intTypePromotion=3

SKKN: Một số kinh nghiệm trong công tác Đội giúp nâng cao hiệu quả hoạt động ở các trường có học sinh dân tộc thiểu số

Chia sẻ: Trần Văn An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
2
lượt xem
0
download

SKKN: Một số kinh nghiệm trong công tác Đội giúp nâng cao hiệu quả hoạt động ở các trường có học sinh dân tộc thiểu số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài: Giúp các em học sinh của Liên đội phát huy được những khả năng của bản thân thông qua các hoạt động Đội. Góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường. Thúc đẩy các hoạt động phong trào của nhà trường ngày một đi lên, nâng cao hiệu quả công tác Đội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số kinh nghiệm trong công tác Đội giúp nâng cao hiệu quả hoạt động ở các trường có học sinh dân tộc thiểu số

 1. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông Mục lục                                                                                       Trang I. PHẦN MỞ ĐẦU. ……………...………………………………………2 I.1. Lý do chọn đề tài. …………….…………………………………….2 I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.  ……………………………………2 I.3. Đối tượng nghiên cứu .………………..……………………………3 I.4. Phạm vi nghiên cứu. ……………………………………………….3 I.5. Phương pháp nghiên cứu. ………………………………………….3 II. PHẦN NỘI DUNG. ………..…………………………………………3 I.1. Cơ sở lý luận.  ………………………..…………………………….. 3 II. 2. Thực trạng.  ………...……..……………………………………….4 a. Thuận lợi, khó khăn.…………………………………………………….4 b. Thành công, hạn chế……………………………………………………5 c. Mặt mạnh, mặt yếu………..……………………………………………5 d. Nguyên nhân, các yếu tố tác động ……………………………..……….6 e. Phân tích, đánh giá các vấn đề thực trạng mà đề tài đặt ra ……..………6 II. 3. Giải pháp, biện pháp ……………………………………………..7 a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp ……………………………………...7 b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp  ………………7 c. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp………………………..... 15 d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp  ………………………….. 16 e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu………..  16 II. 4. Kết quả ……………………………………………………….….17 III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ …………………………………………17 III.1. Kết luận  …………………………………………………………17 ­ 1 ­                   
 2. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông III.2. Kiến nghị ……………………………………………………….18 I. PHẦN MỞ ĐẦU. I.1. Lý do chọn đề tài. Sinh thời Bác Hồ  đã nói“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì   lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Ngày nay giáo dục và đào tạo đang  được Đảng và Nhà nước quan tâm và xem đầu tư cho giáo dục là quốc sách  hàng đầu. Từ năm học 2010 – 2011, Bộ GD­ĐT đưa nội dung giáo dục kỹ năng  sống lồng ghép vào các môn học  ở  bậc Tiểu học. Đây là chủ  trương cần   thiết và đúng đắn. Đặc biệt, hoạt động công tác Đội trong trường học góp  phần quan trọng trong việc rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh và được  xác định là một trong những nội dung cơ  bản của phong trào “Xây dựng   trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông.  Nâng cao hiệu quả  hoạt động công tác Đội trong các trường Tiểu  học là một việc hết sức quan trọng và cấp thiết trong tình hình giáo dục   hiện nay. Nó không những giúp các hoạt động Đội ngày một đi lên mà còn   tạo điều kiện giúp các em học sinh có môi trường học tập và rèn luyện tốt   nhất. Qua 5 năm  làm công tác  Đội và dạy học tại trường Tiểu học Y   Ngông, việc thực hiện các hoạt động Đội cũng như  các hoạt động phong  trào của trường còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì điều kiện cơ  sở  vật chất   phục vụ  cho công tác dạy học và các hoạt động khác còn thiếu thốn, học   sinh đa số  là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế  còn   nghèo, cha mẹ học sinh chưa quan tâm đúng mức đến việc học của con em   mình ở trường cũng như ở nhà. Trường có 3 điểm trường nằm trên 3 buôn   ­ 2 ­                   
 3. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông khác nhau nên việc thực hiện các hoạt động Đội gặp không ít khó khăn. Từ  thực tế trên tôi luôn băn khoăn, trăn trở làm sao vừa dạy tốt, vừa đưa được   các hoạt động cũng như  phong trào Đội ngày một đi lên, giúp học sinh có  một môi trường học tập và rèn luyện, vui chơi tốt nhất. Vì vậy tôi chọn đề  tài  “Một số  kinh nghiệm trong công tác Đội giúp nâng cao hiệu quả   hoạt động ở các trường có học sinh dân tộc thiểu số”.          I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. ­ Giúp các em học sinh của Liên đội phát huy được những khả  năng  của bản thân thông qua các hoạt động Đội.              ­ Góp phần thực hiện có hiệu quả  phong trào thi đua  “Xây dựng   phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường. ­ Thúc đẩy các hoạt động phong trào của nhà trường ngày một đi lên,   nâng cao hiệu quả công tác Đội.         I.3. Đối tượng nghiên cứu. ­ Học sinh trường Tiểu học Y Ngông năm học 2011 – 2012; 2012 –  2013; 2013 – 2014.          I.4. Phạm vi nghiên cứu. ­ Chương trình hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở các  năm học. ­ Tình hình thực tế  và đối tượng học sinh của nhà trường trong các  năm học.           I.5. Phương pháp nghiên cứu. ­ Phương pháp nghiên cứu tài liệu. ­ Phương pháp điều tra, phỏng vấn. ­ Phương pháp kiểm tra đánh giá. ­ Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh.          II. PHẦN NỘI DUNG.          II.1. Cơ sở lí luận. ­ 3 ­                   
 4. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông Giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là quốc sách hàng  đầu trong công tác đào tạo thế  hệ  trẻ. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ  “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng   người”.  Trong giai đoạn hiện nay, đồng hành với sự  phát triển của giáo dục  thì việc nâng cao chất lượng các hoạt động công tác Đội trong các trường   học cũng được phát triển mạnh mẽ, dành được sự  quan tâm sâu sắc của   các bậc cha mẹ học sinh, các em học sinh, toàn ngành và toàn xã hội. Hiệu   quả  các hoạt động Đội ngày càng đóng vai trò quan trọng, là nội dung   không thể  thiếu trong việc giáo dục toàn diện con người mới, những chủ  nhân tương lai của đất nước. Những con người hội tụ  các phẩm chất tài  đức vẹn toàn, nhằm đáp ứng nhu cầu Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất  nước. Cũng như  các môn học khác, việc nâng cao chất lượng và hiệu quả  trong công tác Đội, đòi hỏi người Giáo viên ­ Tổng phụ trách phải nâng cao  kiến   thức   nghiệp   vụ   chuyên   môn,   xây   dựng   cho   mình   một   cách   thức,  phương pháp làm việc đúng đắn, hợp lí. Người Giáo viên – Tổng phụ trách Đội cần biết vận động các nguồn  lực ngay chính trong đơn vị  và sự  hỗ  trợ  của các cơ  quan, tổ  chức xã hội  nhằm thực hiện tốt các hoạt động của Đội. Tuy nhiên để có được kết quả tốt nhất đòi hỏi rất nhiều các yếu tố  và sự nỗ lực trong hoạt động của người Giáo viên ­ Tổng phụ  trách. Điều  đó càng cần thiết đối với những đơn vị  đặc biệt khó khăn. Do đó để  nâng  cao chất lượng hoạt động Đội tại trường, nhất là trường có đối tượng học  sinh đa số  là con em đồng bào dân tộc ít người, điều kiện cơ  sở  vật chất  của trường phục vụ cho công tác dạy học và các hoạt động còn thiếu thốn  là rất cần thiết. Từ  những thực tế  đó và qua 5 năm làm Giáo viên ­ Tổng  ­ 4 ­                   
 5. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông phụ  trách Đội đã giúp bản thân đúc kết được một số  kinh nghiệm để  giải   quyết vấn đề này.           II.2. Thực trạng.           a. Thuận lợi, khó khăn. * Thuận lợi. ­ Luôn được sự quan tâm hướng dẫn và chỉ đạo sát sao của Ban lãnh   đạo và chuyên môn nhà trường. Sự  hỗ  trợ  nhiệt tình của các anh chị  phụ  trách. ­ Học sinh rất yêu thích, nhiệt tình khi tham gia các hoạt động ngoài  giờ lên lớp. ­ Bản thân tôi được làm công tác Đội nhiều năm và thời gian làm liên   tục nên việc nắm bắt được nhiều nội dụng chương trình hoạt động. Có  cách thức hoạt động cũng như tổ chức thuận lợi. * Khó khăn                                                                                          ­ Giáo viên thực hiện đề tài phải tìm hiểu các hoạt động cho phù hợp  với đối tượng học sinh. ­ Việc nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đội đòi hỏi Giáo viên –  Tổng phụ trách đội phải sáng tạo và vận dụng linh hoạt các hoạt động một  cách phù hợp.           b. Thành công, hạn chế. * Thành công. ­ Học sinh tích cực, chủ động và hào hứng hơn khi tham gia các hoạt   động Đội. ­ Góp phần đưa phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,   học sinh tích cực” trong nhà trường đạt hiệu quả cao. ­ Được sự đồng thuận giúp đỡ của các anh chị phụ trách các lớp, chi  đội, các tổ chức xã hội ủng hộ. ­ 5 ­                   
 6. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông ­ Khắc phục được khó khăn của trường vì điều kiện kinh tế của gia   đình các em còn nghèo. ­ Đa số  học sinh yêu thích, các em hưởng được nhiều quyền lợi và  mở ra nhiều cơ hội học tập mới cho các em. * Hạn chế. ­ Công tác vận động các nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ cho các hoạt  động Đội còn gặp nhiều khó khăn.  ­ Mức độ, chất lượng của các hoạt động đòi hỏi phải thực hiện thời  gian dài, liên tục mới thu lại kết quả. ­ Khả năng hoạt động của học sinh nhất là học sinh dân tộc thiểu số  còn nhiều hạn chế nên đòi hỏi Giáo viên – Tổng phụ trách đội phải thật sự  tâm huyết, nhiệt tình trong công việc.           c. Mặt mạnh, mặt yếu. * Mặt mạnh. ­ Đề tài dễ thực hiện, không đòi hỏi cao về điều kiện cơ sở vật chất. ­ Các giải pháp, biện pháp phù hợp với đối tượng học sinh cũng như  điều kiện sống của các em. Vì vậy nội dung các hoạt động Đội được các   em yêu thích. * Mặt yếu. ­ Khi thực hiện đề tài phải linh hoạt trong việc vận dụng vì học sinh  đa số là còn em đồng bào dân tộc ít người nên trong mọi hoạt động các em  còn rụt rè, nhút nhát.  ­ Việc tham gia các hoạt động của các em còn mang tính thụ động.           d. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động. * Thành công. ­ Bản thân làm Giáo viên ­ Tổng phụ trách Đội được nhiều năm trong   trường nên có điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện đề tài.  ­ 6 ­                   
 7. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông ­ Được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Ban lãnh đạo, chuyên môn   nhà trường, các tổ chức xã hội đã giúp tôi thực hiện có hiệu quả đề tài này. * Hạn chế. ­ Khi thực hiện Giáo viên – Tổng phụ trách Đội cần kiên trì, có tinh  thần yêu nghề mến trẻ cao. ­ Để đề tài thực hiện thành công còn phải phụ thuộc vào các yếu tố  bên ngoài. e. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt   ra. Trường Tiểu học Y Ngông trong những năm qua đã có nhiều chuyển  biến tốt trong các hoạt động phong trào mà cụ  thể  là hoạt động của Liên  đội. Có được kết quả  này chính là được sự  quan tâm hướng dẫn, chỉ  đạo  sát sao của Ban lãnh đạo, chuyên môn nhà trường và được sự ủng hộ các tổ  chức xã hội. Nhiều nội dung được đưa vào trong các hoạt động Đội phù  hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường, đối tượng học sinh nên phát   huy được tính tích cực, chủ động, hứng thú của các em. Được sự ủng hộ của các tổ chức xã hội đã giúp các em học sinh gặp  hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường như các em được tặng : Học  bổng, sách vở, quần áo, cặp, bút… để đến trường.  Qua những hoạt động Đội nêu trên đã đưa trường đến với những   thành công nhất định, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,   học sinh tích cực” phát triển mạnh. Học sinh yêu thích đến trường không  còn học sinh bỏ học, các em có điều kiện để học tập, cơ hội được vui chơi  nhiều hơn.          II.3. Giải pháp, biện pháp.          a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp. ­ Nâng cao hiệu quả  hoạt động Đội trong trường, giúp học sinh ý  thức được tầm quan trọng của việc học tập. ­ 7 ­                   
 8. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông ­ Góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học   thân thiện, học sinh tích cực” và để  mỗi ngày đến trường thực sự  là một   ngày vui của học sinh.          b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp.          b.1 Xác định rõ vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người Giáo viên ­   Tổng phụ trách Đội. Để  thực hiện tốt công tác Đội trong nhà trường, trước hết người   Giáo viên – Tổng phụ trách Đội cần xác định rõ vị  trí, vai trò, trách nhiệm   của mình trong đơn vị. Căn cứ vào kế hoạch của Hội đồng đội, thực tế tại   Liên đội để  đề  ra mục tiêu, nhiệm vụ  hoạt động Đội trong năm học, cụ  thể:  ­ Ngay từ  đầu năm học, Tổng phụ  trách đội cần tổ  chức tập huấn   nghiệp vụ công tác Đội cho các anh chị phụ trách các lớp, các chi đội cũng  như  Ban chỉ  huy Liên đội về  các nội dung trọng tâm của năm học. Thông   qua việc tập huấn Tổng phụ  trách củng cố  một số  kiến thức về  các mặt   còn yếu của Liên đội trong năm học cũ và phát huy các mặt mạnh mà Liên  đội đã làm được trong năm học vừa qua, từ  đó thực hiện tốt hơn chương   trình hoạt động năm học mới. ­  Tham   mưu  với  Ban   lãnh  đạo  nhà  trường  về   chương  trình  hoạt  động, dự trù các khoản thu và chi của Liên đội trong năm học. Đề xuất các   biện pháp hỗ  trợ nguồn kinh phí để  phục vụ  cho các hoạt động Đội trong  năm học đạt kết quả tốt. ­ Tổng phụ  trách cần nắm bắt rõ chương trình công tác Đội hàng  năm của Hội đồng đội huyện, cũng như chương trình hoạt động sinh hoạt   ngoài giờ  lên lớp của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Từ  đó để  phổ  biến,   hướng dẫn cho toàn thể các anh chị phụ trách, chi đội, đội viên và nhi đồng   trong Liên đội thống nhất thực hiện. ­ 8 ­                   
 9. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông ­ Cụ thể hoá thời gian các hoạt động theo từng nội dung thông qua kế  hoạch tuần, kế hoạch tháng, kế hoạch năm. ­ Lên kế  hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công việc với   các khung thời gian nhất định và tổng kết các hoạt động theo từng chuyên  đề, chủ điểm. Thông qua kết quả các hoạt động, tổ chức đánh giá đúc kết  rút kinh nghiệm, xếp loại thi đua hàng tháng và cuối năm một cách nghiêm  túc, công bằng. Có hình thức tuyên dương, khen thưởng phù hợp cho các chi  đội, đội viên có thành tích cao trong các hoạt động.          b. 2 Phát huy vai trò của người Tổng phụ trách trong nhà trường. * Đối với Ban lãnh đạo nhà trường. ­ Tổng phụ trách phải làm tốt công tác tham mưu với Ban Lãnh đạo  nhà trường các kế hoạch hoạt động một cách kịp thời có khoa học. Báo cáo  định kì kết quả  tổ chức các hoạt động cho Ban Lãnh đạo, các anh chị phụ  trách, chi đội nhằm đúc kết rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm để tổ chức   hiệu quả hơn những hoạt động tiếp theo. ­ Có những đề xuất kịp thời, hợp lý cách thức tổ chức các hoạt động  Đội sao cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, đối tượng học  sinh của Liên đội. ­ Trường Tiểu học Y Ngông có một điểm trường chính và 2 phân  hiệu, cự li trung bình giữa các phân hiệu là 5 km. Mỗi khi tổ chức các Hội   thi hoặc các hoạt động lớn đều phải thực hiện tại điểm trường chính. Vì  vậy sẽ  khó khăn cho việc đi lại của học sinh  ở  các phân hiệu. Khi tham   mưu với Ban lãnh đạo nhà trường để  tổ  chức các hoạt động Tổng phụ  trách Đội cần có sự  điều tiết hợp lý về thời gian để  các em không phải đi  lại nhiều trong thời gian ngắn. Đồng thời khi tổ chức cần lồng ghép hợp lý  nhiều hoạt động trong một buổi để khắc phục những khó khăn trên.  Ví dụ: Khi tổ  chức hoạt động giao lưu kết nghĩa với Liên đội khác  chúng ta có thể kết hợp tổ chức các Trò chơi dân gian cấp trường. ­ 9 ­                   
 10. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông   Ngoài ra, đối với những hoạt động không cần tập trung hết học   sinh, có thể tổ chức tại các điểm trường.  Ví dụ:  Tổ  chức các hoạt động tuyên truyền, phát động các phong  trào, triển khai kế hoạch hoạt động, triển khai các hội thi … Thông qua các  văn bản hướng dẫn, chỉ  đạo cho các anh chị  phụ  trách lớp, chi đội triển   khai đến các em.  ­ Tham mưu với ban lãnh đạo nhà trường thành lập Ban tổ chức, Ban   giám khảo thật sự  tâm huyết, nhiệt tình đối với công tác đội để  giúp đỡ  Tổng phụ trách trong quá trình diễn ra các hoạt động phong trào nhằm đạt   kết quả tốt nhất. * Đối với Công đoàn, Chi đoàn nhà trường. ­ Cần phối hợp chặt chẽ  với công đoàn, chi đoàn nhà trường trong  việc giúp đỡ đội xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt   động đội. Bởi đó là một trong những yêu tố  quan trọng góp phần giúp các  hoạt động đội thành công hơn. ­ Khi tổ  chức các cuộc thi, Tổng phụ  trách đội tham mưu với Ban   lãnh đạo ký duyệt kế  hoạch, sự  giúp đỡ  của Công đoàn, Chi đoàn nhà  trường. Trong các cuộc thi cũng như các hoạt động của đội luôn có sự tham  gia của các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn, Chi đoàn trong Ban tổ  chức, Ban giám khảo. * Đối với chuyên môn nhà trường. ­ Tham mưu, phối hợp các hoạt động đội với chuyên môn một cách  nhịp nhàng để  các hoạt động vừa được tổ  chức theo đúng kế  hoạch của  Liên   đội,   vừa   không   ảnh   hưởng   đến   hoạt   động   chuyên   môn   của   nhà  trường. ­ Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn nhà trường trong việc xây dựng  kế  hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp một cách chi tiết, rõ ràng  tại các điểm trường. ­ 10 ­                   
 11. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông ­ Thường xuyên trao đổi với chuyên môn nhà trường để  thực hiện  chuyên đề nhằm có những nội dung hoạt động hay, phù hợp với đối tượng  học sinh trong trường. * Đối với các anh chị phụ trách các lớp, Chi đội. ­ Triển khai kịp thời các kế  hoạch hoạt động năm, kế  hoạch hoạt  động tháng ngay từ đầu năm học đến toàn thể các anh chị phụ trách và các   chi đội. ­ Tổng phụ  trách phải là người luôn nêu cao tình thần trách nhiệm  của bản thân đối với công việc, luôn đi đầu trong các hoạt động của nhà   trường và thực sự  là tấm gương để  các anh chị  phụ  trách các lớp, chi đội   noi theo.  ­ Trong công tác, Tổng phụ  trách đội cần thân thiện, hoà đồng với  giáo viên. Có những nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện các chỉ  tiêu của kế  hoạch đề ra một cách khéo léo, tế nhị, tránh tạo áp lực đối với các anh chị  phụ trách. ­ Khi tổ chức các hoạt động tập thể, các hội thi, Tổng phụ trách đội   cần phải hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các anh chị phụ trách. Phải có   những đánh giá khách quan, công bằng và có tính khích lệ, tuyên dương các   anh chị phụ trách trong việc đánh giá kết quả các hoạt động đồng thời giúp  đỡ  kịp thời đối với những lớp, chi đội làm chưa tốt. Chú ý nêu những tấm  gương tốt, điểm hình trong các hoạt động, chỉ ra những việc cần phải nhân  rộng, học tập và phát huy. * Đối với các Ban Chỉ huy Liên đội – Chi đội – Phụ trách sao. ­ Tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng sinh hoạt đội ngay  từ  đầu năm cho các em. Trong việc lựa chọn và bầu các em vào Ban Chỉ  huy Liên đội – Chi đội phải dựa trên nguyên tắc kế thừa từ những năm học  trước. ­ 11 ­                   
 12. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông ­ Tổng phụ  trách đội cần chú trọng phát huy tinh thần tự  quản của   Ban Chi huy Liên đội – Chi đội trong công tác Đội. ­ Thường xuyên kiện toàn, hướng dẫn các Chi đội, lớp nhi đồng cập   nhật thông tin, hệ thống hồ sơ, sổ sách Đội, Sao. ­ Thực hiện chương trình phát thanh măng non theo từng tháng, từng   chủ điểm. ­ Thực hiện chế độ báo cáo thu, chi tài chính của đội cụ thể. b. 3 Tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động của Liên đội. Ngay từ đầu năm học Giáo viên – Tổng phụ trách Đội phải xây dựng  kế  hoạch hoạt động của Liên đội trình Ban lãnh đạo nhà trường, chuyên  môn và các anh chị phụ trách, các em đội viên nhi đồng để có sự thống nhất   nội dung hoạt động một cách cụ thể. b.3.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động. Khi tổ chức hoạt động Tổng phụ trách đội cần căn cứ vào kế hoạch  hoạt động của Hội đồng đội để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phụ  hợp điều kiện cơ  sở  vật chất, đối tượng học sinh. Có thể  xây dựng kế  hoạch hoạt động đội như sau: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐỘI NĂM HỌC 2013 ­2014 Thời  Người  Ghi  Nội dung công việc gian thực hiện chú ­ Tổ chức  “Đêm hội trăng rằm” tại Liên đội ­ Đại hội Chi đội, Liên đội ­ Đăng ký sổ sách đầu năm, các lớp nhi đồng  ­ Chi đoàn,  Tháng  chia sao, đặt tên sao. đội viên,  9 ­ Ký cam kết ATGT và trường học thân thiện  nhi đồng. + Cam kết trách nhiệm giữa GVCN với nhà  trường ­ Tập huấn công tác Đội. Tháng  ­ Phát động phong trào tiết kiệm “Nuôi heo  ­ Liên đội  10 đất” và kế hoạch nhỏ “Thu gom giấy vụn” và chi đội,  ­ Sinh hoạt chủ điểm chào mừng ngày 20/10. lớp nhi  ­ 12 ­                   
 13. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông ­ Sinh hoạt kỹ năng sống “Kỹ năng tự học”,  đồng. hát múa dân vũ ­ Tổ chức hội diễn văn nghệ cấp trường. ­ Phát động tuần lễ “Tri ân thầy cô”. Tháng  ­ Tổ chức thi giao lưu Tiếng Việt cho học sinh  ­ Chi đội,  11 dân tộc thiểu số. Liên đội ­ Kiểm tra sổ đội đợt 1. ­ Thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với  cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh. ­ Tổ chức Viếng đài tưởng niệm các anh hùng  ­ Đội viên,  Tháng  ở xã và kết nạp đội đợt I. thiếu niên  12 ­   Tổng   kết   phong   trào   Kế   hoạch   nhỏ  “Thu  nhi đồng,  GVCN gom giấy vụn”. ­ Tổ chức thi học sinh giỏi thể dục thể thao  cấp trường ­ Chuyên đề  kỹ  năng sống  “Phòng chống ma   túy­ Chống bạo lực học đường”. Tháng  ­ Đội viên,  01 ­ Tổ  chức hội thi Chúng em kể  chuyện Bác  nhi đồng. Hồ. ­ Tập múa hát dân vũ và sinh hoạt đố vui ­ Tổ chức giao lưu kết nghĩa với Liên đội bạn. Tháng  ­ Thi trò chơi dân gian cấp trường, ­ Đội viên,  02 ­ Sinh hoạt chuyên đề Vệ sinh môi trường ­  nhi đồng. An toàn thực phẩm. ­   Tổ   chức   hoạt   động   chủ   điểm   và   thi   Nghi  Tháng  thức đội. ­ Các Chi  3 đội, Lớp. ­ Chuyên đề Kỹ năng sống  “Kỹ năng giao  tiếp”. ­ Kiểm tra sổ chi đội, lớp nhi đồng đợt 2. ­ Các Chi  Tháng  ­ Tổ chức kết nạp đội viên đợt 2. đội, lớp,  4 ­ Tổng kết phong trào tiết kiệm “Nuôi heo  Đoàn thanh  đất”. niên. ­ 13 ­                   
 14. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông ­ Kiểm tra chuyên đề công tác Đội và phong  trào thiếu nhi. Tháng  ­ Tổ chức hoạt động kết nghĩa,  tặng quà cho  5 ­ Liên đội gia đình chính sách ­ Tổ chức ngày hội rèn luyện chuyên hiệu.                                                                            Khi đã được sự thống nhất cao từ Ban lãnh đạo, chuyên môn, các anh  chị  phụ  trách. Tổng phụ  trách cần triển khai kịp thời kế hoạch hoạt động  đến các đoàn thể  trong nhà trường, các anh chị  phụ  trách và các em đội  viên.  ­ Đối với công tác thi đua khen thưởng cần xây dựng những qui định,  cách thức đánh giá một cách cụ thể:  Ví dụ:  + Tất cả  các anh chị  phụ  trách đều phải tham gia đầy đủ  trong các  hoạt động Đội cũng như các hoạt động chung của nhà trường. + Các chi đội không tham gia đầy đủ các hoạt động sẽ bị trừ điểm thi  đua. Các lớp thực hiện tốt sẽ được khen thưởng và cộng điểm xếp loại thi   đua.  b.3.2 Lựa chọn nội dụng phù hợp cho các hoạt động. Trong các hoạt động đội, cần lựa chọn nhiều nội dung phong phú, đa  dạng và phù hợp thu hút các em tham gia.  Ưu tiên tổ  chức các hội thi, các   hoạt động mang tính giải trí, em nào cũng có khả  năng tham gia như: Hội  thi trò chơi dân gian, Hội diễn văn nghệ, Hội thi Giao lưu cho học sinh dân  tộc thiểu số, Hội thi Nghi thức đội ... ­ 14 ­                   
 15. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông   Học sinh tham gia chơi các trò chơi dân gian ­ Tổ  chức hiệu quả  các hoạt động sinh hoạt chủ  điểm, đố  vui để  học, các chuyên đề  giáo dục kỹ  năng sống. Nhằm cung cấp cho học sinh   một số kĩ năng cần thiết trong cuộc sống. Từ đó, các em có khả năng phòng  tránh một số  tai nạn thường gặp như: Đuối nước, tai nạn giao thông, hoả  hoạn, các thương tích khác có thể  xảy ra trong cuộc sống sinh hoạt hàng   ngày.   Các Hội thi tại Liên đội ­ Phối hợp với các Liên đội bạn tổ  chức các hoạt động giao lưu kết   nghĩa, tham gia phong trào  “Áo  ấm tặng bạn” nhằm giúp các em có hoàn  cảnh khó khăn thêm niềm vui khi đến trường. ­ 15 ­                   
 16. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông   Hoạt động giao lưu kết nghĩa tại Liên đội b.3.3. Công tác xã hội hoá giáo dục. Công tác xã hội hoá giáo dục có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả  hoạt động đội trong nhà trường, đặc biệt là các trường vùng sâu, vùng xa  có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, Tổng phụ trách tham mưu với Ban lãnh đạo  nhà trường cùng các đoàn thể  nhân dân trong địa phương, các tổ  chức xã  hội nhằm huy động mọi nguồn lực làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục   nâng cao đời sống kinh tế cho nhân dân là một việc làm hết sức cần thiết. ­ Trong các năm vừa qua, Liên đội trường Tiểu học Y Ngông đã vận  động được rất nhiều các tổ  chức cá nhân giúp đỡ  tiền, quần áo, cặp sách,  vở, giày dép, đồ dùng học tập và tặng học bổng cho học sinh nghèo. Đây là  nguồn động viên vô cùng quan trọng và quý giá cả  về  vật chất lẫn tinh   thần, góp phần không nhỏ  cho sự thành công của các hoạt động Đội trong  nhà trường. Chính nguồn động viên đó đã tác động đến học sinh cũng như  cha mẹ trong việc phối hợp với nhà trường làm công tác giáo dục, Cụ thể:  ­ Năm học 2011 – 2012,  đoàn tự  thiện FC Sun Day tại Buôn Ma   Thuột tổ  chức chương trình “Vui tết Trung thu” tặng quà cho học sinh trị  giá trên 10 triệu đồng.  ­ Năm học 2012 – 2013, đoàn từ thiện Vòng tay yêu thương tại Buôn  Ma Thuột tổ chức chương trình “Vòng tay yêu thương” tặng 100 phần quà  cho học sinh trị  giá 20 triệu đồng và tổ  chức ngày Quốc tế  thiếu nhi 1 ­ 6  ­ 16 ­                   
 17. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông cho học sinh trị  giá 10 triệu đồng. Gia đình nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdăm  tặng 3 suất học bổng cho học sinh trị giá 3,5 triệu đồng.  ­ Năm học 2013 – 2014, Liên đội đã phối hợp với nhà trường vận  động các cá nhân của một tổ  chức từ  thiện  ở  thành phố  Hồ  Chí Minh tổ  chức Trung thu cho các em học sinh với chương trình  “Đêm trăng trên   buôn” tặng cho 300 suất quà trị  giá trên 30 triệu đồng, 300 đôi dép, 87 bộ  đồng phục học sinh trị giá 11 triệu và tặng 3 máy lọc nước trị  giá 15 triệu  đồng.   Các hoạt động của các tổ chức xã hội tại Liên đội Có được kết quả  trên là nhờ  sự  nỗ  lực rất lớn của bản thân và tập  thể nhà trường. Từ kết quả đó đã góp phần giảm bớt những khó khăn trong  cuộc sống của các em, giúp các em có thêm động lực để vượt khó vươn lên  trong học tập. Từ công tác xã hội hoá giáo dục thực sự góp phần nâng cao  hiệu quả  các hoạt động của Liên đội và từng bước đưa chất lượng giáo   dục học sinh của trường Tiểu học Y Ngông ngày một đi lên, công tác duy  trì sĩ số hàng năm của nhà trường đều đạt 100%. c. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp ­ Khi thực hiện giải pháp, biện pháp này phải đảm bảo được hoạt  động Đội có chiều sâu, tạo được sự yêu thích đối với các em. ­ Cần có sự  chỉ  đạo sát sao của Ban lãnh đạo nhà trường trong việc   huy động các nguồn lực, các nhà hảo tâm tài trợ. ­ 17 ­                   
 18. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông ­ Phải kết hợp tốt với các đoàn thể  trong nhà trường và anh chị  phụ  trách các lớp, chi đội. ­ Huy động được các nguồn lực hỗ trợ của các nhà hảo tâm, làm tốt   công tác xã hội hoá giáo dục. d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp ­ Các giải pháp, biện pháp được nêu trong đề tài có mối quan hệ chặt  chẽ với nhau, có sự thống nhất và thay thế lẫn nhau. e. Kết quả  khảo nghiệm, giá trị  khoa học của vấn đề  nghiên  cứu Sau khi thực hiện đề  tài bản thân thấy được một số  kết quả  hoạt   động trong công tác Đội như sau: + Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh được gần gũi hơn, các em  đã bước đầu biết chia sẽ, mạnh dạn trong giao tiếp. + Các em có ý thức lễ  phép chào hỏi, vâng lời thầy cô, biết yêu  thương giúp đỡ bạn bè trong Liên đội. + Đi học chuyên cần đúng giờ, không còn học sinh bỏ  học, tham gia  tích cực các hoạt động phong trào của Liên đội đề ra. + Các phong trào hoạt động Đội ngày đi vào nề nếp và có những kết   quả nhất định. + Có những chuyển biến về mọi mặt, các em không còn nhút nhát, sợ  sệt, mà chủ động tích cực tham gia các hoạt động do Liên đội tổ chức, chất   lượng đội viên, nhi đồng chuyển biến qua từng năm học. Cụ thể: Năm học: 2010 – 2011; 2011 ­ 2012 Năm học: 2012 ­ 2013; 2013 – 2014 ( Trước khi thực hiện đề tài) ( Sau khi thực hiện đề tài) ­ Tổ  chức chương trình  “Áo trắng   ­   Tổ   chức   chương  trình  “Áo  trắng   tặng bạn” đạt hiệu quả chưa cao. tặng bạn”  đạt hiệu quả  cao. Nhận  được 300 bộ  quần  áo trắng từ  các  Liên đội bạn. ­ Tổ  chức các hội thi, trò chơi dân,  ­ Tổ  chức các hội thi, trò chơi dân,  ­ 18 ­                   
 19. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông các   chuyên   đề   có   số   đội   viên   nhi  các   chuyên   đề   có   số   đội   viên   nhi  đồng tham gia chưa đầy đủ. đồng tham gia đầy đủ, hào hứng. ­ Tham gia phong trào  “ Kế  hoạch   ­ Tham gia phong trào  “ Kế  hoạch   nhỏ”  chưa   đạt   chỉ   tiêu   đặt   ra   của  nhỏ” đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra của  Hội đồng đội. Hội đồng đội. ­   Số   đội   viên,   nhi   đồng   đạt   danh  ­   Số   đội   viên,   nhi   đồng   đạt   danh  hiệu cháu ngoan Bác Hồ đạt 65%. hiệu cháu ngoan Bác Hồ đạt 85%. ­ Số Chi đội đạt chi đội vững mạnh  ­ Số  Chi đội đạt chi đội vững mạnh  đạt 56%. đạt 100%. ­   Tổ   chức   phong   trào  “Nuôi   heo   ­ Tổ chức phong trào “Nuôi heo đất”  đất” với số tiền được 850.000 đồng. với số tiền được 1.590.000 đồng. ­   Tổ   chức   được   1   hoạt   động   giao  ­ Tổ  chức được 3 giao lưu tặng quà  lưu tặng quà trị giá 10.000.000 đồng. trị giá 89.500.000 đồng. + Năm  học 2013 – 2014: Liên  đội  đạt Liên  đội Vững mạnh cấp   huyện và được Ban chấp hành huyện đoàn tặng giấy khen. Những kết quả  trên đây là tín hiệu đáng mừng, là nguồn động viên  lớn về  tinh thần cho Liên đội trường Tiểu học Y Ngông – Một Liên đội   đặc biệt khó khăn của huyện nhà. II.4. Kết quả  thu được qua khảo nghiệm, giá trị  khoa học của  vấn đề nghiên cứu. ­ Giáo dục cho học sinh thêm yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô, bạn  bè trong các năm học trường không còn học sinh bỏ học. ­ Góp phần đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện,   học sinh tích cực” đạt kết quả cao.  ­ Đề tài thực hiện phù hợp với điều kiện của Liên đội từ  cơ  sở  vật   chất đến đối tượng học sinh. ­ Các em tham gia tốt các hoạt động Đội trong trường học và yêu  thích đến trường. III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ. ­ 19 ­                   
 20. Giáo viên: Nguyễn Quang Cường                                    Đơn vị: Trường Tiểu học Y Ngông III.1. Kết luận. ­ Công tác giáo dục học sinh thông qua hoạt động Đội có vai trò quan   trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong   nhà trường.  ­ Đề tài được thực hiện liên tục trong các năm học sẽ rất dễ và được  học sinh tham gia nhiệt tình, thỏa mãn nhu cầu “Học mà chơi ­ Chơi mà   học” của học sinh. ­ Đưa học sinh đến với các hoạt động một cách nhẹ nhàng, khéo léo   giúp các em hiểu rõ và ý thức được vài trò của các hoạt động ngoài giờ lên  lớp trong học tập, trong cuộc sống. Góp phần nâng cao hiệu quả phong trào   thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. ­ Qua đề tài chúng ta đã thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa của hoạt  động Đội thiếu niên tiền phong trong các trường học. Đặc biệt với một  trường khó khăn thì hoạt động Đội không chỉ là môi trường giáo dục trong   và ngoài nhà trường mà còn là nơi tạo điều kiện cho đội viên, nhi đồng  nghèo nhận được sự  quan tâm, giúp đỡ  của các tổ  chức xã hội cả  về  vật   chất lẫn tinh thần. III.2. Kiến nghị.   ­ Với Giáo viên – Tổng phụ trách đội : Cần xác định được tầm quan   trọng của các hoạt động Đội trong các trường học để  tổ  chức tốt các hoạt  động cho học sinh. ­ Với nhà trường : Tạo điều kiện về  cơ  sở  vật chất và kinh phí tổ  chức các hoạt động Đội trong nhà trường. ­ Với các anh chị phụ trách các lớp, Chi đội: Phối hợp nhịp nhàng với  Tổng phụ trách Đội trong việc triển khai cũng như  tổ  chức các hoạt động  đến các em học sinh. ­ 20 ­                   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản