intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài thuyết trình: Thực trạng hoạt động bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay phân tích các trường hợp của bảo hiểm thai sản

Chia sẻ: Nghie Nghie | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:44

0
120
lượt xem
24
download

Bài thuyết trình: Thực trạng hoạt động bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay phân tích các trường hợp của bảo hiểm thai sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình: Thực trạng hoạt động bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay phân tích các trường hợp của bảo hiểm thai sản trình bày về cơ sở lý luận về bảo hiểm xã hội; thực trạng hoạt động bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay; một số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm thai sản nói riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Thực trạng hoạt động bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay phân tích các trường hợp của bảo hiểm thai sản

 1. CHÀO MỪNG CÔ  VÀ CÁC BẠN  ĐẾN VỚI BÀI  THUYẾT TRÌNH  CỦA NHÓM 5
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM Xà HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY PHÂN TÍCH CÁC TRƯỜNG HỢP CỦA BẢO  HIỂM THAI SẢN.  GVHD: Võ Thị Thu Hằng
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN
 4. 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO  HIỂM XàHỘI 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG  BẢO HIỂM XàHỘI Ở VIỆT  NAM HIỆN NAY MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT  3 TRIỂN BẢO HIỂM XàHỘI  NÓI CHUNG VÀ BẢO HIỂM  THAI SẢN NÓI RIÊNG 4
 5. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN  VỀ BẢO HIỂM XàHỘI
 6. CƠ SỞ LÝ LUẬN BHXH  1. Bảo hiểm xã hội     1.1 Định nghĩa về bảo hiểm xã hội Dưới  góc  độ  pháp  luật:  BHXH  là  một  chế  định  bảo vệ người lao động sử dụng nguồn đóng góp của  mình, đóng góp từ người sử dụng lao động (nếu có)  và được tài trợ, bảo hộ của Nhà nước nhằm trợ cấp  vật chất cho người lao động được bảo hiểm và gia  đình  họ  trong  trường  hợp  bị  giảm  hoặc  mất  thu  nhập bình thường do  ốm đau, tai nạn lao động hoặc  hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật hoặc  người lao động bị chết.
 7. CƠ SỞ LÝ LUẬN BHXH  1. Bảo hiểm xã hội     1.1 Định nghĩa về bảo hiểm xã hội Dưới  góc  độ  tài  chính:  BHXH  là  quá  trình  san  sẻ  rủi ro và san sẻ tài chính giữa những người tham gia  bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Gần  đây, một số quan điểm cho rằng: BHXH là sự đảm  bảo hoặc bù đắp một phần thu nhập đối với người  lao động khi họ mất khả năng lao động hoặc bị mất  việc làm, bằng cách hình thành và sử dụng một quỹ  tài chính tập trung do sự đóng góp của các bên tham  gia BHXH, nhằm góp phần đảm bảo an toàn xã hội
 8. CƠ SỞ LÝ LUẬN BHXH 1. Bảo hiểm xã hội   1.2 Nguyên tắc bảo hiểm xã hội Mức hưởng bảo hiểm xã hội Mức đóng BHXH bắt buộc  và BHXH tự nguyện Quyền lợi người lao động Quản lý quỹ BHXH dân chủ, công khai Việc  thực  hiện  BHXH  phải  dễ  dàng,  thuận tiện
 9. CƠ SỞ LÝ LUẬN BHXH  1. Bảo hiểm xã hội  1.3 Các chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam
 10. CƠ SỞ LÝ LUẬN BHXH 1. Bảo hiểm xã hội  1.3 Các chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam Chế độ ốm đau Điều 22. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau Ø Bị  ốm  đau,  tai  nạn  rủi  ro  phải  nghỉ  việc  và  có  xác  nhận của cơ sở y tế. Ø Có con dưới bảy tuổi bị  ốm đau, phải nghỉ việc để  chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế.
 11. CƠ SỞ LÝ LUẬN BHXH  1. Bảo hiểm xã hội     1.3 Các chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam Chế độ ốm đau Điều 23. Thời gian hưởng chế độ ốm đau   Làm h ề   Làm ng việ   oặ c  h t ro c  ô n g   ng  c điề i ệ c   v kiệ u  n ặ n g  n ,   bìn   nh ọ c thư h  h ạ i ,  ờng đ ộ c  y   n gu m
 12. CƠ SỞ LÝ LUẬN BHXH  1.3 Các chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam Chế độ ốm đau Điều 25. Mức hưởng chế độ ốm đau Khoản 3 Điều 23 Điểm b khoản 2 Điều 23 Khoản 1, điểm a khoản 2  Mức  hưởng  Điều 23 và Điều 24 bằng  100%  mức  • Từ  đủ  30  năm  tiền  lương  đóng  Mức  hưởng  trở lên: 65% BHXH  của  bằng  75%  mức  • Từ  đủ  15  đến  tháng  liền  kề  tiền  lương,  tiền  dưới  30  năm:  trước  khi  nghỉ  công  đóng  bảo  55% việc hiểm xã hội của  • Dưới  15  năm:  tháng  liền  kề  45% trước  khi  nghỉ  việc
 13. CƠ SỞ LÝ LUẬN BHXH 1.3 Các chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam Chế độ thai sản Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản LĐ nữ mang thai hộ  và nhờ mang thai hộ LĐ nữ mang thai LĐ nữ sinh con NLĐ nhận con nuôi  LĐ nam có vợ sinh con dưới 6 tháng LĐ nữ đặt vòng tránh thai  và dùng biện pháp triệt sản
 14. CƠ SỞ LÝ LUẬN BHXH 1.3 Các chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam Chế độ thai sản Điều 34: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 4 THÁNG 5 THÁNG 6 THÁNG
 15. CƠ SỞ LÝ LUẬN BHXH 1.3 Các chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao  động 1. Bị tai nạn trong các trường hợp  Ø  Tại nơi làm việc  Ø  Ngoài nơi làm việc khi thực hiện công việc  theo yêu cầu    của người sử dụng lao động Ø   Trên  tuyến  đường  từ  nơi  ở  đến  nơi  làm  việc 2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên  do bị tai nạn
 16. CƠ SỞ LÝ LUẬN BHXH 1.3 Các chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp   Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề  nghiệp 1.  Bị  bệnh  thuộc  danh  mục  bệnh  nghề  nghiệp  khi  làm  việc  trong  môi  trường  hoặc  nghề có yếu tố độc hại 2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên  do bị bệnh.
 17. CƠ SỞ LÝ LUẬN BHXH 1.3 Các chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam Chế độ hưu trí Ø Điều kiện hưởng lương hưu v   Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ  Mức lổươ đủ 55 tu Ø i ng hưu hằng tháng v Bằng  ừ45%    Nam t mức   đủ 55 tu bình  ổi đến đquân  ủ  tiềtu 60  n ổli,  ươnng,  ữ  từ ti ềđn ủ công  50  tutháng  ổi  đđóng b ến  đủ ả55  o hi tuểổm xã h ộiđủ  15  i  và  có  làm  nghề  hoặc  công  việc  nặng  nhọc,  độc  hại,  nguy 
 18. CƠ SỞ LÝ LUẬN BHXH 1.3 Các chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam Chế độ tử tuất Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần Các TH  Đang hưởng lương hưu hưởng trợ  cấp tử tuất  Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệ hằng tháng Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh  nghiệp hằng tháng vớngh i mứềc suy gi   ảm khả năng lao động từ 61% trở lê
 19. CƠ SỞ LÝ LUẬN BHXH 1.3 Các chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam     Chế độ tử tuất Mức trợ cấp tử tuất hằng tháng 70%  50%  mức    mức  lương tối  lương  OR tối  thiểu  thiểu  chung chung
 20. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG  HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM Xà HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản