THỦ CÔNG LỚP 3: Đan nong mốt (Bài 2)

Chia sẻ: Abcdef_11 Abcdef_11 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
226
lượt xem
26
download

THỦ CÔNG LỚP 3: Đan nong mốt (Bài 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết cách đan nong mốt. 2.Kĩ năng: - Đan nong môt đúng quy trình kĩ thuật. - Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay. 3.Thái độ: - Hứng thú đối với giờ học. - Giáo dục hs yêu sản phẩm lao động. II.Chuẩn bị: - Giáo viên. - Mẫu tấm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỦ CÔNG LỚP 3: Đan nong mốt (Bài 2)

  1. Thủ công (Tiết 22): Đề bài: ĐAN NONG MỐT (Tiết 2). I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết cách đan nong mốt. 2.Kĩ năng: - Đan nong môt đúng quy trình kĩ thuật. - Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay. 3.Thái độ: - Hứng thú đối với giờ học. - Giáo dục hs yêu sản phẩm lao động. II.Chuẩn bị: - Giáo viên. - Mẫu tấm đan nong mốt bằng bìa có kích thước đủ lớn để hs quan sát được. - Các nan dọc và nan ngang khác màu nhau.
  2. - Tranh quy trình đan nong mốt. - Giấy màu, thước kẻ, kéo, hồ dán, bảng trang trí sản phẩm. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình Hoạt động của giáo viên Hoạt động của dạy học Hs -Kiểm tra dụng cụ học tập của hs. -Chuẩn bị Kiểm tra -Nhận xét. những dụng cụ (1-2 phút) cần có. Bài mới -Đan nong mốt (t 2). GT bài (1-2 phút) Hoạt động 1 -Mục tiêu: Hs vận dụng kĩ thuật Thực hành đã học để làm được sản phẩm đan đan nong nong mốt đúng quy trình kĩ thuật, mốt đan đều, đẹp (20-22 phút) -Hs tự làm sản phẩm và phát huy khả năng sáng tạo qua trang trí và trình bày sản phẩm.
  3. -Tiến hành: -Yêu cầu hs nhắc lại các bước và -1-2 hs nhắc lại thao tác trong quy trình đan nong và lên bảng mốt. thực hiện các -Bước1:Kẻ, cắt các nan đan (nan thao tác. dọc , nan ngang , nan nẹp). -Lớp theo dõi. -Bước2: Đan nan mốt bằng giấy bìa (theo cách nan nhấc 1 nan, đè một nan, đan xong, mỗi nan ngang đồn cho khít) -Bước3: Dán nẹp xung quanh tấm đan theo thứ tự: 1,2,3,4. -Nhận xét các thao tác, sản phẩm của hs. -Sau đó, gv sử dụng quy trình có -Hs nghe gv minh hoạ để hệ thống lại các bước nhận xét và hệ kẻ, cắt đan nong mốt. thống lại những
  4. -Lưu ý hs cách cắt nan cho đều, kiến thức đã chọn 2 màu giấy, khi đan xong, học ở tiết 1 và nan ngang dồn cho khít. quan sát các thao tác của gv. -Tổ chức cho hs thực hành theo -Hs thực hành nhóm nhỏ và giao nhiệm vụ cho theo nhóm. các nhóm -Gv quan sát, hướng dẫn thêm cho (5-7phút) các nhóm. -Yêu cầu hs thực hiện các thao tác: cắt, đan nong mốt nhiều lần -Một số nhóm cho thạo. trình bày sản -Gv chỉ định một số nhóm mang phẩm. sản phẩm lên bảng trình bày. -Lớp nhận xét. Nhận xét- dặn dò -Gv nhận xét, đánh giá các sản (1-3 phút)
  5. phẩm của hs. -Tổng kết, đánh giá chung, khen ngợi hs. -Dặn dò: Chuẩn bị dụng cụ cho tiết sau: Đan nong đôi (tiết 1).
Đồng bộ tài khoản