Sổ chi tiết các khoản thu

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
147
lượt xem
29
download

Sổ chi tiết các khoản thu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ Mẫu số S52­H SỔ CHI TIẾT CÁC KHOẢN THU (CÁC KHOẢN THU KHÁC : PHÍ, LỆ PHÍ) Tên khoản thu :...............................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ chi tiết các khoản thu

  1. Bộ (Sở) :........ Mẫu số S52­H Đơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CÁC KHOẢN THU (CÁC KHOẢN THU KHÁC : PHÍ, LỆ PHÍ) Tên khoản thu :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải Số tiền Số Ngày Sử dụng Thu Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn  vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên,  đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản