intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế môn Tài chính quốc tế

Chia sẻ: Vdgv Vdgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
118
lượt xem
20
download

Thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế môn Tài chính quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế môn Tài chính quốc tế nhằm trình bày về quan hệ tài chính giữa công ty mẹ và chi nhánh, quản trị dòng ngân lưu toàn cầu, quản trị rủi ro tài chính, thẩm định dự án đầu tư quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế môn Tài chính quốc tế

 1. LOGO SVTH: Nhóm 4 _ QT.Đêm2 _ CH22 GV: NCS. Nguyễn Thanh Trung www.trungtam tinhoc. edu.v n
 2. DANH SÁCH NHÓM 4 Nguyễn Thị Bích Chung Phạm Minh Huy Hoàng Nguyễn Thị Ánh Linh Vũ Lê Kim Ngân Nguyễn Thị Đăng Sinh Nguyễn Thanh Tùng Trần Thị Thủy Tiên www.trungtam tinhoc. edu.v n
 3. 1 QUAN HỆ TÀI CHÍNH GIỮA CÔNG TY MẸ VÀ CHI NHÁNH 2 QUẢN TRỊ DÒNG NGÂN LƯU TOÀN CẦU 3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH 4 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ www.trungtam tinhoc. edu.v n
 4. 1. QUAN HỆ TÀI CHÍNH GIỮA CÔNG TY MẸ VÀ CHI NHÁNH www.trungtam tinhoc. edu.v n
 5. XÁC ĐỊNH CÁC MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH GIỮA MNC VÀ CHI NHÁNH Để công ty mẹ thiết lập mối liên hệ liên quan đến kế hoạch tài chính và quyền kiểm tra có 03 giải pháp: Giải pháp nhiều mặt Giải pháp cục bộ Giải pháp trung tâm www.trungtam tinhoc. edu.v n
 6. 1. Giải pháp nhiều mặt Giải pháp nhiều mặt là tạo cho MNC như là công ty mẹ và phân quyền quyết định cho các công ty con. - Ưu điểm: Quyết định được lập ngay thời điểm theo điều kiện thị trường, và các công ty con trên thế giới hướng đến linh động hơn, năng động hơn, cạnh tranh hiệu quả hơn. - Nhược điểm: giảm quyền lực tập trung vào văn phòng chính quốc. www.trungtam tinhoc. edu.v n
 7. 2. Giải pháp cục bộ Giải pháp cục bộ là làm cho tất cả các hoạt động kinh doanh nước ngoài như là mở rộng kinh doanh trong nước. - Ưu điểm: phối hợp quản lý toàn bộ hoạt động. - Nhược điểm: có thể cần nhiều tiền mặt để lại cho doanh nghiệp hoặc cản trở những nỗ lực mở rộng bởi vì công ty mẹ lấy hết nguồn lực cần thiết. www.trungtam tinhoc. edu.v n
 8. 3. Giải pháp trung tâm Giải pháp trung tâm để giữ kế hoạch tài chính và kiểm soát quyết định trên toàn cầu. Quyết định này chịu ảnh hưởng bởi hai yếu tố: - Một là: bản chất và vị trí của các công ty con. - Hai là: lợi ích có thể đạt được bởi phối hợp đồng thời các đơn vị một cách cẩn thận khi các công ty con của MNC ở nước ngoài đương đầu với vô số thuế, hệ thống tài chính và môi trừơng cạnh tranh. www.trungtam tinhoc. edu.v n
 9. 2. QUẢN TRỊ DÒNG NGÂN LƯU TOÀN CẦU www.trungtam tinhoc. edu.v n
 10. Quản trị dòng ngân lưu toàn cầu 1. Chu chuyển của dòng ngân lưu nội bộ sử dụng kỹ thuật tài trợ 2. Kỹ thuật tài trợ www.trungtam tinhoc. edu.v n
 11. 1. Chu chuyển của dòng ngân lưu nội bộ Khi MNC muốn mở rộng kinh doanh có thể lấy vốn từ:  Vốn lưu động  Vay từ ngân hàng địa phương hoặc từ công ty mẹ  Công ty mẹ tăng cổ phần đầu tư vào công ty con www.trungtam tinhoc. edu.v n
 12. Vay Đầu tư vốn Công ty mẹ Cổ tức và Trả lãi tiền bản quyền Công ty con Vay Công ty con ở Đức ở Chile Trả lãi Sơ đồ: Thông dụng về nguồn nội bộ và dòng quỹ www.trungtam tinhoc. edu.v n
 13. 2. Kỹ thuật tài trợ Là chiến lược được sử dụng để chuyển tiền trong nội bộ công ty đa quốc gia  Định giá chuyển giao  Tìm nơi trú ẩn về thuế  Xây dựng các khoản nợ bình phong  Xác lập mạng thanh toán nội bộ toàn cầu www.trungtam tinhoc. edu.v n
 14. Định giá chuyển giao Chuyển giá (transfer price) là giá mà tại đó hàng hóa và dịch vụ được chuyển giao giữa các công ty con của MNCs. Giá nối dài là giá mà người mua sẽ trả cho người bán trên thị trường theo điều kiện cạnh tranh hoàn hảo. www.trungtam tinhoc. edu.v n
 15. Giá nối dài Chuyển giá Quốc gia A Quốc gia B Quốc gia A Quốc gia B Giá bán 10.000$XK 12.000$ 12.000$XK 12.000$ Chi phí 8.000 10.000 8.000 12.000 Lợi nhuận 2.000 2.000 4.000 0 Thuế 800 1.000 1.600 0 (A:40%, B:50%) LN ròng 1.200 1000 3.400 0 Chuyển lợi nhuận bằng chuyển giá www.trungtam tinhoc. edu.v n
 16. Lợi ích của việc chuyển giá 1. Công ty có thể giảm thuế bằng cách chuyển giá từ quốc gia có mức thuế suất cao sang quốc gia có mức thuế suất thấp hơn. 2. Công ty có thể dùng chuyển giá để di chuyển các quỹ ra khỏi một quốc gia mà họ cho rằng đồng nội tệ nước đó có thể mất giá nghiêm trọng nhằm tránh rủi ro hối đoái. 3. Công ty có thể dùng chuyển giá để di chuyển các quỹ từ các chi nhánh về trụ sở chính (hoặc quốc gia khác có mức thuế suất thấp) khi việc chuyển tài chính dưới hình thức chuyển lợi nhuận về chính quốc bị hạn chế hoặc ngăn cản bởi các chính sách của quốc gia sở tại 4. Công ty có thể dùng chuyển giá để giảm thuế nhập khẩu mà họ phải trả khi thuế nhập khẩu được tính theo phần trăm giá trị hàng nhập. www.trungtam tinhoc. edu.v n
 17. Các vấn đề của việc chuyển giá Một số chính phủ hạn chế khả năng chuyển giá của các MNC bằng luật. Chuyển giá ảnh hưởng đến các động viên về quản trị và đánh giá hoạt động của các chi nhánh. www.trungtam tinhoc. edu.v n
 18. Tìm nơi trú ẩn về thuế Sử dụng kỹ thuật tránh thuế là kinh doanh ở quốc gia có mức thuế thấp. Công ty con Công ty con Công ty con guốc gia A quốc gia C quốc gia B Giá bán 8.000$ XK 12.000$ XK 12.000$ XK Chi phí 8.000 8.000 12.000 Lợi nhuận 0 4.000 0 Thuế (A:40%, 0 0 0 B:50%, C:0%) LN ròng 0 4.000 0 Chuyển giá thông qua tránh thuế www.trungtam tinhoc. edu.v n
 19. Xây dựng các khoản nợ bình phong Vay trước là chiến lược tiền quỹ liên quan đến bên thứ ba quản lý khoản vay (thường là một ngân hàng quốc tế lớn) Chiến lược của quỹ là quan trọng trong chuyển tiền, cũng như là giúp các MNC đương đầu vơi cơ chế chính trị và luật lệ để tồn tại. Tuy nhiên, những chiến lược này luôn luôn bổ sung bởi mạng hoạt động nội bộ quản lý quỹ để đảm bảo các hóa đơn được thanh toán tức thì. www.trungtam tinhoc. edu.v n
 20. Xác lập mạng thanh toán nội bộ toàn cầu Khi các công ty con kinh doanh với nhau, họ có thể giữ tiền của công ty khác và công ty khác cũng giữ tiền của họ. Một số lợi ích của mạng đa quốc gia: - Giúp công ty mẹ đảm bảo rằng ràng buộc tài chính giữa các đơn vị nhanh chóng thực hiện. - Những công ty làm chủ những khoản tiền nhanh chóng hơn để thâm nhập quỹ của họ. - Công ty mẹ biết những công ty con nào có tích lũy nhiều tiền và có thể lấy nguồn này nếu cần thiết để cung cấp cho những hoạt động ở địa phương khác. - Chi phí chuyển ngoại hối thấp bởi vì trung tâm thanh toán có thể chuyển số tiền lớn cùng lúc. www.trungtam tinhoc. edu.v n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản