THỰC PHẨM CÓ HẠI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
97
lượt xem
25
download

THỰC PHẨM CÓ HẠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không nên uống sữa đậu nành cùng trứng gà Một số người cho rằng sữa đậu nành uống cùng với trứng gà có thể tăng thêm dinh dưỡng. Tuy nhiên đó là một sai lầm. Sữa đậu nành được chế biến từ đậu tương, có chứa protein thực vật tốt nhất trong các loại protein. Sữa đậu nành còn chứa nhiều chất như K, S, vitamin B và vitamin E, các acid béo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỰC PHẨM CÓ HẠI

  1. TH C PH M CÓ H I Không nên u ng s a u nành cùng tr ng gà M t s ngư i cho r ng s a u nành u ng cùng v i tr ng gà có th tăng thêm dinh dư ng. Tuy nhiên ó là m t sai l m. S a u nành ư c ch bi n t u tương, có ch a protein th c v t t t nh t trong các lo i protein. S a u nành còn ch a nhi u ch t như K, S, vitamin B và vitamin E, các acid béo. U ng s a u nành thư ng xuyên có tác d ng gi m cholestrole, phòng ch ng xơ c ng ng m ch, gi m b nh d ng, ung thư d dày... Tuy nhiên, n u u ng s a u nành không khoa h c thì s bi n l i thành h i. Sau ây là m t s lưu ý khi u ng s a u nành: Không u ng khi chưa un sôi
  2. S a u nành chưa sôi, chín có ch a ch t có h i saponin và ch t dung môi protein ch ng d ch t y. N u chúng ta u ng vào s gây ra trúng c, tri u ch ng bi u hi n là bu n nôn, i ngoài, t chi au m i… Vì v y, khi hâm nóng s a, nhi t ph i trên 90 C và ng th i m vung cho khí c bay ra, như th m i có th làm cho các ch t có h i như saponin bi n ch t và b phá v , khi u ng s không b trúng c. Không u ng cùng tr ng gà S a u nành pha v i tr ng gà m c dù không s n sinh ra ch t c m i nhưng s làm gi m giá tr dinh dư ng. Lý do là ch t protein có tính k t dính trong tr ng gà có th k t h p v i ch t xúc tác protein tuy n t y, t ó gây ra nh ng ch t k t t a, không có l i cho tiêu hoá. Không pha ư ng ư ng có tính axit, ch a ch t creatine có th k t h p v i protein trong s a, ng th i cũng gây ra ch t k t t a bi n ch t, không nh ng làm cho u nành m t i hương v v n có mà còn gi m th p giá tr dinh dư ng và gây r i lo n tiêu hoá. Không gi trong bình m Có nhi u ngư i cho s a u nành ã un sôi vào bình gi m, khi nào mu n u ng thì rót ra. Nhưng ch t saponin trong s a u nành có th làm cho ch t c n trong bình rơi ra, nh ng ch t ó s hoà vào trong s a u nành. i u này khi n b n u ng s a u nành ng th i cũng u ng luôn c ch t c n c.
  3. Ngoài ra, s a u nành trong bình gi nóng m t th i gian dài s t o cơ h i cho vi khu n phát tri n, kho ng m y ti ng sau s a u nành s bi n ch t. N u u ng s a u nành b bi n ch t, b n s d b au b ng, i ngoài, tiêu hoá không t t. H T CÀ CHUA CÓ H I Ch gái tôi b o, ăn h t cà chua không t t. Vì th , khi ch bi n món ăn ch tôi thư ng b h t cà chua. Làm th có úng không? TS Nguy n Th Lâm – Phó Vi n trư ng Vi n Dinh dư ng tr l i v v n này như sau: B h t cà chua là úng. H t cà chua cũng như h t i, trong ư ng ru t, th t ra nó không tiêu hoá ư c. Trong quá trình v n chuy n th c ăn c a ư ng ru t, ngư i ta s nó l t vào ru t th a d gây viêm ru t th a. Nh t là tr em thì không nên cho tr ăn nh ng th c ph m có nhi u h t, c bi t là nh ng h t có kèm theo ch t camen d gây táo bón, tr l i
  4. nhi u giun thì d bi n ch ng thành th t ru t do giun, không l i cho s c kho . Ăn gan nhi u có h i cho cơ th M i ngư i nên h n ch ch ăn gan m i tu n m t l n và c n th n v i nh ng ngu n th c ăn giàu vitamin A. Tiêu th lư ng vitamin A quá nhi u s gây c và gia tăng nguy cơ r n xương, t ch c tiêu chu n th c ph m t i Anh khuy n cáo. c bi t, nh ng ngư i có nguy cơ b loãng xương cao như ph n sau mãn kinh và ngư i cao tu i không nên ăn quá 1,5 mg lư ng gan m i ngày. L i khuyên cũng ng h quan i m r ng ph n mang thai và nh ng cô gái mu n sinh con c n tránh nh ng ph gia giàu vitamin A và không nên ăn gan hay các s n ph m c a gan, b i nó s có h i cho tr sơ sinh. Vitamin A nguyên ch t, retinol, ch có trong th c ăn t ng v t và c bi t nhi u trong gan. ăn t th c v t như car t và rau bina ch a nh ng h p ch t chuy n thành vitamin A trong cơ th , nhưng chưa gây c. T i m c h p lý, retinol t t cho h mi n d ch và giúp sáng m t. "K t qu sơ b cho th y m c dù chưa có b ng ch ng v m i liên h gi a vitamin A và s c kho xương, nhưng ngư i tiêu dùng nên h n
  5. ch lư ng tiêu th vitamin A", Peter Aggett t i U ban tư v n dinh dư ng khoa h c, nói. M i ngư i nên có lư ng vitamin A c n thi t b ng cách ăn các ch ăn cân b ng và phong phú. Vitamin A có th hoà tan trong m , có nghĩa là b n không c n nó h ng ngày, b i nó ã ư c lưu tr cho tương lai. phòng ng c mã ti n khi ăn th t ch nhái câu ư c nhi u ch nhái (m t th c ph m ư c tiêu th khá m nh BSCL), ngư i i câu thư ng s d ng m i ã t m ch t gây mùi m nh, trong ó có mã ti n (m t ông dư c c). Ch t này s ng m sâu vào n i t ng và th t ch nhái, r t d gây ng c cho ngư i ăn. Trong s ch nhái câu ư c, nhi u con ã ch t ho c quá n do b ng c n ng nhưng v n ư c l t da em ra ch bán cùng v i nh ng con khác. lo i b dư c mã ti n trong cơ th ch nhái, trư c khi xào n u, các bà n i tr nên ngâm, r a chúng nhi u l n trong nư c s ch. Món g i: L i và h i Các món g i ngày càng tr nên ph bi n b i hương v và s b dư ng c bi t c a nó. Các món g i cá, sushi, nem cu n... là nh ng món ăn ư c l a ch n r t nhi u. Tuy nhiên, nh ng món ăn chưa ư c n u chín này
  6. t t hay x u cho s c kho ?” Tác d ng M t b a ăn có t i 80% món ăn chưa qua nhi t s giúp cơ th gi i c. Ngoài ra nó còn r t t t cho nh ng ngư i mu n gi m cân. T t c nh ng món g i này u có tác d ng tăng cư ng mi n d ch cho cơ th và phòng ch ng b nh th p kh p. c bi t, cá s ng có ch a các axit béo thi t y u, omega-3 giúp tăng cư ng v n chuy n máu t i tim và t i da. Không nên ăn quá nhi u M c dù ăn s ng r t t t cho s c kho , b n cũng không nên ăn nh ng th c ăn này quá thư ng xuyên. Ăn liên t c món g i trong su t hai tu n s gây h i cho cơ th . Khi l a ch n th c ph m ch bi n món g i, b n cũng nên th n tr ng vì: Th t s ng: N u không ăn quen th c ph m này s r t d b au b ng ho c m t ng . Nguy cơ nhi m c th c ph m và vi khu n cũng s r t cao khi không bi t rõ ngu n g c c a th t. Rau s ng: R t nhi u lo i rau khi n u chín thư ng b m t vitamin,
  7. trong khi ó các lo i rau ăn s ng s cung c p nhi u vitamin, khoáng ch t và ch t ch ng oxy hoá hơn. Chính vì th mà ăn nhi u rau s ng có tác d ng làm ch m quá trình lão hoá và ngăn ng a s phát tri n c a các kh i u. Tuy nhiên, ăn rau s ng s khó tiêu hoá, nh ng ngư i ư ng ru t kém không nên ăn nhi u. Cá s ng: Có hơn 70% các lo i cá s ng như cá ng , cá h i b nhi m m t lo i ký sinh trùng tên anisakis. Khi ăn ph i cá s ng b nhi m giun anisakis, b n có th b ng a c , bu n nôn, au b ng. có th thư ng th c món cá s ng mà không ph i lo l ng b nhi m ký sinh trùng này, cá ph i ư c ông l nh trong vòng 1 tu n trư c khi ch bi n. COI CH NG L M D NG T I L m d ng t i
  8. Nhi u ngư i quan ni m r ng t i là m t lo i thu c t nhiên có tác d ng gi gìn s c kh e, nâng cao kháng nên món ăn nào cũng dùng n t i như là gia v . Vi c s d ng t i không ch ng m c như v y ôi khi em l i h i nhi u hơn l i. Bên c nh giá tr v dinh dư ng và kh u v , t i có tác d ng di t khu n, phòng ng a ung thư. Th nhưng ăn quá nhi u t i l i có th gây viêm loét d dày, thi u máu,h i n gan và m t. Nh ng ngư i m c b nh tim, cao huy t áp hay ti u ư ng l i càng ph i c n th n khi dùng n t i.
Đồng bộ tài khoản