Tiếng việt lớp 1 - Bài 33: ôi - ơi

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
188
lượt xem
20
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 33: ôi - ơi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh đọc và viết được ôi, trái ổi, ơi, bơi lội - Đọc được câu ứng dụnGV: Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố, mẹ - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội. II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ - HS: Bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (4 phút) - Đọc bài 32 (Sgk) - Viết: ngà voi, gà mái B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài (2 phút) 2,Dạy vần a)Nhận diện vần: ua (3 phút) Cách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 33: ôi - ơi

  1. Bài 33: ôi - ơi I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc và viết được ôi, trái ổi, ơi, bơi lội - Đọc được câu ứng dụnGV: Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố, mẹ - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội. II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ - HS: Bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (Sgk) (2H) - Đọc bài 32 (Sgk) HS: Viết bảng con - Viết: ngà voi, gà mái GV: Nhận xét -> đánh giá B.Bài mới: GV: Giới thiệu vần ôi - ơi 1,Giới thiệu bài (2 phút) *ôi 2,Dạy vần GV: Vần ôi gồm 2 âm ô – i a)Nhận diện vần: ua (3 phút) HS: So sánh ôi – ai
  2. b)Đánh vần (12 phút) GV: Phát âm mẫu ôi ôi ơi HS: Phát âm -> ghép ôi -> ghép ổi( phân ôỉ bơi tích -> đọc trơn) trái ổi bơi lội GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ, giải thích tranh -> rút ra từ trái ổi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới *ơi: qui trình dạy tương tự Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) ôi, ơi, trái ổi, bơi lội HS: Viết bảng con GV: Quan sát, sửa sai d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng cái chổi ngói mới chứa vần mới thổi cơm đồ chơi GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: HS: Luyện đọc( cá nhân, đồng thanh) 3,Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk, Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố, mẹ nhận xét tranh vẽ
  3. GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk Nghỉ giải lao (5 phút) theo nhóm, cá nhân b)Luyện viết: (7 phút) ôi, ơi, trái ổi, bơi lội GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở c)Luyện nói theo chủ đề: Lễ hội GV: Quan sát, uốn nắn. (7 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề C.Củng cố – dặn dò: (2 phút) - GV nói, HS khá nhắc lại - HS khá nói, HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét, đánh giá. GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài( bảng lớp, SGK) - Chốt nội dung bài, HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2
  4. Bài 34: ui – ưi I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc và viết được: ui, đồi núi, ưi, gửi thư - Đọc được câu ứng dụng “Dì Na vừa gửi thư về cả nhà vui quá”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: đồi núi II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ - HS: Bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (Sgk) (2H) - Đọc bài 33 (Sgk) HS: Viết bảng con - Viết cái chổi, dồ chơi GV: Nhận xét -> đánh giá B.Bài mới: GV: Giới thiệu vần ui – ưi 1,Giới thiệu bài (2 phút) *ui 2,Dạy vần GV: Vần ui gồm 2 âm u – i a)Nhận diện vần: ui (3 phút) HS: So sánh ui – ôi
  5. b)Đánh vần (12 phút) GV: Phát âm mẫu ui ui ưi HS: Phát âm -> ghép ui -> ghép núi( phân tích núi gửi -> đọc trơn) đồi núi gửi thư GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ (núi) giải thích tranh -> rút ra từ đồi núi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới *ưi: qui trình dạy tương tự Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) ui, ưi, đồi níu, gửi thư HS: Viết bảng con GV: Quan sát, sửa sai d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa cái túi gửi quà vần mới vui vẻ ngửi mùi GV: Giải nghĩa từ ứng dụng. Tiết 2: HS: Luyện đọc( cá nhân, đồng thanh) 3,Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk “Dì Na vừa gửi thư về cả nhà vui nhận xét tranh vẽ
  6. quá”. GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm, cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết b)Luyện viết: (7 phút) HS: Viết vào vở ui, đồi núi, ưi, gửi thư GV: Quan sát, uốn nắn. c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh Chuối, bưởi, vú sữa GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề - GV nói, HS khá nhắc lại - HS khá nói, HS khác nhắc lại C.Củng cố – dặn dò: (2 phút) H+GV: Nhận xét, đánh giá. GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp, SGK) - Chốt nội dung bài, HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2
Đồng bộ tài khoản