Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI - Tả hoạt động (2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
571
lượt xem
11
download

Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI - Tả hoạt động (2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết lập dàn ý cho bài văn tả một em bé ở tuổi tập đi, tập nói- một dàn ý riêng của mỗi HS. - Biết chuyển một phần của dàn ý đã lập thành một đoạn văn tả hoạt động của em bé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI - Tả hoạt động (2)

  1. T p làm văn: LUY N T P T NGƯ I ( T ho t ng ) I. M c tiêu, nhi m v : - Bi t l p dàn ý cho bài văn t m t em bé tu i t p i, t p nói- m t dàn ý riêng c a m i HS. - Bi t chuy n m t ph n c a dàn ý ã l p thành m t o n văn t ho t ng c a em bé. II. dùng d y h c: - M t s t gi y kh to cho HS l p dàn ý trên phi u. - M t s tranh nh sưu t m ư c v nh ng em bé kháu kh nh tu i này. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Hư ng d n luy n t p. (28-30’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (18-20’) - Cho HS c yêu c u c a BT 1. - GV nh c l i yêu c u và lưu ý HS ngoài t ho t ng là tr ng tâm, có th thêm t v ngo i hình c a em bé. - GV nh n xét, b sung. - Cho HS làm dàn ý + trình bày. - GV nh n xét, khen nh ng HS bi t l p dàn ý chi ti t, cho nhi u ý hay.
  3. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (10’) - Cho HS c yêu c u c a BT2. - GV nh c l i yêu c u. - Cho HS làm + c o n văn. - HS vi t m t o n văn t ho t d ng c a em bé. - L p nh n xét v o n văn. - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản