Tiếng việt lớp 1 - Bài 81: ach - ich - êch

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
187
lượt xem
8
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 81: ach - ich - êch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh đọc, viết đúnGV: ach, cuốn sách - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Mẹ, mẹ ơi cô dạy Phải giữ sạch đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách, áo cũng bẩn ngay”. - Phát triển theo chủ đề: “ Giữ gìn sách vở” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 81: ach - ich - êch

  1. Bài 81: ach I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: ach, cuốn sách - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Mẹ, mẹ ơi cô dạy Phải giữ sạch đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách, áo cũng bẩn ngay”. - Phát triển theo chủ đề: “ Giữ gìn sách vở” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk - Đọc: Bài 80 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: iêc, ươc HS: Cả lớp viết bảng con
  2. B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần ach 1.Giới thiệu bài: *Vần acHS: 2.Dạy vần: GV: Vần ach gồm a – ch a) Nhận diện vần: ach HS: Đánh vần ach , ghép ach, đánh vần b) Phát âm và đánh vần phân tích đọc trơn ach HS: Ghép sách, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn sách GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải cuốn sách nghĩa từ: cuốn sách HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo Nghỉ giải lao c) Viết bảng con GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) ach, cuốn sách HS: Viết bảng con d) Đọc từ ứng dụng HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân viên gạch kênh rạch tiếng chứa vần mới sạch sẽ cây bạch đàn GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3,Luyện tập 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát a) Luyện đọc bảng – Sgk tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
  3. “Mẹ, mẹ ơi cô dạy tranh Phải giữ sạch đôi tay GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Bàn tay mà dây bẩn HS: Đọc câu ứng dụng Sách, áo cũng bẩn ngay”. HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân b) Luyện viết vở tập viết ach, cuốn sách GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Giữ gìn sách vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi 4,Củng cố – dặn dò: 3P HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
  4. Bài 82: ich – êch I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: ich, êch, tờ lịch, con ếch - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tôi là chim chích Nhà ở cành chanh Tìm sâu tôi bắt Cho chanh quả nhiều Ri rích, ri rích Có ích, có ích”. - Phát triển theo chủ đề: “ Chúng em đi du lịch” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk
  5. - Đọc: bài 81 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: ach, cuốn sách HS: Cả lớp viết bảng con B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần ich – êch 1.Giới thiệu bài: *Vần icHS: 2.Dạy vần: GV: Vần ich gồm i – ch a) Nhận diện vần ich– êch HS: Đánh vần ich , ghép ich, đánh vần b) Phát âm và đánh vần phân tích đọc trơn ich êch HS: Ghép lịch, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn lịch ếch GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải tờ lịch con ếch nghĩa từ: tờ lịch HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo *Vần êcHS: qui trình tương tự Nghỉ giải lao GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) c) Viết bảng con HS: Viết bảng con ich, êch, tờ lịch, con ếch HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân d) Đọc từ ứng dụng tiếng chứa vần mới vở kịch mũi hếch GV: Giải nghĩa từ vui thích chênh chếch
  6. Tiết 2: HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 3,Luyện tập 32P tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh a) Luyện đọc bảng – Sgk GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng “ Tôi là chim chích HS: Đọc câu ứng dụng Nhà ở cành chanh HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân Tìm sâu tôi bắt Cho chanh quả nhiều GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày Ri rích, ri rích HS: Viết bài vào vở Có ích, có ích”. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh b) Luyện viết vở tập viết GV: Đặt câu hỏi ich, êch, tờ lịch, con ếch HS: Luyện nói theo chủ đề c) Luyện nói chủ đề: GV: Tiểu kết Chúng em đi du lịch GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài 4,Củng cố – dặn dò: 3P H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
Đồng bộ tài khoản