intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Chia sẻ: Tulip_12 Tulip_12 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
204
lượt xem
45
download

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các dòng vốn quốc tế Đầu tư trực tiếp Đầu tư gián tiếp Tín dụng ngân hàng Đặc điểm thị trường tài chính toàn cầu Chức năng Quy mô Đồng tiền định giá Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế Tính chất quốc tế của thị trường tài chính Cấu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

 1. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Nguyễn Minh Sáng Đại học Ngân hàng TP. HCM NỘI DUNG Nội dung chính Quy mô và Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế Thị trường tiền tệ quốc tế Sự hình thành thị trường Eurocurrency Lãi suất thị trường Eurocurrency Các giao dịch chủ yếu Thị trường trái phiếu quốc tế Trái phiếu nước ngoài và Eurobond Các loại trái phiếu quốc tế chủ yếu Trình tự phát hành trái phiếu quốc tế Thị trường cổ phiếu quốc tế Sự hình thành thị trường cổ phiếu quốc tế Các loại giao dịch chủ yếu TỔNG QUAN Các dòng vốn quốc tế Đầu tư trực tiếp Đầu tư gián tiếp Tín dụng ngân hàng Đặc điểm thị trường tài chính toàn cầu Chức năng Quy mô Đồng tiền định giá Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế Tính chất quốc tế của thị trường tài chính Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế 1
 2. DÒNG VỐN QUỐC TẾ Ngàn tỷ 5.57 USD 4.23 Đầu tư trực tiếp Tín dụng 1.72 ngân hàng 1.17 Đầu tư gián tiếp 0.53 0.49 (cổ phiếu, trái phiếu) Quy mô và Cơ cấu dòng vốn quốc tế 1980-2003 - Nguồn: McKinsey Quarterly Review, 2005 DÒNG VỐN QUỐC TẾ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Thị trường tài chính toàn cầu Chức năng thị trường tài chính Lưu chuyển vốn Chuyển giao rủi ro Tạo tính thanh khoản Các nhân tố ảnh hưởng Tăng trưởng kinh tế các nước Quan hệ thương mại và đầu tư quốc tế Rào cản giao dịch xuyên biên Nhu cầu đa dạng hóa đầu tư và phân tán rủi ro Xu hướng hội nhập và liên kết giữa các thị trường tài chính quốc gia Thị trường tài chính toàn cầu 2
 3. CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Tổng Tài sản Tổng Nguồn Vốn THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH lưu chuyển vốn & chuyển giao rủi ro Tài sản lưu động Các khoản phải trả - Tiền mặt Nợ Thị trường Ngân hàng - Tiền gởi ngân hàng - Vay ngân hàng (tiền gởi, tín dụng, interbank) - Tài sản ngắn hạn - CK nợ ngắn hạn - Tài sản khác - CK nợ trung dài hạn Thị trường chứng khoán nợ Đầu tư tài chính (tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu, ...) - CK nợ Vốn chủ - CK vốn - Cổ phiếu thường Thị trường chứng khoán vốn Tài sản cố định (cổ phiếu, chứng quyền cổ phiếu) - Cổ phiếu ưu đãi CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Thị trường Tiền tệ Thị trường Vốn Thị trường Liên Ngân hàng Thị trường CK Thị trường CK Nợ dài hạn Vốn Thị trường CK Nợ ngắn hạn Thị trường Thị trường chứng khoán Nợ Thị trường Liên Ngân hàng * CK Nợ ngắn hạn (tín phiếu) CK Vốn (tiền gởi) * CK Nợ dài hạn (trái phiếu) (Cổ phiếu) CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Giao dịch MNC – công ty Mẹ hối đoái Xuất khẩu & Tài trợ nội bộ Nhập khẩu Thị trường Mạng lưới công hối đoái Tài trợ ty Tài trợ trung dài hạn toàn cầu ngắn hạn Tài trợ Xuất khẩu & dài hạn Nhập khẩu Thị trường tiền tệ Thị trường trái quốc tế phiếu quốc tế Thị trường cổ Tài trợ phiếu quốc tế Công ty con ngắn hạn ở nước ngoài Tài trợ trung-dài hạn Tài trợ dài hạn 3
 4. CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CK Vốn CK Nợ (doanh nghiệp) CK Nợ (chính phủ) Tiền gởi Ngân hàng QUI MÔ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Giao dịch hối đoái Tổng giao dịch Tổng giao dịch hàng ngày, cổ phiếu, trái phiếu, 4/2004 9/2004 3/2004 QUI MÔ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CK Nợ CK Nợ Tiền gởi CK Vốn (doanh nghiệp) (chính phủ) Ngân hàng 4
 5. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Tiêu chí Phân loại Người đi vay / phát hành CK Nơi cư trú / Đồng tiền cư trú phi cư trú Đồng tiền Địa phương A. Nội địa B. Nước ngoài định giá giao dịch Ngoại tệ C. Ngoại biên D. Ngoại biên A. Thị trường tài chính nội địa B. Thị trường khu vực nước ngoài C & D. Thị trường ngoại biên (euromarkets) B+C+D = Thị trường tài chính quốc tế THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGOẠI BIÊN (EUROMARKETS) Thị trường tài chính nội địa Anh Pound Sterling Thị trường tài Thị trường tài chính nội địa Đức chính nội địa Mỹ Thị trường Eurosterling Euro US Dollar Thị trường Euroeuro Thị Thị trường Eurodollar trường hối đoái Thị trường Euroyen Thị trường tài chính nội địa Nhật Thị trường ngoại biên JP Yen Eurocredit Euronote Eurobond THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGOẠI BIÊN (EUROMARKETS) Thị trường eurocurrency Eurocurrency – tiền gởi ngoại biên Eurodollar – tiền gởi USD tại ngân hàng ngoài nước Mỹ Eurodollar, euroyen, euroeuro, eurosterling Euronote – tín phiếu ngoại biên Eurobond – trái phiếu ngoại biên Euroequity – cổ phiếu ngoại biên 5
 6. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Nguyễn Minh Sáng Đại học Ngân hàng TP. HCM 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản