Tiếng việt lớp 1 - Bài 69: ăt - ât

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
113
lượt xem
10
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 69: ăt - ât

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp học sinh đọc và viết được: ắt, ất, rửa mặt, đấu vật. - Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ngày chủ nhật II.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ - sử dụng tranh SGK HS: Bộ ghép chữ, SGK III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: ( 5P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong SGK ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 69: ăt - ât

  1. Bài 69: ăt - ât I.Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh đọc và viết được: ắt, ất, rửa mặt, đấu vật. - Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ngày chủ nhật II.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ - sử dụng tranh SGK HS: Bộ ghép chữ, SGK III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: ( 5P) HS: Đọc bài trong SGK
  2. 1,Đọc: bài 68 SGK GV: Nhận xét, đánh giá 2,Viết: tiếng hót, ca hát HS: Cả lớp viết bảng con B.Bài mới: GV: Giới thiệu vần ăt – ât 1,Giới thiệu bài: (2P) *Vần ăt: 2,Dạy vần mới: GV: Vần im gồm ă – t a) Nhận diện vần ăt - ất (3P) HS: Đánh vần ăt -> ghép ăt -> đánh vần phân b) Phát âm và đánh vần tích đọc trơn ăt ât HS: Ghép mặt -> đánh vần -> phân tích đọc trơn mặt vật GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa rửa mặt đấu vật từ rửa mặt HS: Đọc trơn -> phân tích Nghỉ giải lao *Vần ât: qui trình tương tự c) Viết bảng con ăt, ât, rửa mặt, đấu vật (7P) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) d) Đọc từ ứng dụng (7P) HS: Viết bảng con đôi mắt mật ong HS: Đọc từ ứng dụng, tìm và gạch chân tiếng bắt tay thật thà chứa vần mới Tiết 2: GV: Giải nghĩa từ
  3. 3,Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) HS: Luyện đọc bài trên bảng, quan sát tranh 3 “Cái mỏ tí hon (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh Cái chân bé xíu GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Lông vàng mát dịu HS: Đọc câu ứng dụng Mắt đen sáng ngời HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm b) Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày ăt, ât, rửa mặt, đấu vật HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề HS: Đọc tên chủ đề, quan sát tranh Ngày chủ nhật GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề 3,Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Kết luận GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài
  4. Bài 70: ôt – ơt I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc viết đúnGV: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt. - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Hỏi cây bao nhiêu tuổi Cây không nhớ tháng năm Cây chỉ dang tay lá Che tròn một bóng râm.”. - Phát triển theo chủ đề: “Những người bạn tốt” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4P) HS: Đọc bài trong Sgk (2H) 1,Đọc: bài 69 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá
  5. 2,Viết: rửa mặt, đấu vật HS: Cả lớp viết bảng con B.Bài mới: GV: Giới thiệu vần ôt – ơt 1,Giới thiệu bài: (2P) *Vần ôt: 2,Dạy vần: GV: Vần ôt gồm ô – t a) Nhận diện vần ôt– ơt (3P) HS: Đánh vần ôt , ghép ôt, đánh vần phân b) Phát âm và đánh vần (9P) tích đọc trơn ôt ơt HS: Ghép cột -> đánh vần -> phân tích đọc trơn cột vợt GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải cột cờ cái vợt nghĩa từ cột cờ HS: Đọc trơn -> phân tích Nghỉ giải lao *Vần ơt: qui trình tương tự c) Viết bảng con GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) ôt, ơt, cột cờ, cái vợt (7P) HS: Viết bảng con d) Đọc từ ứng dụng (7P) HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân cơn sốt quả ớt tiếng chứa vần mới xay bột ngớt mưa GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3,Luyện tập HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
  6. a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh “Hỏi cây bao nhiêu tuổi GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Cây không nhớ tháng năm HS: Đọc câu ứng dụng Cây chỉ dang tay lá HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân Che tròn một bóng râm.”. GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở b) Luyện viết vở tập viết (7P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh ôt, ơt, cột cờ, cái vợt GV: Đặt câu hỏi c) Luyện nói chủ đề: HS: Luyện nói theo chủ đề “Những người bạn tốt” (7P) GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà 3,Củng cố – dặn dò: (2P) đọc bài
Đồng bộ tài khoản