intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết trình: Quản trị tài chính quốc tế

Chia sẻ: Vdgv Vdgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

109
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Quản trị tài chính quốc tế nhằm trình bày về quản trị tài chinh giữa công ty mẹ và chi nhánh, quản trị dòng ngân lưu toàn cầu, quản trị rủi ro về tỷ giá hối đoái, thẩm định dự án đầu tư quốc tế, các chiến lược bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Quản trị tài chính quốc tế

 1. QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ GVHD: NCS Nguyễn Thanh Trung SVTH : Nhóm2_QT.Dem2_CH22
 2. DANH SÁCH NHÓM 1. Trần Nhật Ánh 2. Trần Duy Hiến 3. Nguyễn Thị Bích Liên 4. Ngô Thị Huỳnh Nga 5. Đỗ Ngọc Hiền Phi 6. Nguyễn Anh Thư 7. Nguyễn Anh Tuấn
 3. Quản trị tài chinh giữa công ty mẹ Quản trị dòng ngân lưu toàn cầu và chi nhánh Quản trị rủi ro về tỷ giá hối đoái Thẩm định dự án đầu tư quốc tế
 4. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH GIỮA CÔNG TY MẸ VÀ CHI NHÁNH Giải pháp Giải pháp Giải Pháp Nhiều Mặt cục bộ Trung Tâm Lựa Chọn
 5. QUẢN TRỊ DÒNG NGÂN LƯU TOÀN CẦU Nội Bộ Quản lý Kỹ thuật dòng tài trợ tiền toàn cầu Mạng đa quốc gia
 6. CHU CHUYỂN CỦA DÒNG NGÂN LƯU NỘI BỘ Vay Đầu tư vốn Công ty mẹ Cổ tức và bản quyền Trả lãi Vay Công ty con ở Công ty con ở nước Đức Chile
 7. KỸ THUẬT TÀI TRỢ  Chiến lược được sử dụng để chuyển tiền từ một công ty MNC sang một công ty khác  Có 3 cách thông dụng nhất : Chuyển Tránh giá Kỹ thuế thuật tài trợ Khoản vay trước
 8. Chuyển lợi nhuận bằng chuyển giá Giá nối dài Chuyển giá Nước A Nước B Nước A Nước B Giá bán 10.000$ XK 12.000$ 12.000$ XK 12.000$ Chi phí 8.000 10.000 8.000 12.000 Lợi nhuận 2.000 2.000 4.000 000 Thuế 800 1.000 1.600 0 (A:40%; B:50%) Lời ròng 1.200 1.000 3.400 0
 9. Xây dựng các khoản nợ bình phong 50.000$ Công ty con ở Công ty con ở Đức 100.000$ Chile 50.000$ 25.000$ 50.000$ 100.000$ 25.000$ 125.000$ 25.000$ 50.000$ Công ty con ở 150.000$ Công ty con ở Nhật Bản Mexico 50.000$
 10. Chuyển giá thông qua tránh thuế Công ty con Công ty con Quốc gia A Quốc gia B Quốc gia A (tránh thuế) Giá bán 8.000$ XK 12.000$ 12.000$ XK Chi phí 8.000 8.000 12.000 Lợi nhuận Thuế (A:40%; B:0%) Lời ròng 0 4.000 0
 11. XÁC LẬP HỆ THỐNG MẠNG THANH TOÁN TOÀN CẦU Công ty con Tổng số tiền Tổng số tiền Chênh lệch nhận trả ròng Đức 300.000 225.000$ 75.000 Chi lê 125.000 150.000 -25.000 Nhật bản 200.000 275.000 -75.000 Mexico 225.000 200.000 25.000 Các MNC thành lập tài khoản thanh toán bù trừ ở một địa điểm cụ thể cho nhà quản lý ở địa phương này có quyền chuyển tiền khi cần thiết Trên cơ sở thông tin này, tiền được yêu cầu chuyển để tập trung tài khoản thanh toán , trong khi đó những ai có tiền sẽ được trả từ trung tâm thanh toán này .
 12. XÁC LẬP HỆ THỐNG MẠNG THANH TOÁN TOÀN CẦU Công ty con ở Công ty con ở Chile Đức 25.000 75.000 Trung Tâm Thanh Toán Bù trừ 75.000 25.000 Công ty con ở Công ty con ở Nhật Bản M exico Những thuận lợi của mạng đa quốc gia: -Ràng buộc tài chính giữa các đơn vị nhanh chóng được thực hiện. -Những công ty con nhanh chóng thâm nhập quỹ của họ -Công ty mẹ biết công ty con nào tích lũy nhiều tiền và có thể phân bổ tiền hợp lý.
 13.  Những thuận lợi của mạng đa quốc gia: - Ràng buộc tài chính giữa các đơn vị nhanh chóng được thực hiện. - Những công ty nhanh chóng thâm nhập quỹ của họ - Công ty mẹ biết công ty con nào tích lũy nhiều tiền và có thể phân bổ tiền hợp lý.
 14. QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Tác động của lạm phát Phòng chống rủi ro do tỷ giá thay đổi Các chiến lược bảo hiểm
 15. TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT Tích cực Tiêu cực
 16. PHÒNG CHỐNG RỦI RO DO TỶ GIÁ THAY ĐỔI RỦI RO CHUYỂN RỦI RO GIAO ĐỔI DICH RỦI RO KINH TẾ là quá trình là rủi ro mà công liên quan đến giá trình bày lại ty đương đầu khi sản phẩm, nguồn bảng kê tài thanh toán hóa linh kiện, hoặc chính nước ngoài đơn và nhận các đầu tư địa phương theo đồng tiền khoản thu liên để nâng cao vị trí chính quốc. quan đến sựthay cạnh tranh đổi tỷgiá hối đoái
 17. KÝ HĐ MUA BÁN NGOẠI BH TRONG HoẠT ĐỘNG TỆ CÓ KỲ HẠN TÀI CHÍNH THIẾT LẬP QUYỀN CHỌN MUA NGOẠI TỆ CÁC CHIẾN LƯỢC BẢO HiỂM ĐỂ GiẢM THIỂU RỦI RO
 18. THẦM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2