung nh ững  ki ến   thức đã đượ c học qua các môn học  ở  trên lớp và phát triển sự  hiểu biết  của học sinh trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, từ  đó làm  phong phú thêm vốn tri th ức cho các em.  Làm cơ sở giúp học sinh tự so sánh bản thân với người khác. Hình thành   và phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tham gia các hoạt động tập thể. Qua  các tiết học các em hiểu biết truyền thống của dân tộc và những Anh hùng  liệt sỹ  đã quên mình vì Tổ  quốc...biết thực hiện tốt luật an toàn giao thông,  phòng tránh tai nạn thương tích...đồng thời giúp các em giải tỏa những mệt  mỏi, căng thẳng trong quá trình học tập cả ngày ở trường. II. Một số biện pháp thực hiện  Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải thường xuyên được sự quan  tâm chỉ  đạo của chi bộ, Ban giám hiệu, các đoàn thể, giáo viên, hội cha mẹ  học sinh phối hợp thực hiện. Nhà trường cần kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ  chức đoàn thể  tập trung tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về  mục đích và ý nghĩa của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp , đồng thời giúp  họ thấy được trách nhiệm của mình với nhà trường. Phải đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài  giờ lên lớp, phát huy vai trò của tổng phụ trách đội, giáo viên chủ  nhiệm làm  bước đột phá về chất lượng. 
 14. Giáo viên phải biết tự  bồi dưỡng, nâng cao trình độ  chuyên môn, năng   lực giảng dạy của chính bản thân để  đáp  ứng yêu cầu. Hoạt động giáo dục  ngoài giờ lên lớp là phải biết tổ chức đa dạng và phong phú các hoạt dạy học  và giáo dục. \ Xây   dựng   kế   hoạch   khoa   học   phù   hợp   với   điều   kiện   thực   tế   của  trường, hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được đánh giá cao. Giáo dục tiểu học là “Học nhẹ nhàng ­ tự nhiên ­ hứng thú ­ hiệu quả”   đòi hỏi những người làm công tác giáo dục không ngừng tìm tòi, sáng tạo để  tìm ra những hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp sao cho  phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học.  Học sinh cảm thấy thoải mái, vui vẻ  tự  tin, tích cực, tự  giác tham gia  các hoạt động tập thể ở trường, ở lớp, mỗi ngày đến trường với các em thực  sự là một ngày vui.  Các ngày sinh hoạt tập thể  trong năm như  Ngày khai giảng năm học  mới 5/ 9; ngày Bác Hồ  gửi thư  lần cuối cùng cho ngành giáo dục 15/10; kỉ  niệm  ngày nhà  giáo Việt  Nam 20/11; ngày thành lập QĐNDVN, ngày hội  Quốc phòng toàn dân 22/12; ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2;  ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; kỉ niệm ngày sinh  của Bác Hồ 19/5 trở thành như một ngày hội lớn trong trường cho học sinh.  Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để  có kinh phí tổ  chức các hoạt  động văn hoá xã hội, thể  dục, thể  thao. Tích cực tham mưu với Phòng Giáo   dục và Đào tạo và các lực lượng xã hội để tăng cường cơ sở vật chất trường  học đáp ứng nhu cầu tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.  III. Bài học kinh nghiệm Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động có tính sáng tạo  và nghệ thuật cao; có tính giáo dục tốt về các mặt đức, trí, thể, mỹ và rất bổ  ích với học sinh. Song để  hoạt động đạt kết quả  thì cần phải có sự  sắp xếp   hợp lý. Nhất là các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao không nên đưa vào 
 15. các thời gian cao điểm của quá trình dạy và học chính khoá, hoặc tuần cao   điểm của hội học, hội giảng.  Các hoạt động phải được duy trì một cách thường xuyên, liên tục và có   nội dung chất lượng tốt, hỗ trợ tốt cho quá trình dạy và học trên lớp đạt kết   quả cao hơn; đặc biệt là trong công tác giáo dục đạo đức và ý thức tổ chức kỉ  luật của học sinh.  Tổ  chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp học sinh mạnh  dạn trong việc bộc lộ  suy nghĩ của bản thân, tự  tin trong giao tiếp, có tinh   thần trách nhiệm với tập thể, biết thương yêu sẻ  chia giúp đỡ  bạn bè trong  công việc cũng như trong khó khăn, từ đó các em có ý thức rèn luyện bản thân,  tôi nghĩ đó là những hành trang vô cùng quý giá cho sự  phát triển, sự  trưởng  thành của các em... Chính vì thế  phụ  huynh phấn khởi tin tưởng và khuyến  khích các em tham gia các hoạt động tập thể. IV. Tính khả thi của đề tài Đề tài có tính khả thi áp dụng triển khai thực hiện trong lớp 5a2 và nhân   rộng các lớp trong trường.  V/ NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT. 1. Đối với nhà trường Tạo mọi điều kiện về  cơ  sở  vật chất để  tiếp tục thực hiện tốt hoạt   động giáo dục ngoài giờ lên lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn   diện.  2. Đối với ngành giáo dục Tạo điều kiện thuận lợi về  cơ  sở  vật chất để  tổ  chức tốt hoạt động  giáo dục ngoài giờ lên lớp.                                           Thanh Xương, ngày    tháng 5 năm 2015                                                                     Người viết         
 16.            Nguyễn Thùy Dương                                                       
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản