intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

Chia sẻ: Dien_vi10 Dien_vi10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
23
lượt xem
3
download

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> Chương 3<br /> <br /> KẾ TOÁN THUÊ TÀI SẢN<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:<br />  Giải thích được cơ sở và bản chất việc phân loại thuê<br /> tài chính và thuê hoạt động.<br />  Phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến thuê tài<br /> sản<br />  Phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế trong kế<br /> toán thuê tài sản.<br />  Trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình<br /> bày nghiệp vụ thuê tài sản trên báo cáo tài chính.<br />  Trình bày việc tổ chức công tác chứng từ và ghi sổ kế<br /> toán.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br />  Các quy định pháp lý có liên quan<br />  Tổng quan về thuê tài sản<br /> <br />  Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán<br />  Một số lưu ý dưới góc độ thuế<br />  Trình bày thông tin trên BCTC<br />  Chứng từ, sổ kế toán<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các quy định pháp lý có liên quan<br /> • VAS 01- Chuẩn mực chung<br /> • VAS 06- Thuê tài sản<br /> • Thông tư 161/2007/TT-BTC: hướng dẫn thực hiện chuẩn<br /> mực kế toán<br /> • Thông tư 200/2014/TT-BTC- Hướng dẫn Chế độ kế toán<br /> Doanh nghiệp<br /> • Thông tư 78/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành NĐ số<br /> 218/2013/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN<br /> • Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung luật thuế<br /> TNDN<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tổng quan về thuê tài sản<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Định nghĩa<br /> Phân loại<br /> Một số khái niệm<br /> Các dấu hiệu của thuê tài chính<br /> Ghi nhận tài sản thuê tài chính<br /> Ghi nhận tài sản thuê hoạt động<br /> <br /> 5<br /> <br /> Định nghĩa<br /> • Theo VAS 06, đoạn 04:<br /> Thuê tài sản là: “Là sự thỏa thuận giữa bên cho<br /> thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển<br /> quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một<br /> khoảng thời gian nhất định để được nhận tiền cho<br /> thuê một lần hoặc nhiều lần”.<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Thuê tài chính:<br /> * Là thuê tài sản mà<br /> bên cho thuê có sự<br /> chuyển giao phần lớn<br /> rủi ro và lợi ích gắn<br /> liền với quyền sở hữu<br /> tài sản cho bên thuê.<br /> * Quyền sở hữu tài<br /> sản có thể chuyển<br /> giao vào cuối thời hạn<br /> thuê<br /> <br /> 7<br /> <br /> Phân loại thuê tài sản<br /> Thuê hoạt động:<br /> * Là thuê tài sản<br /> không phải là thuê<br /> tài chính<br /> <br /> Bên cho thuê và bên thuê phải xác định thuê tài sản là thuê tài chính<br /> hay thuê hoạt động ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản<br /> <br /> Phân loại thuê tài sản (tiếp)<br /> • Mục đích phân loại thuê tài sản<br /> – Xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với<br /> tài sản thuê (quản lý, sử dụng, sửa chữa,<br /> thanh toán…)<br /> – Ghi nhận thông tin về tài sản thuê trong sổ<br /> sách và trình bày trên báo cáo tài chính.<br /> • Cơ sở phân loại thuê tài sản<br /> – Mức độ chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền<br /> với quyền sở hữu tài sản từ bên cho thuê sang<br /> bên thuê.<br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Trường hợp thuê<br /> tài sản là QSD đất<br /> <br /> • Đối với trường hợp thuê tài sản là quyền sử dụng đất<br /> thường đó là thuê hoạt động, vì đất thường có thời gian<br /> sử dụng kinh tế vô hạn và quyền sở hữu không được<br /> chuyển giao cho bên thuê khi hết thời hạn thuê, nên bên<br /> thuê không nhận phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với<br /> quyền sở hữu đất.<br /> <br /> 9<br /> <br /> Một số khái niệm cơ bản<br /> • Thời gian thuê: Là khoảng thời gian của hợp đồng thuê tài<br /> sản không huỷ ngang cộng (+) với khoảng thời gian bên<br /> thuê được gia hạn thuê tài sản đã ghi trong hợp đồng, phải<br /> trả thêm hoặc không phải trả thêm chi phí nếu quyền gia<br /> hạn này xác định được tương đối chắc chắn ngay tại thời<br /> điểm khởi đầu thuê tài sản.<br /> • Thời gian sử dụng kinh tế: Là khoảng thời gian mà tài<br /> sản được ước tính sử dụng một cách hữu ích hoặc số<br /> lượng sản phẩm hay đơn vị tương đương có thể thu được<br /> từ tài sản cho thuê do một hoặc nhiều người sử dụng tài<br /> sản.<br /> • Thời gian sử dụng hữu ích: Là khoảng thời gian sử dụng<br /> kinh tế còn lại của tài sản thuê kể từ thời điểm bắt đầu<br /> thuê, không giới hạn theo thời hạn hợp đồng thuê.<br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản