intTypePromotion=1

Thuyết trình: Phân tích tác động và hành vi sai lỗi

Chia sẻ: Fczxxv Fczxxv | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
392
lượt xem
80
download

Thuyết trình: Phân tích tác động và hành vi sai lỗi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Phân tích tác động và hành vi sai lỗi nhằm trình bày tổng quan về FMEA, phương pháp thực hiện FMEA, tổng hợp các bài báo nghiên cứu về FMEA trước đây, ba hướng nghiên cứu về FMEA, ứng dụng FMEA trong doanh nghiệp hiện nay, những khó khăn thường gặp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Phân tích tác động và hành vi sai lỗi

 1. L/O/G/O PHÂN TICH TAC ĐÔNG VÀ HINH ́ ́ ̣ ̀ THỨC SAI LÔI(FMEA) ̃ ̃ ́ ̀ GVHD : TS.NGUYÊN THUY QUYNH LOAN ́ NHOM 4: LÂM TRIỀU CHỨC 11170746 TRẦN HẢI LINH 12170916 NGUYỄN MẬU YẾN NHI 12170931 NGUYỄN TRÍ THANH 12170955 CHIÊM THÀNH THÁI 12170951 TRƯƠNG PHƯƠNG THẢO 12170962 NGUYỄN DƯƠNG THANH THẢO 12170958 LÊ QUỐC TOẢN 11170856 BÙI ANH TUẤN 11170875 www.themegallery.com
 2. ̣ NÔI DUNG 1 TÔNG QUAN VỀ FMEA ̀ 2 PHƯƠNG PHAP THỰC HIÊN FMEA ́ ̣ 3 TÔNG HỢP CAC BAI BAO ̉ ́ ̀ ́ 4 BA HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ FMEA 5 ỨNG DUNG FMEA TRONG DOANH NGHIÊP ̣ ̣ www.themegallery.com
 3. I.TÔNG QUAN VỀ FMEA ̉ •FMEA là một nhóm hoat đông nhân biêt, đánh giá các sai ̣ ̣ ̣ ́ hỏng tiềm ẩn của sản phẩm/ quá trình và tác động của nó. •Xác định các hành động có thể loại bỏ hoặc giảm thiểu khả năng xảy ra các hình thức sai hỏng tiềm ẩn ̣ ̃ Đinh nghia •Hiêu quả về chi phí: giảm vấn đề chất lượng ngay từ ̣ khâu thiết kê.́ •Xác định nguy cơ, sai hỏng tiềm ẩn và nguyên nhân để khắc phục. •Đanh giá khả năng phat hiên cac sai hỏng. ́ ́ ̣ ́ Lợi ich •Phân loai cac lôi san phâm hay quá trinh tiêm ẩn. ̣ ́ ̃ ̉ ̉ ̀ ̀ •Tâp trung loai trừ nguyên nhân gây ra lôi trong yêu. ̣ ̣ ̃ ̣ ́ www.themegallery.com
 4. I.TÔNG QUAN VỀ FMEA ̉ •Ứng dung đâu tiên năm 1949 ở My. ̣ ̀ ̃ •Được sử phát triển bởi NASA vào năm 1963 •1950s: ứng dung trong nganh hang không vũ tru, xử lý hoa ̣ ̀ ̀ ̣ ́ Lich sử ̣ ́ chât. •Năm 1977 : ứng dung trong nganh san xuât ô tô. ̣ ̀ ̉ ́ •Hiện nay được sử dụng rộng rãi trong các ngành CN. - FMEA (Failure Mode and Effect Analysic) : phân tích tác động của các hình thức sai hỏng -FMEA thiết kế (DFMEA): phân tích tác động của các hình ́ ̣ Cac thuât hức sai hỏng trong thiết kế. ngữ -FMEA quá trình (PFMEA): phân tích tác động của các hình thức sai hỏng trong quá trình. www.themegallery.com
 5. II.PHƯƠNG PHAP THỰC HIÊN FMEA ́ ̣ FMEA THIÊT KẾ ́ FMEA QUÁ TRINH ̀ Phân tích sản phẩm trước khi đưa •Phân tích sự vận hành của hệ vào sản xuất thống chính, hệ thống phụ và linh  Xác định các lỗi tiềm ẩn của sản kiện thiết bị. phẩm trong bản thiết kế •Tập trung vào việc xác định những  Thực hiện ở: hệ thốngchính, phụ và sai hỏng tiềm ẩn trong quá trình linh kiện thiết bị vận hành Phân tích phần cứng, chức năng, sự phối hợp giữa chức năng và phần cứng. www.themegallery.com
 6. II.PHƯƠNG PHAP THỰC HIÊN FMEA ́ ̣ Thu thập thông tin về chức năng của tất cả các quá trình Xác định hình thức sai hỏng Xác định tác động của mỗi sai hỏng Xác định nguyên nhân của mỗi sai hỏng Liệt kê cách phát hiện Xếp hạng Xếp hạng khả năng Xếp hạng khả năng mức độ phát hiện xảy ra nghiêm Tính hệ số rủi ro (RNP) trọng Thực hiện hành động khắc phục Tiến hành báo cáo FMEA www.themegallery.com Quy trình thực hiện FMEA truyền thống
 7. QUY TRINH THỰC HIÊN FMEA TRUYÊN THÔNG ̀ ̣ ̀ ́ Bước 1: Thu thập các chức năng của hệ thống.Phân chia hệ thống thành nhiều hệ thống con và các thành phần. Bước 2: Đánh giá mức độ nghiêm trọng (S) cho mỗi hình thức sai hỏng(1-không nguy hiểm tới 10-cực kì nguy hiểm). Bảng mã Phân loại Ví dụ 10 Gây nguy hiểm cao Tai nạn thương tích hoặc chết người 9 Vô cùng cao Không tuân thủ quy định 8 Rất cao Dịch vụ hoặc điều trị không hiệu quả Mức độ không hài lòng của khách hàng 7 Vừa cao cao 6 Vừa Có tiềm năng không đạt hiệu quả 5 Thấp Khách hàng than phiền 4 Rất thấp nhỏ Mức độ hiệu quả thấp 3 Nhỏ Gây phiền toái cho khách hàng 2 Rất nhỏ Không thể hiện rõ, tác động nhỏ 1 Không rõ ràng, Không thể hiện rõ, không tác động www.themegallery.com
 8. QUY TRINH THỰC HIÊN FMEA TRUYÊN THÔNG ̀ ̣ ̀ ́ Bước 3: Xác định tần số xuất hiện riêng (O) của sai hỏng được đánh giá theo thang đo từ 1-10 Bước 4:Xem xét khả năng phòng ngừa và phát hiện sai hỏng thông qua chỉ số phat hiên ́ ̣ Chỉ số phát hiện (Detection number) được sử dụng để đo khả năng một sai hỏng không bị phát hiện. Chỉ số này càng cao thì sai hỏng càng khó phát hiện. . Mã số Phân loại Mã số Phân loại 10 Tuyệt đối, chắc chắn 5 Phát hiện trung bình không phát hiện 9 Rất khó phát hiện 4 Phát hiện trung bình cao 8 Khó phát hiện 3 Phát hiện cao 7 Phát hiện rất thấp 2 Phát hiện rất cao 6 Phát hiện thấp 1 Gần như chắc chắn phát hiện www.themegallery.com
 9. QUY TRINH THỰC HIÊN FMEA TRUYÊN THÔNG ̀ ̣ ̀ ́ • Bước 5: Tính ưu tiên số rủi ro (RPN) và thiết lập các ưu tiên cho sự chú ý. RPN = S × O × D • Bước 6: Đưa ra cac hanh đông nâng cao hiệu suất hệ thống: các thủ tục, kiểm ́ ̀ ̣ tra, thử nghiệm chất lượng, thiết kế lại, thêm dự phòng và hạn chế áp lực môi trường tầm hoạt động. • Bước 7: Tiến hành FMEA báo cáo trong hình thức bảng. • Khi các hành động đã được thực hiện trong quá trình hoặc trong thiết kế, RPN mới nên được kiểm tra, xác nhận lại. Và bất cứ khi nào thiết kế hoặc một quá trình thay đổi, số điểm FMEA cần được cập nhật. www.themegallery.com
 10. III.TÔNG HỢP CAC BAI BAO ̉ ́ ̀ ́ 1 Thực hiên FMEA trong chuôi cung ứng ̣ ̃ 2 Giảm tính không theo quy luậtt trong việc sử dụng Giảm tính không theo quy luậ trong việc sử dụng FMEA quá trình FMEA quá trình 3 FMEA – GIẢII PHÁP CHO NHỮNG SAI SÓT TRONG Y TẾ FMEA – GIẢ PHÁP CHO NHỮNG SAI SÓT TRONG Y TẾ 4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐÚC BẰNG FMEA NGHIỆP ĐÚC BẰNG FMEA 5 ÁP DỤNG FMEA ĐỂ TỐII ƯU HÓA VIỆC TIÊU THỤ ÁP DỤNG FMEA ĐỂ TỐ ƯU HÓA VIỆC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH CÀY XỚII ĐẤT NHIÊN LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH CÀY XỚ ĐẤT www.themegallery.com
 11. III.TÔNG HỢP CAC BAI BAO ̉ ́ ̀ ́ 3 4 5 1 Sự cần thiết của việc thực hiện FMEA: 1 2 - Hiệu quả về chi phí, tăng lợi nhuận - Cải thiện hoạt động thiết kế quá trình/sản phẩm,chất X X lượng. - Yêu cầu bắt buộc của khách hàng. X X - Giúp công ty đảm bảo độ tin cậy, uy tín. X X - Khả năng của các trường hợp bất khả kháng luôn tồn tại. X  phải đo lường được tác động của sai hỏng là cần thiết. X - Giúp việc thiết kế một cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung vào an toàn cho bệnh nhân. www.themegallery.com
 12. III.TÔNG HỢP CAC BAI BAO ̉ ́ ̀ ́ 2 Các vấn đề gặp phải khi thực hiện FMEA, cản trở việc thực hiện FMEA: 1 2 3 4 5 - Thông tin cung cấp trong quá trình FMEA là quá chung chung gây hi ểu l ầm hoặc không chắc chắn cho các cộng tác viên trong chuỗi cung ứng. - Sự thiếu nhất quán trong tài liệu FMEA. - Phương pháp phát hiện sai hỏng không thống nhất và không được hỗ trợ công X cụ thống kê đánh giá các thang đo. - Nhóm FMEA thường kết hợp nhiều hiệu ứng tiềm tàng của những sai hỏng thành một hiệu ứng. - Các yếu tố có sự khác nhau lớn khi so sánh giữa các đối tượng gồm: • Phương thức sai hỏng/Mức độ nghiêm trọng/Phân loại/Nguyên nhân tiềm ẩn 3 của sai hỏng/Các hành động để nghị/Kết quả của hành động X Sự thiếuthông tin về sự sai hỏng,cho dù đó là mức độ nghiêm trọng, phân loại hay nguyên nhân gây ra. - Mất thời gian và tốn kém X www.themegallery.com
 13. III.TÔNG HỢP CAC BAI BAO ̉ ́ ̀ ́ 4 Các chú ý để thực hiện tốt FMEA thiết kế (trong chuôi cung ứng) ̃ 1 2 3 4 5 - Liệt kê khả năng phòng ngừa và phát hiện cho mỗi loại sai hỏng. - Trong quá trình sản xuất không nên giảm nhẹ trách nhiệm của các kỹ sư thiết kế. X - Kích thước cỡ mẫu, tiêu chí chấp nhận, hình thức sai hỏng, qui trình kiểm tra và các hướng dẫn bằng văn bản phải xác đ ịnh rõ ràng. 5 Công cụ hỗ trợ thực hiện FMEA 1 2 3 4 5 Microsoft EXCEL : xác định kích thước mẫu, độ tin cậy cho X các kiểm nghiệm trong kiểm tra thiết kế Microsoft Access. X www.themegallery.com
 14. III.TÔNG HỢP CAC BAI BAO ̉ ́ ̀ ́ 6 Kết luận về áp dụng FMEA trong chuối cung ứng toàn cầu: Đơn giản hóa và chuẩn hóa thông tin. Ngoài ra, còn một số rào cản để qui trình FMEA thành công: Sự khác biệt về văn hóa tổ chức giữa khách hàng và nhà cung cấp. Vấn đề bảo vệ sở hữu trí tuệ và các vấn đề an ninh đối phó X với những gì có thể được chia sẻ và không thể chia sẻ. Vấn đề hợp tác cho các nhà cung cấp là đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Các vấn đề cơ sở hạ tầng bao gồm phần mềm/ phần cứng tương thích. www.themegallery.com
 15. III.TÔNG HỢP CAC BAI BAO ̉ ́ ̀ ́ 7 Các kiến nghị cho áp dụng FMEA trong chuỗi cung ứng: - Thiết lập quá trình đảm bảo sự tham gia đầu vào từ nhà cung cấp và khách hàng. X X - Phát triển trong một đội, kết hợp quá trình và thông tin sản phẩm. - Người lãnh đạo cuộc họp là đại diện của nhà cung cấp. Người X tham dự phải được đào tạo hay ít nhất phải nắm được phương pháp - Quá trình FMEAs được sử dụng thích hợp trong một chuỗi cung ứng X - Tạo mối liên kết giữa DFMEA và PFMEA. - Tạo một kế hoạch kiểm tra DFMEA; tạo ra kế hoạch kiểm soát tổng hợp PFMEA. - Tạo danh sách các mục quan trọng với thông tin về hình thức sai X hỏng. - Chuyển thông tin này cho các đối tác tham gia và lập kế hoạch cho chiến lược sản xuất, thiết kế trong chuỗi cung ứng. www.themegallery.com
 16. III.TÔNG HỢP CAC BAI BAO ̉ ́ ̀ ́ 8 Các kiến nghị cho áp dụng FMEA trong chuỗi cung ứng: - Chuẩn hóa các quy trình chức năng. X - Một cuộc họp kéo dài không quá 90phút X - Cập nhật thường xuyên FMEA,cập nhật lịch sử thất bại. X - Sử dụng dữ liệu X - Bảng tính đồng nhất cho các nhà cung cấp. - Nhà sản xuất cập nhật liên tục, nhà cung cấp gửi bảng tính FMEA X cùngvới một phần những dữ liệu quá khứ để công việc dễ dàng hơn cho người quản lý chất lượng và đảm bảo cập nhật đúng. www.themegallery.com
 17. III.TÔNG HỢP CAC BAI BAO ̉ ́ ̀ ́ 9 Phương pháp thực hiện FMEA trong ngành y tế Đưa ra thang điêm khả năng xảy ra sai hỏng, tân suât xuât ̉ ̀ ́ ́ hiên theo mức thấp, trung bình hoặc cao. Quá trình được sửa ̣ đổi này giúp xác định rõ ràng sai hỏng tiềm năng của thiết X kế. - Giai đoạn một: sơ đồ khối - Giai đoạn hai: Giảnđồ - Giai đoạn ba: Phát triển Thiết kế Thách thức của thiết kế cơ sở là cân bằng các nguyên tắc X hướng dẫn, một số trong đó có thể đối lập nhau. www.themegallery.com
 18. IV.BA HƯỚNG NGHIÊN CỨU FMEA www.themegallery.com
 19. CẢI THIỆN SỐ KHUYẾT TẬT DEBONDING CỦA SẢN PHẨM COUPLING ̣ ́ 1. Muc đich • Giảm số khuyết tật debonding trong quá trình sản xuất coupling 2. Lý do hình thành đề tài Khuyết tật của coupling chủ yếu là khuyết tật debonding 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Quy trình sản xuất coupling – Công ty Cao su Thống Nhất 4. Phương pháp nghiên cứu •Phân tích định tính •Phương pháp thu thập dữ liệu: dữ liệu từ phòng qu ản lý chất lượng. www.themegallery.com
 20. V. Ứng dụng FMEA trong doanh nghiệp 1. Đề tài Ứng dụng FMEA để đề xuất các khâu cần ưu tiên cải tiến đối với các sai hỏng của sản phẩm Coupling, công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất 2. Lý do hình thành đề tài * Chi phí sửa chữa lỗi sản phẩm rất lớn * Sự hài lòng của khách hàng giảm sút 3. Mục tiêu Đề xuất các khâu cần phải ưu tiên cải tiến và các biện pháp cải tiến. 4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu * Phạm vi: quy trình sản xuất Coupling của công ty cao su Thống Nhất. * Đối tượng: các sai hỏng của sản phẩm Coupling. www.themegallery.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2