intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế - PGS.TS. Trương Quang Thông

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
124
lượt xem
13
download

Bài giảng Tài chính quốc tế - PGS.TS. Trương Quang Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính quốc tế nhằm trang bị cho học viên các kiến thức về môi trường tài chính quốc tế hiện đại, các mục tiêu của quản trị tài chính quốc tế, các mối quan hệ và các chu chuyển tài chính quốc tế thông qua nghiên cứu công cụ cán cân thanh toán quốc tế, các chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ, quá trình hình thành, phát triển và phương thức vận hành của thị trường vay nợ, hệ thống tài chính-ngân hàng quốc tế và các cơ chế tổ chức hoạt động của chúng. Các vấn đề khác như chiến lược thuế, quản trị vốn lưu động, phòng ngừa rủi ro lãi suất và tiền tệ… áp dụng tại các công ty MNC cũng sẽ được quan tâm và thảo luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế - PGS.TS. Trương Quang Thông

  1. Giới thiệu môn học TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (Chương trình Cao học) Giảng viên phụ trách: PGS. TS Trương Quang Thông Khoa Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM 2012 1
  2. Đối tượng và mục tiêu  ĐỐI TƯỢNG  Các học viên cao học chuyên ngành tài chính-ngân hàng  Các nhà quản lý tài chính - ngân hàng  MỤC TIÊU Trang bị cho học viên các kiến thức về môi trường tài chính quốc tế hiện đại, các mục tiêu của quản trị tài chính quốc tế, các mối quan hệ và các chu chuyển tài chính quốc tế thông qua nghiên cứu công cụ cán cân thanh toán quốc tế, các chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ, quá trình hình thành, phát triển và phương thức vận hành của thị trường vay nợ, hệ thống tài chính-ngân hàng quốc tế và các cơ chế tổ chức hoạt động của chúng. Các vấn đề khác như chiến lược thuế, quản trị vốn lưu động, phòng ngừa rủi ro lãi suất và tiền tệ… áp dụng tại các công ty MNC cũng sẽ được quan tâm thảo luận. 2
  3. Yêu cầu và thời lượng  YÊU CẦU Để có thể học tập và lĩnh hội tốt môn học nầy, học viên cần phải có các kiến thức về Kinh tế học, Tiền tệ và Ngân hàng, Nghiệp vụ Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Kinh tế quốc tếá...  THỜI LƯỢNG Môn học được thiết kế trong thời lượng 45 tiết với các nội dung trình bày như sau: 3
  4. Các bài báo cáo Soá thöù töï Chuyeân ñeà ba Giôùi thieäu moân hoïc 1 Caùc muïc tieâu taøi chính doanh nghieäp 2 Caùn caân thanh toùan quoác teá 3 Cheá ñoä tyû giaù vaø vai troø cuûa chính phuû 4 Thò tröôøng Eurocurrency 5 Offshore Financial Centers 6 Thò tröôøng vay nôï quoác teá 7 Interest Rate and Curre Swaps 8 Country Risk Analysis 9 Quaûn trò taøi chính coâng ty ña quoác gia
  5. Phương pháp Thuyết giảng kết hợp với phân tích tình huống và đặt câu hỏi thảo luận.  Học viên nên đọc tài liệu tham khảo và bài giảng trước khi đến lớp.  Giảng viên trình bày lý thuyết liên quan đến bài giảng.  Giảng viên đưa ra các tình huống và hướng dẫn học viên thảo luận các tình huống. 5
  6. Sách tham khảo  Nguyễn Văn Tiến, Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở, Nhà Xuất bản Thống kê, 2010.  Jeff Madura, International Financial Management, Sounth – Western Cengage Learning, Mason, OH 45040, USA, 2010.  Brealey and Meyer, Principles of Corporate Finance, Mc Graw Hill, 2000 (có tái bản).  Levi, International Finance, Mc Graw Hill, 1996  Clark, Levasseur, International Finance, Thomson Business Press, 2000.  Eiteman, David, Bouchet, Gestion et finance internationales, 10è édition, Pearson Education France, 2004. 6
  7. Đánh giá  Kiểm tra giữa kỳ: 40%  Thi cuối kỳ: 60% 7
  8. Liên lạc với giảng viên  Điện thoại di động: 0903 969 525  Email: truongquangthong@yahoo.com 8
  9. Thông tin cuối cùng THANK YOU ! 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2