intTypePromotion=1

Tập đọc - NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
170
lượt xem
7
download

Tập đọc - NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ phiên âm tiếng nước ngoài: A-ri-tôn, Xi-xin. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể chuyện phù hợp những tình tiết bất ngờ của câu chuyện. - Hiểu những từ ngữ trong câu chuyện. Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó đáng quý của loài cá heo với con người. Cá heo là bạn của con người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT

  1. T p c : NH NG NGƯ I B N T T I. M c tiêu, nhi m v : - c trôi ch y toàn bài, c úng các t phiên âm ti ng nư c ngoài: A-ri- tôn, Xi-xin. Bi t c di n c m bài văn v i gi ng k chuy n phù h p nh ng tình ti t b t ng c a câu chuy n. - Hi u nh ng t ng trong câu chuy n. Hi u n i dung câu chuy n: Ca ng i s thông minh, tình c m g n bó áng quý c a loài cá heo v i con ngư i. Cá heo là b n c a con ngư i. II. dùng d y h c: - Truy n, tranh, nh v cá heo. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. Ki m tra: (4’) 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài . (1') Ho t ng 2: Luy n c. a) GV (ho c 1 HS) c toàn bài. b) Cho HS c o n n i ti p. - GV chia o n: 4 o n. - Cho HS c n i ti p. - Cho HS luy n c các t ng : A-ri-tôn, Xi-xin, yêu thích, bu m. c) HS c c bài trư c l p.
  3. - Cho HS c c bài. - 2 HS - Cho HS c chú gi i, gi i nghĩa t . d) GV c di n c m toàn bài 1 l n. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. - Cho HS c t ng o n và tr l i câu h i. Ho t ng 4: c di n c m. - GV hư ng d n gi ng c. - Cho HS c. 3. C ng c , d n dò: - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2