Tiếng việt lớp 1 - Bài 85: ăp – âp

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
181
lượt xem
10
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 85: ăp – âp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh đọc, viết đúnGV: ăp, âp, cải bắp, cá mập - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập bờ ao Chuồn chuồn bay cao Mưa rào lại tạnh”. - Phát triển theo chủ đề: “ Trong cặp sách của em” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: - Đọc: Bài 84 (SGK) - Viết: họp nhóm, múa sạp 4P Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 85: ăp – âp

  1. Bài 85: ăp – âp I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: ăp, âp, cải bắp, cá mập - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập bờ ao Chuồn chuồn bay cao Mưa rào lại tạnh”. - Phát triển theo chủ đề: “ Trong cặp sách của em” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk - Đọc: Bài 84 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: họp nhóm, múa sạp HS: Cả lớp viết bảng con
  2. B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần ăp - âp 1.Giới thiệu bài: *Vần ăp: 2.Dạy vần: GV: Vần ăp gồm ă – p a) Nhận diện vần ăp - âp HS: Đánh vần ăp , ghép ăp, đánh vần b) Phát âm và đánh vần phân tích đọc trơn ăp âp HS: Ghép bắp, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn bắp mập GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải cải bắp cá mập nghĩa từ: cải bắp HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo *Vần âp: qui trình tương tự Nghỉ giải lao GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) c) Viết bảng con HS: Viết bảng con ăp, âp, cải bắp, cá mập HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân d) Đọc từ ứng dụng tiếng chứa vần mới gặp gỡ tập múa GV: Giải nghĩa từ ngăn nắp bập bênh Tiết 2: HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 3,Luyện tập 32P tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
  3. a) Luyện đọc bảng – Sgk tranh “ Chuồn chuồn bay thấp GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Mưa ngập bờ ao HS: Đọc câu ứng dụng Chuồn chuồn bay cao HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân Mưa rào lại tạnh”. GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh ăp, âp, cải bắp, cá mập GV: Đặt câu hỏi c) Luyện nói chủ đề: HS: Luyện nói theo chủ đề Trong cặp sách của em GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về 4,Củng cố – dặn dò: 3P nhà đọc bài H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
  4. Bài 86: ôp – ơp I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: ôp, ơp, hộp sữa, lớp học - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. - Phát triển theo chủ đề: “ Các bạn lớp em” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk - Đọc: Bài 85 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: cải bắp, cá mập HS: Cả lớp viết bảng con B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần ôp - ơp
  5. 1.Giới thiệu bài: *Vần ôp: 2.Dạy vần: GV: Vần ôp gồm ô – p a) Nhận diện vần ôp - ơp HS: Đánh vần ôp , ghép ôp, đánh vần b) Phát âm và đánh vần phân tích đọc trơn ôp ơp HS: Ghép hộp, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn hộp lớp GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải hộp sữa lớp học nghĩa từ: hộp sữa HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo *Vần ơp: qui trình tương tự Nghỉ giải lao GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) c) Viết bảng con HS: Viết bảng con ôp, ơp, hộp sữa, lớp học HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân d) Đọc từ ứng dụng tiếng chứa vần mới tốp ca hợp tác GV: Giải nghĩa từ bánh xốp lợp nhà Tiết 2: HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 3,Luyện tập 32P tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong a) Luyện đọc bảng – Sgk tranh
  6. “ Đám may xốp trắng như bông GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào HS: Đọc câu ứng dụng Nghe con cá đớp ngôi sao HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh ôp, ơp, hộp sữa, lớp học GV: Đặt câu hỏi c) Luyện nói chủ đề: HS: Luyện nói theo chủ đề Các bạn lớp em GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về 4,Củng cố – dặn dò: 3P nhà đọc bài H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
Đồng bộ tài khoản