Tiếng việt lớp 1 - Bài 95: oanh – oach

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
246
lượt xem
9
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 95: oanh – oach

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh đọc, viết đúnGV: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chúng em tích cực thu gom giấy, sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ”. - Phát triển theo chủ đề: “ Nhà máy, cửa hàng, doanh trại” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 95: oanh – oach

  1. Bài 95: oanh – oach I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chúng em tích cực thu gom giấy, sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ”. - Phát triển theo chủ đề: “ Nhà máy, cửa hàng, doanh trại” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk - Đọc: Bài 94 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: oang, oăng, hoang, hoẵng HS: Cả lớp viết bảng con B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần oanh – oăch 1.Giới thiệu bài: *Vần oanHS: 2.Dạy vần: GV: Vần oanh gồm oa – nh
  2. a) Nhận diện vần oanh – oăch HS: Đánh vần oanh , ghép oanh, đánh vần b) Phát âm và đánh vần phân tích đọc trơn oanh oăch HS: Ghép doanh, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn doanh hoạch GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải doanh trại thu hoạch nghĩa từ: doanh trại HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo *Vần oăcHS: qui trình tương tự Nghỉ giải lao GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) c) Viết bảng con HS: Viết bảng con oanh, oăch, doanh trại, thu hoạch HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân d) Đọc từ ứng dụng tiếng chứa vần mới khoanh tay kế hoạch GV: Giải nghĩa từ mới toanh loạch xoạch Tiết 2: HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 3,Luyện tập 32P tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong a) Luyện đọc bảng – Sgk tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng “ Chúng em tích cực thu gom giấy, sắt vụn HS: Đọc câu ứng dụng
  3. để làm kế hoạch nhỏ”. HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày b) Luyện viết vở tập viết HS: Viết bài vào vở oanh, oăch, doanh trại, thu hoạch HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh c) Luyện nói chủ đề: GV: Đặt câu hỏi Nhà máy, cửa hàng, doanh trại HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 4,Củng cố – dặn dò: 3P GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
  4. Bài 96: oat – oăt I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Thoắt một cái, Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng”. - Phát triển theo chủ đề: “ Phim hoạt hình” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk - Đọc: Bài 95 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: oanh, oăch, doanh, hoạch HS: Cả lớp viết bảng con B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần oat – oăt 1.Giới thiệu bài: *Vần oat:
  5. 2.Dạy vần: GV: Vần oat gồm oa – t a) Nhận diện vần oat – oăt H; So sánh oat với oanh b) Phát âm và đánh vần HS: Đánh vần oat , ghép oat, đánh vần oat oăt phân tích đọc trơn hoạt choắt HS: Ghép hoạt, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn hoạt hình loắt choắt GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải nghĩa từ: hoạt hình HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo Nghỉ giải lao *Vần oăt: qui trình tương tự c) Viết bảng con GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt HS: Viết bảng con d) Đọc từ ứng dụng HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân lưu loát chỗ ngoặt tiếng chứa vần mới đoạt giải nhọn hoắt GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3,Luyện tập 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát a) Luyện đọc bảng – Sgk tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh
  6. “ Thoắt một cái, Sóc Bông đã leo lên ngọn GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh HS: Đọc câu ứng dụng rừng”. HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân b) Luyện viết vở tập viết GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh Phim hoạt hình GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề 4,Củng cố – dặn dò: 3P GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
Đồng bộ tài khoản