intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 phát huy năng lực tự học môn Toán

Chia sẻ: Trần Văn An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

27
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với các em học sinh cần xác định rõ mục tiêu học tập, có kế hoạch học tập cụ thể, sắp xếp thời gian hợp lí, chọn lọc và ghi nhớ kiến thức, học bài cũ, chuẩn bị bài mới, làm các bài tập vận dụng kiến thức và vận dụng sáng tạo. Ngoài ra khi học sinh được rèn tốt năng lực tự học các em còn có thể giải toán Violympic đạt hiệu quả với thao tác nhanh nhẹn hơn, học sinh có thể chủ động vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các bài toán thực tiễn, linh hoạt và sáng tạo trong học tập trải nghiệm,… để từ đó trang bị cho các em những nền tảng ban đầu trong việc phát triển năng lực tiềm tàng của chính mình, nhằm chuẩn bị tâm thế cho việc “học thường xuyên, học suốt đời” thì tự học chính là sợi chỉ xuyên tâm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 phát huy năng lực tự học môn Toán

 Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 phát huy năng lực tự học môn Toán<br /> I.PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Trong những năm làm công tác giảng dạy bộ  môn toán, tôi luôn không  <br /> ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng <br /> dạy để sao cho có thể giúp các em học sinh nắm vững kiến thức, kĩ năng cơ <br /> bản cần thiết và cũng có thể vận dụng linh hoạt kiên th ́ ưc toan hoc vao trong<br /> ́ ́ ̣ ̀  <br /> thực tế  cuộc sống. Bên cạnh đó tôi cũng đặt nhiệm vụ  hàng đầu cho chính <br /> bản thân mình là: Làm thế nào để các em phát huy được năng lực tự học của  <br /> bản thân? Phương pháp nào có thể đưa các em đến với kiến thức nhanh, chính  <br /> xác và khơi dậy  ở  các em niềm đam mê Toán học?... Rất nhiều những yêu  <br /> cầu được đặt ra, nhưng bản thân tôi nhận thấy rằng việc “ Rèn cho học sinh  <br /> lớp 6 phát huy năng lực tự  học toán là rất cần thiết. Bởi với học sinh lớp 6, <br /> các em vừa mới bước vào môi trường học mới (cấp THCS) các em bắt đầu <br /> làm quen với những môn học mới với những phương pháp giảng dạy và cách  <br /> thức ghi bài mà yêu cầu ở các em thao tác nhanh nhẹn, chủ động kiến thức,…<br /> Nếu không có năng lực tự  học tập môn toán, các em sẽ  dần mất đi kĩ năng  <br /> chủ  động nắm bắt kiến thức, lười học toán, phụ  thuộc vào những kiến thức <br /> mà giáo viên truyền đạt, thiếu sự sáng tạo dẫn đến kết quả học tập chưa cao.  <br /> Vì thế  việc giúp học sinh tiếp cận với công nghệ  thông tin, có phương pháp <br /> học tập phù  hợp, tạo hứng thú, tăng  đam mê  đối với môn toán là những  <br /> phương pháp nhằm phát huy năng lực tự học, sở trường của bản thân.<br /> Từ xưa nhưng câu ca dao, tuc ng<br /> ̃ ̣ ư nh<br /> ̃ ư “ Tôn sư trong đao”, “ Nhât t<br /> ̣ ̣ ́ ự vi <br /> sư, ban t ́ ự  vi sư” , “ Muôn sang thi băc câu kiêu, muôn con hay ch<br /> ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ữ phai yêu ̉  <br /> lây thây”, …v<br /> ́ ̀ ơi y nghia đê cao, coi trong vi tri cua ng<br /> ́ ́ ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ươi thây trong xa hôi.<br /> ̀ ̀ ̃ ̣  <br /> Tuy nhiên như vây không co nghia la thây lam hêt tât ca cho tro, ma thây nhiêt<br /> ̣ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ <br /> ̀ ̣<br /> tinh truyên đat kiên th<br /> ̀ ́ ưc, con tro nô l<br /> ́ ̀ ̀ ̃ ực đê chu đông chiêm linh kiên th<br /> ̉ ̉ ̣ ́ ̃ ́ ức, vân ̣  <br /> ̣<br /> dung sang tao kiên th<br /> ́ ̣ ́ ưc đo vao th<br /> ́ ́ ̀ ực tê cuôc sông. Môt khi hoc sinh chi linh hôi<br /> ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̃ ̣ <br /> ́ ưc môt cach bi đông t<br /> kiên th ́ ̣ ́ ̣ ̣ ừ thây thi cac em se năm băt kiên th<br /> ̀ ̀ ́ ̃ ́ ́ ́ ức ây rât m ́ ́ ơ ̀<br /> ̣<br /> nhat, nhanh quên, l ươi vân dung vao th<br /> ̀ ̣ ̣ ̀ ực tê. Nh ́ ưng khi hoc sinh kêt h ̣ ́ ợp được  <br /> nhưng ki năng nh<br /> ̃ ̃ ư: tiêp thu bai hoc trên l<br /> ́ ̀ ̣ ơp, chu đông tim toi m<br /> ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ở  rông kiên<br /> ̣ ́ <br /> thưc trong sach tham khao, th<br /> ́ ́ ̉ ực tê cuôc sông, trai nghiêm va sang tao thi kêt<br /> ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ <br /> qua đat đ̉ ̣ ược không chi la kiên th ̉ ̀ ́ ưc ma con la ki năng vân dung, sang tao vao<br /> ́ ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ <br /> ̣<br /> cuôc sông.  ́<br /> Đặc biệt nhưng năm gân đây đ<br /> ̃ ̀ ược sự quan tâm của lãnh đạo PGD đa tô ̃ ̉ <br /> chưc các bu ́ ổi tập huấn vê đôi m ̀ ̉ ơi ph ́ ương phap day hoc, day hoc theo chu đê<br /> ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ <br /> ́ ợp, day hoc trai nghiêm sang tao, … tôi nh<br /> tich h ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ư được mở rộng kiến thức và <br /> học hỏi được những phương pháp giảng dạy mới để một lần nữa khẳng định <br /> rằng “ Rèn luyện năng lực học, tự học toán ở  học sinh” đặc biệt là học sinh  <br /> lớp 6 là rất cần thiết. Hiệu quả sẽ được nâng cao nếu giáo viên biết linh hoạt <br /> kết hợp các phương pháp giảng dạy khac nhau phu h ́ ̀ ợp vơi đôi t ́ ́ ượng hoc̣  <br /> sinh. Trong đo v ́ ới đối tượng học sinh lười học (không có khả  năng tự  học)  <br /> <br /> 1<br /> Giáo viên: Dương Thị nga                                            Trương THCS Lương Thế <br /> Vinh<br />  Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 phát huy năng lực tự học môn Toán<br /> thì các em thường không nắm chắc kiến thức, đứng trước một vấn đề  cần  <br /> giải quyết các em không biết tự  tìm ra hướng giải quyết, không tự  đánh giá <br /> được đâu là đúng, cần làm và đâu là sai, luôn bằng lòng với những gì đã có <br /> không tự  bổ  sung cho mình những điều cần thiết trong nhận thức. Nên theo  <br /> tôi việc bồi dưỡng và phát huy năng lực học, tự học cho học sinh là rất cần  <br /> thiết. Đó là lý do để tôi chọn đề tài “ Một số phương pháp hướng dẫn học <br /> sinh lớp 6 phát huy năng lực tự học môn Toán”<br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài<br /> Trong nhưng năm ṽ ưa qua Bô giao duc đao tao đa nêu ra nh<br /> ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̃ ưng han chê,<br /> ̃ ̣ ́ <br /> ̉ ̣<br /> yêu kem cua giao duc, trong đo co yêu tô ch<br /> ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ưa coi trong viêc th ̣ ̣ ực hanh, vân<br /> ̀ ̣  <br /> ̣<br /> dung kiên th ́ ưc hoc đ́ ̣ ược vao th ̀ ực tê. Đăc biêt hiên nay hiên t<br /> ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ượng hoc sinh ̣  <br /> lươi biêng hoc bai, lam bai đa tr<br /> ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̃ ở thanh thoi quen, rât đông hoc sinh không co<br /> ̀ ́ ́ ̣ ́ <br /> hưng thu, co đông l<br /> ́ ́ ́ ̣ ực vơi viêc hoc Toan, cam thây hoc môn Toan kho va “khô<br /> ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̀  <br /> khan”, chi la nh ̉ ̀ ưng con sô va nh<br /> ̃ ́ ̀ ững phep tinh (đăc biêt con kho h<br /> ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ơn với hoc̣  <br /> sinh co l ́ ực hoc yêu). Vi vây viêc hoc Toan v<br /> ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ơi cac em rât năng nê va bi đông,<br /> ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣  <br /> ̣ ̉ ̣ ̣<br /> hiêu qua hoc tâp không cao va keo theo đo la nhiêu hê luy khac. Nguyên nhân<br /> ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́  <br /> từ đâu? Co rât nhiêu li do cho viêc hoc sinh không thich hoc toan, l<br /> ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ươi hoc va<br /> ̀ ̣ ̀ <br /> ̣<br /> hoc yêu. Nh ́ ưng la ng ̀ ươi giao viên du v<br /> ̀ ́ ̀ ơi li do nao thi tr<br /> ́ ́ ̀ ̀ ươc tiên ban thân<br /> ́ ̉  <br /> ngươi giao cân phai co ph<br /> ̀ ́ ̀ ̉ ́ ương phap day hoc phu h<br /> ́ ̣ ̣ ̀ ợp va kh ̀ ơi dây đ ̣ ược ở cać  <br /> ̉ ̣<br /> em niêm đam mê, chu đông, sang tao trong hoc tâp, co nh<br /> ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ư  vây m ̣ ới giup cac ́ ́ <br /> ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣<br /> em va phu huynh co môt cai nhin khac vê hoc tâp noi chung va vê hoc Toan noi ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ <br /> riêng. Qua những năm giảng dạy, tôi nhận thấy rằng để phát huy năng lực tự <br /> học Toán của học sinh lớp 6 nói riêng và học sinh THCS nói chung, người  <br /> giáo viên phải là người tổ  chức các hoạt động học tập của học sinh theo  <br /> hướng chủ động tích cực. Hướng dẫn, khích lệ các em để các em tìm ra kiến <br /> thức, tư  duy logic và vận dụng sáng tạo. Từ  đó giúp học sinh phát huy được  <br /> năng lực tự học toán của bản thân va dân đap  ̀ ̀ ́ ứng được yêu câu giao duc suôt ̀ ́ ̣ ́ <br /> đời cua xa hôi phat triên va công nghê nh<br /> ̉ ̃ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ư hiên nay. ̣<br /> Để làm được điều này, giáo viên cần có cái nhìn sâu sắc hơn, quan tâm <br /> và chú ý đến việc phát huy năng lực tự học của học sinh. Với các em học sinh  <br /> cần xác định rõ mục tiêu học tập, có kế  hoạch học tập cụ  thể, sắp xếp thời <br /> gian hợp lí, chọn lọc và ghi nhớ kiến thức, học bài cũ, chuẩn bị bài mới, làm  <br /> các bài tập vận dụng kiến thức và vận dụng sáng tạo. Ngoài ra khi học sinh  <br /> được rèn tốt năng lực tự học các em còn có thể giải toán Violympic đạt hiệu <br /> quả  với thao tác nhanh nhẹn hơn, học sinh có thể  chủ  động vận dụng kiến <br /> thức liên môn để giải quyết các bài toán thực tiễn, linh hoat va sang tao trong ̣ ̀ ́ ̣  <br /> ̣ ̣ ̉<br /> hoc tâp trai nghiêm,… đ ̣ ể  từ  đó trang bị  cho các em những nền tảng ban đầu <br /> trong việc phát triển năng lực tiềm tàng của chính mình, nhằm chuẩn bị  tâm <br /> thế  cho việc “học thường xuyên, học suốt đời” thì tự  học chính là sợi chỉ <br /> xuyên tâm.<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> 2<br /> Giáo viên: Dương Thị nga                                            Trương THCS Lương Thế <br /> Vinh<br />  Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 phát huy năng lực tự học môn Toán<br /> Một số  phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 trường THCS Lương <br /> Thế Vinh phát huy tốt năng lực hoc, t<br /> ̣ ự học môn Toań<br /> 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu<br /> Học sinh lớp 6A1, 6A2 trường THCS Lương Thế Vinh năm hoc 2016 ­̣  <br /> 2017; Các bài tập vận dụng, mở rộng trong chương trình Toán 6 (SGK toán 6  <br /> và tài liệu hướng dẫn học toán 6; Tô ch<br /> ̉ ưc cac hoat đông trai nghiêm sang tao<br /> ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣  <br /> ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣<br /> trong day hoc môn Toan; Hoat đông trai nghiêm sang tao trong cac môn hoc l<br /> ́ ̣ ớp  <br /> 6)<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> Dựa trên những định hướng ban đầu, nội dung được dựa trên những  <br /> phương pháp sau:<br /> ­ Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Thông qua quá trình trực tiếp  <br /> giảng dạy học sinh lớp 6.<br /> ­ Phương pháp trực quan thông qua các hình  ảnh trên sách hướng dẫn, <br /> đồ  vật thực tế, sự vật hiện tượng gần gũi trong cuộc sống; Quan sát sự  tiến <br /> bộ của học sinh.<br /> ­ Phương pháp tham khảo sách, tài liệu: Sách giáo khoa toán 6; Sách <br /> hướng dẫn toán 6; Sách nâng cao và phát triển toán 6; Sách bồi dưỡng học  <br /> sinh giỏi toán 6.<br /> ­ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục: tham khảo ý kiến, học  <br /> hỏi phương pháp giảng dạy của đồng nghiệp thông qua các buổi sinh hoạt <br /> chuyên môn, thao giảng, thi GVDG, dự giờ thăm lớp.<br /> ­ Phương pháp nghiên cứu sản phẩm.<br /> ­ Phương pháp thực nghiệm.<br /> ­ Phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi dạy thực  <br /> nghiệm.<br /> II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI<br /> 1. Cơ sở lý luận<br /> Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến giáo dục,  <br /> vì vậy trong phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 của <br /> Nghị quyết số 29 – NQ/TW Hội nghị trung  ương 8 khoá XI chỉ rõ: “ Tiếp tục  <br /> đổi mới mạnh mẽ  phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy  <br /> tính tích cực, chủ  động sáng tạo và vận dụng kiến thức kĩ năng của người  <br /> học, khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung  <br /> dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập  <br /> nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu  <br /> trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng. Chú ý các hoạt động xã hội,  <br /> ngoại khoá, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh  ứng dụng công nghệ  thông tin  <br /> và truyền thông trong dạy và học”.<br /> Học là một quá trình trong đó dưới sự  định hướng của người dạy,  <br /> người học tự  giác, tích cực, độc lập tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm từ  môi  <br /> <br /> 3<br /> Giáo viên: Dương Thị nga                                            Trương THCS Lương Thế <br /> Vinh<br />  Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 phát huy năng lực tự học môn Toán<br /> trường xung quanh bằng các thao tác trí tuệ và tay chân nhằm hình thành cấu  <br /> trúc tâm lí mới để biến đổi nhân cách của các em theo hướng ngày càng hoàn  <br /> thiện. Không ai có thể thay thế các em và chỉ có các em mới tạo ra sự thay đổi <br /> cho chính bản thân mình.<br /> Qua đó, viêc ḥ ọc đã là hàm chứa tự học. Và tự học không có nghĩa chỉ là <br /> việc học ngoài giờ lên lớp, mà hoạt động học còn được diễn ra trên lớp dưới <br /> sự  hướng dẫn, tổ  chức, chỉ  đạo của giáo viên để  các em có thể  tìm tòi, phát <br /> hiện, phân tích và chiếm lĩnh kiến thức bằng chính tư duy của mình để học có <br /> hiệu quả, tránh rơi vào tình trạng mò mẫm thiếu cơ sở. Học – Tự học có mối  <br /> liên quan mật thiết với nhau và kết qua đem l ̉ ại còn tuỳ thuộc vào mức độ tự <br /> lực và trình độ  khác nhau của mỗi em, vào kinh nghiệm tổ  chức, hướng dẫn  <br /> việc học của mỗi giáo viên.<br /> 2. Thực trạng vân đê nghiên c<br /> ́ ̀ ưú<br /> Là giáo viên còn trẻ nên bản thân tôi nhận thấy việc giáo viên cần học  <br /> hỏi trau dồi kiến thức, phương pháp để  đưa kiến thức đến cho các em học <br /> sinh là một vấn đề  rất quan trọng, đặc biệt với mô hình trường học mới thì <br /> vấn đề này càng được giáo viên đặt lên hàng đầu. Trong quá trình giảng dạy <br /> và công tác tại trường tôi được học hỏi đồng nghiệp các phương pháp giảng <br /> dạy và kĩ năng đứng lớp, được dự  các tiết chuyên đề, thao giảng,…giúp tôi  <br /> học hỏi thêm được một số phương pháp giúp học sinh học tập tích cực hơn, <br /> bản thân cũng xác định được mục tiêu và nhiệm vụ  cụ  thể  với từng hoạt  <br /> động hơn. Co nh ́ ưng tiêt day ma sau đo tôi băn khoăn trăn tr<br /> ̃ ́ ̣ ̀ ́ ở mai răng tai sao<br /> ̃ ̀ ̣  <br /> vơí  nôị  dung kiên th́ ưc toan hoc hay nh<br /> ́ ́ ̣ ư  vây ma cac em không đ<br /> ̣ ̀ ́ ược traỉ  <br /> ̣<br /> nghiêm th ực tê đo đac, không đ<br /> ́ ̣ ược tự  minh sang tao tim ra kêt qua môt cach<br /> ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ́  <br /> ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉<br /> riêng biêt va chinh xac. Đo phai chăng la do cac em con thu đông trong viêc tiêp<br /> ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ <br /> thu kiên th́ ưc, con đi theo lôi mon cua ng<br /> ́ ̀ ́ ̀ ̉ ươi giao viên day hoc theo ph<br /> ̀ ́ ̣ ̣ ương <br /> phap truyên thông la thuyêt trinh – vân đap.Trong khi đo, nêu ren cho cac em<br /> ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ́  <br /> phat huy đ<br /> ́ ược năng lực tự hoc Toan thi các em se ham h<br /> ̣ ́ ̀ ̃ ọc hơn, chu đông h ̉ ̣ ơn  <br /> va thích nghiên c<br /> ̀ ứu tài liệu đê đ ̉ ược mở rộng kiến thức. Với lớp học theo mô <br /> hình trường học mới, các em được tiếp cận với phương pháp học tích cực từ <br /> Tiểu học nên đa số  các em có năng lực tự  thiết lập tiến độ  và các bước đi <br /> trong quá trình tự  học khá tốt và được trải nghiệm sáng tạo ngoài lớp học. <br /> Các em tự  tin, mạnh dạn nói ra những suy nghĩ của mình để  cùng nhau tiến  <br /> bộ trong học tập.<br /> Tuy nhiên, trong qua trinh th<br /> ́ ̀ ực tê giang day, tôi nhân thây l<br /> ́ ̉ ̣ ̣ ́ ực học của <br /> các em không đồng đều giữa các nhóm, lớp nên yều cầu giáo viên phải đa  <br /> dạng phương pháp sao cho phù hợp. Một số  học sinh tiếp thu kiến thức cơ <br /> bản còn chậm, không đáp ứng được yêu cầu của chương trình, bằng long với <br /> những kiến thức mình đã có. Vây thi v ̣ ̀ ơi 45 phut giang day trên l<br /> ́ ́ ̉ ̣ ớp nhiêt tinh<br /> ̣ ̀  <br /> ̉ ́ ́ ược tât ca cac em năm chăc đ<br /> cua giao viên co giup đ<br /> ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ược kiên th ́ ức hay không?  <br /> ̣ ́<br /> Va khi hoc li thuyêt nh<br /> ̀ ́ ững nôi dung kiên th<br /> ̣ ́ ức Toan hoc ây đê vân dung vao<br /> ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ <br /> thực tê cuôc sông cac em co hiêu đ<br /> ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ ược y nghia cua nôi dung đo không? Ki năng<br /> ́ ̃ ̉ ̣ ́ ̃  <br /> 4<br /> Giáo viên: Dương Thị nga                                            Trương THCS Lương Thế <br /> Vinh<br />  Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 phát huy năng lực tự học môn Toán<br /> ̣ ̣ ̉<br /> vân dung cua cac em co tôt không? Câu tra l<br /> ́ ́ ́ ̉ ơi ma đa sô giao viên, hoc sinh va<br /> ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ <br /> ̣<br /> phu huynh th ực tê la “không”. Thay vao đo tai sao chung ta không ren cho cac<br /> ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ́ <br /> em năng lực tự  hoc Toan đê nh<br /> ̣ ́ ̉ ưng giây phut hoc bai trên l<br /> ̃ ́ ̣ ̀ ớp trở  nên nhẹ  <br /> ̃ ́ ới cac em. Khi ban thân môi hoc sinh co năng l<br /> nhang va y nghia đôi v<br /> ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̃ ̣ ́ ực tự hoc,<br /> ̣  <br /> ́ ́ ̉ ́ ược kiên th<br /> cac em co thê năm đ ́ ưc va ki năng giai toan thông qua sach giao<br /> ́ ̀ ̃ ̉ ́ ́ ́ <br /> ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉<br /> khoa, tai liêu tham khao, giao viên, ban be hay chinh ca gia đinh cua cac em. <br /> ́ ̀ ́ ̀ ́<br /> Xuất phát từ thực trạng nói trên nguyên nhân chủ yếu là nhằm giúp cho <br /> các em học sinh có ý thức học tập đúng đắn, phát huy năng lực học và tự học <br /> của bản thân, tạo sự ham mê học tập giúp các em có điều kiện lĩnh hội được  <br /> một số kiến thức, kĩ năng để  các em học tập sau này được tốt hơn. Bởi với  <br /> học sinh lớp 6, các em rất cần sự quan tâm, dẫn dắt của giáo viên, chỉ ra cho  <br /> các em con đường để  nắm bắt kiến thức nhanh, chính xác và thích thú nhất, <br /> nếu các em không có năng lực học, tự học, bị động với những kiến thức giáo <br /> viên truyền đạt, sẽ  dần hình thành trong chính con người các em cảm giác  <br /> không muốn học toán, bằng lòng với bản thân, từ đó mất dần đi đam mê học <br /> toán.<br /> Xuất phát từ  sự  ham học hỏi của học sinh, sự  ham mê nghiên cứu và  <br /> lòng yêu nghề của bản thân trong quá trình giảng dạy và chủ nhiệm giáo viên  <br /> không thể  bỏ  qua phương pháp phát huy cho học sinh năng lực học, tự  học  <br /> bởi đó là cơ sở, là bàn đạp để các em học sinh lớp 6 chủ động, sáng tạo trong  <br /> học tập toán. Những năm giảng dạy trước đây, hầu như tôi chỉ chú trọng việc <br /> học sinh phải nắm chắc được kiến thức toán cơ  bản rồi từ  đó mở  rộng dần <br /> đến kiến thức khó hơn, nâng cao hơn, biết trình bày bài toán một cách logic. <br /> Nhưng từ khi được tiếp cận với đổi mới phương pháp dạy học, tôi hoàn toàn  <br /> bị  thuyết phục. Kiến thức quan trọng phải đạt được và kĩ năng cũng quan <br /> trọng không kém, tất cả đều nhằm hình thành cho các em những năng lực cần <br /> thiết trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Một thực tế với đa số  học sinh của <br /> tôi: giao nhiệm vụ  1 bài tập, học sinh chỉ  hoàn thành một bài tập; giao 2 bài <br /> các em hoàn thành 2 bài, …(có thể  không hoàn thành hoặc hoàn thành không  <br /> tốt). Đó là kết quả của việc học máy móc, không xây dựng kế hoạch mà làm  <br /> một cách tự  phát).  Ở  hai mô hình, kết quả  đạt được trong quá trình học tập <br /> toán ở học sinh hoàn toàn khác nhau, cụ thể:<br /> <br /> Hoc tâp theo ph<br /> ̣ ̣ ương phap truyên<br /> ́ ̀  Hoc tâp theo ph<br /> ̣ ̣ ương phap đôi m<br /> ́ ̉ ơí<br /> thông<br /> ́<br /> <br /> ­ Học sinh thu nhận kiến thức từ giáo  ­ Học sinh tự mình tìm đến kiến thức <br /> viên.  với sự   định hướng, hỗ  trợ  của giáo <br /> viên<br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> Giáo viên: Dương Thị nga                                            Trương THCS Lương Thế <br /> Vinh<br />  Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 phát huy năng lực tự học môn Toán<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ­ Học sinh có nhiều cơ  hội rèn luyện  ­   Không   chú   trọng   rập   khuôn   cách <br /> kĩ năng trình bày bài toán. trình bày bài toán. Chú trọng phát hiện <br /> hướng giải và kết quả.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ­ Bài tập vận dụng và mở  rộng tìm <br /> tòi trong SGK ít. Nên học sinh thiếu <br /> kĩ năng liên hệ và giải quyết các tình  ­ Bài tập vận dụng và mở rộng tìm tòi <br /> huống thực tế. trong SHD nhiều. Nên học sinh có kĩ <br /> năng   liên   hệ   và   giải   quyết   các   tình <br /> ­ Năng lực sáng tạo, chủ  động, tích  huống thực tế.<br /> cực của học sinh chưa được phát huy  ­  Năng lực sáng  tạo, chủ   động, tích <br /> cực của học sinh được phát huy<br /> <br /> <br /> <br /> <br />   Vậy thì gốc lõi của vấn đề  là  ở  đâu?  Ở  phương pháp của người giáo <br /> viên truyền đạt? Hay ở năng lực tự học và tìm tòi kiến thức của học sinh? Để <br /> thay đổi cách học truyền thống chỉ ngồi trên ghế  nhà trường thì học tập của <br /> 6<br /> Giáo viên: Dương Thị nga                                            Trương THCS Lương Thế <br /> Vinh<br />  Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 phát huy năng lực tự học môn Toán<br /> học sinh cần được mở  rộng, được thực tế  trải nghiệm như thế  nào? Và bắt  <br /> đầu từ đâu để quá trình học là phù hợp nhất? Kết hợp các phương pháp như <br /> thế  nào để  co m ́ ột sản phẩm hoàn thiện nhất. Và theo tôi, phát huy tốt năng <br /> lực học, tự học của học sinh là then chốt. Trên lơp v ́ ơi nh<br /> ́ ưng tiêt li thuyêt, tiêt<br /> ̃ ́ ́ ́ ́ <br /> ̣ ̣ ̣<br /> luyên tâp, ôn tâp hay tiêt th ́ ực hanh ng<br /> ̀ ươi giao viên cân phai co ph<br /> ̀ ́ ̀ ̉ ́ ương phap ́ <br /> ̀ ̉ ́<br /> gi đê cac em phat huy đ́ ược năng lực tự hoc toan tôt nhât. Hay khi không trên<br /> ̣ ́ ́ ́  <br /> lơp hoc, <br /> ́ ̣ ở  nha cac em cung co kha năng t<br /> ̀ ́ ̃ ́ ̉ ự  minh hoan thanh nh<br /> ̀ ̀ ̀ ưng nôi dung<br /> ̃ ̣  <br /> ̀ ̉ ̣ ̣<br /> yêu câu cua giao viên va sang tao vân dung kiên th<br /> ́ ̀ ́ ̣ ́ ức toan hoc vao th<br /> ́ ̣ ̀ ực tê môt́ ̣ <br /> cach tôt nhât. Không c<br /> ́ ́ ́ ần phải bắt đầu từ những khái niệm nào xa xôi để hình <br /> thành cho các em năng lực này mà chính các em phải tìm cho mình một con <br /> đường phù hợp với mình nhất, trong đó gồm các yêu cầu chính như: Nắm <br /> vững kiến thức đã học  Nhiệm vụ mới  Xác định mục tiêu  Xây <br /> dựng kế  hoạch (Số  người cùng thực hiện, thời gian thực hiện,…)  Qúa <br /> trình hoạt động  Kết quả của hoạt động  Kiểm tra kết quả  Liên <br /> hệ  Ghi nhớ thông tin. Các giai đoạn ở mỗi học sinh có thể khác nhau về <br /> trình tự. Du hoc <br /> ̀ ̣ ở trên lơp hay hoc tâp <br /> ́ ̣ ̣ ở  nha, ̀ ở ban be thi quan trong ch<br /> ̣ ̀ ̀ ̣ ỉ cần  <br /> học sinh làm được nhưng đi ̃ ều này thì với kiến thức cơ bản, bài tập vận dụng  <br /> hay nội dung yêu cầu học sinh tìm tòi liên hệ thực tế thì chắc chắn các em sẽ <br /> hoàn thành tốt yêu cầu đặt ra. Không những vậy, quá trình này còn giúp các <br /> em phát huy năng lực mạnh dạn, chủ động, sáng tạo của bản thân và tìm thấy  <br /> niềm vui, đam mê khi hiểu và tự  mình hoàn thiện kiến thức. Kết quả  của  <br /> hoạt động và khả  năng liên hệ  của các em là sự  phản ánh những giai đoạn  <br /> trên. Giống như câu nói nổi tiếng của Sidney Jourard “ Học tập không phải là <br /> một nhiệm vụ hay một vấn đề khó giải quyết – Nó là cách để sống trong thế <br /> giới. Con người học tập khi theo đuổi các mục tiêu và kế  hoạch có ý nghĩa  <br /> cho chính mình. Hay “Không có giới hạn cho qui trình học, cách để học. Thực  <br /> sự  một khi con người đã có được húng thú để  tìm những con đường mới để <br /> kết   cấu   nên   tri   thức,   họ   sẽ   không   bao   giờ   sợ   bị   buồn   chán”   của   Robert <br /> Theobald.<br /> 3. Nội dung, hinh th<br /> ̀ ưc cua gi<br /> ́ ̉ ải pháp<br /> a) Muc tiêu cua giai phap<br /> ̣ ̉ ̉ ́<br /> Trong thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy chính bản thân giáo viên nếu cứ <br /> rập khuôn bài dạy cho tất cả các đối tượng học sinh, không rèn được cho học  <br /> sinh kĩ năng học, tự  học điều đó chỉ  làm giáo viên tự  làm khó giáo viên, kết  <br /> quả  học tập không cao, đem lại cho giáo viên sản phẩm đó là những con <br /> người rập khuôn, máy móc, thiếu chủ động trong tư  duy, “ nghe – làm theo” <br /> tạo cho các em đặt niềm tin hoàn toàn vào giáo viên, không tự mình tìm kiến  <br /> thức. Vì vậy việc phải làm sao để phát triển năng lực tự học của học sinh là <br /> rất cần thiết. Chỉ có phương pháp tự học tốt các em mới tự khẳng định được <br /> bản thân mình và chính nó tạo nên cho các em tính năng động, sáng tạo để <br /> 7<br /> Giáo viên: Dương Thị nga                                            Trương THCS Lương Thế <br /> Vinh<br />  Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 phát huy năng lực tự học môn Toán<br /> phần nào đó dần hình thành nên tính cách con người các em. Từ  đó giúp các <br /> em có cách nhìn khác về phương pháp học tập.<br /> Năng lực tự hoc không chi la t<br /> ̣ ̉ ̀ ự hoc trên l<br /> ̣ ơp thông qua cac tiêt li thuyêt,<br /> ́ ́ ́ ́ ́ <br /> ̣ ̣ ̣ ́ ực hanh ma con la kha năng t<br /> tiêt luyên tâp, ôn tâp hay tiêt th<br /> ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ự  hoc <br /> ̣ ở  nha cua<br /> ̀ ̉  <br /> ̣<br /> hoc sinh. Nh ưng du hoc <br /> ̀ ̣ ở  đâu thi m<br /> ̀ ột kế  hoạch cụ  thể  với các giai đoạn:  <br /> Nắm vững kiến thức đã học  Nhiệm vụ  mới  Xác định mục tiêu   <br /> Xây dựng kế hoạch (Số người cùng thực hiện; Thời gian thực hiện, nội dung  <br /> cần thực hiện,…)  Qúa trình hoạt động  Kết quả  của hoạt động  <br /> Kiểm tra kết quả  Liên hệ  Ghi nhớ thông tin la cac khâu quan trong đê<br /> ̀ ́ ̣ ̉ <br /> ̣<br /> hoc sinh phat huy tôt năng l<br /> ́ ́ ực tự hoc cua minh. Trong đó n<br /> ̣ ̉ ̀ ắm vững kiến thức  <br /> đã học là nền tảng để học sinh khám phá những điều mới. Khi đó, các em cần  <br /> đặt ra cho mình mục tiêu tiếp theo là cần làm gì để trong quá trình hoạt động <br /> các em bám theo mục tiêu đó và không đi nhầm hướng. Xây dựng kế hoạch là <br /> một trong những giai đoạn mà hầu như  đa số  cac em đều chủ  quan vì mất  <br /> thời gian, nhưng thật ra giai đoạn này lại càng không nên bỏ  qua. Vì có xây <br /> dựng kế  hoạch cụ  thể  các em mới biết mình cần hoạt động những gì, mất  <br /> thời gian bao lâu, có cần sự hỗ trợ của ai và tánh sự sai sót nếu có…. Kết quả <br /> của hoạt động và khả  năng liên hệ  của các em là sự  phản ánh những giai <br /> đoạn trên. Giống như  câu nói nổi tiếng của Sidney Jourard “Học tập không <br /> phải là một nhiệm vụ  hay một vấn đề  khó giải quyết – Nó là cách để  sống  <br /> trong thế giới. Con người học tập khi theo đuổi các mục tiêu và kế hoạch có <br /> ý nghĩa cho chính mình. Hay “Không có giới hạn cho qui trình học, cách để <br /> học. Thực sự  một khi con người  đã có được hưng thú đ ́ ể  tìm những con  <br /> đường mới để kết cấu nên tri thức, họ sẽ không bao giờ sợ bị buồn chán” của <br /> Robert Theobald.<br /> Vì vậy, nếu giải pháp thành công thì kết quả đạt được là không thể cân <br /> –đo – đong – đếm được. Các em sẽ  không còn cảm thấy môn toán khô khan <br /> và chán ngắt nữa. Kết hợp cùng sự  định hướng và hỗ  trợ  của giáo viên, tài <br /> liệu tham khảo kết quả  học tập của các em sẽ  được nâng cao, những năm  <br /> học tiếp theo các em sẽ  tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực này và dần hình <br /> thành cho các em sự năng động, sáng tạo và tri thức. Giúp các em học tốt các  <br /> môn học khác, hay với những học sinh làm bài thi kiến thức liên môn thì các <br /> em cũng không còn cảm thấy nặng nề, phụ thuộc vào giáo viên và trang mạng  <br /> “Google” nữa.<br /> b) Nôi dung va cach th<br /> ̣ ̀ ́ ưc th<br /> ́ ực hiên<br /> ̣<br /> Để  phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 phát huy năng lực tự  học  <br /> môn toán đạt hiệu quả tốt nhất, học sinh cần hiểu được việc học là suốt đời, <br /> học không ngừng và quá trình học, tự học là một quy trình bao gồm các bước <br /> có quan hệ mật thiết qua lại, hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy trước tiên tôi đặt ra yêu <br /> cầu đối với học sinh như sau:<br /> 8<br /> Giáo viên: Dương Thị nga                                            Trương THCS Lương Thế <br /> Vinh<br />  Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 phát huy năng lực tự học môn Toán<br /> * Kiến thức: <br /> ­ Học sinh phải nắm được các kiến thức cũ, để  làm cơ  sở  đi tìm kiến  <br /> thức mới.<br /> ­ Nắm được các kiến thức cơ  bản của chương trình toán 6: Các phép  <br /> tính trên tập hợp các số  tự  nhiên, tập hợp các số  nguyên, phân số. Điểm,  <br /> đường thẳng, tia,...<br /> * Kĩ năng:<br /> ­ Các em cần có năng lực xây dựng kế  hoạch cụ  thể: Muốn làm được <br /> điều này yêu cầu các em cần có kiến thức và khả năng nhìn, đoán sự việc để <br /> định hướng những việc chính cho quá trình đi tìm kiến thức, kế  hoạch cần <br /> bắt đầu từ  đâu, bao nhiêu thời gian để  hoàn thành, lực lượng tham gia là bao <br /> nhiêu người? Cần những ai và phân công nhiệm vụ  cụ  thể. Công việc cần <br /> chuẩn bị  những gì về  cơ  sở  vật chất, cần đến những địa điểm nào để  thực <br /> tế,…<br /> ­ Sau khi đã lên kế hoạch cụ thể thì đến giai đoạn thực hiện kế hoạch  <br /> đề ra. Cá nhân hoặc thành viên trong nhóm tham gia cần có ý thức tự giác, chủ <br /> động để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất có thể và hiệu quả. <br /> ­ Sơ đồ tư duy và máy tính tính bỏ túi: Máy tính bỏ tui là đ<br /> ́ ồ dùng hỗ trợ <br /> đắc lực cho các em trong việc xác định được hướng đi của mình đang đúng  <br /> hay sai. Nhờ có sự cộng tác này, các em nhanh chóng kiểm tra được sự chính <br /> xác của đáp án ở một số bài tập toán, rút ngắn thời gian thực hiện. Từ đó giúp <br /> học sinh rèn kĩ năng hệ  thống toàn bộ  những gì các em thu thập được thông <br /> qua sơ  đồ  tư  duy. Sơ  đồ  tư  duy diễn tả  cho người xem hiểu được khả  năng <br /> tư duy của các em và mức độ tiếp thu toán học của các em đến đâu. <br /> ­ Kĩ năng tự  học toán còn được rèn luyện trong quá trình học sinh ôn  <br /> luyện giải toán tiếng việt Internet, toán tiếng anh Internet. Thông qua các bài <br /> toán đa dạng  ở  các vòng thi Violympic, các em tạo cho mình phản xạ  và các <br /> suy luận nhanh chóng để kịp với thời gian yêu cầu ở mỗi bài thi.<br /> ­ Kết hợp kiến thức toán học của bản thân học sinh với kiến thức của <br /> các bộ môn, hướng cho các em tự mình làm tốt các bài thi vận dụng kiến thức <br /> liên môn. <br /> * Thái độ:<br /> ­ Khi bắt đầu bất cứ  một công việc nào trong học toán, trước tiên các  <br /> em luôn phải có thái độ tích cực, hứng thú với việc làm đó của mình. Vì chỉ có  <br /> như vậy các em mới dễ dàng thực hiện được nhiệm vụ đặt ra mà không cảm <br /> thấy nặng nề, uể oải.<br /> ­ Một yếu tố quan trọng khác đó là sự ham tìm tòi, khám phá kiến thức <br /> mới. Biết chia sẽ những hiểu biết của bản thân với mọi người, cũng như biết  <br /> lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác (giáo viên, bạn bè, gia đình, tài <br /> liệu,…) từ đó toàn diện hơn nội dung đề ra.<br /> 9<br /> Giáo viên: Dương Thị nga                                            Trương THCS Lương Thế <br /> Vinh<br />  Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 phát huy năng lực tự học môn Toán<br /> ̉ ̣<br /> * Đê hoc sinh phat huy đ<br /> ́ ược năng lực tự  hoc môn Toan không phai la<br /> ̣ ́ ̉ ̀ <br /> ́ ̀ ơn gian, b<br /> vân đê đ ̉ ởi điêu đo liên quan đên ca vôn kiên th<br /> ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ức Toan va ki năng<br /> ́ ̀ ̃  <br /> ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣<br /> giai toan cua cac em. Vi vây, yêu câu đăt ra đôi v<br /> ́ ́ ới ngươi giao viên la phai<br /> ̀ ́ ̀ ̉ <br /> dung nh<br /> ̀ ưng ph<br /> ̃ ương phap phu h<br /> ́ ̀ ợp đê cac em năm đ<br /> ̉ ́ ́ ược kiên th́ ức môt cach<br /> ̣ ́  <br /> ́ ̀ ́ ́ ́ ̉<br /> chinh xac va lôi cuôn cac em nhât. Theo tôi, đê phat huy đ<br /> ́ ́ ược năng lực tự hoc̣  <br /> ́ ́ ới hoc sinh l<br /> môn Toan đôi v ̣ ơp 6 thi điêu đâu tiên giao viên phai h<br /> ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ướng cho hoc̣  <br /> ́ ược cac b<br /> sinh năm đ ́ ước cơ ban đê viêc t<br /> ̉ ̉ ̣ ự hoc đat kêt qua tôt nhât nh<br /> ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ư sau  (Sơ <br /> đô quy trinh cac b<br /> ̀ ̀ ́ ươc t́ ự hoc hiêu qua cho hoc sinh):<br /> ̣ ̣ ̉ ̣<br /> Kiến thức<br /> g<br /> r ộn Mới Cũ<br /> ở<br /> m<br /> g,<br /> n<br /> dụ<br /> n<br /> Vậ c<br /> lọ Xác định<br /> ọn mục tiêu<br /> ch<br /> ớ<br /> i h<br /> Kết quả h n<br /> G<br /> <br /> <br /> <br /> Thời gian thực hiện<br /> <br /> <br /> Thực hiện Xây dựng<br /> Kế hoạch kế hoạch<br /> <br /> <br /> Đối tượng tham gia<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> b.1. Nắm vững kiến thức cũ (kiến thức đã được học trên lớp, kiến thức  <br /> đúng mà các em tự học được trong cuộc sống)<br /> Các em có nắm được kiến thức cũ thì mới có thể  có cơ  sở  để  hoàn  <br /> thành nhiệm vụ đặt ra và tìm đến kiến thức mới một cách chính xác nhất.<br /> ̉ ̣ ược điêu nay giao viên co thê s<br /> Đê đat đ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ử dung cac ph<br /> ̣ ́ ương phap day hoc: ́ ̣ ̣<br /> * Đôi v<br /> ́ ới cac tiêt day trên l<br /> ́ ́ ̣ ớp: <br /> + Phương phap vân đap nh<br /> ́ ́ ́ ư kiêm tra bai cu (tiêt li thuyêt, luyên tâp) đăt<br /> ̉ ̀ ̃ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ <br /> ra nhưng câu hoi co tinh huông đê cac em suy nghi va phân tich vân đê, tim kiên<br /> ̃ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ <br /> thưc cu liên quan đên nôi dung câu hoi, kiêm tra 15 phut (tiêt ôn tâp)<br /> ́ ̃ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̣<br /> + Phương phap quan sat: thông qua cac tiêt day th<br /> ́ ́ ́ ́ ̣ ực hanh, giao viên chu<br /> ̀ ́ ̉ <br /> ̣<br /> đông quan sat qua trinh th<br /> ́ ́ ̀ ực hanh cua cac em đê biêt đ<br /> ̀ ̉ ́ ̉ ́ ược cac em năm đ<br /> ́ ́ ược <br /> ̣ ̣ ̀ ́ ức liên quan đên đâu đê tiên hanh nôi dung th<br /> nhiêm vu va kiên th ́ ̉ ́ ̀ ̣ ực hanh. ̀<br /> * Đôi v<br /> ́ ới nhiêm vu đ<br /> ̣ ̣ ược giao vê nha: ̀ ̀<br /> + Phương phap th ́ ực nghiêm: Giao viên sau khi giao nhiêm vu cho hoc<br /> ̣ ́ ̣ ̣ ̣  <br /> ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̣<br /> sinh vê nha co thê kiêm tra viêc năm kiên th ́ ́ ức cu cua cac em thông qua tr<br /> ̃ ̉ ́ ực  <br /> ̀ ̉<br /> tiêp đên nha kiêm tra, quan sat qua trinh hoc tâp <br /> ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ở nha cua cac em môt cach cu<br /> ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ <br /> ̉<br /> thê nhât, đông th<br /> ́ ̀ ơi năm đ<br /> ̀ ́ ược hoan canh, điêu kiên cua t<br /> ̀ ̉ ̀ ̣ ̉ ừng em đê co biên phap<br /> ̉ ́ ̣ ́ <br /> ̣ ̉ ̃ ợ trong hoc tâp.<br /> cu thê hô tr ̣ ̣<br /> <br /> 10<br /> Giáo viên: Dương Thị nga                                            Trương THCS Lương Thế <br /> Vinh<br />  Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 phát huy năng lực tự học môn Toán<br /> Ngoai ra, giao viên co thê hô tr<br /> ̀ ́ ́ ̉ ̃ ợ cac em cung cô kiên th ́ ̉ ́ ́ ức cu thông qua ̃  <br /> ̀ ̉<br /> tim hiêu cac nguôn tai liêu  ́ ̀ ̀ ̣ ở  sach giao khoa, sach h ́ ́ ́ ướng dân, sach tham khao ̃ ́ ̉  <br /> hay cac trang mang thông tin Internet,…<br /> ́ ̣<br /> b.2.  Xác định rõ mục tiêu học tập.<br /> Dù là các em có học trên lớp, tự  học hay tham gia học  ở  bất cứ  hình <br /> thức nào thì việc xác định mục tiêu học tập là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu <br /> đối với học sinh lớp 6.  Điều này sẽ  quyết định đến sự  nỗ  lực cố  gắng,  <br /> phương pháp học  và kết quả học tập của các em. Đê cac em dê dang xac đinh ̉ ́ ̃ ̀ ́ ̣  <br /> ́ ̣<br /> đung muc tiêu hoc tâp thi giao viên cân: ̣ ̣ ̀ ́ ̀<br />  * Đôi v ́ ới cac tiêt day trên l<br /> ́ ́ ̣ ớp: <br /> + Co s ́ ự đinh h ̣ ương nhiêm vu cu thê cho ca nhân, căp đôi hay nhom th<br /> ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ực <br /> hiên.  ̣<br /> + Phương phap đăt va giai quyêt vân đê: giao viên vân dung linh hoat cac<br /> ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ <br /> phương phap đăt va giai quyêt vân đê đê thu hut, kich thich tinh to mo cua hoc<br /> ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̣  <br /> sinh. Tao ra nh ̣ ưng tinh huông th<br /> ̃ ̀ ́ ực tê hoăc liên quan đên nôi dung, muc tiêu<br /> ́ ̣ ́ ̣ ̣  <br /> ̉<br /> cua bai hoc t ̀ ̣ ư đo khiên cac em co đông l<br /> ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ực đê giai quyêt vân đê đ<br /> ̉ ̉ ́ ́ ̀ ưa ra.<br /> + Phương phap vân đap: giao viên hoi va hoc sinh tra l<br /> ́ ́ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ơi muc tiêu hoc<br /> ̀ ̣ ̣  <br /> ̣ ̉ ̀ ̉<br /> tâp cua bai, cua nôi dung ôn tâp, th ̣ ̣ ực hanh.  ̀<br /> +   Phương   phaṕ   tham   khaỏ   sach ́   giaó   khoa,   sach ́   hương ́   dân: ̃   Thông <br /> thương muc tiêu hoc tâp cua bai đ<br /> ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ược xac đinh  ́ ̣ ở đâu bai nên hoc sinh dê dang<br /> ̀ ̀ ̣ ̃ ̀  <br /> ́ ̣<br /> xac đinh đ ược muc tiêu bai hoc.<br /> ̣ ̀ ̣<br /> * Đôi v ́ ới nhiêm vu đ ̣ ̣ ược giao vê nha: ̀ ̀<br /> Đôi v ́ ơi nh ́ ưng nhêm vu đ ̃ ̣ ̣ ược giao vê nha thi viêc xac đinh muc tiêu<br /> ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣  <br /> cung vô cung quan trong, vi nêu không xac đinh muc tiêu ngay t<br /> ̃ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ừ đâu thi cac ̀ ̀ ́ <br /> ̃ ̉<br /> em dê giai quyêt vân đê sai, sai nhiêm vu trong tâm hoăc xac đinh nhâm muc<br /> ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣  <br /> ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣<br /> đich hoc tâp. Nên cac em co thê xac đinh ro muc tiêu hoc tâp thông qua muc tiêu<br /> ́ ́ ̃ ̣ ̣ ̣ ̣  <br /> ̉<br /> cua sach giao khoa, sach h<br /> ́ ́ ́ ướng dân. ̃<br /> b.3. Xây dựng kế hoạch học tập<br /> Sau khi đã xác định được mục tiêu học tập, các em c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2