intTypePromotion=1

Thuyết trình: Lý thuyết về cầu

Chia sẻ: Mhnjmb Mhnjmb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
62
lượt xem
7
download

Thuyết trình: Lý thuyết về cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Lý thuyết về cầu trình bày về các nội dung chính: độ co giãn của cầu, độ co giãn của cầu theo giá (EDP), độ co giãn chéo (EDX/Y), độ co giãn của cầu theo thu nhập (EDI), độ co giãn của cầu theo giá, sự thay đổi của lượng cầu theo giá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Lý thuyết về cầu

 1. Chương 3 LÝ THUYẾT VỀ CẦU Nhóm 5: Nguyễn Thị Khánh Điệp Nguyễn Thị Hạnh Đinh Thị Thùy Luy Nguyễn Đức Thịnh
 2. Nội dung chính Độ co giãn của cầu: - Độ co giãn của cầu theo giá (EDP) - Độ co giãn chéo (EDX/Y) - Độ co giãn của cầu theo thu nhập (EDI) I. Độ co giãn của cầu theo giá: 2
 3. Độ co giãn của cầu theo giá (EDP) 1. Sự thay đổi của lượng cầu theo giá: Ví dụ: Sự thay đổi của lượng cầu bánh ngọt theo sự thay đổi của giá. Xảy ra 2 trường hợp: TH1: giảm cung, giảm sản lượng, tăng giá bán TH2:giảm cung, giảm sản lượng, giảm giá bán Gọi: S1 là đường cung ban đầu chưa giảm sản lượng tương ứng với đường cầu Da S2 là đường cung sau khi cắt giảm sản lượng tương ứng với đường cầu Db 3
 4. Độ co giãn của cầu theo giá (EDP) Doanh thu của cửa hàng khi chưa giảm cung, chưa tăng giá hay giảm giá. Đường cung S1 cắt đường cầu ở mức giá 10.000đ/ chiếc bánh và số bánh ngọt là 40 cái/ngày M0 = P0xQ0 = 10.000x40 = 400.000đ/ngày TH1:giảm cung, giảm sản lượng, tăng giá bán: S1 di chuyển đến S2 ta được đường cầu Da 4
 5. Độ co giãn của cầu theo giá (EDP) Giá Doanh thu cửa hàng: (1.000đ/cái) M1=P1xQ1=30.000x23 S2 S1 =690.000đ 30 Trường hợp giá tăng có hai tác động ngược chiều đến DT: - Giá tăng làm tăng doanh thu 10 trên mỗi đơn vị bán ra Da - Giá tăng làm giảm 23 40 Số lượng Doanh thu tăng do giá tăng (cái/ngày) sản lượng bán ra do đó làm giảm DT 5
 6. Độ co giãn của cầu theo giá (EDP) TH1: tổng doanh thu tăng sau khi giảm số lượng bán và tăng giá bán: M1-M0=690.000-400.000 = 290.000đ Nguyên nhân tổng doanh thu tăng: - Do giá tăng : (30.000-10.000)x23=460.000đ - Do sản lượng bán ra giảm: (23-40)x10.000= -170.000đ TH2:giảm cung, giảm sản lượng, giảm giá bán: S1 di chuyển đến S2 ta được đường cầu Db 6
 7. Độ co giãn của cầu theo giá (EDP) Giá Doanh thu cửa hàng: (1.000đ/cái) S2 M2=P2xQ2=15.000x15 S1 =225.000đ Trường hợp này có 2 tác động ngược chiều đến DT: 15 - Giá tăng làm tăng doanh thu 10 trên mỗi đơn vị bán ra Db - Giá tăng làm giảm sản 15 40 Số lượng lượng bán ra do đó Doanh thu tăng do giá tăng (cái/ngày) làm giảm DT 7
 8. Độ co giãn của cầu theo giá (EDP) TH2: tổng doanh thu giảm, sau khi giảm số lượng bán và tăng giá bán: M2-M0=225.000-400.000 = -175.000đ Nguyên nhân tổng doanh thu giảm: - Do giá tăng : (15.000-10.000)x15= 75.000đ - Do sản lượng bán ra giảm: (15-40)x10.000= -250.000đ Tổng doanh thu thay đổi khác nhau do phản ứng của lượng cầu với sự thay đổi của giá cả là khác nhau. 8
 9. Độ co giãn của cầu theo giá (EDP) 2. Phân biệt độ dốc và độ co giãn: Độ dốc của đường cầu phụ thuộc vào giá cả và số lượng. Ví dụ: khi quyết định thay đổi tỷ lệ thuế, chính phủ so sánh đường cầu của bánh ngọt và thuốc lá. Hàng hóa nào phản ứng với giá hơn? Hàng hóa nào có thể chịu thuế cao hơn mà không làm giảm doanh thu? So sánh độ dốc đường cầu của bánh ngọt và thuốc là không có ý nghĩa vì chúng có đơn vị đo khác nhau thước đo: độ co giãn 9
 10. Độ co giãn của cầu theo giá (EDP) Độ co giãn của cầu theo giá là thước đo không đơn vị, đo lường mức độ phản ứng của lượng cầu hàng hóa với sự thay đổi của giá cả, với điều kiện các yếu tố khác giữ nguyên. Thay đổi phần trăm của lượng cầu EDP= Thay đổi phần trăm của giá 10
 11. Độ co giãn của cầu theo giá (EDP) • EDP luôn là số âm • Độ lớn hay giá trị tuyệt đối của độ co giãn của cầu theo giá mới cho biết mức độ phản ứng (co giãn như thế nào?) của cầu nên người ta hay dùng giá trị tuyệt đối của EDP 11
 12. Độ co giãn của cầu theo giá • Công thức tổng quát P %QD 5 EDP  B % P 4 (Q2  Q1 ) / Q1 A EDP  3 ( P2  P ) / P 1 1 2 • Ví dụ: (70 - 90)/90 1 EDP = = 0,66 (4 - 3)/3 D 50 70 90 110 130 Q 12
 13. Độ co giãn của cầu theo giá Các giá trị co giãn của cầu: Giá Giá Giá D1 D2 Độ co giãn =0 Độ co giãn =1 Độ co giãn =∞ D3 Lượng Lượng Lượng Hoàn toàn không co giãn Co giãn đơn vị Hoàn toàn co giãn 13
 14. Độ co giãn của cầu theo giá ED tác động đến tổng doanh thu: TR = P x Q P P B |ED| < 1 |ED| > 1 B A A Khi cầu co giãn ít Q Khi cầu co giãn nhiềuQ  %∆QD < %∆P %∆QD > %∆P  P và TR đồng biến  P và TR nghịch biến 14
 15. Độ co giãn của cầu theo giá Độ co giãn dọc theo đường cầu tuyến tính: Giá (1.000đ/1 bánh) Tính EDP? Tại mức giá trung bình 40.000đ/1bánh và lượng cầu trung bình là 4 bánh/ngày 50 - Mức thay đổi tỷ lệ trong giá (tăng từ 30.000đ lên 50.000 đ) Co giãn =? 40 ∆P 20 Ptb 40 30 25 - Mức thay đổi tỷ lệ của lượng cầu: 20 ∆Q 8 Qtb 4 10 ∆Q/Qtb 0 Lượng - EDP = = 4 4 8 10 12 20 ∆P/Ptb (bánh/1 ngày) 15
 16. Độ co giãn của cầu theo giá Độ co giãn dọc theo đường cầu tuyến tính: Giá (1.000đ/1 bánh) Phương trình của đường cầu: Q = -0,4P + 20 50 Co giãn =4 40 Co giãn 30 Co giãn =1 25 20 Không co giãn 10 0 4 8 10 12 20 Lượng (bánh/1 ngày) 16
 17. Độ co giãn của cầu theo giá • Cầu có xu hướng ít • Cầu có xu hướng co co giãn khi giãn nhiều khi – Đó là hàng hóa thiết yếu – Đó là hàng hóa xa xỉ – Thời gian để người mua – Thời gian để người điều chỉnh hành vi là mua điều chỉnh hành ngắn. vi là dài. – Hàng hóa ít có khả năng – Hàng hóa có nhiều thay thế khả năng thay thế – Chi tiêu cho hàng hóa – Chi tiêu cho hàng hóa chiếm tỷ trọng nhỏ trong chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập của người trong tổng thu nhập mua của người mua 17
 18. Độ co giãn của cầu theo giá chéo • Nếu các yếu tố khác không đổi, giá cả của mặt hàng có liên quan (thay thế hay bổ sung) thay đổi sẽ làm thay đổi lượng cầu đối với hàng hóa đang xem xét. • Trong phần này, chúng ta nghiên cứu hệ số co giãn của cầu đối với hàng hóa nào đó theo giá của hàng hóa có liên quan. Hệ số này được gọi là hệ số co giãn chéo. 18
 19. Độ co giãn của cầu theo giá chéo • Nếu X và Y là hai mặt hàng đang xem xét. Hệ số co giãn chéo của 2 mặt hàng X và Y là mối quan hệ so sánh giữa % thay đổi của lượng cầu về hàng hoá X trước % thay đổi của giá hàng hoá Y (các yếu tố khác không đổi). 19
 20. Độ co giãn của cầu theo giá chéo • Đo lường phản ứng của người mua, biểu hiện qua sự thay đổi lượng cầu, khi giá các loại hàng hóa liên quan thay đổi • Đo lường như thế nào? • Độ co giãn của cầu= %sự thay đổi lượng cầu/ Sự thay đổi % giá hàng hóa bổ sung • Công thức: %QD( X ) QD( X ) / QD ( X ) E DX / Y   % PY PY / PY 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản