intTypePromotion=1
ADSENSE

TẠO HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG POWERPOINT

Chia sẻ: Vũ Văn Đại | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:62

477
lượt xem
111
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH CHUYỂN TIẾP GIỮA CÁC SLIDE Hiệu ứng hoạt hình (Animation Effect) còn gọi là hiệu ứng động. Những hiệu ứng động chỉ có hiệu lực khi chuyển từ slide này sang slide khác trong quá trình trình diễn Cách 1: Trên thanh menu, chọn Slide Show  Slide Transition Cách 2: Trên khung tác vụ Getting Started, chọn Slide Transition

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẠO HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG POWERPOINT

 1. TẠO HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH  TRONG POWERPOINT  Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ1 Ánh 03/12/13 c
 2. HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH CHUYỂN TIẾP GIỮA CÁC SLIDE Hiệu ứng hoạt hình (Animation Effect) còn gọi là hiệu ứng động. Những hiệu ứng động chỉ có hiệu lực khi chuyển từ slide này sang slide khác trong quá trình trình di ễn Cách 2: Trên khung tác vụ Getting Cách 1: Trên thanh menu, chọn Started, chọn Slide Transition Slide Show  Slide Transition Click Click Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ2 Ánh 03/12/13 c
 3. Cách 3: Trong vùng làm việc, click phải chuột, chọn Slide Transition Click Xuất hiện khung tác vụ Slide Transition Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ3 Ánh 03/12/13 c
 4. Khung tác vụ Slide Transition, trong phần Apply to selected slides, chọn các tuỳ chọn Không có hiệu ứng Hiệu chỉnh tốc độ chuyển chuyển trang trang Các kiểu tuỳ chọn hiệu Chọn âm thanh khi chuyển ứng chuyển trang trang Chuyển đến trang tiếp theo khi click chuột Điều chỉnh khoảng thời Tự động chuyển trang tiếp gian tự động chuyển trang theo sau khoảng thời gian (phút và giây) qui định Cập nhật thông tin chỉ cho Slide thứ nhất Cập nhật thông tin cho tất cả Slide Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ4 Ánh 03/12/13 c
 5. Trong Modify transition, mục Speed Tốc độ nhanh Tốc độ chậm Tốc độ trung bình Trong Modify transition, mục Sound Không có âm thanh Tắt âm thanh của slide trước Các tuỳ chọn âm thanh Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ5 Ánh 03/12/13 c
 6. HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH CHO SLIDE * Xem các slide dưới dạng Slide Sorter View. Chọn slide cần tạo hiệu ứng Cách 2: Trên khung tác vụ Getting Cách 1: trên thanh menu, chọn Started, chọn Slide Design-Animation Slide Show  Animation Schemes Schemes. Click Click Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ6 Ánh 03/12/13 c Xuất hiện khung tác vụ Slide Design
 7. Khung tác vụ Slide Design Các hiệu ứng Click chọn các tuỳ chọn Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ7 Ánh 03/12/13 c
 8. HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG SLIDE Cách 1: Trên thanh menu, chọn Cách 2: Trên khung tác vụ Getting Slide Show  Custom Started, chọn Custom Animation Animation. Click Click Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ8 Ánh 03/12/13 c
 9. * Click chọn đối tượng cần áp dụng hiệu ứng hoạt hình * Trong khung tác vụ Custom Animation, click Add Effect Click các tuỳ chọn nhóm hiệu ứng * Khi click các nhóm hiệu ứng, sẽ xuất hiện lần lượt các menu hiệu ứng, ta chọn các hiệu ứng cho phù hợp với từng đối tượng Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ9 Ánh 03/12/13 c
 10. CÁC HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG NHÓM ENTRANCE Hộp thoại Add Entrance Effect Click để gỡ bỏ hiệu ứng Click Click các tuỳ chọn hiệu ứng Click Click để xuất hiện hộp thoại Add Entrance Effect Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ10 03/12/13 c Ánh
 11. CÁC HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG NHÓM EMPHASIS Hộp thoại Add Emphasis Effect Click để gỡ bỏ hiệu ứng Click Click các tuỳ chọn hiệu ứng Click Click để xuất hiện hộp thoại Add Emphasis Effect Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ11 03/12/13 c Ánh
 12. CÁC HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG NHÓM EXIT Click để gỡ bỏ hiệu ứng Hộp thoại Add Exit Effect Click Click các tuỳ chọn hiệu ứng Click Click để xuất hiện hộp thoại Add Exit Effect Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ12 03/12/13 c Ánh
 13. CÁC HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG NHÓM MOTION PATH Click để gỡ bỏ hiệu ứng Hộp thoại Add Motion Path Click Click các tuỳ chọn hiệu ứng Click Click để xuất hiện hộp thoại Add Motion Path Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ13 03/12/13 c Ánh
 14. CÁC HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG NHÓM MOTION PATH Click để gỡ bỏ hiệu ứng Click các tuỳ chọn hiệu Click để xuất hiện menu ứng khác Click các tuỳ chọn hiệu ứng Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ14 03/12/13 c Ánh
 15. HIỆU CHỈNH THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU HIỆU ỨNG CỦA ĐỐI TƯỢNG HI * Click chọn đối tượng * Trong khung Custom Animation, phần Modify Wipe (hiệu ứng được chọn làm ví dụ kiểu Wipe), trong phần Start, click vào mũi tên Click các tuỳ chọn Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ15 03/12/13 c Ánh
 16. HIỆU CHỈNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG HIỆU ỨNG CỦA ĐỐI TƯỢNG HI * Click chọn đối tượng * Trong khung Custom Animation, phần Modify Wipe (hiệu ứng được chọn làm ví dụ kiểu Wipe), trong phần Direction, click vào mũi tên Click các tuỳ chọn Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ16 03/12/13 c Ánh
 17. HIỆU CHỈNH TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG HIỆU ỨNG CỦA ĐỐI TƯỢNG HI * Click chọn đối tượng * Trong khung Custom Animation, phần Modify Wipe (hiệu ứng được chọn làm ví dụ kiểu Wipe), trong phần Speed, click vào mũi tên Click các tuỳ chọn Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ17 03/12/13 c Ánh
 18. THAY ĐỔI VÀ XOÁ HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH CỦA ĐỐI TƯỢNG * Click chọn đối tượng cần thay đổi hiệu ứng trong vùng làm việc slide hay trong cửa sổ của khung tác vụ Custom Animation, click chuột vào đối tượng cần thay đổi trong danh sách Animation Order Click để gỡ bỏ Click để thay đổi hiệu ứng hiệu ứng Click Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ18 03/12/13 c Ánh
 19. * Click phải hoặc click vào mũi tên bên cạnh, xuất hiện menu Click Các lệnh để hiệu chỉnh thời điểm bắt đầu hiệu ứng của đối tượng Hiệu chỉnh thông số hiệu ứng Định thời gian hiệu ứng Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ19 03/12/13 c Ánh
 20. LÀM VIỆC VỚI EFFECT OPTIONS_EFFECT Click Effect Options, xuất hiện hộp thoại Wipe (tên hiệu ứng được chọn cho đối tượng), chọn trang Effect Click để hiệu chỉnh hướng chuyển động Click để chọn âm thanh Click để hiệu chỉnh mức độ âm thanh Click để hiệu chỉnh sau hoạt hình Click để hiệu chỉnh hoạt hình cho văn bản Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ20 03/12/13 c Ánh Click
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2