Tài liệu về chiến lược cấp công ty

Chia sẻ: Vu Hoa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
84
lượt xem
17
download

Tài liệu về chiến lược cấp công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DN không có những thay đổi đáng kể trong hoạt động: DN sẽ tiếp tục những gì mà đã và đang làm và cho rằng không có lý do gì phải thay đổi DN theo đuổi đuổi chiến lược ổn định khi họ cho rằng hoạt động của công ty là thoả đáng và môi trường có vẻ ổn định và không thay đổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu về chiến lược cấp công ty

 1. CHƯƯƠNG 4: CHIẾN LƯƯỢC CẤP CÔNG TY 1-1
 2. Nội dung chính  Các hình thức phát triển chiến lưược của doanh nghiệp  Các mô hình quản lý danh mục các hoạt động của doanh nghiệp 1-2
 3. I- Các hình thức phát triển chiến lược của DN Những điểm mạnh có giá trị Các chiến lược phát triển Các chiến lược ổn định cấp công ty cấp công ty Tình trạng doanh nghiệp Các chiến lược ổn định Các chiến lược suy giảm cấp công ty cấp công ty Những điểm yếu cơ bản Tình trạng môi trường Nhiều cơ hội từ môi Những đe dọa chủ yếu trường từ môi trường 1-3
 4. I- Các hình thức phát triển chiến lưược của DN 1- Chiến lưược ổn định DN không có những thay đổi đáng kể trong hoạt động: DN sẽ tiếp tục những gì mà đã và đang làm và cho rằng không có lý do gì phải thay đổi DN theo đuổi đuổi chiến lược ổn định khi họ cho rằng hoạt động của công ty là thoả đáng và môi trường có vẻ ổn định và không thay đổi. 1-4
 5. I- Các hình thức phát triển chiến lưược của DN 2- Chiến lưược phát triển  Là chiến lược cấp công ty nhằm tìm kiếm những cách thức để làm tăng mức độ hoạt động của DN.  Bao gồm việc tăng cường những biện pháp gia tăng về mặt số lượng như doanh số bán hàng, số lượng nhân viên và thị phần.  Phát triển có thể đạt được thông qua: Tăng trưởng tập trung hội nhập dọc đa dạng hoá. 1-5
 6. I- Các hình thức phát triển chiến lưược của DN 2- Chiến lược phát triển  Tăng trưởng tập trung: Hầu hết các doanh nghiệp đều bắt đầu quá trình hoạt động của mình chỉ ở một lĩnh vực kinh doanh nhất định và thường là trên thị trường nội địa => Thành công đối với họ là chỉ tập trung cạnh tranh mạnh mẽ trong phạm vi một lĩnh vực kinh doanh đơn lẻ (một ngành hay thị trường đơn lẻ) 1-6
 7. I- Các hình thức phát triển chiến lưược của DN 2- Chiến lược phỏt triển Ưu điểm:  Cơ cấu bộ máy quản lý gọn nhẹ  Không dàn trải các nguồn lực  Nâng cao lợi thế cạnh tranh  Thị phần cao  Quyền lực với nhà cung cấp lớn vì doanh nghiệp trở thành 1 doanh nghiệp tiêu thụ lớn  Khả năng cạnh tranh cao Nhược điểm :  Tiềm năng phát triển bị giới hạn  Rủi ro trong kinh doanh, đặc biệt khi có biến động  Đầu tư thương mại lớn 1-7
 8. I- Các hình thức phát triển chiến lược của DN 2- Chiến lược phỏt triển  Chiến lược hội nhập dọc: Lµ viÖc doanh nghiÖp tù ® b¶o c¸c yÕu tè ® vµo hoÆc ® b¶o ¶m Çu ¶m kh© tiªu thô c¸c s¶n phÈm ® ra nh»m cñng u Çu Hội nhập dọc xuôi chiều cè vÞ thÕ c¹nh tranh cña ho¹t ® éng chÝnh. Nguyên Sản xuất Phân phối vật liệu SP/DV Hội nhập dọc ngưược chiều 1-8
 9. I- Các hình thức phát triển chiến lược của DN 2- Chiến lược phỏt triển Hội nhập dọc  Các hình thức hội nhập:  Hội nhập dọc ngược chiều : DN tự đảm bảo việc cung cấp các yếu tố đầu vào cần thiết cho hoạt động SXKD của mình.  Hội nhập dọc xuôi chiều : DN tự đảm nhận việc phân phối các sản phẩm từ hoạt động SXKD của mình.  Mức độ hội nhập:  Hội nhập dọc toàn bộ: DN tự đảm bảo các yếu tố đầu vào đặc biệt cần thiết cho quá trình sản xuất hoặc tự đảm nhiệm đầu ra thông qua kênh phân phối riêng.  Hội nhập dọc từng phần: DN chỉ tham gia một phần nào đó trong quá trình đảm bảo yếu tố đầu vào hoặc tiêu thụ các sản phẩm đầu ra. 1-9
 10. I- Các hình thức phát triển chiến lưược của DN 2- Chiến lược phỏt triển 1-10
 11. Ngành thép cán nóng - Tích hợp đầy đủ: Thép Thái Nguyên và Thép Hoà Phát tích hợp từ khâu khai thác quặng, tinh luyện qu ặng, luy ện phôi, cán thép, phân phối và chế biến các sản ph ẩm t ừ thép. - Thép Việt Ý, thép Pomina, thép Dana – Ý: Tích hợp ngược từ khâu cán thép với khâu luyện phôi thép. - Đầu vào than và điện - Tỷ giá hối đoái tăng mạnh: Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp thép đều phải nhập khẩu phần lớn phôi thép, việc tỷ giá hối đoái biến động theo hướng tăng tỷ giá (đồng Việt Nam mất giá so với ngoại tệ) là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến xu hướng tích hợp dọc trong sản xuất phôi thép. 1-11
 12. Ngành thép cán nóng Tích hợp dọc đem lại lợi thế giảm chi phí: Các doanh nghiệp thép cán nóng có xu hướng thành lập các khu liên hợp, khi luyện phôi thép ở thể nóng chảy có thể được chuyển sang cáp trực tiếp. 1-12
 13. I- Các hình thức phát triển chiến lưược của DN 2- Chiến lược phỏt triển Hội nhập dọc  ¦u ®iÓm :  KiÓm so¸t ® ư­îc c¸c c«ng nghÖ bæ trî  Gi¶m chi phÝ víi viÖc tËn dông lîi thÕ quy m«  Gi¶m chi phÝ th«ng tin, chi phÝ giao dÞch (transaction cost)  Nh­ưîc ® iÓm :  §ßi hái ® t­ư lín Çu  Phøc t¹p ho¸ qu¶n lý  GÆp khã kh¨n trong thêi kú ® nh trÖ kinh tÕ × 1-13
 14. I- Các hình thức phát triển chiến lưược của DN 2- Chiến lưược phát triển  Chiến lược đa dạng hoá: là việc doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực hoạt động mới.  Đa dạng hoá có liên quan: DN mở rộng sang các lĩnh vực hoạt động mới nhưng các lĩnh vực hoạt động này vẫn liên quan đến hoạt động chính về một số khâu như SX, marketing, phân phối, công nghệ, thương hiệu…  Đa dạng hoá không liên quan: DN mở rộng hoạt động sang lĩnh vực hoạt động mới không có liên hệ gì với hoạt động chính của DN. 1-14
 15. I- Các hình thức phát triển chiến lưược của DN 2- Chiến lưược phát triển  Đa dạng hoá có liên quan nhằm khai thác sự cộng hưưởng :  Cùng công nghệ  Cùng hệ thống phân phối  Cùng năng lực  Đa dạng hoá không liên quan nhằm :  Cân bằng các nguồn tài chính  Lấp chỗ trống do tính thời vụ  Phản công đối thủ cạnh tranh  Dự tính trước sự thay thế sản phẩm 1-15
 16. I- Các hình thức phát triển chiến lưược của DN 2- Chiến lưược phát triển Đa dạng hoá  Ưu điểm Phân tán rủi ro Khai thác được lợi thế kinh tế theo qui mô Cho phép sử dụng được các nguồn lực dư thừa và đạt được mục tiêu tăng trưởng cao  Nhược điểm  Khó khăn trong quản lý và điều hành các hoạt động không đồng nhất.  DN phải phân tán nguồn lực 1-16
 17. Công ty Pacific  10/1995 Bình và Hòa tham gia kinh doanh nhỏ trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa nhà ở Hà Nội.  1998 thành lập công ty Pacific. Theo nghiên cứu thị trường mức độ thỏa mãn khách hàng chỉ đạt 2,6 điểm/10 điểm.  Đầu tư vào mua máy móc thiết bị: 2 ô tô loại nhỏ, máy hút bụi, quần áo đồng phục, biển hiệu quảng cáo và một số vật liệu khác=> cung cấp dịch vụ cao hơn mức trung bình trong lĩnh vực này bằng cách đào tạo nhân viên.  2001, Pacific chiếm 75% thị phần 1-17
 18. Công ty Pacific  Sau khi đã tích lũy một sồ vốn lớn, cả hai cho rằng cần phải có những hướng đi mới, họ vẫn lưỡng lự chưa đưa ra nhiều quyết định. Vẫn giữ nguyên mô hình kinh doanh, tích lũy thu nhập rồi sau đó rời khỏi ngành. Bình muốn mở rộng kinh doanh qua việc mở chi nhánh ở TP lớn khác. Nhảy vào lĩnh vực cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng cho cả các cửa hàng thương mại trong vùng HN và các vùng khác. Trông nhà ở Hà Nội cũng là một xu thế tăng mạnh (đội ngũ bảo vệ) 1-18
 19. Công ty Pacific  Anh / chị hãy chỉ ra chiến lược tạo nên sự thành công của công ty Pacific?  Hãy giúp Pacific lựa chọn chiến lược ưu tiên phát triển. 1-19
 20. I- Các hình thức phát triển chiến lưược của DN 3- Chiến lưược suy giảm  Chiến lược suy giảm: nhằm mục đích giảm qui mô hoặc mức độ đa dạng các hoạt động của DN  DN theo đuổi chiến lược suy giảm khi có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường hay có sự thay đổi về qui định đã ảnh hưởng đến hoạt động, buộc DN tốt hơn nên tập trung vào những hoạt động chính.  Khi DN gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, chiến lược suy giảm giúp cho DN ổn định hoạt động, củng cố các nguồn lực và năng lực sản xuất, sẵn sàng để tiếp tục cạnh tranh. 1-20
Đồng bộ tài khoản