THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

Chia sẻ: Kata_9 Kata_9 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
311
lượt xem
40
download

THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vận dụng thao tác lập luận so sánh để làm sáng tỏ một ý kiến, một quan điểm. II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - Sách giáo khoa Ngữ Văn 11 - tập 1. - Sách giáo viên Ngữ Văn 11 - tập 1. - Sách thiết kế. III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: - GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: Gợi tìm, trao đổi thảo luận, vấn đáp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

  1. THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH I. MỤC TIÊU BÀI DẠY: - Vận dụng thao tác lập luận so sánh để làm sáng tỏ một ý kiến, một quan điểm. II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - Sách giáo khoa Ngữ Văn 11 - tập 1. - Sách giáo viên Ngữ Văn 11 - tập 1. - Sách thiết kế. III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: - GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: Gợi tìm, trao đổi thảo luận, vấn đáp,... IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: - Đọc lại 15 câu đầu bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”. - Phân tích vẻ đẹp của hình tượng người nông dân nghĩa sĩ trong bài “Văn tế…Cần Giuộc”? 3. Bài mới: “Thao tác lập luận so sánh”
  2. HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG BÀI HỌC  Hoạt động 1: Tìm hiểu mục I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO đích, yêu cầu của thao tác lập TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH. luận so sánh. 1. Tìm hiểu ngữ liệu: a. - Đối tượng được so sánh là bài “Văn + GV : Nhắc lại khái niệ m so sánh + GV : Cho HS đọc VD trong mục Chiêu hồn”. - Đối tượng so sánh là Chinh phụ ngâm, I rồi trả lời các câu hỏi ở SGK. + HS: Đọc ngữ liệu, thảo luận trả Cung oán ngâm và Truyện Kiều. lời các câu hỏi. b. Điểm giống và khác nhau giữa hai đối tượng: - Giống: đều nói về con người. - Khác: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm và Truyện Kiều bàn về con người ở cõi sống. Chiêu hồn bàn về con người ở cõi chết. c. Mục đích so sánh trong đoạn trích: - Làm sáng tỏ vững chắc hơn lập luận của mình. - Tác giả đi từng bước, đưa dẫn chứng để thuyết phục người đọc:
  3. + Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm nói về một lớp người. + Truyện Kiều nói về một xã hội người. + Đến Văn chiêu hồn thì cả loài người lúc sống và lúc chết được bàn tới. + Nếu Truyện Kiều nâng cao lịch sử thơ ca, ngược lại Chiêu hồn mở rộng địa dư của nó qua một vùng xưa nay ít ai bàn đến: cõi chết. ---> Tác dụng: làm cho ý kiến cụ thể, sinh động, thuyết phục hơn. 2. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh: - Mục đích của so sánh là làm sáng rõ đối  Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tượng đang nghiên cứu trong tương quan với đối tượng khác. lập luận so sánh. + GV : Gọi HS đọc ngữ liệu SGK - So sánh đúng làm cho bài văn nghị luận trả lời câu hỏi. sáng rõ, cụ thể, sinh động và có sức thuyết + HS: Đọc ngữ liệu ở SGK và trả phục. lời các câu hỏi.
  4. II/ CÁCH SO SÁNH: 1. Tìm hiểu ngữ liệu 1: a. Nguyễn Tuân đã so sánh quan niệm soi đường của Ngô Tất Tố với các quan niệm sau: - Quan niệm của những người chủ trương “cải lương hương ẩm” cho rằng chỉ cần bài trừ hủ tục là đời sống của nhân dân được nâng cao. - Quan niệm của những người hoài cổ cho là chỉ cần trở về với cuộc sống thuần phác trong sạch như xưa thì đời sống của người nông dân được cải thiện. b. Căn cứ để so sánh: dựa vào sự phát triển tính cách của các nhân vật trong TP Tắt đèn với các nhân vật của một số TP khác cũng viết về nông thôn thời kì ấy, nhưng theo hai quan niệm trên. c. Mục đích so sánh: + GV : Gọi HS đọc ghi nhớ SGK. + Là chỉ ra ảo tưởng của 2 quan niệm trên
  5.  Hoạt động 3: Luyện tập. + Làm nổi rõ cái đúng của NTT: người + GV : Yêu cầu HS thảo luận nông dân phải đứng lên chống lại những kẻ nhóm trả lời các câu hỏi ở phần bóc lột mình, áp bức mình. luyện tâp. 2. Cách so sánh: + HS: Thảo luận. Khi so sánh, phải đặt các đối tượng vào  GV gợi ý: cùng một bình diện, đánh giá trên cùng một + Câu a: Tác giả khẳng định Đại tiêu chí mới thấy được sự giống nhau và Việt có đầy đủ những thuộc tính khác nhau giữa chúng, đồng thời phải nêu của một quốc gia văn minh như rõ ý kiến quan điểm của người nói(viết). TQ: có văn hóa, phong tục tập * GHI NHỚ: (SGK). quán, chính quyền, hào kiệt. Dù III. LUYỆN TẬP: vậy, Đ V cũng có những mặt khác : văn hóa, lãnh thổ, phong tục, chính quyền riêng, hào kiệt. + Câu b: Những điều khác nhau đó cho thấy Đ V là một nước độc lập tự chủ, mọi âm mưu thôn tính, sáp nhập ĐV vào lãnh thổ TQ là trái với đạo lí, không thể chấp nhận được.
  6. + Câu c: đây là một đoạn văn so sánh mẫu mực có sức thuyết phục. V. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI – BÀI MỚI: 1. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI : Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh. 2. BÀI MỚI: Chuẩn bị bài mới: “Chiếu cầu hiền”: + Tác giả, thể loại chiếu. + Bố cục bài chiếu, nội dung chính mỗi phần. + Phân tích thực trạng và nhu cầu thời đại, đường lối cầu hiền của vua Quang Trung.
Đồng bộ tài khoản