Tiếng việt lớp 1 - Bài 31: ÔN TậP

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
204
lượt xem
25
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 31: ÔN TậP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh đọc viết một cách chắc chắn vần đã học ia, ua, ưa. - Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ. - Nghe kể lại theo tranh chuyện Khỉ và Rùa. II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Bảng ôn, tranh vẽ, kể chuyện khỉ và rùa - HS: SGK III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (4 phút) - Đọc bài 30 (Sgk) - Viết: cà chua, tre nứa B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (2 phút) 2,Ôn tập a)Ôn các vần đã học ia, ua, ưa Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 31: ÔN TậP

  1. Bài 31: ÔN TậP I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc viết một cách chắc chắn vần đã học ia, ua, ưa. - Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ. - Nghe kể lại theo tranh chuyện Khỉ và Rùa. II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Bảng ôn, tranh vẽ, kể chuyện khỉ và rùa - HS: SGK III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (Sgk) (2H) - Đọc bài 30 (Sgk) HS: Viết bảng con - Viết: cà chua, tre nứa GV: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: GV: Giới thiệu vần đã học -> ôn tập 1,Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Sử dụng bảng phụ + nêu câu hỏi gợi ý HS 2,Ôn tập nhác lại các vần đã học, GV ghi hệ thống lại theo trả lời của HS a)Ôn các vần đã học ia, ua, ưa HS: Lên bảng chỉ vần đọc -> ghép tiếng, đánh
  2. - Lập bảng ôn: (12 phút) vần GV: Sửa sai cho học sinh Nghỉ giải lao b)Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) GV: Giới thiệu từ qua sử dụng trực quan mua mía ngựa tía HS: Đọc từ ứng dụng ( cá nhân, đồng thanh) màu dưa trải đỗ GV: Giải nghĩa từ c-Viết bảng con: (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) mùa dưa, ngựa tía HS: Viết bảng con Tiết 2: GV: Quan sát, uốn nắn 3,Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> học sinh quan sát tranh (Sgk) nhận xét nội dung tranh “Gió lùa kẽ lá GV: Ghi câu ứng dụng -> Học sinh đọc Lá khẽ đu đưa HS: Đọc bài (Sgk) đọc nhóm -> cá nhân, cả lớp Gió qua cửa sổ Bé vừa nghỉ trưa” GV: Viết mẫu (nêu rõ qui trình) Nghỉ giải lao HS: Viết bảng con b)Luyện viết vở tập viết (7 phút)
  3. GV: Quan sát, uốn nắn c)Luyện kể chuyện “Khỉ và Rùa” (7 GV: Kể lần 1 + kể lần 2 kết hợpc hỉ tranh vẽ phút) HS: Kể lần lượt theo từng tranh Tranh 1: Rùa và Khỉ là đôi bạn thân, Khỉ bảo ý nghĩa: Ba hoa và cẩu thả là tính xấu cho Rùa biết là vợ Khỉ sinh con Tranh 2: Đến nơi Rùa băn khoăn không biết C.Củng cố – dặn dò: (2 phút) làm cách nào, Khỉ bảo Rùa ngậm đuôi Tranh 3: Vừa tới cổng vợ Khỉ chạy ra chân Tranh 4: Rùa rơi xuống đất GV: Nêu ý nghĩa, liên hệ GV: Chốt nội dung bài HS: đọc bài tốt hơn ở buổi 2
  4. Bài 32: oi – ai I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc và viết được oi – ai, nhà ngói, bé gái. - Đọc được câu ứng dụnGV: “Chú bói cá nghĩ gì thế / Chú nghĩ về bữa trưa” - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: sẻ, ri, bói cá. II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Sử dụng tranh minh hoạ (Sgk) - HS: Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài Sgk (2H) 1.Đọc bài 31 (Sgk) HS: Viết bảng con 2.Viết: mua mía, trỉa đỗ GV: Nhận xét -> đánh giá B.Bài mới: GV: Giới thiệu vần oi – ai 1,Giới thiệu bài: (2 phút) *oi 2,Dạy vần GV: Vần oi gồm o – i
  5. a-Nhận diện vần: oi (3 phút) HS: So sánh oi – i(o) b-Đánh vần: (12 phút) GV: Phát âm mẫu oi oi ai HS: Phát âm oi -> ghép oi -> ghép ngói ngói gái đánh vần ngói – phân tích - đọc trơn nhà ngói bé gái GV: Cho học sinh quan sát tranh -> từ khoá nhà ngói HS: Đọc trơn từ -> phân tích Nghỉ giải lao (5 phút) *Vần ai (qui trình dạy tương tự) c-Viết bảng con: oi –ai (7 phút) GV: Viết mẫu nêu rõ qui trình nhà ngói, bé gái HS: Viết bảng con d-Đọc từ ứng dụng (7 phút) GV: Quan sát, uốn nắn ngà voi gà mái HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới cái còi bài vở GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3,Luyện tập HS: Đọc bài trên bảng -> học sinh quan sát a-Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) tranh nhận xét tranh vẽ Câu ứng dụnGV: GV: Giải thích tranh vẽ -> câu ứng dụng “Chú bói cá nghĩ gì thế HS: Đọc bài Sgk -> đọc nhóm -> cá nhân, cả
  6. Chú nghĩ về bữa trưa” lớp Nghỉ giải lao b-Luyện viết vở tập viết (7 phút) GV: HD cách trình bày cách viết bài oi, ai, nhà ngói, bé gái HS: Viết vở tập viết GV: Quan sát, uốn nắn c-Luyện nói theo chủ đề (7 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh sẻ, ri, bói cá, le le GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề C.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Tiểu kết GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> chốt nội dung bài GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài và xem kĩ bài sau
Đồng bộ tài khoản