intTypePromotion=1

SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho lứa tuổi mẫu giáo lớn

Chia sẻ: Trần Văn An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
29
lượt xem
1
download

SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho lứa tuổi mẫu giáo lớn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu đề tài nhằm đề xuất một số biện pháp tổ chức hiệu quả tṛò chơi dân gian cho trẻ 5- 6 tuổi. Góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực" do Bộ giáo dục - Đào tạo phát động. Làm giàu vốn sống và kinh nghiệm cho trẻ, giúp trẻ nhớ tên các trò chơi, biết được cách chơi và luật chơi của những trò chơi dân gian, vì vậy tăng khả năng ghi nhớ có chủ đích và khả năng tưởng tượng trong các hoạt động .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho lứa tuổi mẫu giáo lớn

 Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br />                                         A. PHẦN MỞ ĐẦU<br /> <br /> I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP<br />       Trẻ em với hai từ ngắn ngủi nhưng dường như đã nói lên hết đặc điểm  <br /> của cả  lứa tuổi này. Đây là giai đoạn mà với chúng chơi là cuộc sống. Thật  <br /> vậy, trẻ  em không chỉ  cần được chăm sóc sức khoẻ, được học tập, mà quan  <br /> trọng nhất trẻ cần phải được thoả mãn nhu cầu vui chơi. Trò chơi và tuổi thơ <br /> là hai người bạn thân thiết, không thể tách ra được. Chính trò chơi đã giúp cho <br /> sự  phát triển của trẻ  được toàn diện, cân bằng và nhịp nhàng, đó là phương <br /> tiện hiệu quả  nhất giúp trẻ  phát triển. Xuất phát từ  vai trò quan trọng của  <br /> hoạt động vui chơi đối với trẻ em và nhu cầu hưởng thụ  hoạt động này,  tôi  <br /> thấy việc tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian là một việc làm cần thiết  <br /> và rất có ý nghĩa. Di sản văn hoá truyền thống Việt Nam có nhiều loại hình <br /> khác nhau, trong đó có thể  nói, trò chơi dân gian cũng là một di sản văn hoá <br /> quý báu của dân tộc. Trò chơi dân gian là những trò chơi được sáng tạo, lưu <br /> truyền tự nhiên, rộng rãi từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang đậm bản sắc  <br /> văn hóa dân gian. Nó được kết thành từ quá trình lao động và sinh hoạt, trong <br /> đó nó tích tụ cả trí tuệ và niềm vui sống của bao thế hệ người Việt xưa. Đặc <br /> biệt đối với trẻ em, trò chơi dân gian với những chức năng đặc biệt của nó đã <br /> mang lại cho thế giới trẻ thơ nhiều điều thú vị và bổ ích, đồng thời thể hiện  <br /> nhu cầu giải trí, vui chơi, quyền được chia sẻ  niềm vui của các em với bạn  <br /> bè, cộng đồng. Nó làm cho thế giới xung quanh các em đẹp hơn và rộng mở;  <br /> tuổi thơ  của các em sẽ  trở  thành những kỉ  niệm quý báu theo suốt cuộc đời, <br /> làm giàu nguồn tình cảm và trí tuệ cho các em. Chính vì vậy, trò chơi dân gian <br /> rất cần thiết được lựa chọn để tổ chức cho trẻ tham gia. Có thể nói rằng, lục <br /> <br /> 1<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />  Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br /> tìm trong những kí  ức về  tuổi thơ  của người lớn đầy ăm  ắp những trò chơi  <br /> “trốn tìm”, “bắn bi”, “rồng rắn lên mây”, “nu na nu nống”, “ô ăn quan”  nhưng <br /> đất nước đang trên đà hội nhập cùng với sự  phát triển của công nghiệp hóa,  <br /> hiện đại hóa, những trò chơi dân gian đang dần bị mai một và lãng quên dần,  <br /> thay thế  bởi những trò chơi điện tử, những khoảng đất giờ  cũng được thay <br /> vào đó là những nhà máy, những công trình lớn. Đó là sự thiệt thòi lớn với trẻ <br /> khi không được làm quen và chơi với những trò chơi dân gian của thiếu nhi  <br /> ngày trước. Nhận thấy lợi ích của việc cho trẻ chơi các trò chơi dân gian, Bộ <br /> Giáo dục và Đào tạo đã khuyến khích việc phát triển và đưa các trò chơi dân <br /> gian vào trường học qua phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học  <br /> sinh tích cực”. Nhiều trường đã thực hiện và có kết quả  rất tốt. Nhưng làm <br /> thế  nào để tổ  chức được các trò chơi dân gian thực sự  có hiệu quả, lôi cuốn <br /> và hấp dẫn được trẻ là một bài toán khó với các giáo viên, đặc biệt là các giáo <br /> viên mầm non. (Vì khả năng chú ý có chủ định của trẻ mầm non còn kém, trẻ <br /> dễ dàng tham gia vào trò chơi nhưng cũng nhanh chán, nhanh bỏ cuộc). Chính <br /> vì vậy tôi trăn trở  và tìm các biện pháp để  tổ  chức các trò chơi dân gian một <br /> cách có hiệu quả  nhất. Sau đây tôi xin trình bày sáng kiến kinh nghiệm của  <br /> mình với đề tài: "Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian <br /> cho lứa tuổi mẫu giáo lớn". <br /> II. ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP.<br />           Đề  tài sáng kiến đã từng có nhiều người nghiên cứu song  ở  mỗi độ  tuổi,  <br /> mỗ i<br /> trường, mỗi vùng miền lại mang một đặc điểm riêng. Do vậy các giải pháp đưa <br /> ra áp<br /> <br /> 2<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />  Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br /> dụng cũng không thể giống nhau. Và thực tế ở trường mầm non  n¬i t«i c«ng t¸c, <br /> trò chơi dân gian được tổ chức ở trường vào rất nhiều thời điểm trong ngày, thế <br /> nhưng giáo viên chưa thực sự chú trọng đến việc tổ chức các trò chơi dân gian sao  <br /> cho phù hợp, hấp dẫn, lôi cuốn và đưa lại hiệu quả giáo dục cao. Chính vì thế các  <br /> trò chơi dân gian vẫn còn thể  hiện một cách hình thức, chưa đi vào tâm hồn và  <br /> cuộc sống của trẻ. Vì lẽ đó tôi đã mạnh dạn chọn đề tài này nhằm:<br />    Đánh giá thực trạng việc tổ  chức trò ch<br /> ̣ ơi dân gian của trẻ  mẫu giáo 5­ 6  <br /> tuổi ở<br /> trường mầm non n¬i t«i phô tr¸ch.<br />       Đề xuất một số biện pháp tổ chức hiệu quả trò ch<br /> ̣ ơi dân gian cho trẻ <br /> 5­ 6 tuổi.<br />   Góp phần thùc hiÖn  tốt phong trµo thi ®ua "X©y dùng trêng häc<br /> th©n thiện ­ Häc sinh tÝch cùc" do Bé gi¸o dôc - §µo t¹o ph¸t ®éng.<br /> Làm giàu vốn sống và kinh nghiệm cho trẻ, giúp trẻ   nhớ  tên các trò <br /> chơi, biết được cách chơi và luật chơi của những trò chơi dân gian, vì vậy  <br /> tăng khả  năng ghi nhớ  có chủ  đích và khả  năng tưởng tượng trong các hoạt  <br /> động .<br />  Qua việc tổ chức các trò chơi với mong muốn trẻ biết yêu quý, bảo vệ, <br /> gìn giữ các trò chơi dân gian một nét đẹp văn hóa của dân tộc .<br /> III. PHẠM VI ÁP DỤNG ĐỀ TÀI<br /> Một số  kinh nghiệm trong việc tổ  chức các trò chơi dân gian cho trẻ <br /> Mẫu giáo 5 ­ 6  tuổi được hội đồng khoa học nhà trường xếp loại tốt và áp  <br /> dụng  ở  trường Mầm non nói chung và lớp mẫu giáo lớn tôi đang dạy nói  <br /> riêng.<br /> <br /> 3<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />  Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br /> B. PHẦN NỘI DUNG<br />  I. THỰC TRẠNG CỦA NỘI DUNG CẦN NGHIÊN CỨU <br />   Bản thân nhận thấy được sự cần thiết  của trò ch<br /> ̣ ơi dân gian trong quá <br /> trình giáo dục trẻ  mẫu giáo 5­ 6 tuổi,   tạo điều kiện thuận lợi cho sự  phát <br /> triển nhân cách toàn diện ở trẻ mầm non. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện  <br /> giáo viên vẫn chưa có ý thức cải thiện những khó khăn. Cụ thể: trong thực tế <br /> từ  nhiều năm qua trẻ  chỉ  hay chơi những trò chơi quen thuộc, lặp đi lặp lại <br /> nhiều lần nên dễ  nhàm chán. Đa số  các em còn rụt rè, thiếu tự  tin và không  <br /> thích tham gia vào các hoạt động tập thể. Khả năng chú ý có chủ định của trẻ <br /> còn kém. Trẻ dễ dàng nhập cuộc chơi nhưng cũng nhanh chóng tự rút ra khỏi <br /> trò chơi nếu nó không còn hứng thú. Kĩ năng làm việc theo nhóm còn hạn chế,  <br /> khả  năng  ứng xử  trước các tình huống không linh hoạt. Về  phần giáo viên, <br /> vốn hiểu biết về  trò chơi dân gian chưa nhiều, chưa tạo môi trường nhằm  <br /> kích thích trẻ hứng thú khi vui chơi, chưa có hiểu biết và vốn kiến thức phong  <br /> phú về  các trò chơi dân gian. Tổ  chức các trò chơi dân gian cho trẻ  thiếu sự <br /> linh hoạt và tính sáng tạo. Mặt khác thời gian tổ  chức cho trẻ  chơi rất hạn  <br /> hẹp vì một trò chơi không thể diễn ra trong suốt cả một hoạt động của trẻ mà <br /> nó chủ yếu chỉ được lồng ghép và tích hợp vào các hoạt động mà thôi. Khi xây <br /> dựng đề tài này tôi đã tìm hiểu khả năng nhận biết của trẻ qua khảo sát  một  <br /> số tiêu chí của trẻ về các trò chơi dân gian như sau :<br />   Tổng số học sinh trong lớp là: 35 cháu<br />                      Các tiêu chí Số trẻ  Tỷ lệ đạt <br /> đạt được<br /> Ham thích, hứng thú với trò chơi dân gian  13/35 37,1%<br /> Trẻ  thuộc lời đồng dao, biết cách chơi đúng  15/35 42,9%<br /> 4<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />  Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br /> luật<br /> Mạnh dạn tự tin khi tham gia hoạt động  14/35        40%<br /> Thể hiện tinh thần đoàn kết  18/35 51,4%<br /> Biết tự tổ chức trò chơi  12/35 34,3%%<br /> Sáng tạo trong khi chơi trò chơi  10/35 28,6%<br /> * Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng trên:<br />     Số trẻ trong lớp quá đông nên cô giáo chưa quan tâm được đầy đủ đến <br /> từng trẻ, chưa xây dựng được kế hoạch tổ chức cho trẻ vui chơi một cách <br /> khoa học và kỹ lưỡng <br />   Do cơ sở vật chất còn h<br /> ̣ ạn chế, diện tích lớp học nhỏ. Các đồ dùng đồ chơi <br /> cũ, thiếu và không gây được hứng thú cho trẻ chơi.<br />    Cô giáo chưa chủ động tìm ki<br /> ́ ếm nguồn trò ch<br /> ̣ ơi, vẫn chỉ hạn chế ở những <br /> ̣<br /> trò chơi có sẵn trong chương trình nên khi tổ chức các trò ch<br /> ̣ ơi dân gian bị lặp <br /> lại, thiếu sự đổi mới khiến trẻ không tập trung, thấy nhàm chán.<br />  Cách tổ chức của cô giáo chưa thực sự gây hứng thú, lôi cuốn trẻ.<br /> II. CÁC GIẢI PHÁP:<br /> <br />  Giải pháp 1: Sưu tầm  và chọn lọc các trò chơi phù hợp với học sinh lớp  <br /> lớn <br />       Như chúng ta đã biết trò chơi dân gian Việt Nam  rất phong phú, đa dạng  <br /> nhưng không phải trò chơi nào cũng phù hợp với trẻ . Vì thế, giáo viên nên có  <br /> sự cân nhắc lựa chọn cho phù hợp nếu không sẽ không đạt hiệu quả, phản tác  <br /> dụng   giáo dục. Ngoài vốn hiểu biết sẵn có tôi tìm hiểu thêm trên mạng . <br /> Trong sách báo, cẩm nang  100 trò chơi dân gian Việt Nam. Khi lựa chọn các  <br /> trò chơi dân gian cho trẻ MGL, tôi thực hiện theo các tiêu chí sau:<br />  ­Trò chơi không quá đơn giản nhưng cũng không quá phức tạp.<br /> ­ Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trò chơi dễ kiếm, dễ tìm.<br /> 5<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />  Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br /> ­ Giúp củng cố tư duy, ngôn ngữ, vận động, kỹ năng cho trẻ.<br /> ­ Gây được hứng thú, thu hút sự chú ý của trẻ.<br /> ­ Có sự tham gia của tập thể lớp hoặc nhóm trẻ trong lớp.<br /> Từ  những tiêu chí trên, tôi đã lựa chọn,  ph©n lo¹i  các trò chơi cho trẻ  lớp <br /> MGL: <br /> Trò chơi luyện tinh mắt dẻo chân  Trồng nụ trồng hoa, nhảy lò cò, nhảy <br /> dây, đá cầu, bắn bi, nu na nu nống, <br /> nÐm vßng cæ chai.<br /> Trò   chơi   luyện   sự   phán   đoán,   tính  Ô   ăn   quan,   cờ   gánh,   chơi   chuyền, <br /> toán chính xác  nÐm cßn...<br /> Trò   chơi   phát   hiện   sự   nhanh   nhẹn,  Kéo co, rồng rắn lên mây, cướp cờ, <br /> khéo léo phát huy tinh thần tập thể  dÖt v¶i, mÌo ®uæi chuét.<br /> Trò   chơi   rèn   luyÖn    sự   phán   đoán  Bịt mắt bắt dê, bỏ khăn, trèn t×m.<br /> thính tai  <br />  <br /> Giải ph¸p2: Tô ch<br /> ̉ ưc tro ch<br /> ́ ̀ ơi phu h<br /> ̀ ợp vơi t<br /> ́ ưng hoat đông:<br /> ̀ ̣ ̣<br />      Mỗi hoạt động của trẻ  đều nhằm đạt được một mục đích nhất định. Vì <br /> thế, hoạt động nào cũng có tính chất riêng của nó. Nếu như hoạt động chung <br /> được tổ  chức nhằm cung cấp các kiến thức cho trẻ  thì hoạt động ngoài trời <br /> lại giúp trẻ  được gần gũi với thiên nhiên, khám phá các hiện tượng tự  nhiên  <br /> và phát triển thể  chất; hay như  ở hoạt động góc trẻ  lại được mở  rộng thêm  <br /> về kinh nghiệm sống và kỹ năng chơi theo nhóm. Chính vì vậy, giáo viên cần <br /> chú ý lựa chọn và tổ chức các trò chơi dân gian cho phù hợp với tính chất của <br /> từng hoạt động.<br /> * Hoat đông ngoai tr<br /> ̣ ̣ ̀ ơi:̀ <br /> <br /> <br /> 6<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />  Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br /> ̣ ̣ ̣ ̉ ức cho tre ch<br />      Tân dung không gian rông va thoang, giao viên nên tô ch<br /> ̀ ́ ́ ̉ ơi cać  <br /> ̀ ơi vân đông nhăm ren luyên va phat triên thê l<br /> tro ch ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ực cho tre nh<br /> ̉ ư “Bit măt băt<br /> ̣ ́ ́ <br /> dê”, “ keo co”…<br /> ́<br /> * Hoat đông goc<br /> ̣ ̣ ́ : <br />      Nên tæ chưc cho tre ch<br /> ́ ̉ ơi cac tro ch<br /> ́ ̀ ơi theo nhom nho trong môt không gian<br /> ́ ̉ ̣  <br /> ̣<br /> hep như: “Keo c<br /> ́ ưa lưa xe”, “Lôn câu vông”, “Chi chi chanh chanh”<br /> ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀<br /> * Hoạt động học và hoạt động chiều (chủ yếu diễn ra trong phòng nhóm):<br />       Nên tổ  chức cho trẻ  các trò chơi tĩnh nhằm phát triển nhận thức cho trẻ <br /> như: “Ô ăn quan”, “Tập tầm vông”, “Rải ranh”, “Chơi chuyền”, “Chơi cờ”,  <br /> “Vấn đáp”, “Đếm sao”, “Đọc câu”….<br />       Đặc biệt khi tích hợp trò chơi dân gian trong hoạt động chung, giáo viên  <br /> cần lựa chọn trò chơi phù hợp với đặc điểm của từng môn học.<br />   Ví dụ: Lĩnh vực thể chất: <br />       Nên lựa chọn các trò chơi vận động nhằm rèn luyện thân thể khoẻ mạnh, <br /> hoạt bát và năng động. Nhiều trò chơi đòi hỏi trẻ phải mạnh mẽ, nhanh chân, <br /> nhanh mắt, nhanh miệng. Trẻ phải có sức khỏe mới có thể vui chơi và ngược <br /> lại vui chơi giúp cho trẻ thêm khỏe mạnh và năng động.<br /> Chẳng hạn:<br />      + Với trò chơi “Rồng rắn lên mây”, khi trẻ  hát xong câu cuối: “Xin khúc  <br /> đuôi – Tha hồ  thầy đuổi”, lập tức trẻ  làm “đuôi” (đứng sau cùng) phải chạy <br /> thật nhanh, nếu không sẽ bị “ thầy” tóm lấy, sau đó có thể bị thay người khác  <br /> hoặc lại phải làm “thầy” để đi đuổi những trẻ khác.<br />     + Trò “Nhảy dây”, “Trồng nụ trồng hoa”, “ Nhảy lò cò” có nhiều nấc chơi <br /> nho nhỏ: từ bàn một, bàn hai…đến bàn mười ( Nhảy lò cò ); từ một nụ, một  <br /> <br /> 7<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />  Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br /> hoa…đến tám hoa (Trồng nụ  trồng hoa )…Trẻ  phải vượt qua dần từng nấc,  <br /> hết nấc này mới đi tiếp nấc sau. Như  vậy, trẻ  phải dai sức, khỏe mạnh,  <br /> nhanh nhẹn và khéo léo mới có thể tiến dần đến được nấc cuối của trò chơi.<br />       + Trò “Chi chi chành chành” lại buộc trẻ phải rất nhanh tay, nhanh miệng  <br /> vì nếu câu cuối bài là “ ù à ù ập” được đọc xong mà trẻ  không rút kịp tay ra,  <br /> ngón tay của nó sẽ bị giữ lại, như thế là thua.<br /> *Môn MTXQ, toán, văn học:<br />  Khi lựa chọn các trò chơi cần đáp ứng được các tiêu chí sau:<br />     + Nhằm phát triển nhận thức cho trẻ.<br />     + Phát triển ngôn ngữ.<br />        + Cung cấp cho trẻ  các kỹ  năng như: kỹ  năng hoạt động theo nhóm, kỹ <br /> năng sử dụng đồ dùng đồ chơi…<br />    + Rèn luyện trí nhớ và khả năng tư duy cho trẻ.<br /> Ví dụ:<br />    + Lời đồng dao của trò chơi chuyền: “Con ruồi có cánh ­ Đòn gánh có mấu­  <br /> Châu chấu có chân…” đã giúp trẻ  nhận biết được đặc điểm đặc trưng của <br /> một số con vật và đồ vật quen thuộc.<br />    + Những câu hát ngược có tính chất đánh lừa nhận thức, thử thách sự năng <br /> động của trí tuệ, khiến trẻ muốn hiểu đúng sự vật thì phải chuyển ngược lại:<br />                                          “ Non cao đầy nước<br />                                             Đáy biển đầy mây<br />                                             Dưới đất lắm mây<br />                                             Trên trời lắm cỏ<br />                                             Người thì có mỏ<br /> <br /> 8<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />  Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br />                                             Chim thì có mồm…”<br />     + “Chuyền thẻ” là một trò chơi dân gian dạy trẻ làm toán cộng hay trừ. Đó  <br /> là bài tập đếm từ 1 đến 10 của trẻ. Trẻ  nhóm các nhóm theo trật tự  cao dần  <br /> lên và cộng lại trong phạm vi 10: bắt đầu từ  bàn một “cái mốt, cái mai, cái  <br /> trai, cái hến…” sau đó là nhóm đôi và các nhóm cao hơn “đôi tôi, đôi chị…”, <br /> “ba lá đa, ba lá đề…”, “tám quả trám, hai lên chín”…Bài tập đó có thể giúp trẻ <br /> đếm thành thạo trong phạm vi 10.<br /> * Môn âm nhạc: <br />       Nên chọn các trò chơi có giai điệu và lời hát như các trò chơi: <br /> “Tập tầm vông” , “ Hát chuyền sỏi”, “Đồng dao chăn trâu xứ Quảng”…<br /> Ngoài ra khi lựa chọn các trò chơi dân gian trong hoạt động chung, một điều  <br /> cần đặc biệt lưu ý đó là: phải lựa chọn trò chơi phù hợp với đề  tài và chủ <br /> điểm của bài dạy.<br /> ̉ ̣ ốt các điều kiện cho trẻ hoạt động<br /> BiÖn ph¸p 3: Chuân bi t<br /> ̉ ̣ ̀ ̀ : <br />  * Chuân bi đô dung<br /> ̀ ơi cua tro ch<br />         Đô dung đô ch<br /> ̀ ̀ ̉ ̀ ơi dân gian cung r<br /> ̃ ất cần thiết, môi tro ch<br /> ̃ ̀ ơi có <br /> ̃ ̣ ̀ ̀ ương  ưng ma khi thiêu no thi chung ta không thê th<br /> môi loai đô dung t ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ ực hiên<br /> ̣  <br /> được. Chinh vi vây, tr<br /> ́ ̀ ̣ ước khi tô ch<br /> ̉ ức cho tre ch<br /> ̉ ơi môt tro ch<br /> ̣ ̀ ơi dân gian nao đo<br /> ̀ ́ <br /> ̉ ̀ ̉ ước vê cac đô dung trong tro ch<br /> thi giao viên phai tim hiêu tr<br /> ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ơi cân đên. Đê t<br /> ̀ ́ ̉ ư ̀<br /> ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ ững thứ cân thiêt cho môt tro ch<br /> đo co thê chuân bi đây đu nh ̀ ́ ̣ ̀ ơi va tô ch<br /> ̀ ̉ ức trò <br /> chơi được tôt. <br /> ́<br />  Ví dụ như trò chơi: “Chơi chuyền” đòi hỏi phải có 10 que chuyền và một đồ <br /> vật có dạng khối cầu như  quả  bóng, quả  bưởi non…Trò chơi “ Ném còn” <br /> không thể diễn ra nếu thiếu quả còn – đồ  chơi truyền thống của trò chơi đó.  <br /> <br /> 9<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />  Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br /> Hay đơn giản như  trò chơi   “Bịt mắt bắt dê” cũng không thể  được tổ  chức <br /> nếu không có dải vải hoặc dải khăn bịt mắt…Vµ ®Ó trß ch¬i sinh ®éng, l«i<br /> cuèn , hÊp dÉn trÎ h¬n th× ®å dïng chuÈn bÞ cho trß ch¬i cßn cÇn cã sù<br /> ®Çu t,chuÈn bÞ kü cµng h¬n nh trang phôc, ®¹o cô cÇn thiÕt.<br /> ̣ ̉ ̣ ̣ ơi đông dao trong tro ch<br />  * Day tre đoc thuôc l ̀ ̀ ̀ ơi<br /> ́ ơi tro ch<br />          Khac v ́ ̀ ơi vân đông va cac tro ch<br /> ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ơi khac, tro ch<br /> ́ ̀ ơi dân gian trong  <br /> qu¸ trinh ch<br /> ̀ ơi, tre v<br /> ̉ ưa ch<br /> ̀ ơi vừa hat hoăc đoc bai đông dao nao đo. Cac bai đông<br /> ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀  <br /> ́ ự  vui tươi, nhi nhanh va nhôn nhip <br /> dao mang đên s ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ở  tre. Măc du, không phai<br /> ̉ ̣ ̀ ̉ <br /> ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̃ ̉ ̀ ̀ ̃ ̀ ợp v ơí <br /> bai đông dao nao cung mang lai y nghia cho tre, song bai nao cung phu h<br /> tư duy va  s<br /> ̀ ự  hôn nhiên cua tre th<br /> ̀ ̉ ̉ ơ. Vi du: tro ch<br /> ́ ̣ ̀ ơi “  Ch¬i chuyÒn” tre hat “<br /> ̉ ́  <br /> con ruåi cã c¸nh - §ßn g¸nh cã mÊu- Ch©u chÊu cã ch©n”; Trß ch¬i “<br /> Rång r¾n lªn m©y” TrÎ h¸t “Rång r¾n lªn m©y - Cã c©y xóc x¾c - Hái<br /> ́ ̉<br /> th¨m thÇy thuèc - Cã nhµ hay kh«ng.”  Câu hat chăng co y nghia ro rang thê<br /> ́ ́ ̃ ̃ ̀ ́ <br /> nhưng khi thiêu đi câu hat thi tro ch<br /> ́ ́ ̀ ̀ ơi không thê diên ra đ<br /> ̉ ̃ ược.<br /> ̀ ơi chi co thê đ<br />      Tro ch ̉ ́ ̉ ược tô ch<br /> ̉ ức khi tre đa thuôc l<br /> ̉ ̃ ̣ ời đông dao. Chinh vi vây,<br /> ̀ ́ ̀ ̣  <br /> tôi thương cho tre lam quen v<br /> ̀ ̉ ̀ ơi l<br /> ́ ơi đông dao cua cac tro ch<br /> ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ơi dân gian trước <br /> khi hương dân tre ch<br /> ́ ̃ ̉ ơi vao cac th<br /> ̀ ́ ơi điêm trong ngay cua tre nh<br /> ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ư: Hoat đông<br /> ̣ ̣  <br /> ̣ ̀ ơi… Khi tre đa thuôc l<br /> chiêu, hoat đông ngoai tr<br /> ̀ ̀ ̉ ̃ ̣ ời dông dao, tôi tô ch<br /> ̀ ̉ ức cho trẻ  <br /> chơi cac tro ch<br /> ́ ̀ ơi tương  ưng v<br /> ́ ơi l<br /> ́ ơi đông dao đo. Vi thê, tre ch<br /> ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ơi rât h ́ ứng thú <br /> ̀ ́ ực tham gia vao tro ch<br /> va tich c ̀ ̀ ơi.<br /> *Chuân bi đia điêm<br /> ̉ ̣ ̣ ̉<br />      Đô dung đã có, l<br /> ̀ ̀ ời đông dao đa thuôc  nh<br /> ̀ ̃ ̣ ưng nêu ch<br /> ́ ọn địa điểm không phù <br /> hợp đê tô ch<br /> ̉ ̉ ưc tro ch<br /> ́ ̀ ơi thì trò chơi cũng không thể  diễn ra hấp dẫn và đạt <br /> hiệu quả được .Những trò chơi dân gian mang tinh tâp thê cao, thi sô l<br /> ́ ̣ ̉ ̀ ́ ượng trẻ <br /> chơi đông nên đoi hoi đia điêm phai co diên tich rông nh<br /> ̀ ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ư tro ch<br /> ̀ ơi “mÌo ®uæi<br /> 10<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />  Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br /> chuét” “ keo co”. Nh<br /> ́ ưng lai co nh<br /> ̣ ́ ưng tro ch<br /> ̃ ̀ ơi tinh, tre hay ch<br /> ̃ ̉ ơi theo cac nhom<br /> ́ ́  <br /> ̉ ư “ Chi chi chanh chanh”, “ tâp tâm vông”, “ keo c<br /> nho nh ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ưa lưa xe”. Chinh vi<br /> ̀ ̉ ́ ̀ <br /> ̣ ̀ ́ ững đăc điêm cua t<br /> vây, giao viên cân năm v<br /> ́ ̣ ̉ ̉ ưng tro ch<br /> ̀ ̀ ơi đê t<br /> ̉ ừ đo l<br /> ́ ựa chon đia<br /> ̣ ̣  <br /> ̉ ̀ ợp trươc khi tô ch<br /> điêm cho phu h ́ ̉ ức cho tre ch<br /> ̉ ơi.<br /> Giải pháp 4: Cần tuân các thủ yêu cầu  khi tổ chức trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ.<br />    Khi tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ, cô giáo cần đặt trẻ làm trung tâm <br /> và tuân thủ  nghiêm túc một số  yêu cầu cơ  bản nhằm để  trẻ  được tham gia  <br /> một cách tự nguyện, thoải mái và đạt được các yêu cầu giáo dục đặt ra.<br /> * Không áp đặt trẻ.<br /> Trước hết trò ch<br /> ̣ ơi phải hấp dẫn, gây hứng thú cho trẻ. Vui là một thuộc  <br /> tính cơ  bản của chơi. Khác với học tập và lao động, chơi là một hoạt động <br /> không mang tính bắt buộc. Trẻ đến với trò ch<br /> ̣ ơi hoàn toàn tự nguyện, thích là  <br /> chơi chứ không ai ép buộc được. Tổ chức cho trẻ chơi điều cần nhớ là không <br /> áp đặt, gò bó, đ<br /> ̣ ặt ra nhiều quy định buộc trẻ phải tuân theo.<br /> *Trẻ được chơi tự do.<br /> Tổ  chức cho trẻ  chơi tức là gợi ý, hướng dẫn sao cho trẻ  tự  chơi. Phát huy  <br /> tính tự  lực, chủ  động của trẻ, không làm thay làm hộ. Vì chơi là một hoạt <br /> động độc lập của trẻ nếu trẻ được độc lập trong khi chơi, trẻ sẽ dễ dàng phát <br /> huy nhiều sáng kiến nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và biết khắc phục mọi trở <br /> ngại trong quá trình chơi, qua đó trưởng thành về  mặt ý chí. Nhưng để  trẻ <br /> chơi tự do không có nghĩa là không theo dõi trẻ, để trẻ thích chơi như thế nào  <br /> cũng được mà giáo viên cần bao quát, hướng trẻ  tự  do trong một khuôn khổ <br /> cho phép.<br /> <br /> 11<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />  Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br /> * Thiết lập mối quan hệ giữa cô với trẻ và trẻ với các bạn<br /> Ở lứa tuổi mẫu giáo lớn “xã hội trẻ em” đang được hình thành, <br /> ́ thì các mối <br /> quan hệ  bạn bè cũng trở  nên phức tạp hơn, nếu không tổ  chức tốt thì có thể <br /> dẫn tới xung đột. Vì vậy cần giữ  cho trẻ  có được không khí hòa thu<br /> ̣ ận, thân  <br /> ái, bảo đảm cho cuộc chơi thành công.<br /> *Động viên trẻ chơi<br /> ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ười chơi, cang nhiêu<br />       Đăc điêm nôi bât cua TCDG la không quy đinh sô ng ̀ ̀ <br /> ngươi ch<br /> ̀ ơi cang tôt. Vi vây, tôi luôn khuyên khich va đông viên tre cung ch<br /> ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ơi,  <br /> ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ới tre tr<br /> băng cach trao đôi, ban bac va thăm do y kiên v<br /> ̀ ́ ̀ ̉ ước đê tao d<br /> ̉ ̣ ựng tinh tich<br /> ́ ́  <br /> cực chu đông cua tre trong qua trinh ch<br /> ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ơi, lam cho tro ch<br /> ̀ ̀ ơi mang tinh tâp thê<br /> ́ ̣ ̉ <br /> cao hơn. Trong khi chơi, moi tre đêu binh đăng nh<br /> ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ư  nhau. Nêu tre nao ich ky,<br /> ́ ̉ ̀ ́ ̉ <br /> chơi không đung luât ch<br /> ́ ̣ ơi, chen lân cac ban khac se bi tâp thê phê phan, loai tr<br /> ́ ́ ̣ ́ ̃ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ư ̀<br /> băng cach không cho ch<br /> ̀ ́ ơi chung. Nếu trẻ  chơi tốt, biết  đoàn kết trong khi <br /> chơi giáo viên cần động viên, khen ngợi trẻ kịp thời để tạo niềm tin, sự phấn  <br /> khởi cho trẻ.<br /> Giải pháp 4: Cách tổ chức của giáo viên <br />        Điều kiện để cuộc chơi thành công là người chơi muốn chơi, nắm vững  <br /> luật chơi, nhiệt tình chủ  động tham gia trò chơi. Vì vậy, trước hết giáo viên <br /> cần dùng những lời nói ngắn gọn, hài hước, dí dỏm giới thiệu tên trò chơi,  <br /> mục đích ý nghĩa của nó. Tiếp theo cần nêu rõ cách chơi và những "luật lệ" <br /> cần tuân thủ. Sau cùng là nêu trước ý định sẽ  thưởng phạt những ai chơi tốt  <br /> hay phạm luật.  Dự kiến những tình huống bất trắc và xử  lý tình huống một <br /> cách hợp lý. <br /> <br /> <br /> <br /> 12<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />  Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br /> Giáo viên phải di chuyển sao cho có thể  quan sát được toàn bộ  cuộc chơi,  <br /> nhanh chóng phát hiện ra những trẻ  lanh lợi, họat bát, dí dỏm làm nòng cốt  <br /> cho cuộc chơi. <br /> Nghiêm túc tuân thủ luật chơi đảm bảo thực sự công bằng, bình đẳng, <br /> song vẫn vui vẻ, thoải mái và hào hứng. <br /> III. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN:<br /> Qua một quá trình tổ  chức thực hiện với nhiều biện pháp trên đã mang  <br /> lại kết quả cụ thể:<br />     Trẻ tích cực tham gia tìm hiểu các trò chơi dân gian <br />      Đa số các em nắm vững được cách thức chơi một số trò chơi dân gian<br />      Biết cách tổ chức trò chơi, thuộc được nhiều bài hát đồng dao <br />      Qua trò chơi  giúp các em rèn được thể chất, phản xạ nhanh khéo léo, thể <br /> hiện tinh thần tập thể, đoàn kết gắn bó  với nhau hơn .<br />      Sau giờ  chơi các em có hứng thú tích  cực tham  gia  vào các hoạt động học  <br /> tập chất lượng học tập nâng lên rõ ràng <br />      Mở rộng kiến thức và có thêm hiểu biết về trò chơi dân gian<br />   Hứng thú tham gia các trò chơi  một cách tích cực.<br />    Kết quả được đánh giá cụ thể như sau :<br />                      Các tiêu chí Số trẻ đạt Tỷ lệ đạt <br /> được<br /> Ham thích trò chơi dân gian  35/35 100%<br /> <br /> Trẻ  thuộc lời   đồng dao, biết cách  chơi dúng  33/35 94,3%<br /> luật<br /> Mạnh dạn tự tin khi tham gia hoạt động  34/35 97,1%<br /> <br /> <br /> 13<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />  Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br /> Thể hiện tinh thần đoàn kết  33/35 94,3%<br /> <br /> Biết tự tổ chức trò chơi  31/35 88,6%<br /> <br /> Sáng tạo trong khi chơi trò chơi  32/35 91,4%<br />                                       <br /> C. PHẦN KẾT LUẬN<br /> 3.1. Ý nghĩa của đề tài, sáng kiến,  giải pháp.<br /> Từ kết quả  trên đã gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc<br /> trÎ ®ång thêi tÝch cùc hëng øng phong trµo thi ®ua "X©y dùng trêng häc<br /> th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc” trong nhà trường. Những trò ch<br /> ̣ ơi dân gian đă <br /> đến với trẻ thơ một cách nhẹ nhàng theo kiểu “vừa học, vừa chơi”, đồng dao <br /> đã làm tốt chức năng biểu đạt tư  tưởng, giáo dục nhận thức, bồi dưỡng tình <br /> cảm cho trẻ. Chính vì ý nghĩa to lớn mà các trò chơi dân gian mang đến. Bản  <br /> thân tôi đã rút ra được một số kết luận: Để tổ chức các trò chơi dân gian cho <br /> trẻ  được tốt trước hết giáo viên cần sưu tầm  và chọn lọc các trò chơi phù <br /> hợp với học sinh lớp lớn mình phụ  trách vì trẻ  của chúng ta không chỉ  ham  <br /> thích các trò chơi mà còn thích những trò chơi mới lạ, hấp dẫn, do đó người <br /> giáo viên cần sưu tầm nhiều trò chơi dân gian song các trò chơi đó cần có sự <br /> chọn lọc cho phù hợp với trẻ lớp mình để trẻ không cảm thấy nhàm chán. Sau  <br /> khi đã có các trò chơi cô giáo chọn và tô ch<br /> ̉ ưc tro ch<br /> ́ ̀ ơi phu h<br /> ̀ ợp vơi t<br /> ́ ưng hoat<br /> ̀ ̣ <br /> ̣<br /> đông vì m ỗi hoạt động đều có một tính chất khác nhau nếu chọn trò chơi phù <br /> hợp sẽ làm tăng hiệu quả của trò chơi và  tăng khả năng  giáo  dục trẻ. Chọn <br /> trò chơi phù hợp rồi nhưng  khâu chuẩn bị để tổ chức trò chơi rất quan trọng <br /> như chuân bi đô dung, đô ch<br /> ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ơi, lơi đông dao va đia điêm tr<br /> ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ước khi tô ch<br /> ̉ ức cho <br /> ̉ ơi, trẻ có đầy đủ đồ dùng phục vụ trò chơi, trẻ thuộc lời đồng dao và có <br /> tre ch<br /> 14<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />  Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br /> một địa điểm chơi phù hợp như vậy trò chơi mới có thể diễn ra theo yêu cầu. <br /> Song như thế vẫn chưa đủ trong quá trình tổ chức cho trẻ chơi giáo viên luôn <br /> luôn ghi nhớ không được áp đặt trẻ, thiết lập mối quan hệ giữa cô và trẻ giữa  <br /> trẻ với các bạn, cần tạo tình huống phù hợp, động viên khen ngợi trẻ kịp thời.  <br /> Cuối cùng là cách tổ chức của giáo viên đây là khâu cuối cùng nhưng vô cùng <br /> quan trọng.Trò chơi diễn ra hấp dẫn, thành công hay không tùy thuộc vào cách  <br /> hướng dẫn tổ  chức của người giáo viên, điều này đòi hỏi người giáo viên  <br /> phải có khiếu tổ  chức, tổ  chức sao cho trẻ  nắm rõ luật và cách chơi, chơi <br /> đúng luật chơi song thoải mái, hứng thú và cô giáo phải thật sự công bằng. <br />      Năm học 2012­ 2013 trường mầm non t«i c«ng t¸c ®ang trên đà phát triển <br /> xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tôi tin tưởng rằng giáo viên  ở  trường <br /> mầm non t«i c«ng t¸c nói chung và bản thân tôi nói riêng sẽ tiếp tục áp dụng  <br /> các giải pháp tích cực trong việc tổ  chức các trò chơi dân gian cho trẻ. Góp <br /> phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân <br /> thiện – Học sinh tích cực” do BGD & ĐT phát động.<br />          Bên cạnh những kết quả  đã đạt được song Sáng kiến kinh nghiệm này <br /> cũng không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót kính mong sự đóng góp ý kiến <br /> giúp đỡ  của đồng nghiệp, Hội đồng khoa học của Nhà trường và Hội đồng <br /> khoa học của ngành để  cho bản Sáng kiến kinh nghiệm này không chỉ  được  <br /> áp dụng trong trường mầm non  t«i c«ng t¸c mà còn được áp dụng rộng rãi <br /> trong các trường mầm non trong toàn huyện nhà.<br /> 3.2. Kiến nghị, đề xuất.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 15<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />  Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br />      Trong quá trình thực hiện đề tài tôi thấy rằng để  những giải pháp đưa ra  <br /> thực sự mang lại hiệu quả, chất lượng cao thì đòi hỏi phải có sự quan tâm tạo <br /> điều kiện của các cấp.  Do vậy tôi mạnh dạn đề xuất nguyện vọng của mình:<br />  ­ Đối với BGH nhà trường:<br /> +  Tham mưu víi UBND x·, héi phô huynh ®Ó quy ho¹ch s©n b·i,<br /> trång cá trong ®iÒu kiÖn cã thÓ ®Ó phôc vô c¸c ch¸u vui ch¬i.<br /> + Mua sắm thêm trang phôc ho¸ trang, ®¹o cô để tæ chøc cã hiÖu<br /> qu¶ c¸c trß ch¬i phï hîp vãi c¸c vïng miÒn, phï hîp víi từng løa tuæi<br /> +Tổ  chức hội thi cho giáo viên làm đồ  dùng đồ  chơi phục vụ trò chơi <br /> dân gian, đặc biệt từ nguyên vật liệu từ địa phương như tre, nứa, lá dừa, mo<br /> cau. <br /> ­ Đối với PGD:<br /> + Tổ chức hội  thi “trò chơi dân gian” cho trẻ  mầm non giữa các cụm,  <br /> giữa các trường để có sự giao lưu học hỏi thêm các kinh nghiệm .<br />   Tôi tin tưởng rằng  trêng mÇm non n¬i t«i ®ang c«ng t¸c nói riêng,<br /> các trường mầm non trên quª h¬ng LÖ Thuû nói chung sÏ tiÕp tôc cã nhiÒu<br /> biÖn ph¸p tÝch cùc trong viÖc tổ chức trß ch¬i d©n gian cho c¸c ch¸u, ®Ó<br /> trß ch¬i d©n gian lu«n ®ång hµnh víi ®êi sèng cña trÎ th¬. VËy kÝnh<br /> mong sù gãp ý gióp ®ì cña Héi ®ång khoa häc trêng, Héi ®ång khoa häc<br /> Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn LÖ Thuû ®Ó t«i cã kinh nghiÖm tèt<br /> h¬n trong việc tổ chức các trß ch¬i d©n gian cho trÎ./.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 16<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />  Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho  <br /> trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 17<br /> SKKN tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện­ Năm học : 2012­<br /> 2013<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2