Sinh học lớp 9 - Tiết 24 - Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
311
lượt xem
14
download

Sinh học lớp 9 - Tiết 24 - Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh nắm được các biến đổi số lượng thường thấy ở một cặp NST. + Cơ chế hỡnh thành thể 3 nhiễm và thể 1 nhiễm. + Nêu được hiệu quả của biến đổi số lượng ở từng cặp NST.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Tiết 24 - Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

  1. Sinh học lớp 9 - Tiết 24 - Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh nắm được các biến đổi số lượng thường thấy ở một cặp NST. + Cơ chế hỡnh thành thể 3 nhiễm và thể 1 nhiễm. + Nêu được hiệu quả của biến đổi số lượng ở từng cặp NST. - Nêu được hậu quả của biến đổi số lượng ở từng cặp NST. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK. - Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành. 3. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bộ môn. II. CHUẨN BỊ.
  2. - Tranh phóng to hình 23.1; 23.2 SGK; H 29.1; 29.2 SGK. III. PHƯƠNG PHÁP - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhóm. - Vấn đáp, trực quan. - Làm việc với sách giáo khoa IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra 3 câu hỏi SGK. 3. Bài mới GV giới thiệu khái niệm đột biến số lượng NST như SGK: đột biến số lượng NST là những biến đổi
  3. số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp NST hoặc tất cả bộ NST. Hoạt động 1: Hiện tượng dị bội (18-20’) Hoạt động của Hoạt động của Nội dung GV HS - GV kiểm tra - 1 vài HS nhắc 1: Hiện tượng kiến thức cũ của lại các khái niệm dị bội HS về: cũ. - Thế nào là cặp NST tương đồng? - HS quan sát - Bộ NST lưỡng hình vẽ và nêu bội, đơn bội? được: - GV cho HS + Hình 29.1 cho quan sát H 29.1 biết ở người bị và 29.2 SGK, bệnh Đao, cặp yêu cầu HS trả NST 21 có 3
  4. lời câu hỏi: cặp NST, các - Qua 2 hình khác chỉ có 2 trên, hãy cho NST. biết ở người, cặp + Hình 29.2 cho NST thứ mấy đã biết người bị Kết luận: bị thay đổi và bệnh Tơcnơ, cặp - Thể dị bội là thay đổi như thế NST (cặp 23 cơ thể mà trong nào so với các NST giới tính) tế bào sinh cặp NST khác? chỉ có 1 NST, dưỡng có 1 các cặp khác có hoặc một số cặp 2 NST. - Cho HS quan NST bị thay đổi sát H 23.1 và - HS quan sát về số lượng. nghiên cứu mục hình 23.2 và nêu - Các dạng: được: I để trả lời câu + Thêm 1 hỏi: + Cà độc dược NST ở 1 cặp có 12 cặp NST - Ở chi cà độc nào đó (2n + 1). người ta phát dược, cặp NST + Mất 1 NST nào bị thay đổi hiện được 12 thể
  5. và thay đổi như dị bội ở cả 12 ở 1 cặp nào đó thế nào? cặp NST cho 12 (2n -1) - Quả của 12 dạng quả khác + Mất 1 cặp kiểu cây dị bội nhau về hình NST tương khác nhau về dạng, kích thước đồng (2n – 2).... kích thước, hình và số lượng gai. - Hậu quả: Thể dạng và khác với đột biến (2n + qu ả của cây 1) và (2n -1) có lưỡng bội bình thể gây ra thường như thế những biến đổi nào? về hình thái - HS tìm hiểu - Từ các VD dạng, (hình khái niệm. trên, xây dựng kích thước, màu - 1 HS trả lời, sắc) ở thực vật cho HS khái các HS khác niệm: hoặc gây bệnh nhận xét, bổ ở người như - Thế nào là thể sung. bệnh Đao, bệnh dị bội? Các Tơcnơ. dạng dị bội thể?
  6. - Hậu quả của hiện tượng thể dị bội? Hoạt động 2: Sự phát sinh thể dị bội(18-20’) Hoạt động Hoạt động của Nội dung của GV HS - GV cho HS - Các nhóm 2: Sự phát sinh quan sát kĩ hình, quan sát H 23.2 thể dị bội - Sự phân li NST thảo luận và nêu trong quá trình được: giảm phân ở 2 + Một bên bố trường hợp trên (mẹ) NST phân có gì khác nhau? li bình thường, mỗi giao tử có 1 của mỗi NST cặp. + Một bên bố Kết luận:
  7. (mẹ) NST phân Cơ chế phát - Các giao tử nói li không bình sinh thể dị bội: trên tham gia thụ thường, 1 giao - Trong giảm tinh tạo thành tử có 2 NST của phân sự không hợp tử có số 1 cặp, giao tử phân li của 1 lượng như thế kia không có cặp NST tương NST nào. đồng nào đó tạo nào? - GV treo H 23.2 + Hợp tử có 3 thành 1 giao tử yêu cầu 1 HS lên NST hoặc có 1 mang 2 NST bảng trình bày NST trong cặp trong 1 cặp và 1 cơ chế phát sinh tương đồng. giao tử không mang NST nào thể dị bội. của cặp đó. - GV chốt lại - 1 HS lên bảng trình bày, các - Sự thụ tinh kiến thức. HS khác nhận của các giao tử - Cho HS quan bất thường này sát H 29.2 và thử xét, bổ sung. với các giao tử giải thích trường bình thường sẽ hợp hình thành
  8. bệnh Tơcnơ tạo ra các thể dị (OX) có thể cho -HS quan sát bội (2n +1 ) và HS viết sơ đồ lai hình và giải (2n – 1) NST. minh hoạ. thích. 4. Củng cố - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK. - Bài tập trắc nghiệm Sự không phân li của 1 cặp NST tương đồng xảy ra ở các tế bào sinh dục của cơ thể 2n sẽ cho loại giao tử nào? a. n, 2n c. n + 1, n – 1 b. 2n + 1, 2n -1 d. n, n + 1, n – 1. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2,3 SGK. - Đọc trước bài 24.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản