Sinh học 9 - Tiết 26: Thường biến

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
239
lượt xem
6
download

Sinh học 9 - Tiết 26: Thường biến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS trình bày được khái niệm thường biến. Phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến về 2 phương diện khả năng di truyền và biểu hiện kiểu hình. Trình bày được khái niệm mức phản ứng và ý nghĩa của nó trong chăn nuôi và trồng trọt. Trình bày được ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và mức phản ứng của chúng trong việc nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng - Rèn kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình - rèn kỹ năng hoạt động nhóm....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 9 - Tiết 26: Thường biến

  1. Tiết 26: Thường biến I/ MỤC TIÊU DẠY HỌC - HS trình bày được khái niệm thường biến. Phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến về 2 phương diện khả năng di truyền và biểu hiện kiểu hình. Trình bày được khái niệm mức phản ứng và ý nghĩa của nó trong chăn nuôi và trồng trọt. Trình bày được ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và mức phản ứng của chúng trong việc nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng - Rèn kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình - rèn kỹ năng hoạt động nhóm II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh thường biến - Phiếu học tập: Tìm hiểu sự biến đổi kiểu hình III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * Hoạt động 1: Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường GV yêu cầu HS quan sát tranh - Các nhóm đọc kỹ thông tin trong các ví thường biến, tìm hiểu các ví dụ thảo luận thống nhất ý kiến điền dụ hoàn thành phiếu học tập phiếu học tập - GV chốt lại đáp án đúng - Đại diện nhóm lên làm trên bảng
  2. phân túch kỹ ví dụ hình 25 nhóm khác bổ xung H?: Nhận xét kiểu gen của cây + Kiểu gen giống nhau rau mác mọc trong 3 môi + Sự biến đổi kiểu hình để thích ghi với trường? điều kiện sống H?: Tại sao lá cây rau mác có sự - Là hình dải: tránh sống ngầm biến đổi kiểu hình? - Phiến rộng: nổi trên mặt nước - GV yêu cầu HS thảo luận + Thường viến là những biến đổi kiểu H?: Sự biến đổi kiểu hình trong hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới các ví dụ trên do nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nào? H?: Thường biến là gì? * Hoạt động 2: Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình GV yêu cầu HS thảo luận - Từ vd I và  mục II các nhóm thảo H?: Sự biểu hiện ra kiểu hình luận nêu được của 1 kiểu gen, phụ thuộc vào + Biểu hiện kiểu hình là do tương tác những yếu tố nào? giữa kiểu gen và môi trường H?: nhận xét mối quan hệ giữa * kết luận kiểu gen, môi trường và kiểu - Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu hình? gen và môi trường H?: Những tính trạng loại nào - Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ
  3. chịu ảnh hưởng của môi trường? yếu vào kiểu gen H?: Tính dễ biến dị của tính - Các tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng trạng số lượng, liên quan đến của môi trường năng suất có lợi ích và tác gì trong sản xuất * Hoạt động 3: mức phản ứng GV thông báo mức phản ứng đề * Mức phản ứng là giới hạn thường biến cập đến giới hạn thường biến của 1 kiểu gen trước môi trường khác của tính trạng số lượng nhau - GV yêu cầu HS tìm hiểu ví dụ SGK - trả lời H?: Sự khác nhau giữa năng suất tối đa của giống DR do đâu? - Mức phản ứng do kiểu gen quy định H?: Giới hạn năng suất do giống hay do kỹ thuật chăm sóc quy định? H?: Mức phản ứng là gì? IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Hoàn thành bảng sau Thường biên đột biến
  4. 1.......................................................... 1- biến đổi trong cơ sở vật chất di truyền AND (NST) 2- Không di truyền 2.................................................. 3.......................................................... 3- Xuất hiện ngẫu nhiên 4 - thường biến 4.................................................. V/ DẶN DÒ - Đọc bài theo nội dung SGK - Làm câu 1, 3 vào vở - Sưu tầm tranh, ảnh về các đột biến ở vật nuôi, cây trồng ---------------o0o-------------
Đồng bộ tài khoản