intTypePromotion=1

ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2NĂM 2012 Môn: SINH HỌC; Khối B

Chia sẻ: Hanh My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
4
download

ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2NĂM 2012 Môn: SINH HỌC; Khối B

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA số đúng số đúng số đúng 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A D D C A A A B D B 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. C D B A A C D D A A 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. B C C A B B B A C B Câu số 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ĐA Câu ĐA đúng số đúng A D A B A D A D C A 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. A B A D B B D D C C

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2NĂM 2012 Môn: SINH HỌC; Khối B

  1. ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM 2012 Môn: SINH HỌC; Khối B Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA số đúng số đúng số đúng số đúng số đúng A 11. C 21. B 31. A 41. A 1 D 12. D 22. C 32. D 42. B 2. D 13. B 23. C 33. A 43. A 3. C 14. A 24. A 34. B 44. D 4. A 15. A 25. B 35. A 45. B 5. A 16. C 26. B 36. D 46. B 6. A 17. D 27. B 37. A 47. D 7. B 18. D 28. A 38. D 48. D 8. D 19. A 29. C 39. C 49. C 9. 10. B 20. A 30. B 40. A 50. C
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2