intTypePromotion=3

SƠ ĐỒ ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN

Chia sẻ: Nguyen Thi Huyen Nhung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

12
6.656
lượt xem
1.148
download

SƠ ĐỒ ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu học tập dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán và các ngành khác tham khảo. Sơ đồ trình bày rất rõ ràng và dễ hiểu giúp các bạn sinh viên học hiệu quả hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SƠ ĐỒ ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN

  1. SƠ ĐỒ ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN
  2. SƠ ĐỒ KẾ TOÁN SẢN XUẤT-GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  3. 1a - Xuất kho Nguyên Vật Liệu 152 dùng cho Trực Tiếp Sản Xuất 621 1b - Xuất Kho Nguyên Vật Liệu 152 sản xuất chung 627 2 - Mua nguyên Vật Liệu 152-Công Cụ 153 bằng Tiền mặt 111-Tiền gởi NH.112.của người bán.331.Xuất kho NVL 3a - Các khoản phải trả 338-lương CN phải trả 334 tập hợp vào Chi Phí Nhân Công trực Tiếp 622 3b - Các khoản phải trả 338-lương CN phải trả 334 tập hợp vào Chi Phí sản Xuất Chung 627 4a - Kết chuyễn Chi Phí Nguyên Vật Liệu 621 vào CP SX Dở Dang 154 4b - Kết chuyễn Chi Phí sản Xuất Chung 627 vào CP SX Dở Dang 154 4c - Kết chuyễn Chi Phí Nhân Công 622 vào CP SX Dở Dang 154 5- Kết chuỵễn Thành Phẩm 155 5a - Thu hồi nguyên Vật Liệu SXDD 154 nhập kho 152 5b - Thu hồi Những Khoản Phải Thu 138 5c - Kết Chuyễn Giá Thành Sản Phẩm 155-Giá Vốn Hàng Bán 632 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM
  4. 6- Hàng gởi đi bán 157 7- Giá Vốn Hàng Bán 632 8- Doanh Thu Bán Hàng 511-Thuế hàng Bán 333-Thu Tiền Bán Hàng 111-112. Nguoi Mua Chưa Thanh Toán 131 9- Chiết Khấu Bán Hàng 521-Giảm Doanh Thu 511 10- Kết Chuyễn Doanh Thu Bán Hàng 511 về lãi lổ 911 11a Kết chuyễn Giá Vốn Hàng Bán 632 vào Lãi Lổ 911 11b Kết chuyễn Chi Phí bán Hàng 641 vào Lãi Lổ 911 11c Kết Chuyễn Chi Phí Quản Lý 642 vào Lãi Lổ 911 12a Lãi 12b Lổ
  5. 1a/ Chi Tiền Mặt 111 - Tiền Gởi NH 112 - Chưa Thanh Toán Người Bán 331 - Vay Ngắn Hạn 311 1b/ Hàng Đang Đi Đường 151 - Hàng Về nhập kho 156 Nguyên Vật Liệu 153 - Tài Sản Cố Định 211 Thuế GTGT Hàng Mua 133 2/ Hàng Mua về Nhập Kho 156 3a/ Hàng Gởi Đi Bán 157 3b/ Kết Chuyễn Xuất Kho Giá Vốn Hàng Bán 632 4/ Kết Chuyễn Xuất Kho Giá Vốn Hàng Bán 632 5/ Doanh Thu Bán Hàng 511 - Thu bằng Tiền Mặt 111 - Thu Bằng Chuyễn Khoản 112 - Người Mua chưa Thanh Toán 6/ Chiết Khấu Hàng Bán 521 - Giảm Doanh Thu 511 7/ Kết Chuyễn Doanh Thu 511- xây Dựng Kết Quả Kinh Doanh 911 8a/ Kết Chuyễn Giá Vốn Hàng Bán 632 - Xây Dựng Kết Quả Kinh Doanh 911 8b/ Kết Chuyễn Chi Phí Bán hàng 641- Xây Dựng Kết Quả Kinh Doanh 911 8c/ Kết Chuyễn Chi Phí Quản Lý DN 642 - Xây Dựng Kết Quả Kinh Doanh 911
  6. 9a/ Lãi Có 421 9b/ Lỗ Nợ 421
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản