intTypePromotion=1

SKKN: Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh"

Chia sẻ: Lê Thị Trà Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
143
lượt xem
4
download

SKKN: Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh" với mục tiêu nhằm giúp giáo viên hiểu thế nào là tích hợp và dạy học tích hợp, đưa ra những giải pháp cụ thể để tích hợp kiến thức các môn học khác nhau như Địa lí, Giáo dục công dân, lịch sử, âm nhạc, mĩ thuật vào dạy văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” của Lê Anh Trà để giáo dục lí đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh"

Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN NỘI DUNG TRANG<br /> <br /> 1. Lí do chọn đề tài 2<br /> I 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 2<br /> MỞ ĐẦU<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu 2<br /> <br /> 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu 3<br /> <br /> 1. Cơ sở lí luận 3<br /> II 2. Thực trạng  3­5<br /> NỘI DUNG<br /> 3. Giải pháp, biện pháp 5­15<br /> <br /> 4. Kết quả thu được qua khảo  16­18<br /> nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề <br /> nghiên cứu.<br /> <br /> III 1. Kết luận 18<br /> KẾT LUẬN,  2. Kiến nghị 19<br /> KIẾN NGHỊ<br /> 3. Tài liệu tham khảo 21<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     1<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> I. PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Lí do chọn đề tài.<br /> Dạy học theo chủ  đề  tích hợp là một trong những xu thế  dạy học hiện đại <br /> đang được quan tâm nghiên cứu và áp dụng  ở  nhiều nước trên thế  giới và  ở  Việt  <br /> Nam trong những năm gần đây.  Thực tiễn đã chứng tỏ  rằng, việc thực hiện quan <br /> điểm tích hợp trong giáo dục và dạy học sẽ  giúp phát triển những năng lực giải  <br /> quyết những vấn đề  phức tạp và làm cho việc học tập trở  nên có ý nghĩa hơn đối <br /> với  học sinh so với việc các môn học, các mặt giáo dục được thực hiện riêng lẻ.  <br /> Tích hợp là một trong những quan  điểm giáo dục nhằm nâng cao năng lực của <br /> người học, giúp đào tạo những người có đầy đủ  phẩm chất và năng lực để  giải  <br /> quyết các vấn đề của cuộc sống hiện đại.  Trước thực tiễn đó, năm học 2012­2013 <br /> Bộ Giáo dục và đào tạo đã phát động cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp trên địa  <br /> bàn toàn quốc. Ban đầu nhiều giáo viên còn bỡ ngỡ thậm chí còn mơ hồ trong cách <br /> hiểu về dạy học tích hợp, nên có một số hiện tượng xảy ra như giáo viên tích hợp  <br /> không đúng lúc đúng chỗ  nên việc dạy học tích hợp trở  nên gượng ép; hay có giáo  <br /> viên lựa chọn nội dung tích hợp quá nhiều nên không đủ thời gian để dạy…Từ thực  <br /> tế  đó, tôi đã đúc rút kinh nghiệm, tìm tòi nghiên cứu và tích cực tham gia cuộc thi  <br /> Dạy học tích hợp và năm học 2014 – 2015 đã đạt được kết quả  đáng kể  (giải  <br /> khuyến khích cấp quốc gia với sản phẩm mang tên:   Tích hợp giáo dục đạo đức,  <br /> phong cách Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn).<br /> Từ  sản phẩm Dạy học tích hợp đã đạt giải, tôi đã quyết định viết thành sáng <br /> kiến kinh nghiệm để chia sẻ những kinh nghiệm của  mình về dạy học tích hợp với <br /> đề  tài “Một số  kinh nghiệm dạy học tích hợp qua văn bản   Phong cách Hồ  Chí  <br /> Minh” cho đồng nghiệp tham khảo cũng như  cùng nhau tìm ra được phương pháp <br /> giảng dạy hay nhất giúp phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học sinh. <br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài<br /> 2.1. Mục tiêu<br /> ­ Giúp giáo viên hiểu thế nào là tích hợp và dạy học tích hợp.<br /> ­ Đưa ra những giải pháp cụ thể để tích hợp kiến thức các môn học khác nhau  <br /> như  Địa lí, Giáo dục công dân, lịch sử, âm nhạc, mĩ thuật vào dạy văn bản “Phong <br /> cách Hồ Chí Minh” của Lê Anh Trà để giáo dục lí đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  <br /> cho học sinh.<br />  2.2. Nhiệm vụ<br /> ­ Nghiên cứu lý luận về dạy học tích hợp<br /> <br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     2<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> ­ Đề ra những giải pháp hiệu quả và cụ thể việc áp dụng nhằm nâng cao chất  <br /> lượng dạy của giáo viên và học của học sinh trong văn bản “Phong cách Hồ  Chí <br /> Minh” nói riêng và trong môn Ngữ văn THCS nói chung.<br />  3. Đối tượng nghiên cứu<br /> ­ Các giải pháp, biện pháp để  dạy học tích hợp một cách hiệu quả  qua văn  <br /> bản “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu<br /> ­ Đề  tài này được nghiên cứu và thử  nghiệm tại trường THCS Lương Thế <br /> Vinh ­ H.Krông Ana – T. Đăk Lăk<br /> ­ Nghiên cứu để tìm ra các biện pháp dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ <br /> Chí Minh”.<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> ­ Phương pháp nghiên cứu lý luận:  Tìm hiểu các nghiên cứu về  dạy học <br /> tích hợp và dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn.<br /> ­ Phương pháp quan sát: Quan sát quá trình giảng dạy của giáo viên và quá <br /> trình lĩnh hội của học sinh.<br /> ­ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm:<br /> + Tham khảo những kinh nghiệm của đồng nghiệp đi trước.<br /> + Tham khảo kinh nghiệm của các trường bạn.<br /> ­ Phương pháp thử nghiệm: Thử áp dụng các giải pháp vào quá trình giảng <br /> dạy Ngữ văn ở lớp 9A1, 9A4 trường THCS Lương Thế Vinh.<br /> II. PHẦN NỘI DUNG<br /> 1. Cơ sở lí luận<br /> Tích hợp là hợp lại để  thống nhất các mặt riêng lẻ  thành một tổng thể, phối <br /> hợp tối  ưu các hoạt động dạy học khác nhau, các kĩ năng phương pháp của những <br /> môn học khác nhau, nhằm đáp  ứng mục tiêu, mục đích cụ  thể, hướng đến một nội  <br /> dung bao hàm cao hơn, sâu hơn.<br /> Môn Ngữ văn là một môn rất quan trọng, có ý nghĩa trong việc hình thành, định <br /> hướng, phát triển nhân cách cho học sinh. Học văn là học làm người, học phép  ứng <br /> nhân xử  thể  trong cuộc sống. Đay cũng là một môn học nghệ  thuật kích thích trí <br /> tưởng tượng bay bổng, sáng tạo của người học. Vì thế  để  dạy tốt môn Ngữ  văn, <br /> người dạy phải không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, kiến thức về  cuộc <br /> sống, xã hội.<br /> Việc dạy học lồng ghép tích hợp liên môn các môn Lịch sử, Địa lý, Lịch sử, Âm <br /> nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục công dân… trong giờ dạy văn giúp nâng cao hiệu quả của <br /> tiết dạy. Đồng thời giúp các em học sinh hình dung ra chân dung chủ  tịch Hồ  Chí  <br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     3<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> Minh trên chặng đường tìm đường cứu nước, học tập được  ở  Người phong cách  <br /> sống, lí tưởng sống hướng tới điều tốt đẹp.<br /> ̀ ̣<br /> La môt giao viên đang tr<br /> ́ ực tiếp giảng dạy môn Ngữ  văn, tôi rất mong muốn  <br /> tìm được những phương pháp dạy học tích cực mới để  giúp học sinh lĩnh hội kiến <br /> thức tốt hơn.<br /> 2. Thực trạng<br /> 2.1. Thuận lợi ­ khó khăn<br /> 2.1.1. Thuận lợi<br /> ­ Nằm trong lộ trình đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh <br /> giá  ở  các trường phổ  thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trên <br /> tinh thần Nghị  quyết 29 ­ NQ/TƯ  về  đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào  <br /> tạo, sau khi Quốc hội thông qua Đề  án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ <br /> thông, Bộ GD­ĐT tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường bồi dưỡng, nâng <br /> cao năng lực cho đội ngũ giáo viên sẵn sàng đáp ứng mục tiêu đổi mới, trong đó tăng <br /> cường năng lực dạy học theo hướng “tích hợp, liên môn” là một trong những vấn đề <br /> cần ưu tiên. <br /> ­ Được sự  chi đao, quan tâm sâu sat cua chi bô Đang, cua Ban Giam Hiêu nha<br /> ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ <br /> trương, đ<br /> ̀ ược sự giup đ<br /> ́ ỡ của các đồng chí trong tổ chuyên môn.<br /> ­ Giao viên gi<br /> ́ ảng dạy nhiệt tình, luôn tìm tòi học hỏi để  trau dồi kiến thức  <br /> đồng thời tìm ra được những phương pháp học tập tích cực. Nhiều giáo viên vẫn  <br /> thường xuyên giảng dạy theo hướng tích hợp kiến thức, nhất là những tác phẩm <br /> văn học sử, văn bản nhật dụng…<br /> ­ Đa số  các em học sinh rất yêu thích môn Ngữ  văn, chịu khó tìm tòi, học hỏi  <br /> để giải quyết những tình huống thực tiễn có liên quan đến nội dung bài học.<br />  2.1.2. Khó khăn<br /> ­ Về  phía giáo viên: Một số  giáo viên còn mơ  hồ, chưa hiểu “tích” thế  nào <br /> cho “hợp” nên khi giảng dạy một số giáo viên còn ôm đồm đưa quá nhiều nội dung  <br /> tích hợp trong bài dạy; vận dụng chưa linh hoạt các phương pháp tích hợp dẫn đến  <br /> tình trạng tích hợp một cách khô cứng và gượng ép.<br /> ­ Về phía học sinh: Một số học sinh ham chơi, hoặc học theo kiểu chạy theo  <br /> các môn học thời thượng, nắm kiến thức một cách hời hợt nên học theo phương  <br /> pháp tích hợp các em còn lúng túng. Đặc thù  ở  địa phương tôi công tác, học sinh <br /> người dân tộc nhiều (chủ yếu là dân tộc Ê đê) việc tiếp thu kiến thức của các em đa  <br /> phần rất chậm nên rất khó khăn cho việc tích hợp kiến thức. <br /> 2.2. Thành công, hạn chế:<br /> 2.2.1. Thành công:  Năm học 2012­2013 Bộ  giáo dục đào tạo đã phát động  <br /> cuộc thi dạy học tích hợp dành cho giáo viên và cuộc thi Vận dụng kiến thức liên  <br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     4<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> môn để giải quyết những tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học với quy <br /> mô quốc gia. Điều đó đã giúp giáo viên bước đầu làm quen với việc dạy học theo  <br /> phương pháp mới là tích hợp những kiến thức khác nhau vào trong bài dạy. Trong <br /> suốt bốn năm học qua bản thân tôi cũng như rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã tham <br /> gia tích cực vào cuộc thi này và đã có những kết quả nhất định. Vì vậy, khi nghiên  <br /> cứu đề  tài này, tôi đã áp dụng phương  pháp dạy học tích hợp một cách nhuần <br /> nhuyễn, tôi đã tự tin mỗi khi bài học đó có nội dung cần tích hợp hay liên môn. Điều  <br /> đó đã góp một phần vào sự thành công của đề tài.<br /> 2.2.2. Hạn chế: Việc áp dụng phương pháp dạy học tích hợp vào trường tôi  <br /> đang giảng dạy vẫn còn một vài hạn chế: Phương pháp này áp dụng đối với học  <br /> sinh khá giỏi thì tốt hơn đối với học sinh yếu kém; Mặc dù cuộc thi dạy học tích <br /> hợp được tổ  chức 4 năm nay, nhưng ngay đơn vị  tôi công tác vẫn còn nhiều giáo <br /> viên chưa hiểu thấu đáo về dạy học tích hợp. <br /> 2.3. Mặt mạnh, mặt yếu:<br /> ­ Khi đưa ra các biện pháp dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn thì được học  <br /> sinh cũng như đồng nghiệp hưởng ứng rất sôi nổi.<br /> ­ Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về ý chí cách mạng, nghị lực  <br /> sống, đạo đức, phong cách… cho tất cả  chúng ta noi theo. Vì thế  khi giảng bài <br /> “Phong cách Hồ Chí Minh” học sinh rất hứng thú lắng nghe và tìm hiểu, nhất là khi <br /> tôi lồng ghép nội dung tích hợp vào bài dạy.<br /> ­ Chưa thực sự  gây hứng thú cho HS yếu kém, ham chơi, lười học, lười suy <br /> nghĩ.<br /> 2.4. Các nguyên nhân; yếu tố tác động <br /> ­ Để mang lại những thành công đáng kể cho đề tài cũng có nhiều nguyên nhân <br /> và yếu tố  tác động. Như  tôi trình bày  ở  trên, xu thế  dạy học tích hợp đang được  <br /> nhiều nước quan tâm trong đó có Việt Nam. Vì thế  đã tạo điều kiện thuận lợi cho  <br /> bản thân tôi nói riêng và đồng nghiệp của tôi nói chung phát huy được sự  sáng tạo,  <br /> tìm tòi để  đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy. Đồng thời, nó  <br /> cũng trở  thành một mục tiêu phấn đấu, thước đo về  chuyên môn nghề  nghiệp của  <br /> mỗi giáo viên, bởi muốn đưa nội dung tích hợp vào bài dạy một cách hợp lí thì đòi  <br /> hỏi giáo viên đó phải nắm vững về chuyên môn, am hiểu nhiều kiến thức ở những <br /> môn học khác nhất là các môn xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân…)<br /> ­ Khi nghiên cứu đề tài tôi vẫn gặp những khó khăn nhất định cũng bởi một số <br /> yếu tố tác động như: Học sinh ham chơi, không chịu tìm tòi, học hỏi; Giáo viên còn <br /> mơ hồ chưa biết nên “tích” như thế nào, ở đâu cho phù hợp. Bên cạnh đó, văn bản  <br /> “Phong cách Hồ  Chí Minh” có rất nhiều nội dung có thể  tích hợp giáo dục, nếu <br /> không cân đối và đưa vào bài dạy một cách hợp lí thì thời gian giảng bài này phải  <br /> kéo dài hơn 2 tiết, thậm chí sẽ làm loãng nội dung chính của bài học.<br /> 2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra<br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     5<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br />  Bất cứ đề  tài nghiên cứu khoa học nào đều gặp những thuận lợi và khó khăn  <br /> nhất định. Với đề  tài này, tôi gặp một số khó khăn khi nghiên cứu. Vẫn còn những <br /> học sinh học tập một cách thụ  động,  hoặc trả  bài một cách đối phó hay lười suy <br /> nghĩ…Một phần cũng do giáo viên hay sử dụng các phương pháp dạy học cũ là đọc <br /> chép, lý thuyết nhiều mà ít thực hành. Vậy để  đổi mới dạy học theo phương pháp  <br /> dạy học tích hợp thì chính giáo viên phải trau dồi tri thức, tìm tòi học hỏi các môn <br /> học khác có liên quan. Ngày xưa ông bà ta thường nói “văn sử bất phân” có nghĩa là <br /> học văn phải học sử. Nếu dạy những tác phẩm văn học sử thì đòi hỏi giáo viên văn <br /> phải có kiến thức lịch sử ở bài học đó. Và ở những bài học khác cũng tương tự như <br /> vậy. Bởi theo tôi, kiến thức không bao giờ là cô lập, không đứng độc lập mà nó có  <br /> mối liên hệ  chặt chẽ  với nhau. Nếu chúng ta không học hỏi, trau dồi kiến thức  ở <br /> những môn học khác thì cũng giống như “con chuột chui và sừng trâu; càng chui sâu <br /> càng hẹp” mà thôi.<br />    Những hạn chế mà đề  tài đưa ra cũng sẽ  được khắc phục nếu như  cả  giáo <br /> viên và học sinh đều không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức  ở  những môn học  <br /> khác có liên quan thì sẽ thu lại kết quả khả quan.<br /> 3. Giải pháp, biện pháp: <br /> 3.1. Mục tiêu của giải pháp; biện pháp<br /> ­ Thực hiện đề  tài này, tôi mong muốn có thể  nâng cao được chất lượng học  <br /> tập  ở  môn Ngữ  văn của học sinh. Đồng thời tôi cũng muốn đưa ra một vài kinh  <br /> nghiệm của mình để có thể giúp đồng nghiệp tìm ra giải pháp dạy học tích hợp một <br /> cách hiệu quả.<br /> ­ Đưa ra những nội dung tích hợp cụ  thể  trong văn bản “Phong cách Hồ  Chí  <br /> Minh”; hệ thống câu hỏi tích hợp ở từng đơn vị kiến thức.<br /> 3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp<br /> 3.2.1. Khái niệm “dạy học tích hợp”<br /> Để  dạy học tích hợp tốt, đầu tiên giáo viên phải hiểu được thế  nào là dạy <br /> học tích hợp. Trước những băn khoăn của giáo viên về  dạy học tích hợp, liên môn, <br /> phó vụ  trưởng Nguyễn Xuân Thành đã trả  lời trước báo Việt Nam nét:  Dạy học  <br /> tích hợp có nghĩa là đưa những nội dung giáo dục có liên quan vào quá trình dạy học  <br /> các môn học như: tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật; giáo dục  <br /> chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm  <br /> và hiệu quả, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông...<br /> Như vậy, qua những bài học cụ thể, giáo viên phải tìm hiểu những kiến thức  <br /> có liên quan đến bài học đó để lồng ghép tích hợp cho học sinh. Làm được  như vậy  <br /> sẽ phát huy được tính chủ động, tích cực của học sinh trong quá trình tìm tòi tri thức.<br /> 3.2.2. Chọn tên dự án tích hợp<br /> <br /> <br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     6<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> Gọi  tên  nội  dung  tích  hợp  là  một  khâu  vô  cùng  quan trọng. Bởi   nhan  đề <br /> thường thâu tóm nội dung của bài học. Đặt tên dự  án đúng giống như  kim chỉ  nam <br /> cho hướng đi của bài dạy. Nếu ta chọn sai nhan đề thì rất dễ gây hiểu nhầm cho cả <br /> người thực hiện và người đọc. Ví dụ  trong sản phẩm dự thi dạy học theo chủ đề <br /> tích hợp của cô giáo ở  E H’Leo: nội dung của dự án là nói về vai trò của nước đối <br /> với đời sống con người, nhưng tên dự án lại đặt là: Nước với cuộc sống (Tích hợp  <br /> giáo dục giá trị sống tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc cho học sinh). Mặc dù dự <br /> án rất chi tiết, nội dung tích hợp rất tốt nhưng tên dự án lại không bám sát nội dung. <br /> Điều này khiến người đọc, người xem hiểu lầm hoặc không hiểu nội dung tích hợp <br /> trong bài.<br /> 3.2.3. Xác định mục tiêu và nội dung tích hợp trong bài dạy<br /> Để  dạy bài “Phong cách Hồ  Chí Minh”   theo hướng tích hợp giáo dục đạo  <br /> đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, giáo viên cần xác định rõ mục tiêu cần <br /> đạt của bài học cũng như  những kiến thức cần có để  tích hợp của các môn học <br /> khác.  <br /> ­ Trong bài giảng cần làm cho học sinh hiểu được con đường hình thành nên <br /> phong cách Hồ Chí Minh và ý nghĩa của việc học tập theo phong cách ấy để  từ  đó  <br /> giáo dục lồng ghép cho học sinh về  việc học tập theo tấm gương đạo đức, phong  <br /> cách Hồ Chí Minh có lối sống giản dị, luôn không ngừng học tập để hoàn thiện bản <br /> thân và trở thành một công dân có ích cho xã hội.<br /> ­ Cũng trong bài học đó giáo viên liên hệ lồng ghép giáo dục cho học sinh vận  <br /> dụng kiến thức của bài  Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc  ở  nước ngoài  <br /> trong những năm 1919­1925 để  thấy được thần tự  lực, kiên trì vượt qua mọi khó <br /> khăn gian khổ của Bác để  tìm ra con đường cứu nước chân chính cho dân tộc Việt  <br /> Nam.<br /> ­ Trong môn Âm nhạc lớp 6 ở tiết 1, tập hát bài Quốc ca, giáo viên lồng ghép <br /> giáo dục cho học sinh liên hệ  đến Chủ  tịch Hồ  Chí Minh với sự  nghiệp đấu tranh <br /> giải phóng dân tộc vĩ đại. Mỗi con người Việt Nam nói chung cũng như  mỗi học <br /> sinh nói riêng không thể không biết đến bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng" <br /> của nhạc sĩ Phạm Tuyên, hay bài “Hồ  Chí Minh đẹp nhất tên người” của nhạc sĩ  <br /> Trần Kiết Tường. Mỗi lần hát vang những bài hát này chắc chắn mỗi chúng ta đều  <br /> cảm thấy tự hào về dân tộc, lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.<br /> ­ Trong môn GDCD lớp 9, bài Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác giáo <br /> viên lồng ghép giáo dục cho học sinh việc Bác luôn học hỏi, tiếp thu có chọn lọc  <br /> những tinh hoa văn hóa nhân loại để  làm đẹp thêm cho văn hóa Việt Nam. Môn <br /> GDCD 7, bài Sống giản dị GV lồng ghép giáo dục học sinh về lối sống giản dị, tiết  <br /> kiệm.<br /> ­ Trong môn Mĩ thuật lớp 9, chủ  đề  vẽ  tranh về  lực lượng vũ trang, giáo <br /> viên lồng ghép giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ  tịch Hồ <br /> Chí Minh thông qua hình tượng người lính – anh bộ đội cụ Hồ.<br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     7<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> ­ Trong chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp  ở  lớp 6,   Hoạt  <br /> động 2, tháng 5, Chúng em kể  chuyện về  Bác Hồ, giáo viên lồng ghép giáo dục <br /> cho học sinh thấy rõ sự hy sinh cao cả cuộc đời cho thống nhất của dân tộc, cho ấm  <br /> no, hạnh phúc của nhân dân, yêu nước thương dân của Chủ  tịch Hồ  Chí Minh. Kể <br /> những  mẫu chuyện về  lối sống giản dị, tiết kiệm của Bác để  thấy được  tấm  <br /> gương đạo đức sáng ngời của Người.<br /> 3.2.4. Định hướng hình thành năng lực cần có của học sinh để thu nhận <br /> kiến thức.<br /> ­ Năng lực tự học: <br /> + Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự  giác chủ  động, tự  đặt được  <br /> mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện.<br /> + Nhận ra và điều chỉnh những sai sót hạn chế của bản thân khi thực hiện các  <br /> nhiệm vụ học tập.<br /> ­ Năng lực giải quyết vấn đề: Xác định được và tìm hiểu các thông tin liên <br /> quan đến vấn đề, đề xuất được biện pháp giải quyết vấn đề có hiệu quả.<br /> ­ Năng lực sáng tạo: Suy nghĩ và khái quát hóa tiến trình khi thực hiện mọi  <br /> công việc được giao; học sinh chủ  động tự  lập trong học tập cũng như  trong cuộc <br /> sống. <br /> ­ Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn của các môn  <br /> học khác sử dụng trong tiết học như  môn Giáo dục công dân, môn Lich sử, môn Âm <br /> nhạc, Mĩ thuật, hoạt động Giáo dục ngoài giờ  lên lớp để  lồng ghép giáo dục tích  <br /> hợp đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh.<br /> 3.2.5. Chuẩn bị thiết bị, học liệu cho tiết dạy.<br /> Để  tiết dạy thành công, thì đòi hỏi người giáo viên phải chuẩn bị  tốt những  <br /> thiết bị và học liệu cần thiết, đồng thời phân công cho học sinh mang những tài liệu <br /> cần thiết phục vụ cho tiết học.<br /> ­ Giáo viên: <br /> + Chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ  văn 9, sách giáo khoa và sách giáo viên Ngữ <br /> văn 9.<br /> + Giáo án điện tử  trình chiếu trên Powerpoint với các ví dụ  minh hoạ  (kèm  <br /> theo file phim tư liệu).<br /> + Lược đồ hành trình cứu nước của Nguyễn Ái Quốc<br /> + Các nội dung kiến thức liên quan trong các môn Lịch sử, Giáo dục công dân,  <br /> Âm nhạc, Hoạt động ngoài giờ lên lớp…<br /> Môn Lịch sử:  Bài  16: Những hoạt  động của Nguyễn  Ái Quốc  ở  nước  <br /> ngoài trong những năm 1911­1925.<br /> <br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     8<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> Môn Âm nhạc lớp 6 ở tiết 1, tập hát bài Quốc ca.<br /> Môn GDCD lớp 9, bài 8 Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác; môn GDCD <br /> lớp 7, bài 1 Sống giản dị, tiết kiệm.<br /> Môn Mĩ thuật lớp 9, chủ đề vẽ tranh về lực lượng vũ trang.<br /> Chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở lớp 6: <br /> Hoạt động 2, tháng 5, Chúng em kể chuyện về Bác Hồ.<br /> ­ Học sinh: <br /> + Sách giáo khoa, vở ghi, vở soạn, đồ dùng học tập.<br /> + Tìm hiểu những  kiến thức liên quan đến tinh thần tự lực, kiên trì vượt qua  <br /> mọi khó khăn gian khổ của Bác để  tìm ra con đường cứu nước chân chính cho dân  <br /> tộc Việt Nam.<br /> + Tìm hiểu những mẫu chuyện về đức tính giản dị, tiết kiệm của Bác.<br /> + Sưu tầm tranh ảnh có liên quan đến chủ đề bài học.<br /> 3.2.6. Tiến hành các hoạt động dạy và học.<br /> Sau khi chuẩn bị tốt các phương tiện, thiết bị, học liệu cũng như những kiến  <br /> thức có liên quan, giáo viên tiến hành vào tiết dạy. Nội dung bài dạy phải bám sát <br /> chuẩn kiến thức kĩ năng, kiến thức tích hợp vừa phải không làm loãng kiến thức  <br /> trọng tâm của bài học. Sau đây là một tiết dạy cụ thể qua bài “Phong cách Hồ  Chí <br /> Minh”. Bài dạy với thời lượng 2 tiết. Những kiến thức có liên quan, tôi tích hợp vào  <br /> từng phần của bài học được thể hiện rõ trong phiếu mô tả dự án dự thi. Cụ thể như <br /> sau:<br /> (Minh chứng bài giảng Powerpoint có file kèm theo)<br /> * Hoạt động dạy ­ học và tiến trình dạy học<br /> ­ Ổn định tổ chức<br /> ­ Kiểm tra bài cũ: Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.<br /> ­ Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài: Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát một  <br /> số  hình ảnh về bác và nghe bài hát “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” sau đó giới  <br /> thiệu bài mới. Nói đến Hồ Chí Minh chúng ta không chỉ nói đến một lãnh tụ của dân  <br /> tộc Việt Nam, nhà cách mạng vĩ đại mà còn là danh nhân văn hoá thế giới. Vẻ đẹp <br /> văn hoá chính là nét nổi bật trong phong cách Hồ Chí Minh. Bài học hôm nay các em <br /> sẽ được hiểu thêm về một trong những nét đẹp của phong cách đó.<br /> <br />                  Hoạt động của thầy và trò        Nội dung ghi bảng<br /> <br /> Hoạt động 1: Giới thiệu về tác giả, tác phẩm I. Tác giả, tác phẩm<br /> GV cho HS đọc phần tác giả, tác phẩm. Nêu  1. Tác giả<br /> những ý chính.<br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     9<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> GV cung cấp thêm một số thông tin về Bác. ­ Lê Anh Trà<br /> 2. Tác phẩm<br /> ­   Văn   bản   được   trích   trong   “Hồ <br /> Hoạt  động 2:  Hướng  dẫn HS   đọc, tìm hiểu  Chí Minh và văn hóa Việt Nam”.<br /> chú thích  II. Đọc­hiểu văn bản.<br /> ­ Cách đọc: giọng khúc chiết, mạch lạc, thể  1. Đọc ­ chú thích.<br /> hiện niềm tôn kính đối với Bác.<br /> ­ Yêu cầu 1 học sinh đọc một đoạn văn mà em  <br /> thích nhất.<br /> ­ Gọi học sinh khác nhận xét, giáo viên uốn <br /> nắn cách đọc cho các em.<br />  ­ Yêu cầu học sinh đọc thầm chú thích SGK,  <br /> giải thích từ “phong cách”, “uyên thâm’<br /> ? Còn từ ngữ nào trong văn bản em chưa hiểu <br /> (GV giải thích nếu có).<br /> ? VB trên thuộc thể loại nào? Vì sao em biết.<br /> 2. Thể loại: Văn bản nhật dụng<br /> ­>   GV   giúp   HS   nhớ   lại   kiểu   văn   bản   nhật  <br /> dụng vì đề cập đến vấn đề  mang tính thời sự  <br /> ­ xã hội, đã là sự hội nhập với thế giới và bảo  <br /> vệ  bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện nay toàn  <br /> Đảng, toàn dân ta phát động cuộc học tập và  <br /> làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 3. Phương thức biểu đạt: Thuyết <br /> minh<br /> ? Để giúp ta hiểu biết thêm về phong cách của <br /> Bác, người viết đã sử dụng phương thức biểu <br /> đạt nào cho phù hợp ­> Phương pháp thuyết  4. Bố cục:  Gồm hai phần.<br /> minh. +   Từ   đầu    rất   hiện   đại:  Con <br /> ? Văn bản trên gồm  mấy nội dung, các nội  đường hình thành phong cách Hồ <br /> dung trên tương ứng với những phần nào. Chí Minh.<br /> ­ Giúp HS làm rõ 2 nội dung:  + Còn lại: Phong cách HCM trong <br /> Hoạt động 3: Hướng dẫn HS phân tích văn  lối sống .<br /> bản.  III. Phân tích<br /> * Trong phần này giáo viên lồng ghép tích hợp    1. Con đường hình thành phong <br /> môn Lịch sử, GDCD để giáo dục học sinh về ý   cách Hồ Chí Minh.<br /> thức không ngừng học tập, luôn trau dồi tri  <br />  <br /> thức   để   mở   mang   tầm   hiểu   biết   của   mình;  <br /> tinh thần vượt khó, quyết tâm vì mục đích, lí  <br /> tưởng cao đẹp. <br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     10<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> ­ Yêu cầu HS đọc lại phần 1<br /> ­ Hoạt động nhóm: <br /> + Nhóm 1,2:<br /> ? Tích hợp kiến thức lịch sử  hãy cho biết  ở <br /> phần 1 trong văn bản nói về  thời kì nào trong <br /> cuộc đời hoạt động của Bác?<br /> ? Hồ  Chí Minh tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân <br /> loại trong hoàn cảnh nào?<br /> Nhóm   3,4:   Hãy   quan   sát   lược   đồ   hành   trình <br /> cứu nước của Bác và những hình ảnh khi Bác <br /> đi   tìm   đường   cứu   nước,   tích  hợp   kiến  thức  <br /> lịch   sử   trong   bài  những   hoạt   động   của  <br /> Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những  <br /> năm 1911­1925 và đưa ra nhận xét?<br /> ­ GV nhận xét  và kết luận:  Trong cuộc  đời <br /> hoạt động cách mạng đầy gian nan, vất vả, <br /> chúng ta  thấy được tinh thần tự  lực, kiên trì <br /> vượt qua mọi khó khăn gian khổ  của Bác để <br /> tìm ra con đường cứu nước chân chính cho dân <br /> tộc Việt Nam. <br /> +   Với  khát   vọng   giải   phóng   dân   tộc     ngày <br /> 5/6/1911 tại bến Nhà Rồng Bác đã ra đi tìm <br /> đường cứu nước.<br /> + Qua nhiều cảng trên thế giới<br /> + Thăm và làm việc ở nhiều nước.<br /> ?  Hồ  Chí Minh đã làm cách nào để  có thể  có <br /> được vốn tri thức văn hóa nhân loại? ­   Cách   tiếp   thu   :   nắm   vững  <br /> ­ HS: Thảo luận nhóm. phương tiện giao tiếp bằng ngôn <br /> ngữ, đến đâu cũng tìm hiểu, học <br /> ? Nếu học sinh trả  lời không rõ giáo viên có  hỏi   văn   hóa,   nghệ   thuật   của   các <br /> thể  gợi mở  bằng câu hỏi: Để  có được kho tri  nước  qua công việc lao động.<br /> thức, có phải Bác chỉ vùi đầu vào sách vở hay  <br /> phải qua hoạt động thực tiễn? ­   Động   lực:   Ham   hiểu   biết,   học <br /> hỏi   và   xuất   phát   từ   lòng   yêu <br /> ?? Động lực nào giúp Người có được những tri  thương dân tộc.<br /> thức  ấy? Tìm những dẫn chứng cụ  thể  trong  <br /> văn bản minh họa cho những ý các em đã trình  ­ Nói và viết thạo nhiều thứ tiếng.<br /> bày.   <br /> ­ HS: Dựa vào văn bản đọc dẫn chứng.<br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     11<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> ? Hãy đưa ra một vài ví dụ  chứng tỏ  Người  <br /> nói, viết thạo nhiều thứ tiếng.<br /> + Viết văn bằng tiếng Pháp "Thuế máu" <br /> + Làm thơ  bằng chữ  Hán:  " Nguyên tiêu ", "  <br /> Vọng nguyệt "...<br /> ­ GV bình về mục đích ra nước ngoài của Bác <br />   hiểu   văn   hóa   nước   ngoài   để   tìm   ra   con  ­ Hồ  Chí Minh có vốn kiến thức <br /> đường để  giải phóng dân tộc việt Nam thoát  vừa rộng, vừa sâu, nhưng Người <br /> khỏi những ngày tháng gông cùm tăm tối. tiếp thu chọn lọc mọi cái hay cái <br /> đẹp   đồng   thời   cũng   phê   phán <br />     ? Em có nhận xét gì về vốn tri thức nhân loại   những mặt tiêu cực.<br /> mà Bác đã tiếp thu?<br />   Hồ  Chí Minh tiếp thu văn hóa <br />   GV: chốt ý, ghi bảng nhân   loại  dựa   trên   nền  tảng   văn <br /> hóa dân tộc.<br /> <br /> <br /> ? Câu văn nào trong văn bản thể hiện sự  kì lạ <br /> trong phong cách Hồ  Chí Minh? Vai trò của <br /> câu này trong toàn văn bản.Theo em, điều kỳ <br /> lạ nhất đã tạo nên phong cách Hồ Chí Minh là <br /> gì? <br /> ­ HS: Thảo luận cặp, phát hiện câu văn cuối <br /> phần I, vừa khép lại vừa mở ra vấn đề    lập <br /> luận chặt chẽ, nhấn mạnh...<br /> ? Để  giúp ta hiểu về  phong cách văn hoá Hồ <br /> Chí Minh tác giả đã dùng phương pháp thuyết <br /> minh như thế nào?<br /> => Sử  dụng đan xen các phương pháp thyết <br /> minh: so sánh, liệt kê, đan xen lời kể, lời bình <br /> cùng nghệ  thuật đối lập, diễn đạt tinh tế  để <br /> khéo léo đi đến kết luận, tạo sức thuyết phục <br /> lớn.<br /> ? Qua phần một vừa tìm hiểu em học hỏi  ở <br /> Bác những gì? Lấy ví dụ.<br /> Hs: trả lời<br /> Gv giáo dục phong cách Hồ  Chí Minh: Luôn  <br /> không ngừng học tập để  nâng cao vốn hiểu  <br /> biết, tiếp thu có chọn lọc những nét văn hóa  <br /> của thế giới, tôn trọng và học hỏi các dân tộc  <br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     12<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> khác nhưng không làm mất đi bản sắc văn hóa  <br /> dân tộc. (Tích hợp kiến thức môn GDCD 8:  <br /> Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác). Mỗi  <br /> học sinh chúng ta trong thời kì hội nhập phải  <br /> luôn học hỏi không ngừng để nâng cao vốn tri  <br /> thức, tiếp thu có chọn lọc những nét văn hóa  <br /> của nước ngoài nhưng vẫn trân trọng và giữ  <br /> gìn   bản   sắc   văn   hóa   dân   tộc   như:   vấn   đề   2.   Nét   đẹp   trong   lối   sống   Hồ <br /> “mốt” ăn mặc hiện nay, cách nói năng  ứng   Chí Minh<br /> xử, ngôn ngữ tuổi tin...<br /> TIẾT 2<br /> Hoạt động 1: Phân tích nội dung phần 2 <br /> *  Ở  phần này giáo viên lồng ghép tích hợp  <br /> môn GDCD, Lịch sử  để  giáo dục học sinh về  <br /> lối sống giản dị, sống phù hợp với điều kiện,  <br /> hoàn cảnh bản thân, gia đình và xã hội, không  <br /> xa hoa lãng phí, không cầu kì kiểu cách.<br /> ­ Yêu cầu HS đọc nội dung phần 2.<br /> ? Phần văn bản này nói về  thời kỳ  nào trong <br /> sự nghiệp cách mạng của Bác. <br /> ­   HS:   Phát   hiện   thời   kỳ   Bác   làm   Chủ   tịch <br /> nước.<br /> GV: cho học sinh xem một đoạn phim tư liệu <br /> về Bác.<br /> Gv: y/c học sinh quan sát một số  hình  ảnh về <br /> cuộc sống giản dị của Bác.<br /> GV: Tích hợp kiến thức Lịch sử  nói qua về <br /> cuộc sống của Bác trong thời kì làm Chủ  tịch <br /> nước:   8/1945   tạo   Đại   Hội   quốc   dân   ở   Tân <br /> Trào đã cử  Hồ  Chí Minh làm Chủ  tịch nước  <br /> Việt Nam dân chủ cộng hòa. Mặc dù là một vị <br /> chủ  tịch nước nhưng Bác luôn sống giản dị, <br /> đạm bạc. ­ Nơi ở và làm việc: <br /> ? Khi trình bày những nét đẹp trong lối sống  + Nhà sàn nhỏ, có vài phòng<br /> của   Hồ   Chí   Minh,   tác   giả   đã   tập   trung   vào  + Đồ đạc đơn sơ, mộc mạc.<br /> những khía cạnh nào, phương diện, cơ sở nào.<br /> ­ HS: Chỉ ra được 3 phương diện: nơi  ở, trang  <br /> phục, ăn uống.<br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     13<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> ? Nơi  ở  và làm việc của Bác được giới thiệu  <br /> như thế nào ? <br /> ­ GV cho HS quan sát bức tranh trong SGK và <br /> đọc lại một vài câu thơ trong bài Thăm cõi Bác <br /> xưa của Tố Hữu:<br /> Anh dắt em vào thăm cõi Bác xưa<br /> Đường xoài hoa trắng, nắng đu đưa<br /> Có hồ nước lặng soi tăm cá<br /> Có bưởi cam thơm mát bóng dừa<br /> ............<br /> Nhà gác đơn sơ một góc vườn<br /> Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn ­ Trang phục: áo bà ba nâu, áo trấn <br /> thủ, đôi dép lốp thô sơ.<br /> Giường mây chiếu cói đơn chăn gối<br /> Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn<br /> ­   Ăn   uống:   cá   kho,   rau   luộc,   cà <br /> ? Trang phục của Bác theo cảm nhận của tác <br /> muối, cháo hoa­> đạm bạc.<br /> giả như thế nào? Biểu hiện cụ thể.<br /> ­ HS: Quan sát văn bản phát biểu.<br /> ?  Việc   ăn   uống   của   Bác   diễn   ra   như   thế <br /> nào ? ?Cảm nhận của em về  những món ăn <br /> trong bữa cơm của Bác?<br /> ­ HS: Thảo luận phát biểu dựa trên văn bản.<br /> ? Em hình dung thế nào về cuộc sống của các <br /> vị  nguyên thủ  quốc gia  ở  các nước khác trong <br /> cuộc   sống   cùng   thời   với   Bác   và   cuộc   sống <br /> đương đại ?Bác có xứng đáng được đãi ngộ <br /> như họ không.<br /> ?  HS: Thảo luận nhóm. Giáo viên   để  tự  học <br /> sinh nhận định.<br /> GV:  Là một  vị  Chủ  tịch nước,  Người  xứng <br /> đáng được hưởng những đãi ngộ, thế  nhưng <br /> đất   nước   đang  lầm   than,  nhân  dân   đang   đói <br /> khổ  làm sao Bác có thể  ăn ngon khi còn rất <br /> nhiều người ăn không đủ no. Cả cuộc đời của  <br /> Người  luôn lo nghĩ cho dân, cho nước.  Đức  ­> Vừa giản dị, vừa thanh cao, vĩ <br /> tính   giản   dị,   tiết   kiệm   chính   là   nét   nổi   bật  đại.<br /> trong phong cách, đạo đức của Người. =>   Là   sự   kế   thừa   và   phát   huy <br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     14<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> ?  Qua phân tích em cảm nhân được gì về  lối  những nét đẹp dân tộc.<br /> sống, phong cách của Hồ Chí Minh?<br /> ­ Lối sống của Bác là sự kết thừa và phát huy  <br /> những nét cao đẹp của những nhà văn hóa dân <br /> tộc, mang nét đẹp thời đại gắn bó với nhân <br /> dân.   Sống   giản   dị,   đạm   bạc.   Giản   dị   trong  <br /> cách sống, thanh cao trong tâm hồn.<br /> ? Theo em sống giản dị  có phải là một đức <br /> tính tốt đẹp của con người không? Vì sao?<br /> Định hướng: Sống giản dị  là phẩm chất cần  <br /> có   của   mỗi   người.   Bởi   vì   sống   giản   dị   sẽ  <br /> được mọi người yêu mến, cảm thông và giúp  <br /> đỡ.<br /> ? Để  nêu bật lối sống giản dị  Hồ  Chí Minh, <br /> tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?<br /> ­ HS: Đọc lại "và người sống ở đó   hết".<br /> ?    Tác   giả   so   sánh   lối   sống   của   Bác   với <br /> Nguyễn Trãi ­ vị  anh hùng dân tộc thế  kỷ  15. <br /> Theo   em   điểm   giống   và   khác   giữa   lối   sống <br /> của Bác với các vị hiền triết ra sao?<br /> ­ HS: Thảo luận tìm ra nét giống và khác.<br /> + Giống: Giản dị thanh cao<br /> + Khác: Bác gắn bó sẻ chia khó khăn gian khổ  <br /> cùng nhân dân.<br /> Liên hệ giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh<br /> ? Trong  cuộc  sống hiện  đại  xét  về   phương  <br /> diện văn hóa trong thời kỳ hội nhập có những  <br /> thuận lợi và nguy cơ gì.<br /> ­ HS: Thảo luận lấy dẫn chứng cụ thể.<br /> ?  Tuy nhiên tấm gương của Bác cho thấy sự  <br /> hòa   nhập   vẫn   giữ   nguyên   bản   sắc   dân   tộc.  <br /> Vậy từ  phong cách của Bác em có suy nghĩ gì  <br /> về việc đó. 3.   Ý   nghĩa   phong   cách   Hồ   Chí <br /> ­> Sống, làm việc theo gương Bác Hồ  vĩ đại,   Minh<br /> tự  tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức,  <br /> lối sống có văn hóa.<br /> GV chuyển ý: <br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     15<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> ? Phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế  ­ Phong cách Hồ  Chí Minh là sự <br /> nào đối với chúng ta, nhất là thế hệ trẻ? kết hợp hài hòa giữa truyền thống <br /> Hs: trả lời  văn   hóa   dân   tộc   và   tinh   hoa   văn <br /> hóa  nhân   loại,  giữa  thanh  cao   và <br /> Gv: chốt ý giản dị.<br /> ? Em hãy nêu một vài biểu hiện mà em cho là   ­   Phong   cách   sống   của   Bác   góp <br /> sống có văn hóa và phi văn hóa. phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân <br /> ­ Thảo luận (cả lớp) tự do phát biểu ý kiến. tộc­ bản sắc văn hóa Việt Nam – <br /> ­ GV chốt lại:­ Vấn đề ăn mặc văn   hóa   phương   Đông   mà   đồng <br /> thời cũng rất mới, rất hiện đại. <br />             ­ Cơ sở vật chất <br /> ­ Phong cách Hồ  Chí Minh là bài <br /> ­ Cách nói năng, ứng xử. học sâu sắc muôn đời cho thế  hệ <br /> ­ Vấn đề này vừa có ý nghĩa hiện tại, vừa có ý   sau học tập và noi theo.<br /> nghĩa lâu dài. Hồ Chí Minh nhắc nhở:<br /> +Muốn xây dựng chủ  nghĩa xã hội thì trước  <br /> hết cần có con người mới XHCN.<br /> +Việc   giáo   dục   và   bồi   dưỡng   thế   hệ   cách  <br /> mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng  <br /> và rất cần thiết (di chúc). Các em hãy ghi nhớ  <br /> và thể hiện trong cuộc sống hàng ngày.<br /> ?Học tập phong cách, đạo đức Hồ  Chí Minh <br /> IV. Tổng kết<br /> có ý nghĩa gì đối với bản thân em nói riêng và <br /> thế hệ trẻ Việt Nam nói chung? ­ Phong cách văn hóa Hồ Chí Minh <br /> là một văn bản nhật dụng có sử <br /> Hs tự liên hệ bản thân.<br /> dụng   kết   hợp   các   yếu   tố   nghị <br /> ? Hãy nêu những nét chính về  nghệ  thuật và  luận,   tự   sự,   biểu   cảm   một   cách <br /> nội dung của văn bản? hài hòa.<br /> ­ Chúng ta cảm nhận một phong <br /> cách Hồ  Chí Minh  là sự  kết thừa <br /> và phát huy những nét cao đẹp của <br /> những   nhà   văn   hóa   dân   tộc   họ <br /> mang nét đẹp thời đại gắn bó với <br /> nhân dân.<br /> * Ghi nhớ/sgk<br /> ­   GVcho   HS   đọc   và   ghi   nhớ   trong   SGK   và  V. Luyện tập.<br /> nhấn   mạnh   những   nội   dung   chính   của   văn <br /> bản.<br /> *Ở phần này giáo viên lồng ghép tích hợp môn <br /> Hoạt động ngoài giờ lên lớp, Âm nhạc để giáo <br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     16<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> dục học sinh lòng kính yêu Bác, học tập noi <br /> gương theo Bác. <br /> Hướng dẫn luyện tập<br /> ­ HS kể  một số  chuyện viết về  Bác Hồ, giáo <br /> viên bổ  sung (Tích hợp với hoạt động Ngoại <br /> khóa)<br /> ­ Gọi 1 đến 2 HS kể chuyện về Bác.<br /> Gv   cùng   học   sinh   hát   bài   “Như   có   Bác   Hồ <br /> trong ngày vui đại thắng”.<br /> <br /> 3.2.7. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.<br /> * Cách thức kiểm tra: <br /> ­ Để  học sinh nắm chắc nội dung bài học, các em hiểu được việc học tập <br /> theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với thế hệ trẻ,  <br /> tôi đã yêu cầu các em viết bài thu hoạch với đề bài như sau: Theo em phong cách Hồ <br /> Chí Minh có ý nghĩa như thế nào đối với thế hệ trẻ trong thời kì hội nhập?<br /> ­ Yêu cầu học sinh vẽ tranh với đề tài anh bộ đội Cụ Hồ.<br /> ­ Yêu cầu học sinhnộp những tranh  ảnh, những mẫu chuyện về  Bác đã sưu  <br /> tầm trước.<br />  * Cách thức đánh giá kết quả học tập:<br /> ­ Giáo viên chọn một số bài đạt yêu cầu và chưa đạt yêu cầu<br /> ­ Giáo viên nhận xét và cho điểm.<br /> ­ Tuyên dương những học sinh có bài làm tốt, có ý thức trách nhiệm trong <br /> việc thực hiện những nhiệm vụ  cô giao. Đồng thời phê bình nhắc nhở  những học  <br /> sinh không thực hiện hay thực hiện không tốt.<br /> * Tiêu chí đánh giá:<br /> Bài thu hoạch phải đảm bảo được các yêu cầu sau: <br /> ­ Học sinh nhận thức được ý nghĩa của việc học tập theo phong cách Hồ Chí <br /> Minh: luôn học hỏi những cái mới của thế giới nhưng có chọn lọc, trau dồi tri thức  <br /> qua sách báo, bạn bè thầy cô, qua lao động…Các em hiểu được đức tính giản dị, tiết <br /> kiệm là đức tính cần có của mỗi người, nhất là lứa tuổi học sinh.<br /> ­ Học sinh hiểu được lối sống có văn hóa: sống giản dị, tiết kiệm đúng với <br /> hoàn cảnh của gia đình mình…<br /> Sau khi tiến hành kiểm tra đánh giá, với những bài thu hoạch và sưu tầm các <br /> tranh  ảnh, mẫu chuyện về  Bác có thể  cho học sinh về   nhà hoàn thiện và nộp vào <br /> tiết học sau.<br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     17<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> ­ Sản phẩm của học sinh là bài thu hoạch đạt điểm 8, điểm 7.5; những mẫu  <br /> chuyện về  Bác Hồ; những tranh  ảnh về  Bác; những bức tranh vẽ  về  đề  tài anh bộ <br /> đội Cụ Hồ.(Có file kèm theo)<br /> 3.3. Điều kiện để thực hiện biện pháp<br /> Muốn thực hiện được các biện pháp trên cần các điều kiện sau:<br /> ­ Giáo viên phải chịu khó tìm tòi, học hỏi không chỉ ở môn học mình đang trực  <br /> tiếp giảng dạy mà ở những môn học khác như Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, <br /> Âm nhạc, Mĩ thuật. Làm được như thế khi giảng giáo viên mới có thể tích hợp các <br /> kiến thức một cách nhuần nhuyễn và logic, tránh việc tích hợp một cách gượng ép, <br /> học sinh sẽ rất hứng thú học tập, tạo được lối tư duy logic cho các em.<br /> ­ Học sinh phải chịu khó học, luôn tìm tòi, sáng tạo trong suy nghĩ (đối với <br /> học sinh khá giỏi). Còn đối với học sinh trung bình, yếu thì các em chịu khó soạn <br /> bài, đọc bài trước khi đến lớp thì sẽ tiếp thu nhanh hơn.<br /> ­ Giáo viên phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, đồng thời nắm được <br /> chặng đường tìm con đường cứu nước, biết về  cuộc đời của Người; nắm được <br /> kiến thức về  môn Giáo dục công dân, Địa Lý, Âm nhạc, Mĩ thuật…để  hiểu được  <br /> nội dung nào cần tích hợp, nội dung nào nên lướt, tránh trường hợp đưa quá nhiều <br /> kiến thức tích hợp hay tích hợp quá nhiều môn làm kiến thức bị  loãng cũng như <br /> không đủ thời gian để thực hiện.<br />   3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp<br /> ­ Các giải pháp, biện pháp luôn quan hệ  chặt chẽ  với nhau. GV muốn giảng <br /> dạy một tiết dạy có nội dung tích hợp thành công thì phải soạn bài chu đáo, đầy đủ, <br /> chuẩn xác nội dung kiến thức; học sinh phải chuẩn bị bài chu đáo. Sau đó GV vận <br /> dụng các phương pháp dạy học linh hoạt, tạo không khí học tập cho học sinh. Ví dụ <br /> như  để  dự  án dạy học tích hợp đi đúng hướng giáo viên phải đặt đúng tên dự  án;  <br /> xác định được mục tiêu và nội dung tích hợp, chuẩn bị thiết bị, học liệu cần thiết và <br /> quan trọng nhất là truyền tải nội dung tích hợp như  thế  nào vào tiết dạy, đưa ra <br /> những câu hỏi, bài tập có nội dung tích hợp cho phù hợp để  lôi cuốn sự  chú ý của  <br /> học sinh.<br /> 3.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu<br /> Khi tiến hành nghiên cứu để thực hiện đề tài, tôi đã tiến hành khảo nghiệm ở <br /> hai lớp là 76 học sinh. Ngay  ở  hoạt động tìm hiểu về  con đường tìm đường cứu  <br /> nước của Hồ Chí Minh, tôi yêu cầu các em trình bày những hiểu biết của mình thì <br /> đa số  các em đều nhớ  được (Yêu cầu này các em đã nghiên cứu trước  ở  nhà). Tôi <br /> nhận thấy dạy bài “Phong cách Hồ  Chí Minh theo hướng tích hợp, học sinh nắm <br /> kiến thức sâu hơn, đồng thời giáo viên cũng lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống, <br /> phong cách sống cho học sinh. Vì vậy, tôi thấy rằng, vấn đề tôi đang nghiên cứu có <br /> ý nghĩa thực tiễn đối với quá trình giảng dạy.<br /> <br /> <br /> Trần Thị Lệ ­ GV trường THCS Lương Thế Vinh­ Krông Ana                     18<br /> Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp qua bài “Phong cách Hồ Chí Minh”<br /> <br /> <br /> 4. Kết quả  thu được qua khảo nghiệm, giá trị  khoa học của vấn đề <br /> nghiên cứu<br /> Dạy học tích hợp là xu thế chung của thời đại, xã hội ngày càng phát triển thì <br /> đòi hỏi con người phải không ngừng trau dồi tri thức để  luôn làm mới mình, hoàn  <br /> thiện mình hơn. Hơn hết là trong lĩnh vực giáo dục, việc dạy học tích hợp lại vô <br /> cùng quan trọng. Bởi giáo dục chính là trường học đào tạo nên con người. Vì thế, <br /> đề  tài mà tôi nghiên cứu sẽ  một phần nào làm tài liệu cho đồng nghiệp trong quá  <br /> trình giảng dạy. Đồng thời khi áp dụng vào thực tế, tôi thấy học sinh rất hứng thú  <br /> và yêu thích môn học. Bởi thực chất các em rất  ưu khám phá và thích tìm tòi. Nếu <br /> giáo viên biết cách khai thác, biết tạo cơ hội cho học sinh thì việc dạy học tích hợp <br /> rất dễ dàng.<br /> Năm học 2012­2013, phòng GD&ĐT Krông Ana có phát động cuộc thi Vận <br /> dụng kiến thức liên môn để  giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh <br /> và cuộc thi Dạy học tích 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2