intTypePromotion=1

SKKN: Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại trường THCS Lê Đình Chinh

Chia sẻ: Trần Văn An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
24
lượt xem
1
download

SKKN: Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại trường THCS Lê Đình Chinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài: Nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tuyển chọn và bồ dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh, giúp các em nắm vững kiến thức, hoàn thện kĩ năng, mạnh dạn, tự giác trong tập luyện cũng như thi đấu. Tạo cho các em sự hứng thú, yêu thích môn học, hào hứng trong tập luyện. Rèn cho các em tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, tác phong nhanh nhẹn, sự cố gắng, tính thật thà…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại trường THCS Lê Đình Chinh

Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br />                                     <br /> PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KRÔNG ANA<br />                                        TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> <br /> Đề tài:<br /> <br /> “Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi môn điền kinh tại trường THCS Lê Đình Chinh”<br /> <br /> <br /> <br /> Họ và tên tác giả: Hoàng Văn Cường<br /> Chức danh: giáo viên<br /> Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học <br /> Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Thể dục thể thao<br /> <br /> <br /> <br />                  Krông Ana, ngày 20 tháng 3 năm 2018<br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 1<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br /> <br /> <br /> I. Phần mở đầu <br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài       <br /> <br />        Giáo dục thể  chất là một trong   những nội dung giáo dục quan trọng <br /> của nhà trường nhằm đào tạo thế  hệ  trẻ  Việt Nam phát triển về  trí tuệ,  <br /> cường tráng về  thể  chất phong phú về  tinh thần và trong sáng về  đạo đức <br /> theo tinh thần Nghị  quyết Đại hội toàn quốc lần thứ  VIII.    Mục tiêu giáo <br /> dục thể chất là phát triển toàn diện tố  chất thể lực, hình thể, nâng cao sức  <br /> khoẻ, phát triển các thành tích thể thao đồng thời góp phần hình thành nhân <br /> cách con người.<br /> <br />        Ngày nay trong hệ  thống giáo dục thể  chất nước ta, điền kinh là một  <br /> môn thể thao có một vị trí rất quan trọng, nó là một trong những nội dung thi <br /> đấu tại các kì thi cấp cụm, cấp huyện, cấp tỉnh, đại hội quốc gia và khu  <br /> vực, quốc tế.<br /> <br />        Chính vì vậy nội dung điền kinh được phổ  biến giảng dạy trong các <br /> trường phổ thông là nội dung chính nhằm phát triển tố chất thể lực chung. <br /> <br /> Hơn nữa sức khỏe là vốn quí là tiền đề, là cơ  sở  để  thúc đẩy sự  phát  <br /> triển kinh tế xã hội, có sức khoẻ mới thực hiện được ước mơ, hoài bão của  <br /> mình. Do vậy tuyển chọn học sinh giỏi thể dục thể thao là bước đầu tiên  <br /> của quá trình bồi dưỡng nhân tài, năng khiếu.  Muốn tuyển chọn học sinh có <br /> năng khiếu thể dục thể thao, người giáo viên phải dầy công hướng dẫn, sát <br /> với đối tượng, thông qua tiết học, thông qua kiểm tra, thi đấu. Dựa trên cơ <br /> sở  đó, người giáo viên phát hiện tuyển chọn qua từng môn, từng nội dung, <br /> nhằm phát huy tố  chất của các em, mới có thành tích cao. Trong việc bồi <br /> dưỡng đội tuyển, đòi hỏi người giáo viên, nghiên cứu, đưa ra bài tập cho <br /> phù hợp. Với từng nội dung, từng môn, tuỳ vào sức khoẻ, giới tính học sinh. <br /> <br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 2<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> Bài tập phải phù hợp về  thời gian, thời tiết, mới có hiệu quả. Trong tập  <br /> luyện giáo viên phải thường xuyên động viên khích lệ  nhằm kích thích các <br /> em có tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm. Qua đó nhằm phát huy tố  chất của <br /> các em, giúp cho việc thi đấu đạt kết quả tốt nhất.<br /> <br />           Qua nhiều năm được phân công bồi dưỡng tập luyện bộ môn điền kinh  <br /> tại trường THCS Lê Đình Chinh bản thân luôn trăn trở trước kết quả còn rất <br /> khiêm tốn so với tiềm năng thực tế của học sinh. Từ đây bản thân tôi mạnh  <br /> dạn đưa ra những nguyên nhân cơ bản dẫn tới kết quả chưa cao của bộ môn:<br /> <br />   Thứ  nhất: Nhiều em học sinh chưa quan tâm tới việc rèn luyện thân  <br /> thể nâng cao sức khỏe cho bản thân, bị  cuốn hút bởi các  trò chơi trên mạng <br /> internet. Tham gia giờ  học Thể  dục chỉ  mang tính đối phó không tích cực <br /> trong tập luyện, không thể  hiện hết tố  chất của bản thân làm cho việc lựa  <br /> chọn chưa chính xác.<br /> <br /> Thứ hai: Một số học sinh, khi  được tuyển chọn bồi dưỡng học sinh  <br /> không muốn đi tập bởi vì các em chỉ  chú trọng  đến việc học tập môn văn  <br /> hóa (những môn chính ban, nhiều giờ) do vậy rất khó khăn trong tuyển chọn <br /> học sinh tham gia.<br /> <br /> Thứ  ba: Cha mẹ học sinh chưa hiểu rõ tác dụng của bộ  môn Thể  dục  <br /> khi được đi tập luyện. Do vậy cũng không nhiệt tình  ủng hộ, động viên con <br /> em tham gia các môn giáo dục thể chất. Họ cho rằng các em tham gia sẽ mất  <br /> thời gian,  ảnh hưởng đến việc học tập các môn văn hoá. Hơn nữa tâm lý <br /> chung của phụ huynh sợ con tập luyện vất vả, quá sức.<br /> <br /> Thứ  tư: Điều kiện tập luyện và trang thiết bị  phục vụ  cho bộ  môn còn <br /> rất nghèo nàn. Cộng thêm đó là tâm lý nóng vội muốn có thành tích ngay, cho  <br /> nên sớm đi vào tập luyện chuyên môn, sử dụng nội dung huấn luyện thể lực  <br /> chưa chính xác.<br /> <br /> <br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 3<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> Xuất phát từ  những vấn đề  nêu trên với thực tiễn học sinh của trường  <br /> THCS Lê Đình Chinh tôi mạnh dạn áp dụng và viết đề  tài “ Một số  kinh  <br /> nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại trường  <br /> THCS Lê Đình Chinh”<br /> <br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài<br /> <br /> a) Mục tiêu<br /> <br /> ­ Nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tuyển chọn và bồ dưỡng học <br /> sinh giỏi môn điền kinh, giúp các em nắm vững kiến thức, hoàn thện kĩ <br /> năng, mạnh dạn, tự giác trong tập luyện cũng như thi đấu.<br /> <br /> ­ Tạo cho các em sự  hứng thú, yêu thích môn học, hào hứng trong tập <br /> luyện.<br /> <br /> ­ Rèn cho các em tính kỷ  luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, tác  <br /> phong nhanh nhẹn, sự cố gắng, tính thật thà…<br /> <br /> b) Nhiệm vụ của đề tài<br /> <br /> ­ Nhận thức thực trạng tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền  <br /> kinh tại đơn vị, từ đó thấy rõ những nhược điểm cần khắc phục.<br /> <br /> ­ Trao đổi với đồng nghiệp về  nội dung, phương pháp trang thiết bị  tập <br /> luyện khi tổ chức tập luyện, bồi dưỡng…<br /> <br /> ­ Đánh giá sơ bộ ưu điểm của đề tài.<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br /> <br />       Giải pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn điền kinh  <br /> tại trường THCS Lê Đình Chinh<br /> <br />       4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 4<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br />         Đề  tài này được thực hiện trong phạm vi các nội dung chạy và nhảy <br /> của các em học sinh trong đội tuyển môn điền kinh năm học 2016 – 2017 và <br /> năm học 2017 – 2018 tại trường THCS Lê Đình Chinh.<br /> <br />       5. Phương pháp nghiên cứu:<br />     ­ Phương pháp quan sát sư phạm: Quan sát hoạt động giảng dạy thể <br /> dục của các đồng nghiệp, giờ huấn luyện các môn thể thao của trường bạn, <br /> theo dõi cụ thể từng đối tượng học sinh của các đội tuyển, xem xét mức độ <br /> hứng thú tập luyện TDTT nói chung.                          <br /> <br />      ­ Phương pháp phỏng vấn tọa đàm: Tôi đã tiến hành phỏng vấn bằng <br /> phiếu gửi cho các em HS, trao đổi và thảo luận với một số giáo viên giảng <br /> dạy thể  dục, một số  đồng nghiệp các trường bạn và một số  HS ham thích <br /> TDTT để  xác định rõ thêm nguyên nhân cơ  bản dẫn đến ham thích hoặc  <br /> không   ham   thích   tập   luyện   TDTT   nói   chung   và   các   môn   thể   thao   trong  <br /> chương trình Thể dục THCS nói riêng.   <br /> <br /> ­ Phương pháp thử nghiệm, khảo nghiệm.                                                      <br /> ­ Phương pháp thống kê: thống kê kết quả qua kiểm tra, thi đấu<br /> <br /> I. Phần nội dung<br /> <br /> 1. Cơ sở lý lý luận <br /> <br />           Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được chuẩn bị và triển  <br /> khai từ rất sớm, ngay sau Đại hội Đảng lần thứ XI (năm 2011), Nghị quyết  <br /> số 29­NQ/TW ngày 04/11/2013 của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung  <br /> ương Đảng (khóa XI) về  đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, <br /> đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị <br /> trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tiếp theo là Nghị <br /> quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương <br /> trình, sách giáo khoa giáo dục phổ  thông. Quyết định số  404/QĐ­TTg ngày <br /> 27/03/2015 của Thủ  tướng Chính phủ  phê duyệt Đề  án đổi mới chương  <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 5<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trong đó, giáo dục thể chất là một <br /> trong 8 năng lực chủ  yếu, có tầm quan trọng đặc biệt góp phần phát triển  <br /> toàn diện cho học sinh.<br /> <br />          Giáo dục thể chất là một loại hình dạy học, mà nội dung chuyên biệt là <br /> dạy học vận động (động tác) và phát triển có chủ đích các tố chất vận động <br /> của con người. Trong quá trình học thể  chất giúp cho các em thiết lập mối <br /> quan hệ  với bạn bè, hình thành thói quen, tính kiên nhẫn và sự  năng động <br /> trong luyện tập, từ đó dần hình thành nhân cách, đồng thời hình thành những  <br /> kĩ năng  ứng xử, giao tiếp, những hành vi đạo đức đúng đắn góp phần hình  <br /> thành lối sống lành mạnh.<br /> <br /> 2. Thực trạng <br /> <br />          Tuy nhiên thực tế hiện nay, vấn đề giáo dục thể chất trong các cấp học  <br /> nói chung và THCS nói riêng còn tồn tại nhiều bất cập, việc giáo dục thể <br /> chất cho các em chưa nhận được sự quan tâm đúng mức từ phía gia đình, nhà <br /> trường và xã hội. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học còn  <br /> rất thiếu thốn, khó khăn. Nhà trường chưa có khu tập luyện thể chất phải sử <br /> dụng khuôn viên chung của trường làm nơi tập luyện. Bên cạnh đó vẫn còn <br /> tư tưởng xem nhẹ giáo dục thể chất, coi thể dục là môn phụ. Không ít người <br /> cho rằng học sinh đến trường mục đích là chỉ   “lo cái đầu” là học văn hóa, <br /> còn thể dục thể thao chỉ là phần hỗ trợ. Thể thao học đường chưa chở  thành  <br /> sân chơi đích thực cho học sinh trong việc đem lại giá trị  phát triển thể  lực <br /> góp phần hoàn thiện toàn diện nhân cách cho học sinh. Một số  phụ  huynh  <br /> không nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục thể chất, sợ con mệt khi  <br /> vận động nhiều nên tìm mọi cách cho con mình được miễn học Thể dục, thay <br /> vì khuyến khích con vận động. Nhiều học sinh tham gia học Thể  dục chỉ <br /> mang tính chất đối phó. Vậy phải làm thể nào để thay đổi cách nhìn nhận của  <br /> mọi người về  tác dụng to lớn của giáo dục thể  chất? theo tôi thiết nghĩ,  <br /> <br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 6<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> chừng nào xã hội chúng ta thực sự  coi thể  thao là một nghề  nghiệp ngang  <br /> bằng với các nghề nghiệp khác, có thể sống được bằng nghề thì xã hội mới  <br /> có cái nhìn đúng đắn hơn. <br /> <br /> Các gia đình và học sinh mới quan tâm hơn trong việc đầu tư  nâng cao  <br /> chất lượng thể  chất, tầm vóc. Sự  khổ  luyện vất vả  của các em được quan  <br /> tâm, động viên nhiều hơn cả về vật chất và tinh thần cũng sẽ là động lực to  <br /> lớn để  các em có niềm tin để  cố  gắng rèn luyện đạt được những thành tích <br /> cao hơn.<br /> <br /> 3. Nội dung và và hình thức của giải pháp<br /> <br /> a) Mục tiêu của giải pháp<br /> <br /> Muốn có được thành tích thì phải có nhân tố  con người, chúng ta phải <br /> chú ý đến tuyển chọn các em  ở  đội tuyển khối dưới và các em có thành tích <br /> năng khiếu nổi trội, tố chất tốt. Chúng tôi phát hiện các nhân tố này thông qua  <br /> tập luyện, kiểm tra và đặc biệt là thông qua hội khỏe hàng năm tại đơn vị.  <br /> Xây dựng kế hoạch tập luyện sớm, kết hợp với quan tâm động viên kịp thời  <br /> cả  về  tinh thần lẫn vật chất mới có thành tích tốt . Bồi dưỡng cho các em  <br /> chuẩn bị tốt về  thể lực chung và thể lực chuyên môn  là vô cùng quan trọng  <br /> bởi các tố chất thể lực nó có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau.  <br /> Do vậy tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi thể dục thể thao trong trường  <br /> THCS  dự thi cấp huyện, cũng như dự thi cấp tỉnh có được kết quả thành tích  <br /> tốt nhất, không phải  là công việc  đơn giản, đòi hỏi người tuyển chọn và <br /> huấn luyện tìm ra những biện pháp tối ưu nhất để gây hứng thú cho học sinh <br /> tập luyện, giúp các em nắm vững kiến thức, hoàn thiện kỹ  năng nâng cao <br /> thành tích đạt kết quả  tốt nhất.  Đặc biệt ở trường THCS Lê Đình Chinh bản <br /> thân tôi luôn chú ý quan sát uốn nắn các em và phát hiện các em có tố chất tốt,  <br /> nên chú trọng đối tượng các em từ  khối dưới vì các em khối dưới, cụ  thể <br /> khối 6, 7.  Ở  khối này các em thường nhạy cảm, thích tập luyện, muốn thể <br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 7<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> hiện mình. Vì thế chúng ta dễ phát hiện bởi các em hăng say luyện tập và dễ <br /> bộc lộ năng khiếu, nhất là đối với môn điền kinh.<br /> <br /> b)  Nội dung và cách thực hiện giải pháp<br /> <br /> Giải pháp 1: Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi  <br /> người về  Thể  dục thể  thao. Chúng ta thường nghĩ rằng, luyện tập thể  dục  <br /> thể  thao đơn giản chỉ  là để  thư  giãn và rèn luyện cơ  bắp. Tuy nhiên thực tế <br /> cho thấy luyện tập thể  dục thể  thao còn có nhiều lợi ích khác nữa. Vì chưa <br /> biết đến tác dụng của tập luyện TDTT nên nhiều người chưa coi trọng hoạt  <br /> động này. Cũng tồn tại  ở  một bộ  phận không nhỏ  học sinh và phụ  huynh  <br /> nhận thức vấn đề  này chưa rõ nên nhiều em chưa tham gia hoặc tập luyện <br /> không tích cực. Ngay từ  đầu năm học, hoặc trong các buổi tập, tôi tuyên  <br /> truyền đến các em học sinh, phụ  huynh hiểu được rằng: Cái quý nhất của  <br /> mỗi con người là sức khỏe và trí tuệ. Có sức khỏe tốt sẽ tạo điều kiện cho trí  <br /> tuệ được phát triển tốt hơn. Không chỉ thế  TDTT giúp cho học sinh có được <br /> sức khỏe tốt từ đó có thể học tập và tham gia các hoạt động của nhà trường <br /> đạt hiệu quả  cao hơn. TDTT góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn <br /> diện giúp các em trở thành con người có ích cho xã hội.<br /> <br /> Khi tham gia các hoạt động TDTT đòi hỏi học sinh phải có tính kỷ  luật <br /> cao, tinh thần và trách nhiệm trước tập thể, tác phong nhanh nhẹn, sự  cố <br /> gắng, tính thật thà trung thực... chính vì vậy, TDTT góp phần giáo dục đạo <br /> đức và hình thành nhân cách cho học sinh.<br /> <br /> Tập luyện TDTT thường xuyên có kế hoạch giúp các em có một lối sống  <br /> lành mạnh vui tươi, học tập và làm việc khoa học.<br /> <br /> Tập luyện TDTT thường xuyên, đúng phương pháp khoa học sẽ làm cho <br /> cơ  thể phát triển thể hiện  ở sức nhanh, sức mạnh, sức bền linh hoạt của cơ <br /> thể tăng lên.<br /> <br /> <br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 8<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> Sức khỏe có vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Để  có được <br /> một sức khỏe tốt không phải là điều khó khăn mà nó nằm trong sự  lựa chọn <br /> của mỗi người. Hãy tập luyện TDTT ngay từ  bây giờ  em sẽ  thấy thay đổi  <br /> từng ngày, sẽ có sức khỏe tốt một tinh thần thoải mái hơn và khi có sức khỏe <br /> sẽ làm được nhiều điều mà mình mong muốn.<br /> <br /> Trong giai đoạn đổi mới, giáo dục phát triển thì môn giáo dục thể chất <br /> càng được coi trọng đặc biệt là tuyển chọn và bồi dưỡng đội tuyển thể dục,  <br /> thể  thao. Vì thế  ngay từ  đầu năm học sau khi làm tốt công tác tuyên truyền,  <br /> tôi đã tuyển chọn và bồi dưỡng đội tuyển thể  dục, thể  thao nhằm chuẩn bị <br /> tốt cho tập luyện và thi đấu đạt hiệu quả  tốt nhất được phụ  huynh và học <br /> sinh đồng lòng ủng hộ hơn so với những năm học trước.<br /> <br /> Giải pháp 2: Tuyển chọn những hạt nhân tiêu biểu vào đội tuyển.  <br /> <br /> Khi giảng dạy bộ môn thể dục, giáo viên phải nhiệt tình  cũng như gần  <br /> gũi,  động viên học sinh kịp thời. Tạo cho các em sự hứng thú, yêu thích  môn  <br /> học, hào hứng trong tập luyện. Từ  đó các em nhiệt tình  tập luyện. Vì môn  <br /> Thể  dục, thể  thao có rất nhiều   môn thi, do vậy việc tuyển chọn phải tập  <br /> trung vào các tiết học  ở  các nội dung khác nhau, sao cho phù hợp, đúng đối <br /> tượng, sát kết quả. <br /> <br /> Hội khỏe cấp trường hàng năm (ngày 15/10) là cơ hội tốt để phát hiện <br /> các tài năng  ở  những nội dung khác nhau. Ngoài ra có thể   tuyển chọn thông <br /> qua bạn bè, vì các em thường xuyên chơi với nhau dễ phát hiện cũng như phát <br /> huy được tố  chất. Bên cạnh đó, do  ở  THCS nội dung thể  dục thường do  <br /> nhiều giáo viên phụ  trách, mỗi người phụ  trách một khối lớp nhất định cho  <br /> nên việc chọn thông qua đồng nghiệp là rất cần thiết.<br /> <br /> Giải pháp 3: Tham mưu với nhà trường xây dựng kế hoạch tập luyện:<br /> <br />            + Thời gian: tiết 5 các buổi chiều thứ  tư  hàng tuần, !5h – 17h thứ  7  <br /> hàng tuần từ 04/11/2017 đến 28/02/2018.<br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 9<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br />            + Địa điểm: Khu vực sân thể dục, Đường chạy (Đường lên đài tưởng <br /> niệm Liệt sĩ).<br /> <br />  + Kinh phí: Nhà trường hỗ trợ kinh phí mua nước uống, vôi kẻ sân.<br /> <br />          Giải pháp 4: Tiến hành tập luyện<br /> <br />     Dù bất kỳ  giai đoạn nào của quá trình huấn luyện thì công tác huấn  <br /> luyện thể lực chung được coi là then chốt. Bởi vì thể lực chung cùng với thể <br /> lực chuyên môn được coi là nền tảng của việc phát triển thành tích. Công <br /> việc này đòi hỏi người huấn luyện nghiên cứu, đưa ra các bài tập  phù hợp <br /> từng đối tượng học sinh, cũng như sức khoẻ giới tính đạt hiệu quả nhất. Xét  <br /> thực tế  huấn luyện cho thấy việc phát triển tố  chất thể  lực đồng thời phát <br /> triển kỹ  thuật cho các em  trong quá trình huấn luyện. Quan sát các buổi tập <br /> của đội tuyển để đánh giá nhận xét việc tập luyện về khả năng phối hợp vận <br /> động, việc thực hiện  kỹ  thuật động tác, việc sử  dụng nội dung huấn luyện  <br /> thể  lực nhằm nâng cao thành tích cho phù hợp, tìm hiểu hiệu quả  trong quá <br /> trình thực nghiệm đưa ra các bài tập và nội dung huấn luyện các bài tập vào <br /> thực tế. Sau khi tiến hành nghiên cứu, lựa chọn và xác định các bài tập thể <br /> lực nhằm phát triển thành tích cá nhân cũng như  đồng đội cho học sinh nắm <br /> vững để áp dụng vào thực hành.<br /> <br /> Trong   quá   trình   huấn   luyện   bồi   dưỡng   đội   tuyển   thể   dục,   thể   thao  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh. Tôi xin trao đổi một số bài tập đạt hiệu quả đạt <br /> thành tích cao:<br /> <br />  Bài tập phát triển chung và chuyên môn: <br /> <br /> Khác với các môn học khác, Thể  dục là môn học thực hành là chủ  yếu,  <br /> cho nên người học phải có sự chuẩn bị để cơ thể có thể thích nghi được với  <br /> hoạt động luyện tập, hình thành động  tác mới bằng các động tác khởi động <br /> chung  là xoay các khớp, làm nóng cơ  thể  và kéo giãn các cơ, tiến hành khởi  <br /> <br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 10<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> động chuyên môn các động tác bổ  trợ  cho chạy, tại chỗ  và di động, bổ  trợ <br /> chuyên sâu của từng nội dung sao cho phù hợp như:<br /> <br />  Nội dung nhảy cao cho các em đứng tại chỗ đá mở hông từ 5 đến 10 lần  <br /> của từng chân rồi chuyển sang đá lăng trước sau khoảng 10 lần, đá  lăng ngang <br /> khoảng 10 lần, đứng tại chỗ  bật cao co gối hoặc tại chỗ chạy nâng cao đùi <br /> 15 – 20 lần. <br /> <br /> Nội dung nhảy xa ngoài động tác bổ  trợ  chạy cho các em đà 1­3 bước <br /> giậm nhảy bước bộ,  bật xa tại chỗ, bật nhảy  đổi chân trên bậc thềm cao 20  <br /> – 30cm 20 – 25 lần hoặc chạy lên cầu thang.<br /> <br /> Nội dung chạy   bền cho các em thực hiện tốt bổ  trợ  chạy bước nhỏ,  <br /> chạy gót chạm mông, chạy nâng cao đùi, chạy lên dốc, chạy tăng dần tốc độ <br /> hoặc giảm dần tốc độ theo hiệu lệnh còi, ngoài ra giáo viên nên  sử dụng  các  <br /> bài tập dưới dạng trò chơi, nhằm kích thích hưng phấn các em tập luyện. <br /> Một số  trò chơi: chạy theo địa hình qui định, chạy vượt chướng ngại vật, <br /> chạy thoi tiếp sức,  lò cò tiếp sức, nhảy dây cá nhân... thi đua giữa tổ với nhau  <br /> hoặc cá nhân với nhau tăng cường vận động linh hoạt khéo léo tăng các tố <br /> chất nhanh, mạnh, bền<br /> <br />  Bài tập bổ trợ chạy ngắn<br /> <br /> Đặc điểm nổi bật của chạy ngắn là cường độ  hoạt động có thể  đạt tới  <br /> mức cao nhất.  Cần thực hiện tốt các động tác bổ  trợ  cho chạy: chạy bước  <br /> nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạ sau (thực hiện tại chỗ thực hiện di chuyển).<br /> <br /> Thực hiện tốt các động tác bổ trợ xuất phát như: Xuất phát từ một số tư <br /> thế khác nhau( đứng mặt, vai, lưng  hướng chạy), tư thế sẵn sàng – xuất phát, <br /> ngồi mặt hướng chạy ­ xuất phát, xuất phát cao – chạy nhanh. Mục đích là <br /> rèn luyện phản xạ, phát triển tố chất nhanh, giúp các em xuất phát được tốt,  <br /> nên sử dụng tốt trong giờ học chính khoá sau đó áp dụng tập luyện vào buổi <br /> huấn luyện mới đạt hiệu quả cao.<br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 11<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br />    Cho nên khi tập luyện môn chạy ngắn, cần nâng cao cường độ  hưng <br /> phấn và tính linh hoạt, phát triển sức nhanh. Nên sử  dụng các bài tập tốc độ <br /> chạy đoạn ngắn 10 – 20 và 20­60m và tăng dần cự  ly  ở  các lần sau nhưng  <br /> phải phù hợp độ tuổi giới tính, không nên áp dụng cùng một cự ly cho các đối  <br /> tượng khác nhau. Cụ  thể  dưới hình thức:  Các bài tập xoạc, ép dẻo,  chạy <br /> đuổi, chạy biến tốc, chạy tốc độ cao. Để có hiệu quả cao các bài tập trên đều <br /> thực hiện với thời gian ngắn, lưu ý thời gian nghỉ giữa các lần  tập phải đủ <br /> để hồi phục trở lại gần mức ban đầu mới cho chạy lặp lại. Ngoài ra còn sử <br /> dụng các dạng bài tập phản xạ, trò chơi vận động. <br /> <br />  Bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ. <br /> <br /> Các  bài tập khắc phục trọng lượng cơ  thể như: Đứng lên ngồi xuống  <br /> bằng một chân, bật xa tại chỗ, bất cao co gối, bật nhảy bằng m ột chân hoặc <br /> hai chân tay chạm vật trên cao… Muốn có được thành tích, yêu cầu huấn <br /> luyện phải nắm chắc tố chất sức bật của từng em mà đưa ra  kỹ thuật bài tập <br /> cho phù hợp. <br /> <br />       Tăng cường tần số động tác tham gia vào hoạt động, tăng cường trọng tải  <br /> lớn để  gây hưng phấn mạnh đối với các đơn vị  vận động nhanh có hưng <br /> phấn thấp.<br /> <br />  Bài tập bổ trợ kỹ thuật nhảy xa  kiểu ngồi.<br /> <br /> + Nhảy qua ghế thể dục bằng các hình thức khác nhau.<br /> <br /> + Nhảy dây cá nhân.<br /> <br /> + Bật nhảy tại chỗ.<br /> <br /> + Tập đứng lên ngồi xuống nhiều lần bằng một chân.<br /> <br /> + Đà 1 – 3  bước đá lăng<br /> <br /> + Chạy đà  3 – 5 bước giậm nhảy  bước bộ.<br /> <br /> + Chạy đà tự do giậm nhảy tay với vào vật ở trên cao.<br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 12<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> + Phối hợp chạy đà giậm nhảy bước bộ trên không nhảy xa kiểu “ngồi”.<br /> <br /> + Giáo viên phân tích, làm mẫu động tác, cả nhóm thực hiện.<br /> <br /> + Chạy đà số bước tăng dần 13, 15, 17. Ở các bước chạy đà lẻ, đặt chân  <br /> giậm nhảy phía sau số bước chạy đà.<br /> <br />  Bài tập bổ trợ nhảy cao kiểu bước qua<br /> <br /> + Trong các kĩ thuật nhảy cao, nhảy cao kiểu bước qua là  kiểu  nhảy  <br /> đơn giản nhất, được sử  dụng trong các tiết học chính khóa đối với học sinh <br /> THCS.<br /> <br /> + Đà 1 – 3 bước đá lăng<br /> <br /> + Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.<br /> <br /> + Bật nhảy bằng một chân hoặc hai chân tay với vào vật trên cao. <br /> <br /> + Chạy đà chính diện giậm nhảy chân qua xà.<br /> <br /> + Tập các động tác rèn luyện độ  linh hoạt của khớp hông và phát triển  <br /> sức mạnh chân, sức bật cao (tại chỗ đá lăng, chạy đà đá lăng, đá lăng vào <br /> vật treo trên cao, trò chơi rèn luyện sức mạnh chân...)<br /> <br /> + Tập đánh tay kết hợp giậm nhảy<br /> <br /> + Tập mô phỏng giậm nhảy qua xà<br /> <br /> + Tập hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua <br /> <br /> + Tập nhảy từ trên cao xuống (từ ghế băng, bục, bậc thang...) đệm hoặc  <br /> hố cát thực hiện chùng gối để giảm chấn động;<br /> <br />  Các bài tập phát triển sức b ền (ch ạy c ự ly trung bình)<br /> <br /> Bài   tập   sức   bền   ngoài   thực   hiện   tốt   các   giai   đoạn   và     tập   luyện  <br /> thườ ng xuyên. Giáo viên  cần chú trọng các động tác bổ  trợ  cho chạy nh ất <br /> là động tác đạp thẳng chân sau.<br /> <br /> <br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 13<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br />  Sức bền thườ ng sử  dụng các bài tập và khối lượ ng lớn đế n rấ t lớ n, <br /> có cườ ng độ  từ  40% đến 85% sức, quãng nghỉ  ngơi không có hoặc rất <br /> ngắn, nghỉ  ngơi tích cực bằng đi bộ  hoặc chạy nhẹ  nhàng, các dạng bài  <br /> tập<br /> <br /> Tập sức bền bằng các trò chơi vận độ ng hoặc một số  bài tậ p: tập  <br /> chạy phối hợp với thở “hai l ần hít vào, hai lần thở ra”, ch ạy vượ t ch ướ ng  <br /> ngại vật, nhảy dây bền, tâng cầu tối đa… <br /> <br /> Tập sức bền bằng đi bộ  hoặc chạy trên đị a hình tự  nhiên có tính thờ i  <br /> gian hoặc không tính thời gian. C ự  ly tăng dần nữ  từ  500m lên là 800m,  <br /> nam từ  1000m lên  1500m, Qua thời gian t ập luy ện quên dần, cho các em <br /> chạy cự  ly dài hơn nữ  từ  800m lên đến 1500m, nam t ừ  1500m lên 2500m <br /> để các em  chịu đựng sức bền khi thi đấu mới đạ t hiệu quả. <br /> <br /> Khi thực hiện chạy bền giáo viên cần phân tích hít thở sâu khi chạy, cứ <br /> hai bước chạy hít sâu vào bằng mũi, hai bước chạy thở ra bằng miệng chú ý <br /> đến phân phối sức phù hợp và tận dụng cự ly ngắn nhất đặc biệt khi chạy cự <br /> ly đường vòng.<br /> <br /> Giáo viên giao bài tập về  nhà, vì môn chạy bền yêu cầu phải tập <br /> thườ ng xuyên, liên tục mới đạt hiệu quả  cao. Các em giành thời gian tập  <br /> vào buổi sáng.<br /> <br /> <br /> <br /> 4. Mối quan hệ gi ữa các giải pháp, biện pháp<br /> <br />   Các biện pháp và giải pháp đã nêu trong đề  tài có mối quan hệ <br /> chặt chẽ  thức đẩy lẫn nhau để  đath đượ c kết quả  vao nhất. Với một <br /> môn học chưa thực sự  đượ c coi trọng thì sự  tuyên truyền tốt, tạo đượ c <br /> sự  đồng tình của phụ  huynh và yêu thích môn học của học sinh là thành <br /> quả  đầu tiên chuẩn bị  tốt nhân lực cho quá trình tập luyện và dự  thi. <br /> Chính sự  quan tâm, động viên của phụ  huynh là động lực để  các em cố <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 14<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> gắng trong t ập luy ện. Đây là yếu tố  quan trọng giúp cho việc lựa chọn  <br /> những hạt nhân tiêu biểu vào  đội tuyển. Bởi chỉ  khi ph ụ  huynh  đòng <br /> tình, học sinh yêu thích môn học lúc này học sinh mới nỗ  l ực t ập luy ện  <br /> bộc lộ hết tố ch ất, lúc này việc lựa chọn m ới th ực s ự chính xác.<br /> <br /> Sau   qua   trình   chọn   lựa   đổi   tuyển,   việc   tham   m ưu   t ốt   v ới   nhà <br /> trườ ng là cơ  sở  để  thầy và trò đượ c hỗ  trợ  tốt nhất về sở vật chất, th ời  <br /> gian tập luy ện. Sự  chu ẩn b ị  t ốt bài dạy của giáo viên sẽ  quyết đị nh đế <br /> kết quả  tập luy ện của học sinh. Vì vậy, đòi hỏi giáo viên phải chuẩn bị <br /> bài soạn, dụng c ụ  t ập luy ện, cách bố  trí và tổ  chức học sinh t ập luy ện  <br /> khoa học, các bài tập phải phù hợp với trình độ  của học sinh, truy ền đạt  <br /> ngắn gọn dễ  hiểu, học sinh d ễ ti ếp thu và luyện tập hình thành kĩ năng  <br /> một cách dễ dàng.<br /> <br /> Trong quá trình tập luyện, giáo viên phải thườ ng xuyên gần gũi, <br /> động viên, khích lệ, kết hợp v ới các phươ ng pháp trò chơi tạo cho các  <br /> em sự hứng thú, yêu thích môn học hào hứng trong t ập luy ện.<br /> <br />   Cũng như  các bộ  môn thể  dục thể  thao khác, để  nâng cao chất <br /> lượ ng cần phải tổ chức cho các em thi đấu, qua thi đấu có sự  cạnh tranh <br /> hơn thua lẫn nhau, giúp các em có  hướ ng phấn  đấu, tập luyện nhiều <br /> hơn. Đặc biệt, khi đượ c thi đấu giao lưu với các trườ ng ban, học sinh có <br /> cơ  hội để  thể  hiện sở  trườ ng của b ản thân, qua đó kích lệ  nhiều học  <br /> sinh cùng tham gia t ập luy ện h ơn.<br /> <br /> 5. Kết quả khảo nghi ệm<br /> <br />    Qua thực tế  nghiên cứu và áp dụng một số  bài tập bồi dưỡng đội <br /> tuyển học sinh giỏi thể  dục, thể  thao   trường THCS Lê Đình Chinh, bản  <br /> thân đã thu được kết quả  đáng phấn khởi, chất lượng dạy học được nâng <br /> lên rõ rệt. Nhưng điều đáng nói hơn là học sinh đã biết thực hiện bài tập  <br /> <br /> <br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 15<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> một cách dễ dàng, tự tin, nắm được kỹ thuật một cách chắc chắn, khó quên, <br /> các em hào hứng luyện tập. <br /> <br />            Tại Hội thi HSG TDTT năm học 2016­1017 đội tuyển điền kinh đã  <br /> đạt được một số giải:<br /> <br /> TT Họ và tên Lớp Nội dung  Giải Ghi chú<br /> thi<br /> 1 Nguyễn Đình Vương Nguyên 9A1 Nhảy cao Nhất<br /> 2 Nguyễn Đình Vương Nguyên 9A1 Nhảy xa Ba<br /> 3 Nguyễn Anh Vũ 8A2 Chạy  Ba<br /> 1500m<br /> 4 Phan Thị Thanh Tuyền 8A4 Chạy 800m Ba<br />       <br /> <br />  Tại hội khỏe phù đổng năm học 2017­2018 vừa qua cả  đội cũng đã  <br /> gặt hái được những thành công đáng khích lệ:<br /> <br /> TT Họ và tên Lớp Nội dung  Giải Ghi chú<br /> thi<br /> 1 Nguyễn Đăng Hiếu 9A3 Nhảy cao Đồng giải Ba<br /> 2 Nguyễn Đăng Hiếu 9A3 Nhảy xa Nhất<br /> 3 Dương Thanh Long 9A3 Nhảy xa Nhì<br /> 4 Dương Thanh Long 9A3 Nhảy cao Đồng giải Ba<br /> 5 Phan Thị Thanh Tuyền 9A4 Chạy 800m Đồng giải Ba<br /> 6 Phan Thị Thanh Tuyền 9A4 Nhảy xa Nhất<br /> 7 Nguyễn Chí Thanh 8a3 Chạy  Đồng giải Ba<br /> 1500m<br /> <br /> <br />  Đặc biệt, thầy và trò còn vui mừng hơn khi Em Nguyễn Đăng Hiếu  <br /> học sinh lớp 9a3 đã được chọn bồi dưỡng và thi đấu tại Hội khỏe Phù <br /> Đổng cấp tỉnh năm 2018, đạt giải nhất nội dung nhảy xa nam.<br /> <br /> <br /> <br /> III. Phần kết luận, kiến nghị<br /> <br /> 1. Kết luận<br /> <br /> <br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 16<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> Tóm lại, việc học môn thể dục trong nhà trường phổ thông là một động <br /> lực quan trọng để  góp phần hoàn thiện về  mặt thể  chất ngoài ra còn có tác <br /> dụng tích cực thúc đẩy các mặt giáo dục khác phát triển. Vì vậy,  mỗi giáo <br /> viên chúng ta phải trau dồi kiến thức, tự hoàn thiện mình, luôn trăn trở tìm ra  <br /> những phương pháp soạn giảng, tập luyện phù hợp khắc phục những khó <br /> khăn để đưa chất lượng GDTC ngày càng phát triển. Đào tạo cho xã hội thế <br /> hệ  tương lai là những con người toàn diện có sức khoẻ  dồi dào, có thể  lực <br /> cường tráng, dũng khí kiên cường để tiếp tục sự nghiệp cách mạng của Đảng <br /> và sống cuộc sống vui tươi lành mạnh.<br /> <br /> 2. Kiến nghị<br /> <br />     Chúng ta đều biết TDTT là một lĩnh vực khoa học, không có kiến thức  <br /> khoa học về  TDTT thì không có niềm tin mãnh liệt vào lợi ích, tác dụng kỳ <br /> diệu của TDTT đối với sức khoẻ con người và không thể xây dựng cho mình  <br /> nếp sống văn minh khoa học, nếp sống hằng ngày rèn luyện thân thể  đều <br /> đặn. Cho nên việc GDTC là con dao hai lưỡi, người giáo viên hướng dẫn học <br /> sinh tập luyện mà không nắm được tình hình sức khoẻ, đặc điểm sinh lý của  <br /> học sinh thì dễ đưa đến hậu quả khó lường, gây nguy hại đến sức khoẻ, tác  <br /> động xấu đến sự phát triển tố chất của học sinh. <br /> <br /> Để thực hiện được chương trình và giảng dạy cho học sinh tập luyện  <br /> có hiệu quả, điều quan trọng có tính quyết định là phải có giáo viên thể  dục <br /> có trình độ  vững vàng, yêu thích TDTT, có sức khoẻ tốt. Xuất phát từ những  <br /> yêu cầu đó, tôi đưa ra một số kiến nghị  sau:<br /> <br /> * Đối với giáo viên Thể dục:<br /> <br /> ­ Giáo viên thể dục phải thường xuyên học tập, tự bồi dưỡng nâng cao <br /> trình độ  nghiệp vụ  để  đáp  ứng yêu cầu của tiến trình giảng dạy, nâng cao  <br /> chất lượng dạy học của bộ  môn, phải dự  giờ  trao đổi kinh nghiệm, tham  <br /> khảo các bài giảng mẫu để  rút kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ  sư  phạm.  <br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 17<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> Giáo viên luôn tìm tòi những phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện <br /> thực tiễn, không áp đặt, không máy móc.<br /> <br /> ­ Nhà trường thường xuyên tạo điều kiện cho giáo viên đi học các lớp  <br /> bồi dưỡng chuyên môn để  nâng cao nghiệp vụ  giảng dạy, phục vụ  tốt cho  <br /> công tác chăm lo sức khoẻ học sinh.<br /> <br /> * Đối với các cấp chính quyền, Phòng giáo dục và đào tạo, Nhà trường: <br /> <br /> Để đảm bảo công tác GDTC cho học sinh đòi hỏi phải tăng cường các <br /> thiết bị  dụng cụ  phục vụ  cho việc giảng dạy của thầy cô và của việc tập <br /> luyện của trò theo hướng:<br /> <br /> ­ Các cấp chính quyền địa phương: Quan tâm tạo điều kiện về quĩ đất <br /> xây dụng khu tập luyện, giáo dục thể chất.<br /> <br /> ­ Phòng Giáo dục và Đào tạo: Cấp thêm một số trang thiết bị phục phụ <br /> dạy học giáo dục thể chất, xây dựng phòng học các môn có sự ghi chép cũng  <br /> như  các môn học có tính đối kháng như  môn cờ  vua, bóng bàn. Tiến tới xây  <br /> dựng nhà tập đa năng để đảm bảo tập luyện khi thời tiết không thuận lợi.<br /> <br /> ­ Đối với Nhà trường:  Thường xuyên cải tạo và nâng cấp các sân tập, <br /> Học sinh và Giáo viên tự  làm thêm một số  thiết bị  dụng cụ như: cờ, hố cát, <br /> sân bóng, xà nhảy...góp phần làm giàu thêm cơ  sở  vật chất của nhà trường <br /> phục vụ tốt cho công tác GDTC cho học sinh. <br /> <br /> ­ Đề tài này không thể tránh khỏi hạn chế thiếu sót, mong các bạn đồng <br /> nghiệp và Ban giám khảo đóng góp ý kiến, bổ  sung để  tôi có thêm các biện  <br /> pháp mới hay hơn, sát thực hơn với thực tiễn địa phương và từng đối tượng <br /> học sinh, để góp phần xây dựng con người phát triển một cách toàn diện./.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 18<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> 1. Sách giáo viên thể dục 8,9 của Nhà xuất phản giáo dục<br /> <br /> 2. Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất  của tác giả <br /> Nguyễn Toán, Nguyễn Sĩ Hà.<br /> <br /> 3. Giáo trình điền kinh của nhà xuất bản TDTT.<br /> <br />                                                                                             <br /> <br />                                                     <br /> <br />                                                              Quảng Điền, ngày 20 tháng 3 năm 2018<br /> <br />                                                                                   Người viết<br /> <br /> <br /> <br />                                                                             Hoàng Văn Cường<br /> <br /> <br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> <br />                              <br /> <br />                                                                                   Chủ tịch hội đồng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP HUYỆN<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 19<br /> Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn điền kinh tại  <br /> trường THCS Lê Đình Chinh<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hoàng Văn Cường – Giáo viên Trường THCS Lê Đình Chinh 20<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2